ad

Sunday, 20 May 2018

Thailand Bab 1 Tingkatan 5


3          Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara Asia Tenggara yang lain kerana bersifat antipenjajah.


(a)          Namakan dua orang tokoh yang telah membawa perubahan di Thailand.

1          .............................................................................................................

2          .............................................................................................................
                                                                                              [2 markah]


(b)        Nyatakan sebab-sebab Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada           gerakan nasioanalisme tahap pertama.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
                                                                                              [2 markah]


(c)        Bagaimanakah pemimpin Thailand menyelesaikan masalah ketidakpuasan hati rakyat pada gerakan nasionalisme tahap kedua?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
                                                                                              [2 markah]


(d)       Nyatakan dua kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme.                                                                                                 

1          .............................................................................................................

2          .............................................................................................................
                                                                                              [2 markah]
                             
(e)        Sebagai pemimpin Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan program yang sesuai dilaksanakan sepanjang Bulan Patriotisme.   

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
[2 markah]
3. Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara Asia Tenggara yang lain kerana bersifat antipenjajah.

(a)    Namakan dua orang tokoh yang telah membawa perubahan di Thailand.       [2 markah]

 

Butiran

Markah

F1
Mongkut
1
F2
Chulalongkorn
1
F3
Field Marshall Phibul Songram
1
F4
Nai Pridi Panomyong
1

ms. 22                                                                 [ Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]

(b)                                                                   Nyatakan sebab-sebab Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada gerakan                                          nasionalisme tahap pertama.                                                                             [2 markah]

 

Butiran

Markah

F1
Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat diraja
1
F2
Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak
1
F3
Perkembangan sistem pendidikan Barat
1
F4
Pendedahan terhadap fahaman liberal
1
F5
Pendedahan sistem demokrasi
1
F6
Pendedahan sistem raja berperlembagaan
1
F7
Kelemahan sistem pentadbiran
1
F8
Sikap boros Vajiravudh
1

ms. 22                                                                  [Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]

(c)        Bagaimanakah pemimpin Thailand menyelesaikan masalah ketidakpuasan hati rakyat pada gerakan nasionalisme tahap kedua?                                                         [2 markah]

 

Butiran

Markah

F1
Phibul Songram meluluskan undang-undang
1
F2
Menyekat kebebasan orang Cina
1
F3
Penguasaan ekonomi orang Cina
1
F4
Pembubaran sekolah Cina
1
F5
Penutupan akhbar Cina
1
F6
Penduduk pribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
1
F7
Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut Buddha
1

 ms. 22                                                                 [Mana-mana 2 x 1m]
[2 m](d)       Nyatakan dua kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme.                                                                                                                                                    [2 markah]  

 

Butiran

Markah

F1
Rakyat dijajah sekali lagi
1
F2
Rakyat ditindas
1
F3
Ekonomi mundur / jatuh / merosot
1
F4
Minda / pemikiran mudah dijajah / dikuasai / dikongkong
1
F5
Perpaduan tergugat / sukar dibentuk / dicapai
1
F6
Cepat mengalah / tiada semangat / lemah
1
M
Mana-mana jawapan munasabah


[Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]

(e)        Sebagai pemimpin Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan program yang sesuai dilaksanakan sepanjang Bulan Patriotisme.                                                       [2 markah]
           

 

Butiran

Markah

F1
Mengadakan program Bicara Tokoh
1
F2
Mengadakan seminar / ceramah / forum patriotisme
1
F3
Mengadakan pertandingan pidato kemerdekaan
1
F4
Mengadakan pertandingan drama / pentomin bertemakan sejarah
1
F5
Menghias kelas / asrama / motosikal pelajar bertemakan kemerdekaan
1
F6
Mengutip derma untuk Tabung Pahlawan
1
F7
Mengadakan perarakan kemerdekaan di peringkat sekolah
1
M
Mana-mana jawapan munasabah


[Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]

No comments:

Post a Comment