ad

Sunday, 20 May 2018

Latihan Bab 1 Tingkatan 4BAB 1
ARAHAN  :    Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.  Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

1          Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.                                                                                       Ms 5                                                  
Apakah ciri kehidupan tersebut?
A          Kebebasan beragama
B          Kesejahteraan hidup
C          Kemajuan ekonomi
D          Ketinggian moral

2          Senarai di bawah menunjukkan tokoh sarjana  yang mendefinisikan perkataan tamadun.
                                                                                                                                    ms 5
  • Syed Naquib al-Attas
  • Richard Sullivan
 
 


            Apakah persamaan pendapat tokoh tersebut?                                      
            A          Pencapaian tatasusila
            B          Perkembangan bandar
            C          Pembangunan lahiriah
            D          Peningkatan ekonomi

3          Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia?  ms 8
A          Kesuburan tanah
B          Kesesuaian seni bina
C          Jaminan keselamatan
D          Potensi untuk pelancongan

4          Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan di Mesopotamia?      ms 11  
A.         Penguasaan Parsi                       
            B.         Perluasan tamdun Indus              
C.         Rampasan kuasa golongan pendeta
D.         Kemusnahan Taman Tergantung Babylon


5          Apakah lambang kekayaan sesebuah negara kota di lembah Mesopotamia?        ms 11  
             A         Keindahan istana
            B          kesibukan pelabuhan
            C          Susunan bangunan
D          Bentuk pintu gerbang

6          Sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia berbentuk                                  ms 12                 
A          oligarki
B          monarki
C          teokrasi
D          demokrasi

7          Apakah yang dapat dirumuskan daripada maklumat di bawah?                    Ms 12, 19, 31

        Tamadun Awal

Raja

Sumeria
        Tuhan atau wakil tuhan
Mesir
Jelmaan Tuhan,    anak Tuhan Matahari
Hwang Ho
       Mandat daripada tuhan

I           Raja penentu bencana alam
II           Raja memiliki kuasa mutlak
III          Raja berkuasa atas kehendak tuhan
IV         Raja perlu mendapat sokongan bangsawan

A          I  dan II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

8          Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat Mesopotamia?
ms 14
A.         Menggalakkan mobiliti sosial
B.         Merekodkan urusan pentadbiran
C.         Mengukuhkan organisasi masyarakat
D.         Mencatatkan harta golongan bangsawan9          Mengapakah kerajaan Assyria dalam Tamadun Mesopotamia memberikan penekanan dalam ilmu perubatan?                                                                                                            ms 15              
            A          Menjaga kesihatan anggota tentera
            B          Mengatasi masalah wabak penyakit
            C          Meningkatkan taraf kesihatan rakyat
            D          Melahirkan ramai pengamal perubatan

10         Maklumat di bawah menunjukkan sumbangan tamadun Mesopotamia kepada manusia sejagat.                                                                                                                              ms15


 
            X ialah
A          Memumiakan mayat
B          Mencipta teknik pembedahan
C          Menemui kaedah merawat kusta
D          Mencatat cara mengubat penyakit

11         Merujuk pernyataan di di bawah, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?             Ms 20


Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter
Menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas.

 
 A          Upacara pemujaan semangat
B          Konsep kehidupan selepas mati
C          Percaya kepada kelahiran semula
D          Amalan penyembahan nenek moyang                

12         Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?               Ms 21
I           Kolar kuda                               
II           Pedati beroda                          
III          Sistem Kalendar
IV         Tulisan hieroglif

A          I dan II
B          I dan IV
C          II dan III
D          III dan IV13         Mengapakah tamadun Indus mengalami kehancuran?                                         Ms23    
            I           Bencana Alam
            II           Serangan orang Aryan
            III          Pemberontakan rakyat
            IV         Kelemahan Dinasti Maurya

A          I  dan II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

14         Perancangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku sekitar tahun 2000 S.M. dalam tamadun Indus.                                                                                                            ms 24                                                                          
Apakah faktor yan g mendorong perkembangan tersebut?
A          Kemahiran ilmu geometri
B          Kejayaan kegiatan penerokaan
C          Keluasan kawasan pemerintahan
D          Kegiatan keagamaan

15         Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di bawah?                                  Ms26       

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan
Perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.
A          Cap mohor
B          Batu bersurat
C          Tembikar tanah
D          Gendang gangsa

16         Rajah di bawah menunjukkan pertembungan tamadun awal.                                  Ms 27
Mesir Purba
 
Indus
 
Mesopotamia
 
                            Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?                          
A          Pembinaan bandar terancang
B          Peningkatan teknologi pertanian
C          Perluasan kawasan pemerintahan
D          Perkembangan hasil kesusasteraan

17         Bagaimanakah masyarakat Lembah Indus  meningkatkan mutu bahan binaannya?            Ms 27                                                                                                                          
  I         Pengetahuan matematik
 II          Pemanasan cahaya matahari
III          Pembakaran suhu yang tinggi
 IV        Penggunaan jongkong logam   

A          I  dan II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

18         Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan tulang oracle?                                     Ms31          
A          Pengenalan sistem tulisan
B          Senjata untuk berperang
C          Alat upacara pengebumian
D          Lambang status masyarakat     
           
19         Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.
            Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?                    Ms 31
            I           Menziarah raja              
            II           Menyerahkan ufti                        
III          Melafazkan taat setia
IV         Memberi bantuan ketenteraan
A          I  dan II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

20         Apakah kepentingan kandungan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini?                                                                                                         Ms 33                 
            A          Menerangkan system pemerintahan
            B          Mengatur strategi perniagaan
            C          Menentukan bentuk hubungan luar
D          Membantu pelaksanaan peperiksaan awam


21         Maklumat berikut berkaitan dengan sistem tulisan dalam Tamadun Mesir Purba                 ms 21

Berasaskan kombinasi gambar dan simbol
Yang berdasarkan bunyi
           
Apakah sistem tulisan tersebut?
A          Hieroglif
B          Ideogram
C          Cuneiform
D          Piktograf

22         Apakah kesan pengamalan sifat terbuka dalam masyarakat Indus?                                      Ms 27
            A          Perluasan pengaruh
            B          Pertukaran teknologi
            C          Penyebaran agama Hindu
            D          Perkembangan bidang penulisan

23         Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pintu gerbang yang pelbagai
              bentuk.
              Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut?                            M/S 11
              A        Lambang kekayaan
              B        Panduan laluan kapal
              C        Sempadan empayar
              D        Simbol keagamaan

24         Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir Purba?                             M/S 21
             A         Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan
             B         Memajukan teknologi bidang pertanian
             C         Menggubal undang-undang
             D         Mencipta sistem tulisan


25         Bagaimanakah pembahagian zaman prasejarah dibuat?                                       M/S 2
             A         Berdasarkan zaman dan masa tertentu pada zaman lampau
             B         Berdasarkan pemerhatian ahli arkeologi semasa kajian dibuat
             C         Berdasarkan jenis atau peralatan yang digunakan seperti batu, gangsa dan besi
             D         Berdasarkan peralatan yang digunakan seperti kayu,batu,logam dan besi

26         Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kegiatan masyarakat Zaman Neolitik?      M/S 2
             A         Menjalankan kegiatan berburu dan memungut hasil hutan
             B         Tinggal di dalam gua dan sering berpindah randah
             C         Pandai bercucuk tanam dan menternak binatang
             D         Mencipta peralatan daripada batu yang agak kasar

27         Antara berikut yang manakah tidak berkaitan dengan fungsi sistem tulisan pada zaman
             Tamadun awal?                                                                                                            M/S 8
             A         Merekodkan aktiviti dan perjalanan perdagangan
             B         Merekodkan hal-hal politik dan pentadbiran
             C         Dipaparkan pada tugu peringatan
             D         Digunakan dalam sistem pendidikan di sekolah

28         Apakah peranan bandar dalam pembentukan tamadun awal?                                           M/S 8
             I          Pusat pentadbiran
             II          Pusat pelancongan
III          Pusat pertanian
IV         Pusat pertemuan rakyat

A          I dan II
B          I dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

29         Masyarakat Mesir Purba menghormati Firaun sebagai pemerintah yang agung dalam
             Tamadun Mesir Purba. Mengapakah keadaan ini berlaku?                                               M/S 19
             A         Firaun mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
             B         Firaun mengamalkan sistem pemerintahan teokrasi
             C         Firaun mengamalkan sistem pemerintahan birokrasi
             D         Firaun mengamalkan sistem pemerintahan autokrasi


30         Antara berikut yang manakah kepercayaan yang diasaskan oleh tamadun Hwang Ho dan diamalkan hingga ke hari ini?                                                                         M/S 32

A          Pemujaan dewa-dewi
B          Pemujaan roh nenek moyang
C          Memuja bukit- bukau dan gunung- ganang
D          Memuja matahari,bulan,dan bintang

Skema Jawapan Bab 1

No.
Jawapan
m/s

No.
Jawapan
m/s
1
D
5

16
A
27
2
A
5

17
C
27
3
A
8

18
A
31
4
A
11

19
C
31
5
D
11

20
B
33
6
C
12

21
A
21
7
A
12,19,31

22
B
27
8
C
14

23
A
11
9
A
15

24
A
21
10
D
15

25
B
2
11
B
20

26
C
2
12
D
21

27
B
8
13
A
23

28
B
8
14
A
24

29
B
19
15
A
26

30
B
32

No comments:

Post a Comment