ad

Friday, 19 August 2016

telegram

jom join channel cikgu di telegram @sarahcikgusejarah

contoh jawapan kbat

Jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini.

Pencapaian masyarakat Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini ialah maju dalam bidang perdagangan. Contoh yang jelas ialah kerajaan Srivijaya. Kerajaan tersebut mahir dalam ilmu pelayaran dan mahir membuat kapal. Dalam hal ini,kerajaan kita mestilah mencontohi kehebatan kerajaan terdahulu demi meningkatkan ekonomi negara sekaligus memajukan negara dalam.pelbagai aspek. Ini kerana pencapaian cemerlang tersebut akan meningkatkan imej negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat dalam negara melalui peluang pekerjaan yang disediakan. Maka, jelaslah bahawa kejayaan terdahulu sangat membanggakan sekaligus meletakkan nama negara di mata dunia

contoh jawapan

Adakah keamanan negara dapat dikekalkan jika masyarakat kita masih mengamalkan budaya masyarakat Arab Jahiliah? Berikan hujah anda.

Keamanan negara tidak dapat dikekalkan jika masyarakat kita masih mengamalkan budaya masyarakat Arab Jahiliah. Ini kerana jenayah akan berleluasa dan masalah sosial akan meningkat dari semasa ke semasa. Peperangan juga akan berlaku dan ini akan memudahkan penguasaan kuasa asing terhadap negara kita. Contoh jenayah yang akan berlaku ialah kes merompak dan pembunuhan. Maka, jelaslah bahawa amalan ini akan menjatuhkan imej negara sekaligus menyebabkan kemunduran daripada pelbagai bidang.

contoh jawapan kertas 3

semangat kerjasama dan tolak ansur antara kaum dpt menjamin pembentukn negara mlysia yg gemilang

Cikgu Sarah:
Kalau 10m,sy cadangkan 2F
1F 1C 4H
1F 1C 4H
1I

F menjaga perpaduan
C meraikan
H (why) eratkan hubungan
H (why)tanda hormat
H (kesan) makmur
H (kesan) aman

F mengamalkan nilai2 murni
C hormat
H (why) penyayang
H (why) imej
H (kesan) sejahtera
H (kesan) harmoni

I kemajuan negara

semangat kerjasama dan tolak ansur antara kaum dpt menjamin pembentukn negara mlysia yg gemilang ialah menjaga perpaduan kaum. Sebagai contoh, meraikan hari perayaan dengan kaum lain. Hal ini kerana masyarakat dapat mengeratkan hubungan yang lebih baik dengan kaum lain dan  sebagai tanda hormat kita terhadap satu kaum  tersebut. Dengan itu, negara kita mencapai kemakmuran dan rakyat hidup aman damai

Selain itu,  kita mestilah mengamalkan nilai2 murni seperti hormat-menghormati antara satu sama lain. Ini akan mewujudkan masyarakat penyayang dan meningkatkan imej negara kita di mata dunia. Dengan pengamalan nilai tersebut, negara akan sejahtera dan mewujudkan suasana harmoni di dalam negara.

Maka, jelaslah semangat tersebut akan membawa kemajuan kepada negara kita sekaligus menaikkan nama negara kita di persada dunia.

Panduan Guru

Sebagai panduan persiapan sekolah untuk menyambut Bulan Kebangsaan tanahair tercinta, diingatkan semua supaya mencetak banner, bunting, poster dengan ayat dan kata-kata yang betul.

Untuk peringatan semula, sambutan kemerdekaan tidak lagi dikenali sebagai Hari Kemerdekaan atau Bulan Kemerdekaan sebaliknya perlu menggunakan Hari Kebangsaan ataupun Bulan Kebangsaan.

Sebutannya juga tidak akan disebut ulang tahun ke berapa sebaliknya menyebut dan menulis tahun semasa ianya diraikan.

Ianya selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Malaysia ketika mengumumkan pelancaran Bulan Kebangsaan di Kuching pada 10 Ogos tahun 2015.

Wednesday, 10 August 2016

nota bab 2 ting 5

BAB 2      :     NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Muka Surat 57-60

Kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu menghadapi tekanan semasa pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945.

1          (a)       Senaraikan tiga pertubuhan yang muncul pada zaman pendudukan Jepun di Tanah
                         Melayu.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………                 
           (b)        Nyatakan tiga bentuk tekanan pemerintahan tentera Jepun yang menggugat    
                       perkembangan semangat nasionalisme

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           ( c )      Apakah bentuk kerjasama yang telah diberikan oleh pihak British terhadap MPAJA

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
    

nota bab 2 ting 5

BAB 2      :     NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Muka Surat 57-60

Kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu menghadapi tekanan semasa pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945.

1          (a)       Senaraikan tiga pertubuhan yang muncul pada zaman pendudukan Jepun di Tanah
                         Melayu.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………                 
           (b)        Nyatakan tiga bentuk tekanan pemerintahan tentera Jepun yang menggugat    
                       perkembangan semangat nasionalisme

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           ( c )      Apakah bentuk kerjasama yang telah diberikan oleh pihak British terhadap MPAJA

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
    

Nota Bab 1 Ting 5

BAB 1   :    KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Muka surat 8-13

1.     Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara,sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.

a.     Berikan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara
Asia Tenggara.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                               
b.    Mengapakah sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina?

           
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………

Nota Bab 1 Ting 5

BAB 1   :    KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Muka surat 8-13

1.     Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara,sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.

a.     Berikan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara
Asia Tenggara.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                               
b.    Mengapakah sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina?

           
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………

Bab 1 Ting 4


BAB 1
ARAHAN  :    Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.  Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

1          Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.                                                                                       Ms 5                                                  
Apakah ciri kehidupan tersebut?
A          Kebebasan beragama
B          Kesejahteraan hidup
C          Kemajuan ekonomi
D          Ketinggian moral

2          Senarai di bawah menunjukkan tokoh sarjana  yang mendefinisikan perkataan tamadun.
                                                                                                                                    ms 5
  • Syed Naquib al-Attas
  • Richard Sullivan
 
 
            Apakah persamaan pendapat tokoh tersebut?                                      
            A          Pencapaian tatasusila
            B          Perkembangan bandar
            C          Pembangunan lahiriah
            D          Peningkatan ekonomi

KBAT

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1.Berdasarkan pengkajian anda terhadap kegemilangan kerjaan Madinah,apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?


F1 Permuafakatan
F2 Toleransi antara kaum
F3 Mengutamakan keamanan
F4 Kebijaksanaan dalam kepimpinan
F5 Menghindari sifat dendam
F6 Kebebasan beragama
F7 Hak orang Islam
F8 Hak bukan Islam
F9 Islam bersaudara

F10 Mana-mana jawapan munasabah

k3 Bab 2 Ting 5

Soalan:

Perjuangan awal tokoh tempatan di Tanah Melayu telah melahirkan masyarakat yang cinta akan tanah air dan menjadi  asas kepada pembentukan sebuah negara bangsa Malaysia yang maju dan berjaya. Bincangkan.

Peringatan:

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format

Perincian

Markah Penuh


Pengenalan

1.  Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 
     sehingga Perang Dunia Kedua.


5 markah


Isi dan
Huraian

2.  Sebab-sebab  penentangan pemimpin tempatan terhadap
     British.


15 markah

3. Peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan  dalam
    menentang pentadbiran British di:

a)      Perak                           [10 markah]

b)      Naning                         [10 markah]

c)      Kelantan                      [10 markah]

30 markah


4.  Kesan  penentangan pemimpin tempatan terhadap British
     sehingga awal abad ke-20.


10 markah

5. Sejauhmanakah pihak kerajaan berjaya menanamkan
    semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat  Malaysia?10 markah


6.  Semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda
      semakin luntur :
     a) Mengapakah keadaan ini berlaku ?
     b) Berikan cadangan anda untuk memperkukuhkan
          semangat nasionalisme kepada generasi muda pada    
          hari  ini.


10 markah


7.Terdapat sekelompok masyarakat di negara kita yang
   menganggu gugat keamanan dan keharmonian negara kita.
a) Mengapakah kumpulan tersebut bertindak sedemikian?
b) Bagaimanakah keamanan dan keharmonian negara dapat 
    dikekalkan?10 markah

8.  Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji


5  markah


Kesimpulan

9.  Membuat kesimpulan keseluruhan isi  yang telah
      dibincangkan:

     a)   Pengetahuan yang diperoleh
     b)  Nilai / unsur partriotisme berdasarkan tajuk
     c)   Harapan menjadikan bangsa dan negara  Malaysia 
            cemerlang dan terbilang.5 markah


KERTAS  SOALAN  TAMAT


Kertas 3 Bab 2 Ting 5

TUGASAN SPESIFIK

Perjuangan tokoh-tokoh nasionalis tempatan mempertahankan kedaulatan tanah air wajar dicontohi oleh generasi muda hari ini bagi meneruskan kesinambungan Malaysia sebagai sebuah bangsa yang dihormati.

Bincangkan perkembangan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dalam mempertahankan kedaulatan negara.


Aspek

Perincian

Markah


Pengenalan

1.    Maksud nasionalisme.


5 markah
Isi dan Huraian2.    Faktor-faktor pemangkin nasionalisme.


30 markah

3.    Bentuk perjuangan.


15 markah

4.    Kepentingan gerakan nasionalisme.


10 markah

5      Sebab semangat patriotisme semakin luntur.


10 markah      6. Peranan anda untuk memperkasa semangat nasionalisme di
          kalangan rakyat Malaysia.


10   markah

7.    Kesan sekiranya semangat nasionalisme tidak ada dalam
       kalangan rakyat10   markah


      8.     Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji.

5 markah

Kesimpulan

     9.     Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah
             dibincangkan:

(a)  Pengetahuan yang diperoleh.
(b)  Nilai / unsur patriotisme berdasarkan tajuk.
(c)  Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang.


5 markah

Kertas 3 Bab 2 Ting 5

TUGASAN SPESIFIK

Perjuangan tokoh-tokoh nasionalis tempatan mempertahankan kedaulatan tanah air wajar dicontohi oleh generasi muda hari ini bagi meneruskan kesinambungan Malaysia sebagai sebuah bangsa yang dihormati.

Bincangkan perkembangan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dalam mempertahankan kedaulatan negara.


Aspek

Perincian

Markah


Pengenalan

1.    Maksud nasionalisme.


5 markah
Isi dan Huraian2.    Faktor-faktor pemangkin nasionalisme.


30 markah

3.    Bentuk perjuangan.


15 markah

4.    Kepentingan gerakan nasionalisme.


10 markah

5      Sebab semangat patriotisme semakin luntur.


10 markah      6. Peranan anda untuk memperkasa semangat nasionalisme di
          kalangan rakyat Malaysia.


10   markah

7.    Kesan sekiranya semangat nasionalisme tidak ada dalam
       kalangan rakyat10   markah


      8.     Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji.

5 markah

Kesimpulan

     9.     Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah
             dibincangkan:

(a)  Pengetahuan yang diperoleh.
(b)  Nilai / unsur patriotisme berdasarkan tajuk.
(c)  Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang.


5 markah