ad

Thursday, 21 March 2013

Soalan KBKK Kertas 3

4.  Langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memejukan ekonomi negara
1.menguasai pelbagai kemahiran
2.melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
3.menjaga keamanan negara
4.mengekalkan kedaulatan negara
5.mengukuhkan perpaduan kaum
6.kreatif dan inovatif
7.mengalakkan pelaburan asing
8.menambah bilangan tenaga mahir
9.mengurangkan kerenah biokrasi
10.meluaskan pasaran
11.melakukan penyelidikan dan pembangunan
12.memperatkan hubungan diplomatik
13.menjadikan negara hub halal
14.menambah intitusi pengajian tinggi
15.meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan