ad

Sunday, 20 May 2018

Latihan Bab 8 Tingkatan 4


BAB 8
1              Amalan protokol hijabah yang diamalkan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka merupakan pengaruh kerajaan

A          Bani Saljuk
B          Bani Umaiyah
C         Bani Abbasiyah
D         Khulafa ai-Rasyidin

2              Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih ?  

A          Pelantikan ketua adat
B          Nasab keturunan bapa
C         Perkahwinan  luar suku
D         Perempuan mewarisi harta


3              Jadual di bawah menerangkan perubahan motif dalam seni ukiran orang Melayu selepas kedatangan Islam.
  Apakah X ?


Motif Seni Ukiran Orang Melayu
 
 Sebelum Islam

Selepas Islam
Binatang seperti burung dan ayam

X


I           Cakrawala
II          Tumbuh  - tumbuhan
III         Geometri
IV         Manusia
A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV4              Undang-undang berikut dilaksanakan dalam kerajaan Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat


  • Hukum Kanun Melaka
  • Undang-undang Perak
  • Undang-Undang Pahang

 
 


Apakah kepentingan undang-undang tersebut ?

A          Menentukan corak pemerintahan
B          Menyekat pengaruh kerajaan luar
C         Menetapkan sempadan antara negeri
D         Mengehadkan bidang kuasa raja

5              Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka ?

A          Menetapkan kadar cukai
B          Menguruskan harta kerajaan
C         Mengendalikan adat istiadat istana
D         Menentukan bidang tugas pembesar

6              Bagaimanakah Melaka menyebarkan Islam ke seluruh alam Melayu ?

I           Melalui perkahwnan
II          Secara perluasan kuasa
III         Disebarkan oleh pedagang  Melayu
IV         Bantuan dari kerajaan Turki Uthmaniyah

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV

7              Konsep di bawah merujuk kepada


Institusi  pemerintahan beraja sebelum kedatangan Islam
dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha


 
 A          moksya
B          dewa-raja deva-raja
C         orde kosmos
D         daulat-tulah

8              Apakah  peranan ulama di bawah dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu Melaka ?
Ulama
 

  • Maulana Abu Bakar
  • Maulana Sadar Jahan
 
 A          Memajukan perdagangan
B          Menjadi penasihat kepada sultan
C         Menggubal perlembagaan kerajaan
D         Memperkenalkan system pentadbiran baru
9              Apakah konsep X


 
A          Daulat
B          Dewa-raja
C         Pembesar empat lipatan
D         Pemimpin orang mukmin

10           Bagaimanakah nilai-nilai moral  dalam pendidikan tidak formal masyarakat Melayu diterapkan ke dalam diri kanak-kanak ?

A          Berdasarkan pengalaman seharian
B          Mengikut tingkah laku golongan bangsawan
C         Mencontohi sikap yang ditunjukkan oleh ibu bapa
D         Melalui pendengaran , penglihatan, dan pemerhatian

11           Nazam merupakan kesenian  yang terkenal di Terengganu. Syair nazam dimainkan dalam majlis
I           berkhatan
II          pertabalan
III         pertunangan
IV         perkahwinan

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV12           Apakah kaedah yang digunakan dalam urusan perdagangan di pelabuhan Melaka ?

I           Jual beli
II          Tukar barang
III         Jualan murah
IV         Borong dan runcit

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV


13           Mengapakah para pedagang Melayu tidak lagi mengunjungi pelabuhan Melaka pada  akhir abad  ke-16 dan  awal abad ke-17?

A          Pelabuhannya mulai cetek
B          Tercetusnya perang tiga segi
C         Bermulanya penjajahan kuasa Portugis
D         China telah menarik balik pengiktirafannya

14           Apakah peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?

A          Barang dagangan dikenakan cukai
B          Hanya bahan makanan akan dikenakan cukai
C         Dibenarkan berniaga dahulu sebelum membayar cukai
D         Pedagang dari China dan Jepun tidak dikenakan cukai


15           Antara berikut, yang manakah membuktikan pengaruh Islam dalam kegiatan ekonomi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ?

I           Melarang amalan riba
II          Golongan ceti dibenarkan beroperasi
III         Pedagang tidak dibenarkan mengambil untung
IV         Golongan kaya dan berkemampuan diwajibkan membayar zakat harta

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV

16           Bagaimanakah adat pertabalan sultan selepas kedatangan Islam ?

A          Dimulai dengan bacaan ciri
B          Diakhiri dengan bacaan al-Quran
C         Sultan memakai pakaian kuning
D         Sultan  akan melakukan lafaz ikrar

17           Apakah fungsi laksamana semasa Kesultanan melayu Melaka ?

A          Menjaga urusan kelautan
B          Menjatuhkan hukuman di darat
C         Menggubal Undang-undang Laut Melaka
D         Memastikan hal  ehwal pelabuhan lancar


18           Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang di bawahMata wang emas di Johor
 


  • Digelar kupang
  • Mengandungi emas seberat antara 10 grain-40grain
 
 I           Tertera nama dan pangkat sultan
II          Tertulis gelaran Islam di belakangnya
III         Mempunyai gambar Kaabah pada mukanya
IV         Tercatat nama ulama yang terkenal di Johor

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV


19           Mengapakah kawasan di bawah dijadikan institusi pendidikan formal dalam masyarakat?


  • Surau
  • Masjid
 
 
A          Tempat tumpuan para ulama
B          Tempat kegiatan ekonomi penduduk
C         Pusat pertemuan aktiviti masyarakat
D         Menyediakan kemudahan perpustakaan

20           Apakah sistem timbangan yang digunakan untuk menimbang rempah ratus di bawah ?


ü  Buah pala
ü  Lada Hhitam
ü  Bunga cengkih
 
 

A          Bahara
B          Dachim
C         Kilogram
D         Jengkal dan hasta

21           Senarai berikut merujuk kepada undang-undang bertulis dalam kerajaan Melayu tradisional.
·                     Undang-Undang Pahang
·                     Undang-Undang Kedah
·                     Undang-undang Perak
(m/s 200)
Apakah kesan pelaksanaan undang-undang terebut?

A          Melicinkan sistem pentadbiran
B          Menyekat pengaruh asing
C         Memantapkan system pendidikan
D         Mengeratkan hubungan diplomatik

22           Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu.(m/s 203)
·                     Terdapat sukatan pelajaran
·                     Dilaksanakan secara kelas
·                     Pengajaran mengikut tahap
           
Maklumat tersebut berkaitan dengan

A          sekolah pondok
B          sistem madrasah
C         pembelajran di masjid
D         pengajaran di istana


23        Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu pada
            Abad ke 17.
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan institusi tersebut

A          Peperiksaan secara berpusat
B          Waktu pembelajaran tidak terbatas
C         Mufti mengawal sukatan pelajaran
D         Bangunan dibina oleh pemerintah

24        Jadual berikut berkaitan dengan tokoh ulama yang terdapat di Negara kita.
           
Tokoh Ulama
Negeri
Tuk Pulai  Condong
Kelantan
Tuk Ku Pulau Manis
Terengganu

Apakah peranan tokoh ulama tersebut?
A          Menasihati sultan
B          Mengawal adat istiadat
C         Menguatkuasakan undang-undang
D         Mengetuai pentadbiran wilayah
25        Pentadbiran kerajaan Melayu peringkat kampung diketuai oleh
A          Iman
B          Penghulu
C         Pembesar
D         Bendahara     

26        Pada zaman kesultanan Melaka, rempah ratus disukat menggunakan sukatan
A          bahara
B          kati
C         paun
D         tahil

27        Antara berikut yang manakah cukai yang dikenakan kepada pedagang pada zaman Kesultanan Melaka?
A          cukai kepala
B          cukai perahu
C         cukai tetap
D         cukai rempah

28        Apakah peranan istana dalam mengembangkan Islam?
I           tempat tinggal ulama
II          Tempat perbincangan tentang agama
III         pusat berkumpulnya pendakwah asing
IV         Menjadi tempat menyimpan buku cerita
A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV

29        Apakah ciri mata wang timah yang digunakan pada zaman Melaka?

A         bentuk bulat
B         beratnya lapan tahil
C         tertera lambang sultan
D         dicetak nama kerajaan

30        Apakah jawatan yang diwujudkan oleh Kerajaan Melaka untuk memastikan aktiviti perdagangan berjalan lancar?

I           Bendahara
II         Syahbandar
III        Laksamana
IV        Temenggung

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV

Skema Jawaban  Bab 8 (Tingkatan 4)

No.
Jawapan
Ms

No.
Jawapan
ms
1
B
207

17
A
209
2
D
198

18
A
210
3
C
206

19
C
202
4
A
200

20
A
209
5
B
211

21
A
200
6
A
196

22
B
203
7
B
196

23
B
202
8
B
197

24
A
202/203
9
A
197

25
B
207/208
10
D
201

26
A
209
11
B
207

27
C
211
12
A
209

28
C
206/207
13
C
209

29
A
210
14
A
211

30
B
209
15
D
211
16
D
207


No comments:

Post a Comment