ad

Sunday, 9 November 2014

Alhmdlh..

Alhmdlh..settle paper Sejarah k1 dan k2 SPM 2014

next, paper 3..

All the best!

Tuesday, 4 November 2014

Sejarah kertas 3 SPM 2014

Manfaat yang diperoleh daripada keberkesanan amalan system Demokrasi Berparlimen

1.       Rakyat bebas menjalankan aktiviti ekonomi
2.       Menarik pelabur asing melabur di Malaysia
3.       Meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia
4.       Menaikkan taraf hidup rakyat agar Malaysia terus maju
5.       Mempelbagaikan sumber pendapatan rakyat
6.       Meningkatkan infrastruktur untuk kemudahan rakyat agar nasib semua kaum terbela
7.       Pencapaian ekonomi negara meningkat seterusnya pendapatan rakyat juga meningkat
8.       Rakyat berpeluang mendapat pendidikan sehingga peringkat tinggi
9.       Pembentukan identity rakyat Malaysia yang berbilang kaum
10.   Negara menjadi aman dan terhindar daripada perpecahan kaum
11.   Ramai pelancong asing akan datang dan menaikkan imej Negara
12.   Rakyat boleh bersuara dan mengemukakan pandangan
13.   Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya
14.   Menjamin kerajaan yang adil dan stabil
15.   Menggalakkan perpaduan antara kaum.