ad

Sunday, 20 May 2018

Akhbar, majalah dan novel

 8.
Akhbar,  majalah dan novel memainkan peranan penting  dalam menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930-an.


(a)
Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar Melayu pada tahun 1930 an.       
                                                                                                                      [8 markah]


(b)
Terangkan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah Melayu pada masa itu.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  [6 markah]


(c)
Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda hari ini?                              
                                                                                                                      [6 markah] 
8
(a)


F1
H1a
H1b

H1c
H1d
H1e
H1f


F2
H2a
H2b

H2c

H2d
H2e
H2f
H2g
H2h

F3
H3a

H3b

H3c
H3d


F4
H4a
H4b
H4c
H4d

H4e
H4f


(b)


F1
H1a
H1b

H1c


F2
H2a
H2b
H2c
H2d

F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e

F4
H4a
H4b
H4cc)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting  dalam menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930 an.

Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar Melayu pada tahun 1930 an.                                                                                                                

Ekonomi
Menggalakkan syarikat kerjasama
Mendesak British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana mengancam ekonomi tempatan
Menggalakkan orang Melayu berniaga
Melarang orang Melayu menjual tanah
Menyeru orang Melayu berjimat cermat
Meminta British mewujudkan kawasan kampung khas orang Melayu di Kuala Lumpur

Politik
Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu
Mengkritik pembesar  kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat
Mengkritik  raja-raja kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat
Menolak dasar pilih kasih
Menuntut diadakan Malay Administrative Service ( MAS )
Untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan
Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan
Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

Sosial
Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap negatif seperti memilih kerja/tidak mahu bekerja/tidak mahu berusaha
Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan/kerja tangan
Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu
Meminta  taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi

Pendidikan
Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
Menggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak
Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British
Menyeru orang  Melayu supaya  tidak meninggalkan pendidikan Islam
Menggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak
[Mana-mana 8 x 1m]

Terangkan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah Melayu pada masa itu.      

Keris Melaka – Ahmad Bakhtiar
Semangat perjuangan menentang penjajah barat  seperti Portugis
Menghargai sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah
Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman perjuangan generasi muda

Anak Mat Lela Gila – Ishak Haji Muhammad                                                                
Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan
Menghargai warisan bangsa sendiri
Mencintai tanah air
Menolak kesenangan demi maruah negara

Putera Gunung Tahan – Ishak Haji Muhammad
Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah tempatan.
Mencintai tanah air
Berasa bangga dengan kebolehan sendiri
Seorang gadis tempatan menolak cinta pegawai  penjajah
Tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

Melor Kuala Lumpur – Harun Aminurrashid
Emansipasi/kebebasan wanita menentukan hala tuju kehidupan
Wanita yang mengutamakan pendidikan moden untuk kebaikan diri
Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan bangsa
[Mana-mana 6 x 1m]

Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda hari ini?                              

Kempen bulan membaca
Pertandingan seperti kuiz
Pesta buku
Ceramah kepentingan membaca
Pameran buku antarabangsa
Peranan ibu bapa
Peranan guru
Peranan pihak sekolah
Peranan pemimpin masyarakat
Buku dijual dengan harga munasabah
Kecapaian jalur lebar yang menyeluruh
( Mana-mana jawapan munasabah )
  [ Mana-mana 6 X 1 m ]

1
1
1

1
1
1
1


1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1


1
1
1
1
1

1
1
[8 m]
1
1
1

1


1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

[6 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6 m]

No comments:

Post a Comment