ad

Monday, 31 March 2014

Tamadun Indus


Jawapan KBAT

Cadangan Jawapan KBAT

1.       Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini?
                                 i.            Tidak berperikemanusiaan
                               ii.            Tidak bermoral
                              iii.            Tersisih daripada kemajuan dan teknologi
                             iv.            Buta huruf
                               v.            Berfikiran sempit
                             vi.            Suka berperang
                            vii.            Tingkah laku ganas
                          viii.            Mundur teknologi

2.       Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda Negara kita dapat meningkatkan kegemilangan tamadun bangsa?
                                 i.            Berpengetahuan
                               ii.            Berkemahiran ICT
                              iii.            Bersatu padu
                             iv.            Bersemangat patriotik
                               v.            Berdaya saing
                             vi.            Kreatif
                            vii.            Inovatif
                          viii.            Bermoral tinggi
                             ix.            Jati diri tinggi
                               x.            Menyebar luas ilmu
                             xi.            Memelihara tamadun bangsa

KBAT dalam Sejarah

1.       Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini?
                                 i.            ……………………………………………………………………………………
                               ii.            …………………………………………………………………………………....
                              iii.            ……………………………………………………………………………………

2.       Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda Negara kita dapat meningkatkan kegemilangan tamadun bangsa?
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ………………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

Wednesday, 5 March 2014

Ujian 1 Tingkatan 5

BAHAGIAN A : Jawab semua soalan.1.    Apakah sumbangan penting tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia?

A.  Perancangan bandar
B.  Penciptaan kertas
C.  Pembinaan piramid
D.  Pengangkutan beroda

2.    Senarai berikut merupakan bandar terancang yang terkenal dari Tamadun Indus.
·         Mohenjo-Daro
·         Harappa

            Apakah faktor yang membolehkan    tamadun Indus membina bandar yang           terancang?

A.     Kepakaran ilmu geometri
B.     Kemajuan bidang pertanian
C.     Kemajuan bidang pelayaran
D.     Kebijaksanaan pemerintah

Monday, 3 March 2014

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

Soalan umum
Nasionalisme adalah suatu usaha untuk membebaskan diri daripada tekanan pihak penjajah. Penentangan terhadap penjajah di Malaysia telh wujud sejak abad ke-19 lagi dan dilakukan oleh pemimpin tempatan dan mendapat sokongan rakyat setempat. Penentangan pada masa ini dikatakan tidak menyeluruh. Gerakan nasionalisme secara menyeluruh berlaku pada abad ke-20.
Soalan  khusus
Berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan, jelaskan penentangan masyarakat tempatan terhadap British dan kesan perjuangan mereka kepada Negara kita pada masa ini.
Format
Perincian
Markah penuh
Pengenalan
1.   Jelaskan latar belakang nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua.
5 markah
Isi dan Huraian
2.   Jelaskan faktor-faktor pemangkin kebangkitan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua
30 markah

3.   Bincangkan isu yang ditulis dalam ejen penggerak kesedaran kebangsaan berikut di Tanah Melayu.
a.   Akhbar                                                       (7 markah)
b.   Majalah                                                      (8 markah)
15 markah

4.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah generasi hari ini membina kekuatan perpaduan bagi mengekalkan kedaulatan Negara?
15 markah

5.   Jelaskan kekuatan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang dapat menjamin kesejahteraan negara dan bangsa.
10 markah

6.   Berdasarkan pengalaman sejarah anda, cadangkan cara untuk melahirkan sebuah badan atau pertubuhan yang mempunyai visi dan misi yang mantap demi Negara bangsa
10 markah

7.   Nyatakan nilai murni dan iktibar yang pelu dihayati dan diamalkan untuk mengekalkan keamanan dan perpaduan rakyat.
10 markah
Kesimpulan
8.   Rumusan
a)  Pengetahuan yang diperoleh
b)  Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara.
c)  Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang
5 markahKertas 3 Bab 1 Tingkatan 5

TEMA   10 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

Soalan :
Imperialisme merupakan usaha kuasa besar menguasai Negara-negara kecil. Oleh itu, Asia telah menjadi sasaran kuasa Barat yang paling utama. Kekuatan dan kepintaran pihak Barat telah melemahkan institusi politik, ekonomi dan social masyarakat tempatan di Asia. Kesannya, masyarakat tempatan telah dipengaruhi oleh system Barat tersebut.

Peringatan:
Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Perincian
Markah penuh
Pengenalan

1.  Jelaskan imperialisme Barat di Asia Tenggara


5 markah
Isi dan Huraian

2.  Huraikan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara.


30 markah


3.  Jelaskan pelaksanaan birokrasi Barat oleh kuasa penjajah
a)      Filipina                                                                                          (7 markah)
b)      Tanah Melayu                                                                           (8 markah)


15 markah

4Terangkan usaha-usaha yang telah diaplikasikan oleh kerajaan untuk
     mewujudkan system pentadbiran Malaysia yang tersusun dan berkesan pada
     masa ini.


15 markah


5.  Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kekuatan birokrasi di Malaysia
     dalam mewujudkan kehidupan yang aman, harmoni dan maju.

10 markah


6. Cadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sebuah Negara dan bangsa
    yang kuat dan disegani.

10 markah


7. Nyatakan nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada usaha
    memantapkan dan menjami kemajuan Negara.

10 markah
Kesimpulan
8.  Rumusan
                a. Pengetahuan yang diperoleh
                b. Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara.
                c. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

5
markah