Posts

Showing posts from March, 2014

Tamadun Indus

Image

Jawapan KBAT

Cadangan Jawapan KBAT
1.Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini? i.Tidak berperikemanusiaan ii.Tidak bermoral iii.Tersisih daripada kemajuan dan teknologi iv.Buta huruf v.Berfikiran sempit vi.Suka berperang vii.Tingkah laku ganas viii.Mundur teknologi
2.Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda Negara kita dapat meningkatkan kegemilangan tamadun bangsa? i.Berpengetahuan ii.Berkemahiran ICT iii.Bersatu padu iv.Bersemangat patriotik v.Berdaya saing vi.Kreatif vii.Inovatif viii.Bermoral tinggi ix.Jati diri tinggi x.Menyebar luas ilmu xi.Memelihara tamadun bangsa

KBAT dalam Sejarah

1.Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini? i.…………………………………………………………………………………… ii.………………………………………………………………………………….... iii.……………………………………………………………………………………
2.Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda Negara kita dapat meningkatkan kegemilangan tamadun bangsa? i.……………………………………………………………………………………… ii.……………………………………………………………………………………… iii.………………………………………………………………………………………

Ujian 1 Tingkatan 5

BAHAGIAN A : Jawab semua soalan.


1.Apakah sumbangan penting tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia?
A.Perancangan bandar B.Penciptaan kertas C.Pembinaan piramid D.Pengangkutan beroda
2.Senarai berikut merupakan bandar terancang yang terkenal dari Tamadun Indus. ·Mohenjo-Daro ·Harappa
            Apakah faktor yang membolehkan    tamadun Indus membina bandar yang           terancang?
A.Kepakaran ilmu geometri B.Kemajuan bidang pertanian C.Kemajuan bidang pelayaran D.Kebijaksanaan pemerintah

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

Soalan umum Nasionalisme adalah suatu usaha untuk membebaskan diri daripada tekanan pihak penjajah. Penentangan terhadap penjajah di Malaysia telh wujud sejak abad ke-19 lagi dan dilakukan oleh pemimpin tempatan dan mendapat sokongan rakyat setempat. Penentangan pada masa ini dikatakan tidak menyeluruh. Gerakan nasionalisme secara menyeluruh berlaku pada abad ke-20. Soalan  khusus Berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan, jelaskan penentangan masyarakat tempatan terhadap British dan kesan perjuangan mereka kepada Negara kita pada masa ini. Format Perincian Markah penuh Pengenalan 1.Jelaskan latar belakang nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. 5 markah Isi dan Huraian 2.Jelaskan faktor-faktor pemangkin kebangkitan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua 30 markah
3.Bincangkan isu yang ditulis dalam ejen penggerak kesedaran kebangsaan berikut di Tanah Melayu. a.Akhbar                                                       (7 markah) b.Majalah��������������…

Kertas 3 Bab 1 Tingkatan 5

TEMA   10 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
Soalan : Imperialisme merupakan usaha kuasa besar menguasai Negara-negara kecil. Oleh itu, Asia telah menjadi sasaran kuasa Barat yang paling utama. Kekuatan dan kepintaran pihak Barat telah melemahkan institusi politik, ekonomi dan social masyarakat tempatan di Asia. Kesannya, masyarakat tempatan telah dipengaruhi oleh system Barat tersebut.
Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format Perincian Markah penuh Pengenalan
1.  Jelaskan imperialisme Barat di Asia Tenggara

5 markah Isi dan Huraian
2.  Huraikan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara.

30 markah

3.  Jelaskan pelaksanaan birokrasi Barat oleh kuasa penjajah a)Filipina                                                                                          (7 markah) b)Tanah Melayu                                                                           (8 markah)

15 markah
4.  Terangkan usa…