ad

Sunday, 20 May 2018

Latihan Bab 5 Tingkatan 4BAB 5
1          Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?

I           Meluaskan wilayah
II          Menguasai ekonomi
III         Menjaga harta benda
IV         Mempertahankan diri

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV   

2          Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah? 

I           Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar
II          Stuktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah
III         Terbinanya bangunan yang lengkap dengan infrastuktur
IV         Mempersaudarakan orang Islam Makkah dan Madinah

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV   


3          Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di Malaysia bagi memperingati

A          perjuangan umat Islam
B          turunnya wahyu pertama
C         pembukaan Kota Makkah
D         kelahiran Nabi Muhammad s.a.w


Tahun
Peristiwa
627 Masihi
Perang Khandak

4          Jadual di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Islam dengan pihak Quraisy Makkah.
            Apakah strategi Nabi Muhammad s.a.w dalam peperangan tersebut? 

            A          Menggali parit
            B          Perang Gerila
            C         Serang hendap
            D         Membina tembok

Tahun
Peristiwa
630 Masihi
Nabi Muhammad s.a.w membuka
semula kota Makkah

5          Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam Madinah?

            A          Meningkatkan kemajuan ekonomi
B          Penerusan sistem kabilah
            C         Memperkukuhkan negara
            D         Pertambahan penduduk

6          Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam.ª       Abdullah bin Abu Bakar
ª       Amir bin Fuhairah
ª       Abdullah bin Arqat

 
            
            Apakah sumbangan mereka?
            A          Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam
            B          Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah
            C         Meneruskan dakwah ke Taif
            D         Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah

7          Pernyataan berikut merupakan satu daripada syarat Perjanjian Hudaibiyah.


Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.

 
             Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w menerima syarat tersebut walaupun tidak dipersetujui para sahabat yang lain? 
            A          Mengelakkan peperangan
            B          Mempertahankan imej Islam
            C         Memelihara hubungan kekeluargaan
            D         Memudahkan penyebaran ajaran Islam

8          Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah dimeterai, orang Quraisy Makkah mencabuli perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza”ah.
            Apakah kesan daripada pencabulan tersebut?
            A          Penyebaran Islam tergendala
            B          Pembukaan semula kota Makkah
            C         Penduduk Madinah semakin terancam
            D         Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. terhalang

9          Pertemuan antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 621 M. telah membawa kepada termeterainya                                           
A          Perjanjian Madinah
B          Perjanjian Hudaibiyah
C         Perjanjian Aqabah Kedua

A          Suhail bin Amru
C         Abdullah bin Arqa
D         Al-Arqam bin Abu Arqam

A          Membuktikan kewujudan agama Islam
B          Membuktikan keimanan kepada Allah s.w.t.
C         Sebagai tempat persinggahan para musar dan pedagang

12        Gelaran Muhajirin telah diberikan kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah. Apakah gelaran  yang diberikan kepada orang Madinah?       

A          Aus
C         Khazraj
D         YahudiI           Dapat membantu menyelesaikan masalah penduduk Makkah
II          Membolehkan kaum Yahudi menguasai perdagangan di Madinah
III         Membolehkan Nabi Muhammad s.a.w. membina sebuah negara yang aman damai
IV         Membuktikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara
A          I dan III
B          I dan IV
D         III dan IV

14        Pada pendapat anda, apakah kemungkinan persamaan masyarakat Madinah dengan masyarakat negara kita pada masa kini?                                                    
A          Dilarang beragama
B          Wajib memeluk agama Islam
C         Mesti meninggalkan agama asal

15        Perjanjian manakah yang menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam Madinah?                                                                                                               
A          Perjanjian Madinah
C         Perjanjian Aqabah Kedua
D         Perjanjian Aqabah Pertama            I           Seorang yang lembut
            II          Seorang yang muda
            III         Seorang yang gagah berani
            IV         Mempunyai ramai saudara mara di Makkah
A          I dan II
C         II dan III
D         III dan IV

17        Melalui Perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama                                                                                                 
A          6 tahun
B          8 tahun
D         12 tahun

18        Selepas Perjanjian Hudaibiyah, bilakah umat Islam boleh mengerjakan umrah?      
A          6 Hijrah
C         8 Hijrah
D         9 Hijrah


19        Apakah peristiwa yang menyebabkan Nabi Muhammad s.a.w. mengambil keputusan untuk mengepung kota Makkah?                                                                  
A          Orang Quraisy telah menangkap beberapa orang Islam
B          Orang Quraisy melarang orang Islam beribadat di Kaabah
D         Orang Quraisy telah melakukan penindasan terhadap orang Islam

20        Bagaimanakah kedudukan  orang yahudi seperti yang terkandung dalam piagam madinah?
(m/s 124/125)
I           Diiktiraf sebagai penduduk  madinah
II          bebas menjalin hubungan dengan pihak luar
III         terlibat dalam pentadbiran negara
IV        dijamin  keselamatan selagi setia

A             I dan II
B             I dan IV
C             II dan III
D             III dan IV

21        Tindakan berikut dilakukan oleh nabi muhammad SAW selepas perang Badar terakhir.
.     mengampunkan tawanan perang
.     membebaskan tawanan wanita

Apakah kesan daripada tindakan tersebut?                                       (m/s 130)

A.            Suku yang bertelagah berdamai
B.            Islam diterima dengan kerelaan
C.           Kebebasan beragama diamalkan
D.           Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam

22.       Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi?
A          Memberi panduan pemerintahan Negara
B          Melindungi tradisi masyarakat Arab
C         Menamatkan permusuhan dengan Rom
D         Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy Makkah


23.       Terdapat beberapa golongan penduduk di Yathrib ( Madinah ) iaitu Arab, Yahudi dan Nasrani. Dua suku utama penduduk Arab ialah
A          Aus dan Khazraj
B          Add dan Thamud
C         Tha”lab dan Tamim
D         Nadhir dan Qunaiqa

24.       Mengapakah Madinah menjadi kota penting kepada orang-orang Arab sebelum kelahiran Islam?
A          Pusat agama menyembah berhala yang terkemuka
B          Pusat pentadbiran dan pemerintahan orang Quraisy
C         Tempat kelahiran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w
D         Kedudukannya yang terletak di tengah-tengah jalan antara Makkah dan
                        Syam

25.       Apakah tujuan utama Nabi Muhammad s.a.w pergi ke rumah Abu Bakar pada malam penghijrahan?
A          Memberitahu tentang wahyu Allah yang memerintahkan hijrah
B          Memberitahu bahawa pemuda Quraisy ingin membunuh baginda
C         Meminta bantuan Abu Bakar supaya meleraikan kepungan Quraisy
D         Mengajak Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam


26.       Sebaik sahaja tiba di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w telah melakukan perkara berikut, iaitu
A          mendirikan Masjid al-Nabawi
B          memeterai Perjanjian Hudaibiyah
C         memajukan ekonomi orang Islam sahaja
D         mempersaudarakan golongan Aus dan Khazraj


27.       Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan dakwah Islamiah ke Rom, Mesir, dan Parsi?
A          Mengirim surat
B          Ekspedisi ketenteraan
C         Menghantar pendakwah
D         Menawarkan harta dan kekayaan

28.       Apakah perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w sebaik sahaja menguasai kota Mekah pada tahun 630 M.?
A          Memberi ucapan kepada orang Islam
B          Tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi Kaabah
C         Memberi kata dua kepada musuh Islam
D         Memberi hadiah kepada tentera Islam

29.       Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 632M bersamaan 11 Hijrah, tugas pemantapan tamadun Islam telah di sambung oleh
A          Khalifah Muawiyah
B          Khulafa al-Rasyidin
C         Khalifah Bani Umaiyah
D         Khalifah Bani Abbasiyah
           
             


Bil
  Jawapan   
Ms

Bil
Jawapan   
Ms
1
D
129-130

17
B
132
2
B
122

18
C
134
3
A
123

19
A
135
4
A
130

20
B
124-125
5
C
135-137

21
B
130
6
B
120

22
A
128
7
D
133

23
A
118
8
B
134

24
D
118
9
D
118

25
A
120
10
B
118

26
A
123
11
D
123

27
A
129
12
B
122

28
B
135
13
D
128

29
B
137
14
D
128
15
B
131
16
B
132

No comments:

Post a Comment