ad

Friday, 2 November 2012

Fokus SPM 2012 lg!
1)         MENGAPAKAH MALAYSIA MENGAMALKAN SIKAP ANTI KOMUNIS  ?
·         Tidak mahu terpengaruh dengan ideologi komunis.
·         Budaya jepun bercanggah dengan budaya orang di tanah melayu. (islam)
·         Terpengaruh dengan sistem kapitalis.
(negara dijajah oleh bristish-british amal kan budaya ini)
·         Pemerintahah komunis kejam dan ganas walaupun dalam masa yang singkat. (14  hari)
·         Pemimpin negara yang berpegang kuat kepasa sistem demokrasi.

Fokus SPM 2012!PEMBENTUKAN MALAYSIA
Jelaskan langkah-langkah untuk pembentukan Malaysia

Mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah
untuk menjelaskan tentang penubuhan Malaysia
Mengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu
dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah
Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).
Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia.
Mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold
 yang mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan Sabah
untuk dimasukkan dalam perlembagaan.
Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) untuk memperincikan cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold.
Jawatankuasa Antara Kerajaan mengunjungi Sarawak dan Sabah untuk menerangkan penubuhan Malaysia.
JAK mengadakan mesyuarat mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah
ke dalam Malaysia dan membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah.
Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB
untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah