Posts

Showing posts from July, 2012

jawapan pra trial spm 2012

BAHAGIAN A 1.a) i)F1- Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani [Pilih mana-mana 1 x 1m = Maksimum 1 markah] ii)F2- Melahirkan warganegara tentera yang sempurna, gagah dan setia kepada negara kota. [Pilih mana-mana 1 x 1m = Maksimum 1 markah] b) F1 – Pendidikan F2 – Sukan F3 – Muzik F4 – Kesusateraan F5 – Seni berpidato F6 – Membaca F7 – Menghafal F8 – Menulis[Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]
c) F1 – Universiti Taxila F2 – Universiti Nalanda [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]
d) F1 – Menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda F2 – Mempelajari karya saintifik F3 – Mempelajari karya falsafah [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]
e) F1 – Menjawat jawatan penting dalam kerajaan F2 – Mengatasi masalah buta huruf F3 – Melahirkan rakyat yang setia kepada negara F4 – Meningkatkan pencapaian teknologi [Mana-mana jawapan yang munasabah][Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]