Posts

Showing posts from November, 2016

RPH Ting 5 Bab 9

Image
Bank Resos Sejarah Tingkatan 5
Tema: Malaysia dalam Kerjasama Masyarakat Antarabangsa. Bab: Bab 9: Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa. Bidang Pembelajaran: (a) Konflik Antarabangsa ·Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat: (1) Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua (Aras 1) (2) Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua (Aras 1) (3) Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua (Aras 1)
(4) Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua (Aras 1) Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan Cadangan masa:

RPH Ting 5 Bab 8

Bank Resos Sejarah Tingkatan 5
Tema: Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat Bab: Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan Bidang Pembelajaran: (a) Pembangunan Ekonomi Rancangan Lima TahunHasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat: (1) Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun (Aras 1) (2) Menyenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara (Aras 1) (3) Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara (Aras 1)
(4) Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun (Aras 2) Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan Cadangan masa: 2 waktu

RPH Ting 5 Bab 7

Bank Resos Sejarah Tingkatan 5
Tema: Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat Bab: Bab 7: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka Bidang Pembelajaran: (a) Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen PerlembagaanRaja BerperlembagaanKuasa pemerintahPilihan rayaParti politikHasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat: (1) Mentakrif demokrasi berparlimen (Aras 1) (2) Menyenaraikan ciri-ciri demokrasi berparlimen (Aras 1) (3) Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan (Aras 1)
(4) Menyenaraikan kuasa Yang di-Pertuan Agong (Aras 1) Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan Cadangan masa: 2 waktu

RPH Ting 5 Bab 6

Image
Bank Resos Sejarah Tingkatan 5
Tema: Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat Bab: Bab 6: Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia Bidang Pembelajaran: Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia ·Idea pembentukan Malaysia ·Reaksi terhadap pembentukan Malaysia ·Perjanjian Malaysia 1963 Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat: (1) Menyatakan idea pembentukan gagasan Malaysia (Aras 1) (2) Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia (Aras 1) (3) Menyatakan reaksi dalam dan luar negara terhadap pembentukan Malaysia (Aras 1)
(4) Menyenaraikan syarat Perjanjian Malaysia 1963 (Aras 1) Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan Cadangan masa:

RPH Ting 5 Bab 5

Bank Resos Sejarah Tingkatan 5
Tema: Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat Bab: Bab 5: Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka Bidang Pembelajaran: (a)Sistem Ahli (b)Pakatan Murni (c)Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat: (1) Menyatakan maksud Sistem Ahli (Aras 1) (2) Menyatakan hasil Pakatan Murni (Aras 1) (3) Menyatakan syarat perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957      (Aras 1)
(4) Menceritakan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah (Aras 1) Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan Cadangan masa:

RPH Ting 5 Bab 4

Image
Bank Resos Sejarah Tingkatan 5
Tema: Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat Bab: Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia Bidang Pembelajaran: (a) Malayan Union Sebab-sebab pengenalan Malayan UnionCiri-ciri Perjanjian Malayan UnionReaksi terhadap Malayan UnionTindakan orang Melayu menentang Malayan UnionHasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat: (1) Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946 (Aras 1) (2) Menceritakan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union 1946 (Aras 1) (3) Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-raja Melayu, dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946 (Aras 1) Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan Cadangan masa: 2 waktu Persediaan:

RPH Ting 5 Bab 3

Image
Bank Resos Sejarah Tingkatan 5
Tema: Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat Bab: Bab 3: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa Bidang Pembelajaran: (a) Latar belakang pembinaan negara dan bangsa: ·Pembinaan negara bangsa ·Ciri-ciri negara dan bangsa Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat: (1) Mentakrifkan konsep negara dan bangsa (Aras 1) (2) Menyenaraikan ciri-ciri negara dan bangsa (Aras 1) (3) Menerangkan latar belakang pembinaan negara Jerman dan Itali (Aras 2) Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan Cadangan masa: 2 waktu Persediaan: (1) Mengara