ad

Monday, 31 March 2014

Jawapan KBAT

Cadangan Jawapan KBAT

1.       Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini?
                                 i.            Tidak berperikemanusiaan
                               ii.            Tidak bermoral
                              iii.            Tersisih daripada kemajuan dan teknologi
                             iv.            Buta huruf
                               v.            Berfikiran sempit
                             vi.            Suka berperang
                            vii.            Tingkah laku ganas
                          viii.            Mundur teknologi

2.       Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda Negara kita dapat meningkatkan kegemilangan tamadun bangsa?
                                 i.            Berpengetahuan
                               ii.            Berkemahiran ICT
                              iii.            Bersatu padu
                             iv.            Bersemangat patriotik
                               v.            Berdaya saing
                             vi.            Kreatif
                            vii.            Inovatif
                          viii.            Bermoral tinggi
                             ix.            Jati diri tinggi
                               x.            Menyebar luas ilmu
                             xi.            Memelihara tamadun bangsa


3.       Apakah ciri-ciri warganegara yang berupaya mengekalkan kesinambungan tamadun bangsa?
                                 i.            Berilmu pengetahuan
                               ii.            Berkemahiran tinggi
                              iii.            Berfikiran kreatif
                             iv.            Berfikiran inovatif
                               v.            Berbudaya R&D
                             vi.            Bersatu padu
                            vii.            Bersemangat patriotik
                          viii.            Berdaya saing tinggi
                             ix.            Berfikiran futuristik
                               x.            Setia kepada raja dan Negara4.       Bagaimanakah anda dapat memanfaatkan karya Sun Tzu, The Art of War untuk mencapai kecemerlangan diri?
                                 i.            Strategi menangani musuh
                               ii.            Taktik dlm urusan perniagaan
                              iii.            Menjadi seorang yang tabah
                             iv.            Menjadi seorang yang tegas
                               v.            Membentuk disiplin diri
                             vi.            Memupuk semangat juang
                            vii.            Memupuk daya saing
                          viii.            Semangat cinta pada diri
                             ix.            Berani mengahadapi cabaran

5.       Mengapakah tindakan perluasan kuasa dikutuk oleh warga dunia pada masa kini?
                                 i.            Melanggar hak asasi manusia
                               ii.            Memusnahkan harta benda
                              iii.            Mengelakkan kematian
                             iv.            Mengelakkan kemusnahan alam
                               v.            Mengelakkan persaingan senjata
                             vi.            Tidak menghormati kedaulatan Negara lain
                            vii.            Tidak mewujudkan kesejahteraan

6.       Negara kita sedang melaksanakan transformasi dalam system pendidikan Negara untuk mewujudkan system pendidikan bertaraf dunia.
Beri cadangan anda bagi merealisasikan hasrat tersebut.
                                 i.            Semua sekolah bertaraf asrama penuh
                               ii.            Prasarana sukan yang lengkap
                              iii.            Prasarana kelas yang lengkap
                             iv.            Pengajaran berasaskan ICT

7.       Bagaimanakah falsafah hidup membantu anda menjadi seorang yang berjaya?
                                 i.            Panduan mencapai matlamat
                               ii.            Mendisiplinkan diri
                              iii.            Ciri-ciri hidup yang berprinsip
                             iv.            Menjadi pegangan hidup
                               v.            Menunjukkan kematangan berfikir
                             vi.            Tidak mudah dipengaruhi orang lain

8.       Bagaimanakah anda menyahut cabaran keenam Wawasan 2020 iaitu masyarakat yang maju dan bersaintifik?
                                 i.            Penguasaan ilmu pengetahuan
                               ii.            Budaya ilmu menjana produktiviti
                              iii.            Amalan kreatif
                             iv.            Budaya inovatif
                               v.            Menggunakan teknologi terkini
                             vi.            Menguasai kemahiran ICT
                            vii.            Semangat inkuiri tinggi
                          viii.            Keberanian mencuba
                             ix.            Bersifat daya saing
                               x.            Gigih
                             xi.            Bertanggungjawab

9.       Negara kita sedang melaksanakan transformasi dalam system pentadbiran Negara.
Apakah tujuan transformasi pentadbiran tersebut dilaksanakan?
                                 i.            Pentadbiran yang cekap dan sistematik
                               ii.            Mengurangkan birokrasi
                              iii.            Menghapuskan jenayah
                             iv.            Menghapuskan rasuah
                               v.            Memupuk perpaduan rakyat
                             vi.            Menjaga kebajikan rakyat
                            vii.            Perkhidmatan yang cepat
                          viii.            Memudahkan urusan rakyat

10.   Sebagai warganegara Malaysia yang bertanggungjawab, mengapakah anda mesti mematuhi prinsip keempat Rukun Negara iaitu kedaulatan undang-undang?
                                 i.            Memastikan Negara aman
                               ii.            Mengelakkan huru-hara
                              iii.            Menjamin kemakmuran
                             iv.            Kehidupan berdisiplin
                               v.            Mengelakkan pertelingkahan
                             vi.            Memantapkan perpaduan
                            vii.            Kehidupan teratur
                          viii.            Negara stabil
                             ix.            Pembangunan dapat dilaksanakan


11.   Bagaimanakah anda mengambil iktibar daripada peningkatan tamadun China untuk mencapai kecemerlangan diri?
                                 i.            Bersikap inovatif
                               ii.            Berkemahiran tinggi
                              iii.            Meningkatkan ilmu pengetahuan
                             iv.            Meneroka bidang baru
                               v.            Berdaya saing
                             vi.            Bersifat gigih
                            vii.            Mempunyai semangat ingin tahu
                          viii.            Bersifat saintifik
                             ix.            Mempunyai kreativiti
                               x.            Berfikiran futuristik

12.   Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan sesebuah tamadun?
                                 i.            Masyarakat yang kreatif
                               ii.            Masyarakat yang inovatif
                              iii.            Berfikiran terbuka
                             iv.            Mementingkan ilmu
                               v.            Bersifat daya saing
                             vi.            Berfikiran futuristik
                            vii.            Bersemangat patriotik
                          viii.            Hidup bersatu padu
                             ix.            Bersifat dinamik
                               x.            Berkepimpinan wibawa
                             xi.            Berani menanggung risiko
                            xii.            Berdisiplin tinggi
                          xiii.            Jati diri yang kukuh

13.   Malaysia mempunyai pelabuhan-pelabuhan bertaraf antarabangsa seperti West Port, Pasir Gudang dan Tanjung Pelepas.
Bagaimanakah untuk meningkatkan daya saing pelabuhan-pelabuhan di Negara kita supaya menjadi pelabuhan perdagangan antarabangsa terpenting?
                                 i.            Pelabuhan yang dalam
                               ii.            Kemudahan pelabuhan yang lengkap
                              iii.            Pelabuhan yang moden
                             iv.            Teknologi moden
                               v.            Pengurusan pelabuhan yang cekap
                             vi.            Politik yang stabil
                            vii.            Kepimpinan berwibawa
                          viii.            Kemudahan prasarana
14.   Malaysia menduduki tangga ke-18 dalam perdagangan antarabangsa dunia.
Beri cadangan anda untuk meningkatkan perdagangan antarabangsa Negara kita.
                                 i.            Meningkatkan kualiti barangan Malaysia
                               ii.            Menyediakan prasarana pelabuhan
                              iii.            Kadar cukai yang menarik
                             iv.            Tenaga kerja mahir
                               v.            System komunikasi moden
                             vi.            Pemodenan teknologi
                            vii.            Jaringan perdagangan antarabangsa yang luas
                          viii.            Dasar ekonomi bebas
                             ix.            Politik yang stabil
                               x.            Rakyat yang bersatu padu

15.   Pada pendapat anda, mengapakah sifat saling bermaafan perlu diamalkan dalam kehidupan seharian?
                                 i.            Mewujudkan keamanan
                               ii.            Menjamin kesejahteraan hidup
                              iii.            Nilai yang baik
                             iv.            Mengelakkan permusuhan
                               v.            Mengukuhkan persahabatan
                             vi.            Menghapuskan perasaan dendam

16.   Nyatakan konsep hijrah yang telah anda amalkan dalam kehidupan seharian untuk mencapai kecemerlangan diri.
                                 i.            Mengamalkan hidup bersatu padu
                               ii.            Mementingkan keamanan
                              iii.            Mengukuhkan persaudaraan
                             iv.            Mementingkan ilmu
                               v.            Menghormati pemimpin
                             vi.            Kesediaan berkorban
                            vii.            Bertolak ansur

17.   Pada pendapat anda, apakah nilai-nilai hidup masyarakat Madinah yang patut diamalkan oleh masyarakat Malaysia bagi merealisasikan gagasan 1Malaysia?
                                 i.            Bersatu padu
                               ii.            Mematuhi perlembagaan
                              iii.            Rela berkorban
                             iv.            Hidup bersaudara
                               v.            Menolak amalan riba
                             vi.            Bersama mempertahankan keselamatan Negara
                            vii.            Saling menghormati
                          viii.            Kebebasan beragama
                             ix.            Mentaati pemimpin

18.   Pada pendapat anda, apakah bentuk tipu daya dunia yang patut anda jauhi?
                                 i.            Materialistik
                               ii.            Individualistik
                              iii.            Menolak adab dan tatasusila
                             iv.            Kehidupan bebas
                               v.            Mati nilai kemanusiaan
                             vi.            Menolak undang-undang

19.   Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia mampu menjadi hub-pendidikan dunia sebagaimana kerajaan Abbasiyah?
                                 i.            Tenaga pendidik pakar
                               ii.            Prasarana pendidikan lengkap
                              iii.            Budaya ilmu dalam kehidupan
                             iv.            Pendemokrasian pendidikan
                               v.            Program berkembar dengan universiti luar terkemuka
                             vi.            Kualiti kurikulum bertaraf dunia
                            vii.            Kurikulum memenuhi keperluan dunia pekerjaan

20.   Pada pendapat anda, bagaimanakah dakwah Islam disampaikan pada zaman sekarang?
                                 i.            Melalui penulisan buku dan risalah
                               ii.            Rancangan televisyen
                              iii.            Melalui blog dan laman sesawang
                             iv.            Aktiviti keagamaan masyarakat
                               v.            Melalui institusi keagamaan seperti surau dan masjid
                             vi.            Melalui pendakwah

21.   Bagaimanakah system ekonomi Islam dilaksanakan di Negara kita?
                                 i.            Menggalakkan rajin bekerja
                               ii.            Mencari rezeki yang halal
                              iii.            Melarang perbuatan mengemis
                             iv.            Menggalakkan berdagang
                               v.            Mengamalkan unsur-unsur yang halal semasa berurus niaga
                             vi.            Melarang amalan riba, penindasan dan penipuan
                            vii.            Mengamalkan nilai-nilai murni seperti berjimat cermat
                          viii.            Berusaha bersungguh-sungguh
                             ix.            Mengeluarkan zakat
                               x.            Memberi sedekah
                             xi.            Mengamalkan akad dalam jual beli
                            xii.            Mengawal system perbankan Islam

22.   Bagaimanakah anda boleh menerapkan nilai-nilai Islam dalam perdagangan?
                                 i.            Mendapat kebenaran halal
                               ii.            Gigih
                              iii.            Jujur
                             iv.            Tidak menindas
                               v.            Bertolak ansur
                             vi.            Berjimat cermat
                            vii.            Menolak riba
                          viii.            Melakukan akad dlm urus niaga
                             ix.            Bersedekah
                               x.            System perbankan Islam

23.   Malaysia amat terkenal dengan bangunan bercirikan Islam. Buktikan.
                                 i.            Daya Bumi
                               ii.            Pusat Islam
                              iii.            Muzium Kesenian Islam
                             iv.            Masjid Negara
                               v.            Bangunan Putra Perdana, Putrajaya
                             vi.            Istana Kehakiman, Putrajaya
                            vii.            Istana Negara
                          viii.            Menara CIMB, KL24.   Mengapakah pekerja perlu menubuhkan Kesatuan sekerja?
                                 i.            Mengelakkan penindasan
                               ii.            Bersatu dalam perjuangan
                              iii.            Menjaga kebajikan
                             iv.            Mendapat gaji yang setimpal
                               v.            Mengawal harga barangan
                             vi.            Perjuangan menjadi kuat
                            vii.            Menyatukan golongan pekerja

25.   Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan Zaman Gelap di Negara kita?
                                 i.            Rakyat bersatu padu
                               ii.            Politik stabil
                              iii.            Berpengetahuan tinggi
                             iv.            Berkemahiran teknologi
                               v.            Suasana aman
                             vi.            Taraf hidup rakyat tinggi
                            vii.            Pemimpin berwibawa
                          viii.            Bersifat toleransi
                             ix.            Ekonomi kukuh
                               x.            Pertahanan kuat

26.   Zaman Renaissance membuktikan lahirnya manusia yang menguasai pelbagai kemahiran.
Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk melahirkan generasi Malaysia seperti tersebut?
                                 i.            Mengamalkan pendidikan sepanjang hayat
                               ii.            Menguasai kemahiran teknologi terkini
                              iii.            Kurikulum pendidikan bersifat holistic
                             iv.            Penekanan kepada sekolah teknik dan vokasional
                               v.            Penekanan kemahiran berfikir aras tinggi
                             vi.            Galakan pemikiran kreatif
                            vii.            Menggalakkan penghasilan inovasi
                          viii.            Memperbanyak penubuhan sekolah seni
                             ix.            Memperbanyak penubuhan sekolah sukan


27.   Daya kreativiti, semangat inovatif, dan kegiatan keusahawanan menjadi pemangkin kepada kemajuan bidang perindustrian di Eropah pada kurun ke-18.
Apakah persiapan anda untuk menyahut cabaran tersebut?
                                 i.            Bersatu padu
                               ii.            Berjiwa bebas dan tenteram
                              iii.            Bersifat terbuka
                             iv.            Berkeyakinan diri
                               v.            Bangga dengan apa-apa yang dicapai
                             vi.            Tabah menghadapi pelbagai masalah
                            vii.            Mengangkat martabat bangsa dan Negara di persada dunia
                          viii.            Bermoral dan beretika
                             ix.            Berbudaya unggul
                               x.            Kepatuhan kepada agama
                             xi.            Berilmu pengetahuan
                            xii.            Berbudaya penyayang
                          xiii.            Kreatif
                          xiv.            Inovatif
                           xv.            Berkemahiran tinggi

28.   Mengapakah orang Melayu patut mengkomersialkan sektor pertanian tradisional?
                                 i.            Pendapatan lebih besar
                               ii.            Penggunaan teknologi tinggi
                              iii.            Pasaran luas
                             iv.            Pengkhususan kerja berlaku
                               v.            Menjadikan pertanian sebagai sector perniagaan
                             vi.            Menggunakan tanah secara optimum

29.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan pantai Barat semasa penjajahan British?
                                 i.            Mempunyai kemudahan infrastruktur seperti jalan kereta api
                               ii.            Mempunyai kemudahan pelabuhan
                              iii.            Pusat pentadbiran
                             iv.            Pusat pengumpulan bahan mentah
                               v.            Kemudahan institusi kewangan
                             vi.            Tanah yang subur
                            vii.            Tumpuan buruh asing
                          viii.            Galakan British
                             ix.            Wujud kilang memproses hasil pertanian

30.   Mengapakah orang tempatan sukar mendapat pinjaman kewangan di bank semasa penjajahan British?
                                 i.            Kesukaran prosedur
                               ii.            Masalah bahasa
                              iii.            Tiada cagaran
                             iv.            Dasar british yang mengutamakan pelabur Eropah
                               v.            Ekonomi tradisional tidak memerlukan modal yang besar

31.   Pada pendapat anda, bagaimanakah orang Melayu boleh menangani dasar British yang mengekalkan orang Melayu sebagai petani?
                                 i.            Mempunyai modal
                               ii.            Mempunyai kemahiran
                              iii.            Kemajuan teknologi
                             iv.            Berilmu pengetahuan terkini
                               v.            Berfikiran terbuka
                             vi.            Berdaya saing
                            vii.            Menolak dasar dengan tegas
                          viii.            Pemimpin berkaliber
                             ix.            Bersatu padu

32.   Mengapakah pembentukan Bandar baharu tidak menguntungkan orang Melayu?
                                 i.            Tinggal di luar Bandar
                               ii.            Pendidikan rendah
                              iii.            Peluang pekerjaan kurang
                             iv.            Terpinggir daripada pembangunan
                               v.            Dasar pecah dan perintah British
                             vi.            Kekal dengan ekonomi tradisional
                            vii.            Terikat dengan adat
                          viii.            Tiada kemahiran
33.   Bagaimanakah pengenalan birokrasi Barat di negeri-negeri Melayu menggugat system pentadbiran tradisional?
                                 i.            Kuasa sultan dikurangkan
                               ii.            Pembesar kehilangan pengaruh
                              iii.            Urusan cukai diambil alih oleh British
                             iv.            Undang-undang tradisional terhapus
                               v.            Pertahanan diambil alih oleh polis

34.   Pada pendapat anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Indonesia Berjaya mencapai matlamat kemerdekaan pada tahun 1945?
                                 i.            Pemimpin berwibawa
                               ii.            Semangat nasionalisme yang kuat
                              iii.            Rakyat bersatu padu
                             iv.            Sikap rakyat yang sanggup berkorban
                               v.            Keberanian rakyat yang tinggi
                             vi.            Peranan media massa meniup semangat kebangsaan

35.   Apakah nilai yang boleh diambil daripada perjuangan golongan nasionalis di Asia Tenggara?
                                 i.            Semangat kental
                               ii.            Keberanian rakyat
                              iii.            Pengorbanan tinggi
                             iv.            Perpaduan rakyat
                               v.            Kebijaksanaan pemimpin
                             vi.            Sifat kepimpinan berwibawa
                            vii.            Berilmu pengetahuan
                          viii.            Setia kepada Negara
                             ix.            Penggunaan pelbagai strategi

36.   Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada gerakan nasionalisme di Filipina.
                                 i.            Pemimpin berwibawa penentu kejayaan perjuangan
                               ii.            Pemimpin dan rakyat perlu bersatu
                              iii.            Perlu kekuatan senjata
                             iv.            Keberanian yang tinggi
                               v.            Pengetahuan yang tinggi
                             vi.            Strategi yang baik
                            vii.            Pertubuhan politik yang mantap
37.   Mengapakah golongan nasionalisme menggunakan akhbar untuk meniup semangat kebangsaan?
                                 i.            Keluaran setiap hari
                               ii.            Harga murah
                              iii.            Penggunaan tulisan jawi
                             iv.            Melaporkan isu semasa
                               v.            Mudah didapati
                             vi.            Boleh dibaca secara santai

38.   Apakah faedah menyertai pelbagai persatuan di sekolah?
                                 i.            Latihan kepimpinan
                               ii.            Memupuk kerjasama
                              iii.            Memupuk perpaduan
                             iv.            Mengasah kemahiran komunikasi
                               v.            Aktiviti masa lapang yang berfaedah
                             vi.            Kemahiran kerja berpasukan
                            vii.            Meningkatkan disiplin diri

39.   Jika anda menjadi pengasas sebuah pertubuhan politik, apakah usaha anda untuk menjadikannya sebuah pertubuhan politik yang kuat?
                                 i.            Mendapatkan ramai ahli
                               ii.            Menyatukan ahli
                              iii.            Mengukuhkan kewangan
                             iv.            Menentukan matlamat
                               v.            Bekerja keras mencapai visi
                             vi.            Bersifat patriotik
                            vii.            Menjaga kebajikan ahli
                          viii.            Menolak kerjasama kuasa asing

40.   Memelihara kemerdekaan Negara ialah tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia.
Bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab tersebut?
                                 i.            Menjadi rakyat yang berjiwa patriotik
                               ii.            Memajukan Negara
                              iii.            Mengamalkan hidup bersatu padu
                             iv.            Menjadi kebanggan Negara
                               v.            Sanggup berkorban untuk kedaulatan Negara
                             vi.            Mematuhi undang-undang
                            vii.            Merealisasikan Wawasan 2020
41.   Apakah cadangan anda bagi memupuk semangat cinta akan Negara dalam kalangan rakan sekolah anda?
                                 i.            Menghormati lambang Negara
                               ii.            Menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat
                              iii.            Mengibarkan Jalur Gemilang
                             iv.            Menghayati prinsip Rukun Negara
                               v.            Menghormati raja dan pemimpin
                             vi.            Membeli barang buatan Malaysia
                            vii.            Berbangga sebagai rakyat Malaysia
                          viii.            Mengadakan sudut tokoh
                             ix.            Lawatan ke muzium

42.   Pada pendapat anda, bagaimanakah hasrat membentuk Negara dan bangsa berteraskan konsep 1Malaysia boleh dicapai?
                                 i.            Pelaksanaan pendidikan kebangsaan
                               ii.            Pengamalan kebudayaan kebangsaan
                              iii.            Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan
                             iv.            Semangat bergotong-royong
                               v.            Kegiatan sukan
                             vi.            PLKN
                            vii.            Amalan ziarah menziarahi

43.   Mengapakah kemenangan Parti Perikatan dalam pihanraya mengubah sejarah Negara kita?
                                 i.            Kabinet dibentuk
                               ii.            Usaha ke arah kemerdekaan dipercepat
                              iii.            Pemimpin tempatan mengambil alih pentadbiran
                             iv.            Pelaksanaan system demokrasi

44.   Apakah ciri-ciri kepimpinan yang patut dicontohi daripada pemimpin rombongan kemerdekaan Negara?
                                 i.            Kebijaksanaan
                               ii.            Kewibawaan
                              iii.            Bertolak ansur
                             iv.            Kesabaran
                               v.            Kepimpinan
                             vi.            Mengutamakan rundingan
45.   Sebagai warganegara yang berjiwa patriotik, apakah yang boleh anda sumbangkan jika Negara menghadapi ancaman konfrontasi?
                                 i.            Bersatu padu mempertahankan kedaulatan
                               ii.            Memberi bantuan seeprti kewangan
                              iii.            Menganggotai pasukan sukarela
                             iv.            Sanggup berkorban demi Negara
                               v.            Memberi maklumat kehadiran musuh
                             vi.            Menyokong tindakan kerajaan

46.   Tindakan Negara luar mencampuri urusan Negara kita terutamanya mengenai penubuhan Malaysia adalah tidak wajar.
Berikan pendapat anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
                                 i.            Perlu menghormati Negara lain
                               ii.            Hak setiap Negara menentukan hala tuju sendiri
                              iii.            Tidak menghormati hak asasi manusia
                             iv.            Perlu mempunyai sikap diplomatik

47.   Pada pendapat anda, mengapakah Negara kita mengadakan pilihan raya?
                                 i.            Melibatkan rakyat dalam proses pemilihan pemimpin
                               ii.            Mwujudkan pemerintahan yang cekap
                              iii.            Termaktub dalam Perlembagaan
                             iv.            Hak rakyat untuk bersuara
                               v.            Menjamin kecekapan kerajaan

48.   Mengapakah lambang-lambang Negara penting kepada Negara kita?
                                 i.            Lambang kemegahan penduduk
                               ii.            Lambang rasmi Negara
                              iii.            Identiti sesebuah Negara
                             iv.            Symbol perpaduan
                               v.            Lambang kedaulatan Negara
                             vi.            Pemangkin semangat patriotik di kalangan rakyat
49.   Mengapakah semua Negara di dunia mempunyai bendera kebangsaan?
                                 i.            Menimbulkan rasa bangga terhadap Negara
                               ii.            Tanda ketaatan kepada raja dan Negara
                              iii.            Mnjadi rakyat yang lebih patriotic
                             iv.            Symbol perpaduan
                               v.            Mendidik sikap tanggungjawab menghormati bendera
                             vi.            Lambang kemegahan
                            vii.            Identiti sesebuah Negara
                          viii.            Symbol Negara berdaulat

50.   Pada pandangan anda, apakah kesan pelaksanaan pembahagian kuasa dalam pentadbiran kerajaan persekutuan?
                                 i.            Kecekapan pentadbiran
                               ii.            Mengelakkan pemusatan kuasa
                              iii.            Menjamin keadilan pentadbiran
                             iv.            Pentadbiran menjadi telus
                               v.            Menjamin keamanan Negara
                             vi.            Mengurangkan kos pentadbiran
                            vii.            Mengukuhkan integrasi nasional

51.   Apakah tanggungjawab anda untuk memajukan Negara?
                                 i.            Membeli barang buatan Malaysia
                               ii.            Manjadi pekerja berpengetahuan
                              iii.            Menjamin keamanan Negara
                             iv.            Mempromosi barangan Malaysia
                               v.            Mempromosi pelancongan Negara
                             vi.            Hidup bersatu padu

52.   Bagaimanakah anda sebagai warganegara mengamalkan prinsip Rukun Negara?
                                 i.            Setia kepada raja dan Negara
                               ii.            Mematuhi Perlembagaan
                              iii.            Mengamalkan hidup aman
                             iv.            Bertatasusila
                               v.            Mengamalkan nilai-nilai murni
                             vi.            Saling menghormati
                            vii.            Saling menyayangi
                          viii.            Hidup bersatu padu
                             ix.            Mengamalkan sikap toleransi
53.   Bagaimanakah pendidikan di Negara kita mampu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan?
                                 i.            Pembangunan fizikal melalui sukan
                               ii.            Penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran
                              iii.            Pemupukan sifat kepimpinan melalui aktiviti kokurikulum
                             iv.            Mencintai alam sekitar dalam mp geografi
                               v.            Membangunkan semangat sukarela dalam mp sivik dan kenegaraan

54.   Dalam pelaksanaan transformasi ekonomi, kerajaan turut memberi bantuan kepada rakyat bagi menjamin kesejahteraan hidup.
Nyatakan bantuan tersebut.
                                 i.            BR1M
                               ii.            Bantuan Lesen 1Malaysia
                              iii.            Bantuan Khas Awal Persekolahan
                             iv.            Teksi Rakyat 1Malaysia
                               v.            Klinik Rakyat 1Malaysia
                             vi.            Rebat telefon pintar
                            vii.            Perumahan Rakyat 1Malaysia

55.   Bagaimanakah langkah-langkah pembangunan social tersebut mampu mencapai matlamat perpaduan?
                                 i.            Menggunakan bahasa yang sama
                               ii.            Menanam perasaan kekitaan
                              iii.            Melahirkan sikap tolak ansur
                             iv.            Mengamalkan budaya yang sama
                               v.            Mengukuhkan perpaduan
                             vi.            Memupuk identiti kebangsaan sejak kecil lagi.

56.   Sebagai pemimpin masa depan, cadangkan system pendidikan yang mampu melahirkan warganegara bertaraf dunia?
                                 i.            Penekanan pemikiran kritis dan kreatif
                               ii.            Mencungkil bakat dan inovasi
                              iii.            Bersifat holistic
                             iv.            Berkeyakinan tinggi
                               v.            Pemikiran global
                             vi.            Berdaya saing tinggi
                            vii.            Pemikiran global
                          viii.            Mengurangkan peperiksaan awam

57.   Apakah tanggungjawab anda sebagai pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020?
                                 i.            Merealitikan Wawasan 2020
                               ii.            Menyahut Sembilan cabaran
                              iii.            Terlibat dalam pengisian wawasan
                             iv.            Mengekalkan kemajuan Negara Malaysia
                               v.            Berinovasi
                             vi.            Kreatif
                            vii.            Berdisiplin
                          viii.            Mengamalkan nilai-nilai murni
                             ix.            Bersifat penyayang
                               x.            Hidup bersatu padu
                             xi.            Mematuhi undang-undang

58.   Pada pendapat anda, apakah kualiti warganegara yang mampu menghadapi cabaran Wawasan 2020?
                                 i.            Bersatu padu
                               ii.            Bersikap terbuka
                              iii.            Berkeyakinan tinggi
                             iv.            Bangga dengan apa yang dicapai
                               v.            Bermoral dan beretika
                             vi.            Berbudaya unggul
                            vii.            Maju dan saintifik
                          viii.            Berbudaya penyayang
                             ix.            Kreatif
                               x.            Inovatif

59.   Hubungan Malaysia dengan Negara lain telah banyak memberi keuntungan kepada Negara kita. Buktikan.
                                 i.            Memelihara kesemalatan rakyat dan Negara
                               ii.            Memelihara kepentingan nasional
                              iii.            Mengekalkan kedaulatan Negara
                             iv.            Mengukuhkan pertahanan
                               v.            Meluaskan pasaran
                             vi.            Mengamalkan pasaran bebas
                            vii.            Membina rangkaian perdagangan
                          viii.            Menjalin kerjasama pendidikan
                             ix.            Menggalakkan pelaburan asing
                               x.            Memajukan prasarana dalam Negara


Semoga Berjaya..


60 comments:

 1. Tq,tahniah sy opsyen sains tp degree geologi skrg harike 15 dilantik guru sejarah ting 6,luv sejarah harap dpt tunjuk ajar

  ReplyDelete
 2. tamadun mesopotamia
  1.bagaimanakah tamadun mesopotamia menggunakan ciri keistimewaan mereka untuk meningkatkan tahap kecermelangan?(10markah)
  2.apakah kejayaan malaysia terhadap peradaban dunia?(10markah)
  3.jelaskan cabaran yang dihadapi oleh malaysia dalam memantapkan kehidupan bertamadun dan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut.(10markah)

  ReplyDelete
 3. blh tlg email kn jawapan KBAT ni kpd sy x ckgu..ni email sy :- n.syakirah28@yahoo.com

  ReplyDelete
 4. sye juga
  tiara.huileng@gmai.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu saya juga
   yenthengong@gmail.com

   Delete
 5. Assalamualaikum saya ingin bertanya, apa jawapan untuk soalan ini


  "Pada pendspat anda, bagaimanakah pendidikan di Yunani boleh dan dapat melahir kan ahli falsafah yang cemerlang?" (4 markah)

  ReplyDelete
 6. email utk sy jgk :) aidanatasya98@gmail.com
  terima kasih :):)

  ReplyDelete
 7. 1.kejayaan malaysia selepas memanfaatkan pencapaian masyarakat eropah pada zaman renaissance (10m)
  2.cabaran yang dihadapi oleh malaysia untuk mencapai taraf negara maju dan lankah untuk atasi (10m)
  3.peranan generasi muda untuk menjadikan malaysia mampu mencapai kemajuan setaraf masyarakat eropah (10m)
  tolong emailkn jawapan ni cikgu...email saya ahmadarban22@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Boleh tak emelkan jawapan ini kepada emel saya?
   fancy991@hotmail.com TQ

   Delete
  2. Boleh tak cikgu hantar jawapan ini kepada email saya:weit431@gmail.com

   Delete
 8. ASSALAMUALAIKUM. Boleh tak emelkan jawapan KBAT ini kepada saya. ainatuljannah76@gmail.com. Terima kasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. Boleh tak emelkan jawapan ini kepada emel saya?
   fancy991@hotmail.com TQ

   Delete
 9. Minta maaf dan boleh tak emelkan jawapan ini kepada emel saya?
  fancy991@hotmail.com TQ

  ReplyDelete
 10. boleh tlg emelkan jwpn KBAT ini kpd sya?? lolipopcorn1227@gmail.com
  tq :))

  ReplyDelete
 11. .kejayaan malaysia selepas memanfaatkan pencapaian masyarakat eropah pada zaman renaissance (10m)
  2.cabaran yang dihadapi oleh malaysia untuk mencapai taraf negara maju dan lankah untuk atasi (10m)
  3.peranan generasi muda untuk menjadikan malaysia mampu mencapai kemajuan setaraf masyarakat eropah (10m)
  Boleh tak emelkan dkat sya jawapan noorsyamimi_halim@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. bolehkan cikgu sent ke emel saya jiapei75@gmail.com

   Delete
 12. cikgu tolong send ke email saya orkedputeh99@gmail.com

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Can i have the answers for this KBAT question?
  Pada pendapat anda,apakah nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin ynag telah berjaya membawa kerajaan Bani Abbasiyah ke puncak kegemilangan?

  ReplyDelete
 15. peranan generasi muda untuk menjadikan malaysia mampu mencapai kemajuan setaraf negara eropah?

  ReplyDelete
 16. peranan generasi muda untuk menjadikan malaysia mampu mencapai kemajuan setaraf negara eropah?

  ReplyDelete
 17. assalam, boleh tak email dkt saya jawapan kbat.. arfadanai25@yahoo.com ... terima kasih

  ReplyDelete
 18. Dear teacher,i think that the information you've posted is enough for me to face the HOTS questions,if you don't really mind,can you please send this to my e-mail,(nithiya@gmail.com).
  Thank you so much.

  ReplyDelete
 19. thank you cikgu .. tapi kan boleh x nk mintak cikgu emailkan kat sye ?? ( 1w1z1309@gmail.com ) ... thank you so much

  ReplyDelete
 20. cikgu nk copy boleh ...saya budak spm 2016 ... i want rake some tips ..can i .... the answer at up tht u can send at my email pls

  ReplyDelete
 21. cikgu, saya nak copy benda nie .trial saya dah nak dekat cikgu. kalau tak tolong emailkan kat saya .
  ainulfitriyyah@gmail.com

  ReplyDelete
 22. hi cikgu :) boleh tlg emailkan kat saya? fatinhafida77@gmail.com

  ReplyDelete
 23. maaf..nk tnye,,yg lain xde ke

  ReplyDelete
 24. terima kasih sebab share info ni dengan kami cikgu.

  p.s. tumpang copy ye... ^_^

  ReplyDelete
 25. assalammualaikum cikgu bleh tak tlong emailkan pada saya ?? kharsyful@gmail.com

  TQVM For UR KINDNESS ^_^

  ReplyDelete
 26. assalamualaikum cikgu boleh tolong emailkan pada saya? nurelezza@gmail.com

  ReplyDelete
 27. Assalamualaikum cikgu~ boleh tolong emailkan jawapan kpd saya? dudely00@gmail.com

  ReplyDelete
 28. assalamualaikum cikgu , sy copy ye ... terima kasih

  ReplyDelete
 29. tolong emailkan ke alamat emailsaya durratul1999@gmail.com

  ReplyDelete
 30. cikgu pls email this to me fareesha.alexis28@gmail.com

  ReplyDelete
 31. assalamualaikum... Cikgu ku pinta tolong emailkan untuk saya bisa gak? thanks you ya!

  shahzrulreezal!@gmail.com

  ReplyDelete
 32. cikgu sy harap cikgu boleh emailkan jawapan kbat ni kat email sy parkneulgi61@gmail.com , btw terima kasih sangat for jawapan ni :) banyak membantu sy dlm mengarang esei :)

  ReplyDelete
 33. assalamualaikum cikgu. boleh tolong emailkn saya jawapan kbat ni? saya harap cigu boleh emailkan jawapan ini secepat mungkin ke email saya dhabitah_izzati@yahoo.com. terima kasih banyak cikgu :)

  ReplyDelete
 34. assalamualaikum cikgu, boleh tlg emailkan saya jawapan kbat ni ke anahsyanah@gmail.com ? terima kasih cikgu . :)

  ReplyDelete
 35. Assalamualaikum cikgu, boleh tolong emailkan saya jaapan KBAT ni ke arifmazlan23@gmail.com ?
  Terima Kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 36. berikan nilai dalam membentuk yang bertamadun

  ReplyDelete
  Replies
  1. *membentuk masyarakat yang bertamadun

   Delete
  2. Assalamualaikum cikgu, terdapat 1 soalan nak tanya cikgu ,iaitu:
   berikan nilai dalam membentuk masyarakat yang bertamadun dan sikit penerangan.

   Delete
 37. 1.kejayaan malaysia selepas memanfaatkan pencapaian masyarakat eropah pada zaman renaissance (10m)
  2.cabaran yang dihadapi oleh malaysia untuk mencapai taraf negara maju dan lankah untuk atasi (10m)
  3.peranan generasi muda untuk menjadikan malaysia mampu mencapai kemajuan setaraf masyarakat eropah (10m)
  tolong emailkn jawapan ni cikgu...email saya
  Bryantcheong220@gmail.com
  Thanks

  ReplyDelete
 38. Ckg, blh tak emelkan sy kejayaan m'sia dlm pendidikan drpd pencapaian2 zaman renaissance
  Email : sreevassuntra@gmail.com

  ReplyDelete
 39. boleh tolong jawab???
  kejayaan Malaysia dalam pendidikan setelah memanfaatkan pencapaian masyarakat Eropah pada zaman Renaissance?

  ReplyDelete
 40. cikgu, kenapa tak boleh copy text ni? saya nak copy and print untuk searah kertas 3 spm'17 .

  ReplyDelete
  Replies
  1. click ctrl and c at the same time to copy and then use microsoft words to paste it there.to paste it click ctrl and v.
   i hope it helps :)

   Delete
 41. apakah kejayaan Malaysia dalam pendidikan setelah memanfaatkan pencapaian masyarakat eropah pada zaman Renaissance?? apakah jawapan ini, cikgu?

  ReplyDelete
 42. apakah kejayaan Malaysia dalam pendidikan setelah memanfaatkan pencapaian masyarakat eropah pada zaman Renaissance?? apakah jawapan ini, cikgu?

  ReplyDelete
 43. cikgu saya ada soalan.
  why cikgu deactivate the right click function???
  btw cikgu thanks a lot!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 44. bagaimanakah kita dapat mengekalkan keagungan tamadun bangsa

  ReplyDelete
 45. cg, bleh emelkan contoh soalan kbat yg kat atas
  sitiaisyahhanafi65@gmail.com

  ReplyDelete