Posts

Showing posts from October, 2016

cadangan jawapan kertas 3 spm 2016

PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 SEJARAH SPM 2016
1.Calon wajib membawa buku teks/ bahan bercetak yang berkaitan. 2.Jawapan calon wajib ditulis dalam bentuk esei/ karangan dengan ayat yang lengkap. 3.Calon dikehendaki menulis nombor soalan. 4.Isi jawapan calon mestilah bersesuaian dengan peruntukan markah. 5.Setiap pecahan soalan mesti dimulakan dengan muka surat baharu. 6.Jawapan calon mestilah berdasarkan kehendak soalan. Kehendak soalan perlu diulang-ulang dalam menulis jawapan. Contohnya, bagi menjawab soalan iktibar calon perlu menulis iktibar yang saya perolehi ialah ..... . Iktibar seterusnya ialah..... 7.Jawapan calon mestilah dimulakan dengan ayat soalan.
Contoh soalan: Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dasar luar Malaysia? Contoh jawapan: Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dasar luar Malaysia ialah.......

8.Jawapan calon bagi soalan KBAT mesti mempunyai fakta sejarah, huraian dan contohserta inferens yang bersesuaian(ayat berlapis) 9.Calon digalakkan menggunak…
Image
LATAR BELAKANG DASAR LUAR MALAYSIA  Jelaskan latar belakang  perkembangan dasar luar Malaysia Dasar luar merujuk kepada dasar kerajaan terhadap negara-negara lain. Malaysia mempunyai dasar luar tersendiri iaitu berbaik-baik dengan semua negara  di dunia.  Penggubalan dasar luar Malaysia bermatlamat memelihara kedaulatan negara dan menggalakkan perkembangan ekonomi serta mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Dasar luar Malaysia sering berubah berdasarkan perubahan kepimpinan negara dan perubahan yang berlaku di peringkat global, contohnya pada zaman Tunku Abdul Rahman, dasar luar Malaysia bersifat Pro-Barat, namun pada zaman pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, dasar luar Malaysia mengutamakan prinsip keserderhanaan sejagat.  Terdapat dua bentuk dasar luar Malaysia iaitu bilateral yang merujuk kepada hubungan terus Malaysia dengan negara tertentu hubungan dengan ngara jiran seperti Singapura, Britain, Amerika Syarikat dan lain-lain. Bentuk hubungan luar ya…

Cadangan jawapan kertas 3 SPM 2016

Monday, 3 October 2016 Kertas 3 SPM 2016 Aspek Perincian Markah Pengenalan 1. Nyatakan matlamat dasar luar negara kita. 5 markah Isi dan Huraian 2. a   Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar             luar negara.                                                      (20 markah) b.      Terangkan perkembangan dasar luar negara.    (20 markah) 40 markah 3.Huraikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan  menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 15 markah 4. Malaysia adalah salah sebuah negara yang  menganggotai Pertubuhan Komanwel. Terangkan bagaimana Malaysia memainkan peranan dalam memacu perjuangan pertubuhan tersebut. 10 markah 5. Keanggotaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan  telah menjadi pemangkin kepada kejayaan negara .Jelaskan kejayaan tersebut? 10 markah 6. Malaysia terkenal dengan pelbagai idea bagi menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia. Apakah cadangan anda untuk mengekalkan keamanan dunia? 10 markah 7. Iktibar yang diperoleh berdasarkan …

cadangan kertas 3 spm 2016

Senarai kandungan Bil kandungan M/surat 1
Maksud/ definisi Dasar  Luar Negara ?  6
2
Tujuan /  Matlamat dasar luar Malaysia                                              

7
Latar Belakang Dasar Luar Malaysia  8
Jelaskan bentuk dasar Luar Malaysia   8