Posts

Showing posts from August, 2011

Preparation Trial SPM 2011

Image
3(a)Nyatakan dua ciri bandar terancang di Mohenjo-Daro dan Harappa.
-Teratur dan sistematik -Bandarnya terbahagi kepada dua bahagian -Di kelilingi oleh tembok -Bahagian utamanya merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan -Bahagian kedua ialah kawasan perumahan -Disusun berasaskan blok berbentuk empat segi -Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus -Terdapat sistem kumbahan terancang -Sungai berfungsi sebagai jalan perhubungan [ 2 markah ]
(b)Jelaskan pengkhususan pekerjaan masyarakat tamadun Indus? -Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan / pertanian / pertukangan / pembuatan / artisan -Aktiviti perdagangan membabitkan perdagangan luar termasuk dengan Mesopotamia -Bukti penemuan cop mohor Indus di Mesopotamia -Hasil perdagangannya ialah emas/gading gajah/manik/hasil pertanian -Petani bercucuk tanam makanan seperti barli/kacang -Ahli masyarakat menjadi artisan terlibat dalam pembinaan/penghasilan barangan logam/barangan tembikar [ 2 markah ]
(c)Senaraikan organisasi sosial masyar…