ad

Wednesday, 21 May 2014

Monday, 12 May 2014

Rancangan Pengajaran Harian untuk Cikgu Sejarah..

Most welcome kawan2..sila ambil untuk rujukan..ada RPH dan contoh2 untuk pengajaran..hehe also menyenangkan anda jika akan di'observe'..welcome!

Sharing is Caring

Tingkatan 4
Tingkatan 5

Wednesday, 7 May 2014

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4

Bahagian A
[40  markah]
Jawab semua soalan.
1.      Rajah berikut merujuk kepada Tamadun Mesir Purba.
 



a)      Mengapakah Tamadun Mesir dikatakan anugerah daripada Sungai Nil?
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]
b)      Nyatakan dua peranan Firaun dalam Tamadun Mesir Purba.
                                                        i.            …………………………………………………………………………
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

c)      Cuba buktikan bahawa masyarakat Tamadun Mesir Purba percaya kepada kehidupan selepas mati.
                                                        i.            ………………………………………………………………………….
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

d)     Apakah kepentingan sistem tulisan hieroglif dalam proses perkembangan Tamadun Mesir Purba?
                                                        i.            ………………………………………………………………………….
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

e)      Senaraikan dua sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia.
                                                        i.            ………………………………………………………………………….
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]