ad

Friday, 18 January 2013

buku nota!


buku nota sejarah yg wajib anda miliki!
RM15 per set (tidak termasuk pos)

#cepat! selagi stok masih ada!! hubungi sy segera


Wednesday, 9 January 2013

Esei bab 1 Tingkatan 4

Bahagian B
Soalan Esei

1.      Tamadun Mesopotamia ialah tamadun yang terawal di dunia yang muncul pada sekitar 35000 SM.

a)      Terangkan proses pembentukan tamadun Mesopotamia di lembah Sungai Tigris dan Euphrates.
(8M)
b)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bincangkan sumbangan tamadun Sumeria kepada peradaban dunia.
(6M)
c)      Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah sesebuah tamadun dapat mempertahankan pencapaian tamadunnya?
(6M)