Posts

Showing posts from July, 2011

Dner 50years SEDAR

Image
credit to Mr Sulaiman  antara yang awal sampai ~  Kenangan bersama Pak Zul :D
 hehehe :D  bersama deq Nun!
 @khemah 1  posing!  tukang masak ke?  :D  ini la suasana pas majlis  LIKE! tunggu another 50 years!!

Skema set 1 Gerak gempur sejarah 2011

Namakan sebuah negara kota yang paling menonjol di Yunani. Athens Sparta Corinth
Berikan dua ciri polis yang terdapat di Yunani. Institusi politik yang merdeka Jumlah penduduknya kecil (Athens mempunyai 40,000 orang penduduk) Terbentuk hasil gabungan beberapa buah kampung dan bandar Mengandungi sebuah kota Kawasan pertanian di luar kota Di dalam polis terdapat pasar, kubu, kuil dan istana Mempunyai acropolis (kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan Mempunyai agora (tempat pertemuan/ mesyuarat rakyat / pusat ekonomi)
Nyatakanbentuk sistem pemerintahan yang diamalkan di Yunani sebelum sistem pemerintahan Demokrasi di perkenalkan. Monarki Oligarki Aristokrasi Diktator / tirani
Apakah sumbangan tamadun Yunani kepada peradaban dunia hari ini ? Sistem pemerintahan berbentuk Demokrasi Rakyat terlibat dalam membuat keputusan politik Rakyat membentuk kerajaan rakyat Lahir tokoh ilmuan seperti Pythagoras, Hippocrates, Archimedes dan Ptolemy Lahir ahli falsafah terkenal iaituHeredotus, Socra…