ad

Saturday, 19 November 2016

RPH Ting 5 Bab 9

Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Malaysia dalam Kerjasama Masyarakat Antarabangsa.
Bab:
Bab 9: Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa.
Bidang Pembelajaran:
(a) Konflik Antarabangsa
·         Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan
Perang Dunia Kedua (Aras 1)
(2)
Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar yang terlibat dalam Perang
Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua (Aras 1)
(3)
Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua (Aras 1)

(4)
Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua (Aras 1)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu

RPH Ting 5 Bab 8


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan
Bidang Pembelajaran:
(a) Pembangunan Ekonomi
  • Rancangan Lima Tahun
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan
dalam Rancangan Lima Tahun (Aras 1)
(2)
Menyenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara (Aras 1)
(3)
Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara (Aras 1)

(4)
Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan
dalam Rancangan Lima Tahun (Aras 2)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid  membaca buku teks (hlm 196 - 206) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Sasaran 23
(4)
VCD filem Bilut
(5)
Manuskrip Hari Ini Dalam Sejarah daripada laman web


Friday, 18 November 2016

RPH Ting 5 Bab 7


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 7: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka
Bidang Pembelajaran:
(a) Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen
  • Perlembagaan
  • Raja Berperlembagaan
  • Kuasa pemerintah
  • Pilihan raya
  • Parti politik
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Mentakrif demokrasi berparlimen (Aras 1)
(2)
Menyenaraikan ciri-ciri demokrasi berparlimen (Aras 1)
(3)
Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan (Aras 1)

(4)
Menyenaraikan kuasa Yang di-Pertuan Agong (Aras 1)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 161 - 184) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Paparan 21
(4)
Gambar bangunan Parlimen dan gambar berkaitan pilihan raya
(5)
Petikan video perbahasan rang undang-undang di dewan Parlimen
(6)
Skrip simulasi perbahasan pindaan perlembagaan dalam dewan Parlimen
(7)
Dokumen perlembagaan negara
(8)
Kajian dokumen: Perlembagaan Negara (Perkara 3, 5, 8,11 ,152, 153)


RPH Ting 5 Bab 6


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 6: Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Bidang Pembelajaran:
Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia
·         Idea pembentukan Malaysia
·         Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
·         Perjanjian Malaysia 1963
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan idea pembentukan gagasan Malaysia (Aras 1)
(2)
Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia (Aras 1)
(3)
Menyatakan reaksi dalam dan luar negara terhadap pembentukan Malaysia (Aras 1)

(4)
Menyenaraikan syarat Perjanjian Malaysia 1963 (Aras 1)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 136 - 156) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Paparan 20
(4)
Peta Malaysia: Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak
(5)
Pengurusan grafik: Faktor pembentukan Malaysia
(6)
Kad tugasan perbincangan kumpulan


RPH Ting 5 Bab 5


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 5: Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka
Bidang Pembelajaran:
(a)    Sistem Ahli
(b)   Pakatan Murni
(c)    Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan maksud Sistem Ahli (Aras 1)
(2)
Menyatakan hasil Pakatan Murni (Aras 1)
(3)
Menyatakan syarat perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957      (Aras 1)

(4)
Menceritakan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah (Aras 1)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 103 - 110) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 4
(3)
Gunakan Slaid Paparan 17, 18, dan 19
(4)
Senarai ahli kabinet
(5)
Petikan video detik-detik pengisytiharan kemerdekaan
(6)
Kad tugasan kumpulan


RPH Ting 5 Bab 4


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bidang Pembelajaran:
(a) Malayan Union
  • Sebab-sebab pengenalan Malayan Union
  • Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union
  • Reaksi terhadap Malayan Union
  • Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946 (Aras 1)
(2)
Menceritakan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union 1946 (Aras 1)
(3)
Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-raja Melayu, dan
sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946 (Aras 1)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 95 - 102) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 4
(3)
Gunakan Slaid Paparan 15
(4)
Gambar bendera Union Jack
(5)
Gambar berkaitan Malayan Union
(6)
Soalan kuiz berkaitan Malayan Union
(7)
Petikan video berkaitan Malayan Union
(8)
Skrip lakonan simulasi penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union


RPH Ting 5 Bab 3


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 3: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa
Bidang Pembelajaran:
(a) Latar belakang pembinaan negara dan bangsa:
·         Pembinaan negara bangsa
·         Ciri-ciri negara dan bangsa
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Mentakrifkan konsep negara dan bangsa (Aras 1)
(2)
Menyenaraikan ciri-ciri negara dan bangsa (Aras 1)
(3)
Menerangkan latar belakang pembinaan negara Jerman dan Itali (Aras 2)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 64 - 74) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Paparan 14
(4)
Gambar lukisan peristiwa pembukaan Melaka oleh Parameswara
(5)
Kad tugasan