Posts

Showing posts from April, 2016

KBAT

Manfaat yang diperoleh sekiranya Msia sebuah pusat kecemerlangan pendidikan global ialah
Isi : kemasukan pelajar dari seluruh dunia
Contoh : Amerika Syarikat.
Langkah : Dalam hal ini, kerajaan mestilah menyediakan kemudahan/ infrastruktur yang canggih setanding dengan negara-negara maju.
Langkah : Kerajaan juga mesti menyediakan tenaga pakar yang dapat melonjakkan pendidikan dalam negara.
Sebab : Ini kerana pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan negara.
Kesan : Maka, imej negara akan meningkat, sekaligus memajukan ekonomi negara.

KBAT

Usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan golongan muda dalam sektor pertanian ialah :
I : penggunaan teknologi moden
C : mesin memetik buah
S : Ini adalah untuk meningkatkan hasil tanaman yang menepati kehendak pelanggan.
L : Dalam hal ini, kerajaan mestilah bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta dalam penghasilan teknologi tersebut.
L : Kerajaan juga mesti menggalakkan r&d di kalangan pensyarah universiti tempatan.
K : Maka, golongan muda akan melibatkan diri dalam sektor pertanian.

KBAT

Beberapa isi yg blh digunakan utk beberapa soalan :
1. Mengukuhkan perpaduan.
2. Kempen.
3. Ilmu.
Isi : mengukuhkan perpaduan
Contoh : perpaduan semua kaum di Msia
Langkah : Dlm hal ini, kerajaan perlu mengeratkan hubungan antara semua kaum di negara kita.
K : Maka, keharmonian akan dicapai.
I : Kempen
C : Kempen 1M
L : Dalam hal ini, saya akan bersama2 menjayakan kempen yang dianjurkan kerajaaan.
L : saya juga akan mewar-warkan kempen tersebut kepada saudara mara dan sahabat handai.
K : Maka, negara akan kekal makmur.
I : Ilmu
C : Bahasa Inggeris
S : Ini kerana bahasa Inggeris ialah bahasa komunikasi utama dunia.
L : Dalam hal ini, sy akan menguasai bahasa Inggeris dari sekarang.
L : Saya juga akan cuba berkomunikasi dalam bahasa Inggeris bersama rakan2 saya.
K : Maka, saya dapat meningkatkan imej negara

KBAT

Pengenalan sistem birokrasi barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan. Beri komen anda.
I : melantik pegawai barat
C : Pesuruhjaya Tinggi British
S : raja hilang kuasa
S : memansuhkan fungsi raja sbg penaung agama
S : tidak melibatkan rakyat tempatan
K : Maka, penduduk tempatan bangkit menentang

KBAT

Bagaimana cara berkesan untuk mewujudkan sistem birokrasi yang berkesan di negara kita? Berikan pendapat anda.
I : melaksanakan amalan berhemat dalam pentadbiran.
C : mengelakkan pembaziran.
L : mengiktiraf sumbangan kaum pekerja.
L : mewujudkan persekitaran.kerja yang kondusif
L : mengurangkan karenah birokrasi
L : memberi gaji selayaknya
K : Maka,pentadbiran negara akan terus mantap dan berkesan.

KBAT

Mengapakah gerakan nasionalisme pada tahap pertama di kebanyakan negara di Asia Tenggara mengalami kegagalan? Berikan pandangan anda.
I : strategi tidak berkesan
C : bersifat setempat dan tiada organisasi.
L : Dlm hal ini, pemimpin mesti mengukuhkan perpaduan dengan rakyat.
L : menggunakan senjata moden
K : maka, setiap perjuangan akan membuahkan kejayaan

KBAT

Semangat patriotisme penting dlm membangunkan negara dan masyarakat sesebuah negara. Berikan hujah anda utk menyokong pernyataan di atas.
I : perpaduan dapat dikukuhkan
C : perpaduan antara semua kaum di Malaysia.
L : dlm hal ini, kita mesti mewujudkan sikap menyayangi negara.
L : menjadi warganegara yang baik
L : bersama2 mengharumkan nama negara
K : negara akan terus membangun

KBAT

Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin ketika itu, bagaimanakah anda mengatasi gerakan nasionalisme tahap kedua di thailand?
I : memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat
C : menganjurkan program Cinta Negara
L : Dalam hal ini,saya akan memperkukuh perpaduan di kalangan rakyat.
L : saya juga akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain.
K : Maka, saya berjaya mengatasi gerakan tersebut

KBAT

Sebagai warga yang patriotik, bagaimanakah usaha anda mempertahankan kedaulatan negara?
I : melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan.
C : menggunakan senjata canggih
L : Dlm hal ini,sy akan menyertai pasukan keselamatan negara.
L : saya juga akan menyertai PLKN yang dianjurkan oleh kerajaan.
K : Maka,sy dpt mempertahankan kedaulatan negara saya

KBAT

Ciri bandar idaman saya ialah
Isi : dilengkapi dengan kemudahan yang berteknologi tinggi terkini
Contoh : monorel disediakan untuk menghubungkan dari satu pekan ke satu pekan
Langkah : Dalam hal ini,pihak berkuasa mesti menyediakan kemudahan tersebut dengan kerjasama kerajaan pusat.
Sebab : Ini adalah kerana menjimatkan masa penduduk di dalam bandar untuk urusan seharian.
Kesan : Maka, melahirkan negara yang maju setanding negara2 maju yang lain.

KBAT

Saya cinta negara saya. Buktinya ialah
I : saya akan sentiasa mengukuhkan perpaduan
C : Perpaduan semua kaum di Malaysia
L : Dalam hal ini,saya akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain.
L : hubungan yang erat akan menyatukan kita malah menjadikan kita sebuah bangsa yang kuat dan disegani
K : Maka,negara akan harmoni dan aman

Kejayaan Malaysia

Kejayaan Msia dr sudut Politik :
1. Kebijaksanaan pemimpin mengekalkan keamanan dan kestabilan negara.
2. Melahirkan pemimpin yang bertaraf dunia.
3. Memantapkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara melalui ZOPFAN.
4. Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa melalui PBB.
5. Menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa/ komanwel/ OIC/ NAM membincangkan masalah global.
7. Menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan.

KBAT

Manfaat yang diperoleh sekiranya Msia sebuah pusat kecemerlangan pendidikan global ialah
Isi : kemasukan pelajar dari seluruh dunia
Contoh : Amerika Syarikat.
Langkah : Dalam hal ini, kerajaan mestilah menyediakan kemudahan/ infrastruktur yang canggih setanding dengan negara-negara maju.
Langkah : Kerajaan juga mesti menyediakan tenaga pakar yang dapat melonjakkan pendidikan dalam negara.
Sebab : Ini kerana pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan negara.
Kesan : Maka, imej negara akan meningkat, sekaligus memajukan ekonomi negara.

KBAT

Usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan golongan muda dalam sektor pertanian ialah :
I : penggunaan teknologi moden
C : mesin memetik buah
S : Ini adalah untuk meningkatkan hasil tanaman yang menepati kehendak pelanggan.
L : Dalam hal ini, kerajaan mestilah bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta dalam penghasilan teknologi tersebut.
L : Kerajaan juga mesti menggalakkan r&d di kalangan pensyarah universiti tempatan.
K : Maka, golongan muda akan melibatkan diri dalam sektor pertanian.

Kertas 3 Bab 9 Tingkatan 4

CADANGAN SOALAN KERTAS 1249/3            ------    KUMPULAN 8
SOALAN  BAB 9 :
Bincangkan Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara.
Soalan Isi dan Huraian Markah 1 Pengenalan Jelaskan  latar belakang perkembangan Zaman Gelap di Eropah.


5
2
Memahami Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah dan kesannya Terhadap Ekonomi dan Negara
a)Huraikan sebab-sebab dan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat
    b)    Terangkan Perkembangan Revolusi Pertanian dan            Revolusi Perindustrian dan Kesannya ke atas Asia             Tenggara.  15


15

3
a)Jelaskan faktor-faktor dan kesan-kesan imperialisme Barat di Asia Tenggara.            -  dari segi  politik            -  dari segi ekonomi            -  dari segi sosial           -  dari segi tamadun15
4
a)Hubungkaitkan semangat kental penjelajahan dan        penerokaan kuasa Barat dengan slogan ’Mala

kertas 3 bab 7 tingkatan 4

Tajuk 8.4: Islam di Asia Tenggara Tema /tajuk: 8.4 Bab 7 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya  denganperkembangan Islam di Malaysia pada hari ini. Format Perincian Markah Penuh Pengenalan 1. Pengenalan Jelaskan latar belakang kedatangan Islam di Asia Tenggara
5 markah Isi dan huraian 2. Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara (a) Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara (i) dari Semenanjung Tanah Arab (ii) dari China (iii) dari India
(b) Jelaskan penyebaran Islam ke Asia Tenggara

15 markah15 markah
3. Pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara Jelaskan pengaruh Islam dalam aspek kehidupan masyarakat di Asia Tenggara

kertas 3 bab 1 tingkatan 4

7.1 TAMADUN AWAL DUNIA Huraikan proses pembentukan Tamadun Awal Dunia dan menghubungkaitkannya dengan pembentukan Negara kita hari ini
FORMAT ASPEK PERINCIAN MARKAH 1.pengenalan Memahami latar belakang pembentukan Tamadun Awal Dunia Jelaskan latar belakang pembentukan Tamadun Awal . -Maksud Tamadun -Kerangka masa pembentukan Tamadun

5m 2.Isi dan Huraian Memahami ciri Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia.
Huraikan latar belakang tamadun awal dunia. 1.T.Mesopotamia 11.T.Mesir Purba 111.Tamad un Indus 1v.T. Hwang Ho

15m15m 3. Menganalisis

Sejarah Muar

Image
SEJARAH NAMA JALAN DI BANDAR MAHARANI BANDAR DIRAJA
BIL. NAMA JALAN SEJARAH PENAMAAN CATITAN 1 Jalan Maharani Mengambil sempena nama Maharani Fatimah isteri Maharaja Abu Bakar (kemudiannya Sultanah Fatimah) Penduduk tempatan memanggil Jalan No.1 2 Jalan Abdullah Sempena nama Dato’ Abdullah bin Jaffar, Pesurohjaya Kerajaan Muar yang berkhidmat pada 1905 – 1912. Dato Abdullah kemudiannya menjadi Menteri Besar Johor Ke 3 [17.9.1923 – September 1928] Penduduk tempatan memanggil Jalan No.2 3 Jalan Meriam