ad

Thursday, 14 April 2016

KBAT

Manfaat yang diperoleh sekiranya Msia sebuah pusat kecemerlangan pendidikan global ialah
Isi : kemasukan pelajar dari seluruh dunia
Contoh : Amerika Syarikat.
Langkah : Dalam hal ini, kerajaan mestilah menyediakan kemudahan/ infrastruktur yang canggih setanding dengan negara-negara maju.
Langkah : Kerajaan juga mesti menyediakan tenaga pakar yang dapat melonjakkan pendidikan dalam negara.
Sebab : Ini kerana pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan negara.
Kesan : Maka, imej negara akan meningkat, sekaligus memajukan ekonomi negara.

KBAT

Usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan golongan muda dalam sektor pertanian ialah :
I : penggunaan teknologi moden
C : mesin memetik buah
S : Ini adalah untuk meningkatkan hasil tanaman yang menepati kehendak pelanggan.
L : Dalam hal ini, kerajaan mestilah bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta dalam penghasilan teknologi tersebut.
L : Kerajaan juga mesti menggalakkan r&d di kalangan pensyarah universiti tempatan.
K : Maka, golongan muda akan melibatkan diri dalam sektor pertanian.

KBAT

Beberapa isi yg blh digunakan utk beberapa soalan :
1. Mengukuhkan perpaduan.
2. Kempen.
3. Ilmu.
Isi : mengukuhkan perpaduan
Contoh : perpaduan semua kaum di Msia
Langkah : Dlm hal ini, kerajaan perlu mengeratkan hubungan antara semua kaum di negara kita.
K : Maka, keharmonian akan dicapai.
I : Kempen
C : Kempen 1M
L : Dalam hal ini, saya akan bersama2 menjayakan kempen yang dianjurkan kerajaaan.
L : saya juga akan mewar-warkan kempen tersebut kepada saudara mara dan sahabat handai.
K : Maka, negara akan kekal makmur.
I : Ilmu
C : Bahasa Inggeris
S : Ini kerana bahasa Inggeris ialah bahasa komunikasi utama dunia.
L : Dalam hal ini, sy akan menguasai bahasa Inggeris dari sekarang.
L : Saya juga akan cuba berkomunikasi dalam bahasa Inggeris bersama rakan2 saya.
K : Maka, saya dapat meningkatkan imej negara

KBAT

Pengenalan sistem birokrasi barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan. Beri komen anda.
I : melantik pegawai barat
C : Pesuruhjaya Tinggi British
S : raja hilang kuasa
S : memansuhkan fungsi raja sbg penaung agama
S : tidak melibatkan rakyat tempatan
K : Maka, penduduk tempatan bangkit menentang

KBAT

Bagaimana cara berkesan untuk mewujudkan sistem birokrasi yang berkesan di negara kita? Berikan pendapat anda.
I : melaksanakan amalan berhemat dalam pentadbiran.
C : mengelakkan pembaziran.
L : mengiktiraf sumbangan kaum pekerja.
L : mewujudkan persekitaran.kerja yang kondusif
L : mengurangkan karenah birokrasi
L : memberi gaji selayaknya
K : Maka,pentadbiran negara akan terus mantap dan berkesan.

KBAT

Mengapakah gerakan nasionalisme pada tahap pertama di kebanyakan negara di Asia Tenggara mengalami kegagalan? Berikan pandangan anda.
I : strategi tidak berkesan
C : bersifat setempat dan tiada organisasi.
L : Dlm hal ini, pemimpin mesti mengukuhkan perpaduan dengan rakyat.
L : menggunakan senjata moden
K : maka, setiap perjuangan akan membuahkan kejayaan

KBAT

Semangat patriotisme penting dlm membangunkan negara dan masyarakat sesebuah negara. Berikan hujah anda utk menyokong pernyataan di atas.
I : perpaduan dapat dikukuhkan
C : perpaduan antara semua kaum di Malaysia.
L : dlm hal ini, kita mesti mewujudkan sikap menyayangi negara.
L : menjadi warganegara yang baik
L : bersama2 mengharumkan nama negara
K : negara akan terus membangun

KBAT

Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin ketika itu, bagaimanakah anda mengatasi gerakan nasionalisme tahap kedua di thailand?
I : memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat
C : menganjurkan program Cinta Negara
L : Dalam hal ini,saya akan memperkukuh perpaduan di kalangan rakyat.
L : saya juga akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain.
K : Maka, saya berjaya mengatasi gerakan tersebut

KBAT

Sebagai warga yang patriotik, bagaimanakah usaha anda mempertahankan kedaulatan negara?
I : melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan.
C : menggunakan senjata canggih
L : Dlm hal ini,sy akan menyertai pasukan keselamatan negara.
L : saya juga akan menyertai PLKN yang dianjurkan oleh kerajaan.
K : Maka,sy dpt mempertahankan kedaulatan negara saya

Friday, 8 April 2016

KBAT

Ciri bandar idaman saya ialah
Isi : dilengkapi dengan kemudahan yang berteknologi tinggi terkini
Contoh : monorel disediakan untuk menghubungkan dari satu pekan ke satu pekan
Langkah : Dalam hal ini,pihak berkuasa mesti menyediakan kemudahan tersebut dengan kerjasama kerajaan pusat.
Sebab : Ini adalah kerana menjimatkan masa penduduk di dalam bandar untuk urusan seharian.
Kesan : Maka, melahirkan negara yang maju setanding negara2 maju yang lain.

KBAT

Saya cinta negara saya. Buktinya ialah
I : saya akan sentiasa mengukuhkan perpaduan
C : Perpaduan semua kaum di Malaysia
L : Dalam hal ini,saya akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain.
L : hubungan yang erat akan menyatukan kita malah menjadikan kita sebuah bangsa yang kuat dan disegani
K : Maka,negara akan harmoni dan aman

Kejayaan Malaysia

Kejayaan Msia dr sudut Politik :
1. Kebijaksanaan pemimpin mengekalkan keamanan dan kestabilan negara.
2. Melahirkan pemimpin yang bertaraf dunia.
3. Memantapkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara melalui ZOPFAN.
4. Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa melalui PBB.
5. Menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa/ komanwel/ OIC/ NAM membincangkan masalah global.
7. Menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan.

KBAT

Manfaat yang diperoleh sekiranya Msia sebuah pusat kecemerlangan pendidikan global ialah
Isi : kemasukan pelajar dari seluruh dunia
Contoh : Amerika Syarikat.
Langkah : Dalam hal ini, kerajaan mestilah menyediakan kemudahan/ infrastruktur yang canggih setanding dengan negara-negara maju.
Langkah : Kerajaan juga mesti menyediakan tenaga pakar yang dapat melonjakkan pendidikan dalam negara.
Sebab : Ini kerana pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan negara.
Kesan : Maka, imej negara akan meningkat, sekaligus memajukan ekonomi negara.

KBAT

Usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan golongan muda dalam sektor pertanian ialah :
I : penggunaan teknologi moden
C : mesin memetik buah
S : Ini adalah untuk meningkatkan hasil tanaman yang menepati kehendak pelanggan.
L : Dalam hal ini, kerajaan mestilah bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta dalam penghasilan teknologi tersebut.
L : Kerajaan juga mesti menggalakkan r&d di kalangan pensyarah universiti tempatan.
K : Maka, golongan muda akan melibatkan diri dalam sektor pertanian.

Tuesday, 5 April 2016

Kertas 3 Bab 9 Tingkatan 4

CADANGAN SOALAN KERTAS 1249/3            ------    KUMPULAN 8

SOALAN  BAB 9 :

Bincangkan Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara.

Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan
Jelaskan  latar belakang perkembangan Zaman Gelap di Eropah.5

2

Memahami Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah dan kesannya Terhadap Ekonomi dan Negara

a)      Huraikan sebab-sebab dan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat

    b)    Terangkan Perkembangan Revolusi Pertanian dan
           Revolusi Perindustrian dan Kesannya ke atas Asia 
           Tenggara.  
  
1515


3

a)      Jelaskan faktor-faktor dan kesan-kesan imperialisme Barat di Asia Tenggara.
           -  dari segi  politik
           -  dari segi ekonomi
           -  dari segi sosial
          -  dari segi tamadun
15

4

a)      Hubungkaitkan semangat kental penjelajahan dan 
      penerokaan kuasa Barat dengan slogan ’Malaysia Boleh’.

b)      Bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan strategik
      negara bagi pembangunan ekonomi negara kita.15

5

a)        Jelaskan kejayaan Malaysia dalam ekonomi 
       antarabangsa.


10

6

Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

a)      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara

b)      Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.


     
       10

7

Penerapan nilai-nilai murni iktibar / patriotisme daripada kegiatan penjelajahan dan penerokaan Barat yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita.

a)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sifat positif yang boleh dijadikan iktibar daripada kegiatan penjelajahan dan penerokaan?

    
        108
Rumusan
-          Pengetahuan yang diperoleh
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
-          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang cemerlang.5

kertas 3 bab 7 tingkatan 4

Tajuk 8.4: Islam di Asia Tenggara
Tema /tajuk: 8.4 Bab 7 Tingkatan 4
Soalan:
Huraikan sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya  dengan perkembangan Islam di Malaysia pada hari ini.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1. Pengenalan
Jelaskan latar belakang kedatangan Islam di Asia Tenggara

5 markah
Isi dan huraian
2. Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara
(a) Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara
(i) dari Semenanjung Tanah Arab
(ii) dari China
(iii) dari India

(b) Jelaskan penyebaran Islam ke Asia Tenggara


15 markah
15 markah

3. Pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara
Jelaskan pengaruh Islam dalam aspek kehidupan masyarakat di Asia Tenggara

15 markah
4. Pencapaian dalam sistem pendidikan merupakan antara kesan penyebaran Islam di Asia Tenggara
Bagaimanakah ilmu pengetahuan boleh membentuk warganegara Malaysia yang cemerlang?
15 markah
5. Kejayaan Negara masa kini kesan daripada penyebaran di Asia Tenggara pada masa lampau.
Berdasarkan pengalaman sejarah anda, jelaskan kejayaan Negara pada hari ini dalam aspek ekonomi, politik dan sosial kesan daripada penyebaran agama Islam


10 markah
6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara yang mengamalkan nilai-nilai murni
(i) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia untuk mengamalkan nilai-nilai murni
(ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas


5 markah

5 markah

7. Penerapan nilai-nilai Islam untuk kemajuan Negara
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diperoleh hasil dari usaha penyebaran Islam di Asia Tenggara


10 markah
8. Rumusan
# pengetahuan yang diperoleh
# Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
# harapan untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara maju yang mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan


5 markah


kertas 3 bab 1 tingkatan 4

7.1 TAMADUN AWAL DUNIA
Huraikan proses pembentukan Tamadun Awal Dunia dan menghubungkaitkannya dengan pembentukan Negara kita hari ini

FORMAT
ASPEK
PERINCIAN
MARKAH
1.pengenalan
Memahami latar belakang pembentukan Tamadun Awal Dunia
Jelaskan latar belakang pembentukan Tamadun Awal .
-Maksud Tamadun
-Kerangka masa pembentukan Tamadun


5m
2.Isi dan Huraian
Memahami ciri
Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia.

Huraikan latar belakang tamadun awal dunia.
1.T.Mesopotamia
11.T.Mesir Purba
111.Tamad un Indus
1v.T. Hwang Ho


15m
15m
3.
Menganalisis
Aspek perbandingan sumbangan tamadun awal dunia.

-          Jelaskan aspek perbandingan sumbangan tamadun manusia

1.        Sumeria
11.      Mesir
111     Indus
11v.    Hwang Ho
15m
4
Mengaplikasi
Bagaimanakah kegiatan pertanian dapat meningkatkan ekonomi Negara

-          Tamadun Hwang Ho

15M
5
Nilai
Berdasarkan pengetahuan  anda,jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara kita setelah memanfaatkan pengkhususan kerja

10m

Mencipta/menjana idea
a)Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk mencapai negara maju.


b) Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran masa depan


5m
5m

Menghayati nilai murni
Apakah nilai murni yang boleh diambil daripada Tamadun awal Dunia demi memajukan negara kita.

-          Berani menyahut cabaran
-          Gigih
-          Sangup berkorban

10m
Merumus

Rumusan

-Rumusan keseluruhan tajuk
Harapan pada masa hadapan
Iktibar yang boleh diambil untuk kemajuan diri,bangsa dan negara


5m


Sejarah Muar


SEJARAH NAMA JALAN
DI BANDAR MAHARANI BANDAR DIRAJA

BIL.
NAMA JALAN
SEJARAH PENAMAAN
CATITAN
1
Jalan Maharani
Mengambil sempena nama Maharani Fatimah isteri Maharaja Abu Bakar (kemudiannya Sultanah Fatimah)
Penduduk tempatan memanggil Jalan No.1
2
Jalan Abdullah
Sempena nama Dato’ Abdullah bin Jaffar, Pesurohjaya Kerajaan Muar yang berkhidmat pada 1905 – 1912. Dato Abdullah kemudiannya menjadi Menteri Besar Johor Ke 3 [17.9.1923 – September 1928]
Penduduk tempatan memanggil Jalan No.2
3
Jalan Meriam
Sempena nama Tunku Mariam anakanda DYMM Sultan Abu Bakar
Penduduk tempatan memanggil Jalan No.3.
4
Jalan Ali
Sempena nama Ungku Ali, Pesurohjaya Kerajaan Muar yang berkhidmat pada 1922 – 1926
Penduduk tempatan memanggil Jalan No.4
5
Jalan Arab

Penduduk tempatan memanggil Jalan No.5
6
Jalan Sulaiman
Sempena nama Ungku Sulaiman bin Daud, Resident Commissioner Muar berkhidmat pada 1884

7
Jalan Salleh
Sempena nama Dato’ Mohamad Salleh bin Perang, Dato’ Bentara Luar. Resident Commissioner Muar pada 1890
Pembesar Negeri yang bertanggungjawab membuka Bandar Maharani pada 1885.
8
Jalan Temenggong Ahmad
Sempena nama Tunku Temenggong Ahmad, Pesuruhjaya Kerajaan Muar berkhidmat pada 1929 -1936. Beliau adalah anakanda DYMM Sultan Ibrahim

9
Jalan Abdul Rahman
Sempena nama Ungku Abdul Rahman adinda kepada Maharaja Abu Bakar

10
Jalan Petrie
Sempena nama Tunku Puteri  anakanda kedua DYMM Sultan Abu Bakar

11
Jalan Omri
Sempena nama Ungku Omar bin Ungku Ahmad, Hakim Muar dilantik pada 1895

12
Jalan Majidi
Sempena nama Ungku Abdul Majid

13
Jalan Sayang
Sempena nama kapal wap Sayang’ kepunyaan DYMM Sultan Abu Bakar yang digunakan semasa keberangkatan ke Muar

14
Jalan Sisi
Sempena nama kapal wap  Si Si’  yang kerap singgah di Jeti Muar bagi tujuan perdagangan, belayar antara Melaka dan Singapura

15
Jalan Junid
Sempena nama Orang Kaya Jonid bin Ibrahim, Pembesar Padang. Beliau membuka jalan tersebut iaitu bermula dari persimpangan empat Tadah Utara hingga ke Parit Bakar.
Beliau berjaya memujuk Temenggong Muar (Temenggong Ismail) yang duduk di Segamat supaya berunding dengan Sultan Abu Bakar dan akhirnya Kesang dapat disatukan dengan Johor tahun 1879