ad

Tuesday, 21 April 2015

KBAT Sejarah

Warisan dunia amat rapuh dan mudah tercemar. Pada pandangan anda, bagaimanakah kita dapat memelihara warisan dunia daripada musnah?

penggubalan undang-undang yang berkaitan supaya tidak diubahsuai atau dijualbeli oleh pihak berkepentingan
mesti dijaga rapi oleh pakar-pakar arkeologi
generasi muda harus diberi pendidikan supaya berkesedaran tinggi untuk memelihara warisan dunia
beri kesedaran tentang kepentingan warisan dunia untuk generasi akan datang
wajib memperuntukkan dana khas untuk memulihara warisan dunia di negara kita

KBAT Sejarah

1. Berdasarkan pemerhatian anda, adakah masyarakat Malaysia telah memiliki ciri-ciri tamadun? Berikan alasan anda.
Ya
Malaysia memiliki kerajaan yang sistematik.
Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan tulisan Jawi merupakan kebanggaan orang Melayu.
Masyarakat Malaysia juga mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing.
Selain itu, Malaysia merupakan pengeluar utama getah dan bijih timah di dunia.

Tidak
masyarakat Malaysia telah maju dari sudut rohaniah tetapi masih kurang dari segi rohaniah.
Banyak kes yang berlaku telah membuktikan kerendahan tatasusila dalam kalangan masyarakat kita.