Posts

Showing posts from August, 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua Tema/Tajuk : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Soalan khusus :         Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Bincangkan peristiwa-peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Tanah Melayu dan kejayaan negara Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara sehingga kini. Format Perincian Markah Penuh Pengenalan 1.  Jelaskan maksud gerakan nasionalisme. 5 markah Isi dan Huraian 2. Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut: i)Penghulu Dol Said ii)Mat Salleh iii)Tok Janggut 30markah 3. Jelaskan implikasi daripada penentangan pemimpin tempatan terhadap British.