ad

Sunday, 20 May 2018

Suruhanjaya Reid1.        Jadual berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid.
Tahun
Perisiwa
Mac 1956
Pembentukan Suruhanjaya Reid
31 Ogos 1957
Persekutuan Tanah Melayu merdeka

(a)    Apakah tugas Suruhanjaya Reid?
(i) ...........................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................
[2 markah]

(b)    Senaraikan ahli Suruhanjaya  Reid.
(i) ............................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................
[2 markah]

(c)     Apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh Suruhanjaya Reid ketika melaksanakan tugasannya.
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
[2 markah]

(d)    Semua pertubuhan mesti mempunyai perlembagaan.
Mengapakah perlembagaan penting?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

(e)     Pada pendapat anda, bagaimanakah kedaulatan sesebuah negara dapat dikekalkan?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

 
SOALAN 4

(a)   Apakah tugas Suruhanjaya Reid
F1    membincangkan/mencadangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
F2    menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
F3    merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
Mana-mana 2 X 1 = 2 markah

(b)   Senaraikan ahli Suruhanjaya  Reid
F1     Lord Reid (pengerusi) (Hakim British)
F2     Sir Ivor Jennings (England)
F3     Sir William McKell (Bekas Gabenor Jeneral Australia)
F4     Tun B. Malik (Hakim Mahkamh Tinggi India)
F5    Tuan Abdul Hamid (Pakistan)
Mana-mana 2 X 1 = 2 markah

(c)   Apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh Suruhanjaya Reid ketika melaksanakan tugasannya.
       F1     Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu
       F2     Suruhanjaya ini mengambil kira isu kedudukan Raja-raja Melayu
       F3     Mengambil kira hak istimewa orang Melayu
       F4     Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah   Melayu
F5     Kerakyatan jus soli yang menjadi tuntutan orang dagang tidk dapat diterima oleh orang Melayu
F6     Kerakyatan Jus Soli  akhirnya diterima oleh orang Melayu dengan syarat orang bukan Melayu
F7     Mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan
F8     Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu
F9     Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
[Mana-mana  2 x 1m]

(d)  Pada pendapat anda, apakah faktor yang membantu kejayaan sesebuah pertubuhan seperti Suruhanjaya Reid?
F1    kestabilan politik
F2    sistem pemerintahan yang kuat dan adil
F3    pemimpin berwibawa dan dinamis
F4    bersifat kreatif dan inovatif
F5    sentiasa berusaha membaiki dan meningkatkan kehidupan
F6     perkembangan pemikiran dan kemahian
F7     saling bekerjasama
F8     perpaduan kaum/tolak ansur antara kaum
[mana-mana munasabah ]
[mana-mana 2 x 1m= 2m]

(e)   Pada pendapat anda, bagaimanakah kedaulatan sesebuah negara dapat dikekalkan?
F1    mempunyai pemimpin yang berwibawa
F2    perkuatkan angkatan tentera
F3    mengadakan hubungan diplomatik dengan semua negara
F4    kukuhkan perpaduan kaum
F5    rakyat mesti patriotik
F6    keadilan/keamanan/keharmonian diutamakan
[mana-mana munasabah ]
[mana-mana 2 x 1m= 2m]


No comments:

Post a Comment