ad

Thursday, 10 October 2013

PTM 1957

SURUHANJAYA REID

Peranan Suruhanjaya REID.

 • Membincang perlembagaan Persekutuan
 • Menyususn Perlembagaan Persekutuan
 • Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka berpandukan beberapa isu
  • Kerjaan persekutuan yang kuat
  • Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu
  • Kedudukan Raja-Raja Melayu
  • Hak istemewa orang Melayu
  • Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu
 • Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak
  • Raja-Raja melayu
  • Orang perseorangan
  • Pertubuhan politik
 • Cadangan parti Perikatan diberi perhatian utama sebagai kerajaan
 • Menerbitkan cadangan Suruhanjaya Reid pada Februari 1957
 • Cadangan diterima oleh parlimen british Mei 1957
 • Melahirkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957
Kerakyatan Jus soli

 • Tuntutan orang dagang
 • Tidak diterima oleh orang Melayu
 • Prinsip kerakyatan yang sama rata kepada semua kaum
 • Boleh melemahkan orang Melayu
 • Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istemewa orang Melayu dalam Perelembagaan Persekutuan tanah Melayu
 • Pakatan Murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
 • Agama Islam sebagai agama rasmi PTM
 • Bahasa melayu sebagai bahasa Kebangsaan


PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957

 • Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan
 • Pemisahan anatara kuasa kersekutuan dengan kuasa negeri
 • Pemisahan melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
 • Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negara
 • Tiga jenis kerakyatan diwujudkan
 • Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan
 • Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
 • Tanah Simpanan Melayu dikekalkan
 • Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan
 • Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara
 • Demokrasi berparlimen sebagai pentadbiran negara
 • Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen
 • Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri dibantu Dewan Undangan Negeri dan EXCO

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

 • Pakatan murni dicapai
 • Wujud kerajaan demokrasi berkonsep Raja Berpelembagaan
 • Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini
 • Wujud perpaduan jitu antara kaum di PTM
 • Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah
 • Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka mengikut acuan sendiri
 • Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka
 • Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan

Usaha para pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan

 • Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan
 • Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah
 • Sikap bekerjasama
 • Sentiasa mengutamakan perundingan
 • Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang kaum

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

 • Presiden UMNO
 • Ketua parti Perikatan
 • Perdana Menteri pertama
 • Bijak mengendali pakatan murni antara kaum
 • Mencapai kemerdekaan dengan penuh harmoni dan gemilang

Tun Abdul Razak

 • Timbalan Presiden UMNO
 • Timbalan Perdana Menteri pertama
 • Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London tahun 1956
 • Perunding untuk menyiapkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957
 • Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956
 • Menggubal sistem pendidikan Kebangsaan Negara / Penyata Razak 1957
 • Menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua 1970

Tun H. S. Lee

 • Tokoh MCA
 • Memulakan kerjasama antara kaum sehingga mencetus idea Parti Perikatan
 • Berkerjasama dengan UMNO dan MIC untuk mendapat kemerdekaan
 • Menteri kewangan pertama

Tun V. T. Sambanthan


 • Sumbangan dalam menuntut kemerdekaan
 • Presiden MIC
 • Menyokong sepenuh dasar kerjasama kaum sebagai tonggak kemerdekaan negara
 • Menyeru kaum India memberi kesetiaan tidak berbelah bagi kepada Negara

1 comment: