Posts

Showing posts from September, 2015

Kertas 3 Bab 2

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua Soalan Kertas 3
Tema/Tajuk : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Soalan khusus :         Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Bincangkan peristiwa-peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Tanah Melayu dan kejayaan negara Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara sehingga kini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Perincian Markah Penuh Pengenalan 1.Pengenalan Jelaskan maksud gerakan nasionalisme.
5 markah Isi dan Huraian 2.Pemahaman Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut:
i)Penghulu Dol Said

Kertas 1 Sejarah Percubaan Kelantan 2015

Image
1     Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal        manusia? 
A    Kesuburan tanah B    Kesesuaian seni bina C    Potensi  pelancongan D    Pemilihan pemerintah
2     Anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.        Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada raja? 
A    Membina pintu gerbang                    B    Mengawas peperiksaan awam                         C    Melakukan upacara penyembahan D    Memberi bantuan ketenteraan

PlatoSocratesAristotle 3     Tokoh berikut telah menyumbang kepada peningkatan tamadun Yunani.


       Apakah sumbangan mereka?
A   Mengembangkan ilmu falsafah B   Menghasilkan ciptaan monumen C  Melaksanakan perluasan kuasa D  Mewujudkan sistem agama