Posts

Showing posts from September, 2014

Kertas 3 Sejarah SPM 2014

Image
KERTAS 3 TAHUN 2014 TEMA UMUM Pembinaan Negara dan Bangsa Ke arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat.
Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 2013, jentera pentadbiran kerajaan Malaysia telah diperkemas berasaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.
CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 TAHUN 2014

SPM 2014 Ulangkaji

Image
MODUL ULANGKAJI MELAKA 
BAHAGIAN A SOALAN STRUKTUR
TAMADUN HWANG HO- SUSUN LAPIS MASYARAKAT 1.
a.Nyatakan dua golongan yang terdapat dalam susun lapis masyarakat di atas ______________________________________________________________ ______________________________________________________________                                                                                                               (2  markah)

SPM 2014 Set 5

Image
Modul dari Selangor
BAHAGIAN A [ 40markah ] Jawab semua soalan

1Terdapat banyak warisan kesenian berbentuk monumen  ditinggalkan oleh kerajaan awal di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha. (a)Apakah yang dimaksudkan dengan monumen?
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………                               [1 markah]

SPM 2014 Set 4

Image
Modul dari Selangor
Bahagian A [ 40 Markah] Jawab semua soalan 1.Pengaruh Hindu Buddha telah wujud di Asia Tenggara sejak abad ke 3 Masihi. Pengaruh Hindu Buddha ini terdapat dalam sistem kepercayaan dan agama,sistem pemerintahan beraja,keseniaan dan kesusasteraan. (a)Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara.
i.………………………………………………………………………………….. ii.………………………………………………………………………………….. [2 Markah]

SPM 2014 Set 3

Bahagian A [40 markah] Jawabsemuasoalan
1          Gambarberikutmenunjukkansumbangantamadun Romdalambidangsenibina.
X                                                                            Y
(a)        Namakanbinaan di atas.
X :..................................................................................................................................
Y :.................................................................................................................................. [2 markah]

SPM 2014 Set 2

Image
Modul dari Selangor
Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan
1.Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.
a)Senaraikan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.
1.…………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                             [2 markah]
b)Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?
……………………………………………………………………………………………..

SPM 2014 Set 1

Image
Modul dari Selangor
Bahagian A [40 markah] Jawabsemuasoalan
1.         Tafsiran konsep tamadun berbeza mengikut pandangan Islam dan Barat.
(a)        Apakahmaksudtamadundaripadaperspektif Islam?
            ..:………………………………………………………………………………………………..
            …………………………………………………………………………………………………..                                                                         [2 markah]

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 6

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 5

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 4

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 3

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 2

Image

Kertas 3 Sejarah SPm 2014 Set 1

Image

Soalan Sejarah SPM Kertas 3 2014

Image

Sejarah SPM 2014

PERHATIAN! :FOKUS SPM 2014 INI BUKANLAH TARGET/RAMALAN ATAU MUTLAK KELUAR DALAM SPM. IA BERDASARKAN ANALISIS 5 TAHUN LEPAS.CALON DINASIHATKAN TIDAK MENGABAIKAN SUBTOPIK-SUB TOPIK YANG LAIN.
Ramalan SPM 2014.. Jom buat persediaan!!

B1F4 Maksud dan Ciri/Tamadun Hwang Ho

B8F4 Pentadbiran/Ekonomi

JSI Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
JADUAL SPESIFIKASI ITEM
SEJARAH 2             KERTAS 1249/2
PEPERIKSAAN: PEPERIKSAANAKHIR TAHUN TING 4                                      TAHUN: 2014                                                                                                           MATA PELAJARAN: SEJARAH
TEMA TAJUK SUB TAJUK/TEMA KONSTRUK Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Menjana Idea