ad

Saturday, 27 September 2014

Kertas 3 Sejarah SPM 2014

KERTAS 3 TAHUN 2014
TEMA UMUM
Pembinaan Negara dan Bangsa Ke arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat.

Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 2013, jentera pentadbiran kerajaan Malaysia telah diperkemas berasaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 TAHUN 2014

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Ulangkaji

MODUL ULANGKAJI MELAKA 

BAHAGIAN A
SOALAN STRUKTUR

TAMADUN HWANG HO- SUSUN LAPIS MASYARAKAT
1.

a.    Nyatakan dua golongan yang terdapat dalam susun lapis masyarakat di atas
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                              (2  markah)

SPM 2014 Set 5

Modul dari Selangor

BAHAGIAN A
[ 40markah ]
Jawab semua soalan


1      Terdapat banyak warisan kesenian berbentuk monumen  ditinggalkan oleh kerajaan awal di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha.
(a)  Apakah yang dimaksudkan dengan monumen?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                              [1 markah]

SPM 2014 Set 4

Modul dari Selangor

Bahagian A
[ 40 Markah]
Jawab semua soalan
1.    Pengaruh Hindu Buddha telah wujud di Asia Tenggara sejak abad ke 3 Masihi. Pengaruh Hindu Buddha ini terdapat dalam sistem kepercayaan dan agama,sistem pemerintahan beraja,keseniaan dan kesusasteraan.
(a)  Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara.

i.              …………………………………………………………………………………..
ii.             …………………………………………………………………………………..
[2 Markah]

SPM 2014 Set 3

Bahagian A
[40 markah]
Jawabsemuasoalan

1          Gambarberikutmenunjukkansumbangantamadun Romdalambidangsenibina.

                                    X                                                                            Y

(a)        Namakanbinaan di atas.

            X :..................................................................................................................................

            Y :..................................................................................................................................
[2 markah]

SPM 2014 Set 2

Modul dari Selangor

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan

1.      Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.

a)    Senaraikan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.

1.    …………………………………………………………………………………………

2.    …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]

b)    Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?

……………………………………………………………………………………………..
   

SPM 2014 Set 1

Modul dari Selangor

Bahagian A
[40 markah]
Jawabsemuasoalan

1.         Tafsiran konsep tamadun berbeza mengikut pandangan Islam dan Barat.

(a)        Apakahmaksudtamadundaripadaperspektif Islam?

            ..:………………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………………..
                                                                        [2 markah]

Thursday, 11 September 2014

Sejarah SPM 2014

PERHATIAN! :

FOKUS SPM 2014 INI BUKANLAH TARGET/RAMALAN ATAU MUTLAK KELUAR DALAM SPM. 

IA BERDASARKAN ANALISIS 5 TAHUN LEPAS.

CALON DINASIHATKAN TIDAK MENGABAIKAN SUBTOPIK-SUB TOPIK YANG LAIN.


Ramalan SPM 2014.. Jom buat persediaan!!

B1F4 Maksud dan Ciri/Tamadun Hwang Ho

B8F4 Pentadbiran/Ekonomi

Monday, 8 September 2014

JSI Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

SEJARAH 2             KERTAS 1249/2

PEPERIKSAAN: PEPERIKSAANAKHIR TAHUN TING 4                                      TAHUN: 2014                                                                                                           MATA PELAJARAN: SEJARAH

TEMA
TAJUK
SUB TAJUK/TEMA
KONSTRUK
Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana Idea
Catatan
7
7.1.Tamadun Awal Dunia.
a.  Proses Pembentukantamadun.

5(a) 4m
5(b) 4m

5(c)(i) 6m
5(c)(ii) 6m
20m
b. PeningkatanTamadun (pendidikan)
1(a) 2m
1(b) 2m
1(c) 3m
1(d) 2m

1(e) 2m
10m
c.  Kemunculan agama &ajaranutamadunia7.2.Tamadun Awal Asia Tenggara
a.  Bentukdancirikerajaanawal (agrarian)
6(a) 4m

6(b) 4m
6(c)(i) 6m

6(c)(ii) 6m
20m
b. Pengaruh Hindu dan agama Buddha8
8.1.Islam dan Penyebarannya di Makkah
a.  Masyarakat Arab Jahiliyah
7(a) 4m

7(b) 6m
7(c)(i) 4m

7(c)(ii) 6m
20m
b. Islam dan penyebarannya di Makkahc.  Reaksimasyarakat Arab8.2.Kerajaan Islam di Madinah
a.  PerjanjianAqabahPertamadanKeduab. Hijrah

2(a) 2m
2(b) 4m

2(c) 2m
2(d) 2m
10m
c.  PiagamMadinahd. Penyebaran Islame.  PerjanjianHudaibiyahf.   Pembukaansemula Kota Makkah8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
a  ZamanKhalifah al-Rasyidinb. KerajaanBaniUmaiyah

8(a) 4m

8(b) 4m
8(c)(i) 6m
8(c)(ii) 6m
20m
c. KerajaanBaniAbbasiyahd. KerajaanTurkiUthmaniyahe. Pertembungan tam. Islam dgn tam. lain di dunia8.4  Islam di Asia Tenggara
a. Kedatangan Islam keAsia  Tenggarab. Penyebaran Islam di Asia Tenggara

3(a) 2m
3(b) 4m
3(c) 2m
3(d) 2m

10m
c.  Pengaruh Islam di Asia Tenggara8.5 Pembaharuan & Pengaruh Islam di M’sia Sblm Kdtgn. Brt
a. Pemerintahandanpentadbiranb. Sosiobudayac. Ekonomi

9(a) 4m

9(b) 4m
9(c)(i) 6m
9(c)(ii) 6m
20m
9
9.1  Perkembangan di Eropah
a. Perubahan masyarakat & budaya Eropah

10(a)  6m

10(b) 8m

10(c) 6m
20m
b. Penjelajahandanpenerokaanc. RevolusiPertanian&RevolusiPerindustriand. Imperialisme

4(a) 2m
4(b) 2m
4(c) 2m
4(d) 4m

10m
9.2 Dasar British terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya
a. Ekonomitradisionalb. Ekonomidaganganc. Dasar British terhadappertaniand. Kesan-kesan dasar  ekonomi

11(a) 6m

11(b) 4m
11(c)(i) 6m
11(c)(ii) 4m
20m

Disediakan oleh:                                                                                                                                                                       Disahkan oleh:


..................................................................................................                               .............................................................................................
                     No. Keluaran
Tarikh Keluaran
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
01
03 SEPT 2014
00