ad

Tuesday, 29 May 2018

Kata Kunci Sejarah

[Forwarded from Salehuddin M.R]
Kata kunci bab 9 tingkatan 4:
Sekiranya soalan tentang Sijil Indulgences (surat pengampunan dosa, kata kuncinya ialah:
1. Penyelewengan ajaran agama
2. Menggugat kesucian ajaran agama

Sekiranya soalan tentang Pergerakan Luddite, kata kuncinya ialah:
1. Menentang penggunaan mesin

Sekiranya soalan tentang Perjanjian Tordesillas, kata kuncinya ialah:
1. Pembahagian kawasan pengaruh
2. Pembahagian kawasan penjelajahan

Sekiranya soalan tentang Putera Henry dan Ferdinand Aragon, kata kuncinya ialah:
1. Penerokaan kawasan Timur

Sekiranya soalan tentang Akta antipenggabungan (Anti Combination Act), kata kuncinya ialah:
1. Kenaikan gaji disekat/Gaji pekerja tidak meningkat

[Forwarded from Salehuddin M.R]
KATA KUNCI BAB 8/T4:
Sekiranya soalan tentang motif seni ukiran:
KK:
1. Binatang-sebelum Islam
2. Tumbuhan/bunga-selepas Islam

Sekiranya soalan tentang matrileneal:
KK:
1. Anak perempuan mewarisi harta

Sekiranya soalan tentang Zilullah fil Alam/Zilullah fil Ardhi:
KK:
1. Mengesahkan kewibawaan

Sekiranya soalan tentang Madrasah:
KK:
1. Mudir
2. Kelas
3. Sukatan pelajaran
4. Pembelajaran mengikut tahap

Sekiranya soalan tentang Undang-undang Bertulis (persamaan)
KK:
1. Melicinkan sistem pentadbiran
2. Tanggungjawab/hukuman.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Bab 2/T5: GERAKAN ISLAH

Sekiranya soalan tentang Gerakan Islah/Kaum Muda iaitu:
•  Tidak Berjaya/gagal/tidak berkesan
•  Bagaimana British menghalang…
•  Mengapa GI bergerak dengan baik di NNS?

Kata Kunci:
1.  Risalah disekat
2.  Penguatkuasaan undang-undang
3.  Menyekat kegiatan dakwah

Sekiranya soalan tentang saranan atau idea:
Kata kunci:
1.  Mengkritik penjajah
2.  Mengkiritik raja dan pembesar Melayu
3.  Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

 Sekiranya soalan tentang  tokoh Syeikh Muhammad Abduh atau Sayyid Jamaludin al-Afghani:
Kata kunci:
1.  Kemunculan semangat kebangsaan.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1.
Bab 3 Tingkatan 4:

Srivijaya sebagai pusat perdagangan/kerajaan maritim yang ulung:
1. Angkatan tentera laut yang kuat.

Sumbangan Raja Indaravarman I:
1. Membina takungan air.
2. Keberkesanan sistem pengairan.
3. Keperluan beras negara mencukupi.
4. Pembinaan Baray.

Perubahan kerajaan Agraria kepada kerajaan Maritim/perubahan kerajaan Funan:
1. Kemajuan pelabuhan/pelabuhan strategik
2. Kedudukan Oc-Eo yang strategik

Konsep dewa raja dan orde kosmos:
1. Memantapkan kuasa pemerintahan.
2. Mengukuhkan kedudukan pemerintah.

Saling bergantungan kerajaan agraria dan maritim:
1. Mendapat bekalan makanan.
2. Pembekal sumber makanan.

Tembikar Qing Pai Kerajaan Kedah Tua:
1. Merupakan sebuah kerajaan entrepot.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 4 Tingkatan 4:

Hamba/Bilal bin Rabah/Amir bin Fuhairah
1. Persamaan taraf/prinsip kesamarataan

Perang Al-Basus:
1. Kerajaan pusat tiada.
2. Mengamalkan semangat assabiah.
3. Puak.
4. Pembunuhan anggota kabilah.
5. Meningkatkan persefahaman penduduk.

Wahyu pertama Surah Al-Alaq:
1. Membaca untuk meningkatkan ilmu.
2. Pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.
3. Zaman Jahiliah berakhir.

Kesan Dialog antara pemimpin Quraisy/ajaran Muhammad menggugat kedudukan kaum Quraisy:
1. Pemulauan terhadap keluarga baginda.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 5 Tingkatan 4:

Sebab Kota Makkah berjaya dibuka semula dengan mudah:
1. Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah.
2. Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah.

Kepentingan pembukaan semula Kota Makkah:
1. Memperkukuhkan negara.

Perjanjian Hudaibiyah:
1. Kesan perjanjian:
     -Kota Makkah dikuasai oleh orang Islam
     - Perluasan penyebaran Islam.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 6 Tingkatan 4:

Sumbangan Khalid bin al-Walid dan Usamah bin Zaid:
1.  Mengatasi ancaman kuasa luar.
2. Menjadi panglima angkatan tentera.

Khalifah Uthman bin Affan r.a meluaskan wilayah Islam/mempertahankan negara Islam/sumbangan khalifah Uthman:
1. Menubuhkan angkatan tentara laut/armada laut diperkukuh

Cara Khalifah Umar al Khattab mengawal penyelewengan hakim:
1. Gaji bulanan yang lumayan.

Tujuan Sistem Hijabah:
1. mengawal keselamatan khalifah.
2. pemeriksaan menemui khalifah.

Sumbangan Ibnu Batutta:
1. Ketepatan fakta.
2. Mencatat fakta pengembaraan yang tepat.

Kebaikan/kepentingan sistem Syura/Musyawarah:
1. Melahirkan pemimpin yang berwibawa.
2. memperkuat ikatan rakyat dengan pemimpin.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab7 Tingkatan 4:

Persamaan tokoh John Crawford/Emmanuel Gadinho Eredia/Snouck Hurgronje:
1. Melalui kegiatan perdagangan
2. membincangkan teori kedatangan Islam

Kitab Dur al Manzum di hantar ke Samudera-Pasai:
1. Untuk diterjemahkan.

Tun Perak:
1. Menjalankan perluasan kuasa.

Sebab Pengislaman raja dan bangsawan:
1. Mengetahui kesetiaan rakyat kepada pemerintah.
2. Mempengaruhi rakyat jelata.

Bukti Perubahan sistem politik/perubahan  sistem pemerintahan dan pentadbiran:
1. Institusi kesultanan diperkenalkan.
2. Undang-undang syariah diperkenalkan.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 10 Tingkatan 4:

Usaha dan tujuan Rancangan Sekatan Stevenson:
1. pengeluaran getah dihadkan.
2. menstabilkan harga.

Sebab British menggubal Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920:
1. membasmi pengaruh komunis.
2. mengawal aktiviti sekolah Cina.

Penguasaan pemodal/pelombong Eropah dalam perusahaan bijih timah di Tanah Melayu:
1. penggunaan teknologi moden/kapal korek
2.  modal besar

Sebab kemorosotan nilai eksport getah di Tanah Melayu:
1. Zaman kemelesatan ekonomi dunia
2. pergantungan kepada pasaran dunia.

Usaha dan kesan Akta Tanah Simpanan Melayu:
1. Mengekalkan hak milik.
2. Kekal dengan pertanian tradisional.

Usaha dan tujuan Land Order Settlement di Sarawak:
1. Pemindahan hak milik secara warisan.
2. melindungi tanah pribumi.

Pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina dan India di Tanah Melayu:
1. Kewujudan masyarakat majmuk.
2. Muncul golongan peniaga.
3. perbezaan pendidikan dan pekerjaan
4. pengasingan sosial dan budaya.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 1 Tingkatan 5:

Sistem Encomienda/Encomiendaro:
1. Cukai tinggi.
2. memelihara keamanan.
3. mengkristiankan penduduk.

Pembesar MANDARIN:
1. Peperiksaan.

Akta Kampung Ulu Burma/ Akta Perkampungan Burma:
1. penghapusan pentadbiran tradisional.

Perubahan corak gerakan nasionalisme/dari sederhana ke radikal:
1. Perjuangan tidak berkesan/perjuangan awal tidak berjaya.

Kesan Sistem Polo di Filipina dan Sistem Tanaman Paksa di Indonesia:
1. Mewujudkan jurang ekonomi.
2. penindasan penduduk pribumi.
3. mengekalkan kemunduran rakyat tempatan.

Ciri-ciri birokrasi barat:
P- kewujudan kerajaan pusat.
P- dianggotai oleh pegawai barat
GE-diketuai oleh Gabenor Jeneral
B- terdiri daripada jabatan/biro
U-perlaksanaan undang-undang barat

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 3 Tingkatan 5:

Ciri-ciri bangsa:
1. Persamaan bahasa pertuturan
2. adat resam.
3. kesenian.
4. pengamalan Sejarah.

Deklarasi Empat Belas Perkara Woodraw Wilson:
1. Semapadan negara ditentukan oleh bangsa

Persamaan Count Camillo Bensor di Cavour dan Otto Eduard Von BIsmarck/Persamaan Negara Bangsa Jerman dan Itali:
1. Mengamalkan real politik

Sumbangan Otto Eduard Von Bismarck:
1. Menyemai sikap anti kuasa asing.

Perang dengan Denmark, Perang dengan Austria, Perang dengan Perancis:
1. pembentukan negara bangsa.
2. penyatuan negara.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 4 Tingkatan 5:

Tindakan British/manfaat  terhadap Piagam Atlantik 1945:
1. menamatkan Malayan Union
2. berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri
3. menerima cadangan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
4. dasar dekolonisasi

Kesan jus soli di tentang oleh orang Melayu:
1. mengiktiraf hak istimewa orang Melayu.
2. pengurangan jumlah penduduk pribumi.
3.  memusnahkan status quo.

Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu digabungkan menjadi Malayan Union:
1. melicinkan pentadbiran
2. menjimatkan wang kerajaan.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 5 Tingkatan 5:

Keputusan Rundingan London:
1. pemberian kemerdekaan tanah air.
2. penubuhan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan

Gambar Tun Hussein Onn:
1. membuka keahlian UMNO kepada semua kaum
2. mewujudkan kerasama pelbagai kaum
3. memperkukuh perpaduan.

Kepentingan Sistem Ahli:
1. melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri.
2. memulakan proses perpaduan

Fungsi Suruhanjaya Reid:
1. merangka perlembagaan

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 6 Tingkatan 5:

Kebimbangan PETIR/Lee Kuan Yew terhadap kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim di Singapura:
1. mengguat proses kemerdekaan.
2. melemahkan kepimpinan Lee Kuan Yew.

Sebab pembentukan Malaysia/penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei:
1. mampu membendung pengaruh komunis
2. memperkukuh sistem pertahanan.
3. menamatkan penjajahan British
4. mengembangkan ekonomi.

Pemberontakan Brunei:
1. Menentang gagasan Malaysia.
2. Ingin menubuhkan Persekutan Borneo.

Sebab SCA dan PESAKA menantang penyertaan Sarawak dalam Persekutan Malaysia pada peringkat awal:
1. ingin merdeka terlebih dahulu.

Kesan penubuhan Parti Perikatan Sarawak:
1. Menyokong/merealisasikan gagasan Malaysia.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 7 Tingkatan 5:

Sebab pelaksanaan pilihan raya kecil:
1. Meninggal dunia.

Individu telah diisytiharkan muflis dalam sistem pilihan raya tidak layak:
1. Menjadi calon pilihan raya.

Kepentingan jata negara:
1. memperkukuh perpaduan rakyat.
2. melahirkan rakyat bersemangat waja.
3. menanam semangat patriotik.

Bidang kuasa yang Yang di Pertuan Agong:
1. membubarkan Parlimen
2.  mengisytiharkan darurat.

Syarat mengundi dalam pilihan raya:
1. berumur 21 tahun.
2. mendaftar sebagai pemilih

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 8 TIngkatan 5:

Kepentingan sukan/SUKMA:
1. mengeratkan perpaduan kaum
2. memupuk semangat setiakawan


Matlamat/tujuan FELDA:
1.meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar bandar.

Sebab/tujuan Rukun Negara:
1. memperkukuh perpaduan rakyat
2. memupuk keharmonian.
3. menanamkan taat setia.

Langkah untuk mengatasi cabaran kelapan dalam Wawasan 2020:
1. kekayaan negara dikongsi.

Tujuan program pembangunan in-situ:
1. memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

Langkah untuk mengatasi cabaran keempat dalam Wawasan 2020:
1. keberkesanan sistem pendidikan
2. keunggulan institusi keluarga.
3. meningkatkan etika masyarakat.

[Forwarded from GEMPUR 1249]
Kata Kunci Sejarah Kertas 1:
Bab 8 TIngkatan 5:

Kepentingan sukan/SUKMA:
1. mengeratkan perpaduan kaum
2. memupuk semangat setiakawan


Matlamat/tujuan FELDA:
1.meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar bandar.

Sebab/tujuan Rukun Negara:
1. memperkukuh perpaduan rakyat
2. memupuk keharmonian.
3. menanamkan taat setia.

Langkah untuk mengatasi cabaran kelapan dalam Wawasan 2020:
1. kekayaan negara dikongsi.

Tujuan program pembangunan in-situ:
1. memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

Langkah untuk mengatasi cabaran keempat dalam Wawasan 2020:
1. keberkesanan sistem pendidikan
2. keunggulan institusi keluarga.
3. meningkatkan etika masyarakat.

No comments:

Post a Comment