ad

Sunday, 29 April 2012

morning test 5

pd pendapat anda, apakah langkah2 yg perlu diambil oleh rakyat malaysia untuk mengekalkan kedaulatan negara? (6m)

- setia
- perpaduan
- bersatu
- mematuhi
- ilmu
- kestabilan
- ekonomi

Monday, 23 April 2012

test 2 5elit

1. ekonomi india dan china
2. pengaruh agama islam~ bahasa, ekonomi, kesenian
3. renaissance
4. akta tanah

Friday, 20 April 2012

morning test 4

dengan merujuk kepada projek mega yg dibina oleh kerajaan Malaysia, berikan pandangan anda mengenai projek-projek tersebut   ( 6 M)

- sistem pengangkutan & perhubungan
- keupayaan
- teknologi
- kepakaran
- canggih
- maju
- berdaya saing

tips set 1 form 4

1. agama dan kepercayaan
2. pendidikan india & china
3. agraria & maritim
4. peperangan dlm Islam
5. sistem tulisan
6. perundangan rom
7. pengaruh hindu buddha~pemerintahan
8. penyebaran Islam
9. piagam madinah

tips set 1 form 5

1. organisasi sosial mesopotamia
2. pendidikan yunani dan india
3. penjelajahan Eropah
4. bendera malaysia
5. bani abbasiyah
6. buruh cina dan india
7. nasionalisme~filipina
8. KMM
9. perjanjian PTM 1957

Tuesday, 17 April 2012

morning test 3

pada pandangan anda, apakah cara yg sesuai untuk membentuk budaya keilmuan di negara kita? (6M)
-penulisan
-prasarana
-hubungan
-lawatan
-pertukaran
-penyelidikan
-kualiti
-biasiswa

Thursday, 12 April 2012

Paper sejarah 2013!!

Summary:
 • New format will be used for SPM Sejarah in year 2013, in conjunction with its status as a must-pass subject.
 • The new format is approved in the “Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat.
The SPM Sejarah subject will be tested with 3 papers involving:
 1. Paper 1 (1249/1) – Multiple-Choice Questions
 2. Paper 2 (1249/2) – Structure and Essay
 3. Paper 3 (1249/3) – ‘Tugasan’ (loosely translated as “Tasks”)
Paper 1 SPM Sejarah 2013 (1249/1)
 • 40 objective questions with a weightage of 30%.
 • Total marks here will be 40 marks.
 • Paper duration is an hour.
Paper 2 SPM Sejarah 2013 (1249/2)
 • The paper is divided into 2 sections.
 • In Section A, there are 4 compulsory subjective structured questions worth 40 marks (with each questions beings 10 marks).
 • In Section B, students are given 7 essay questions to choose from, from which students are required to answer 3 essay questions worth a total of 60 marks (with each question being 20 marks).
 • Total marks are 100 marks.
 • The weightage of this paper is 50%, which is also the highest among all the three papers.
 • In this paper, students are given 2 hours and 30 minutes to complete the paper.
Paper 3 SPM Sejarah 2013 (1249/3)
 • In this paper, students are given a “task”, where the general theme/title will be notified to students a month prior to the date of the Paper 3 SPM Sejarah.
 • However, the actual detailed title of the task will only be announced on the exact examination day.
 • This task bears a weightage of 20% with a total of 100 marks.
 • Students are allowed 3 hours to complete this paper.
General for all 3 papers
 • All papers covers the entire syllabus of Form 4 and Form 5 Sejarah/History.
 • The difficulties are appropriate for students towards the end of their Form 5 studies.

Format SPM Sejarah 2013

Starting from the year 2013, SPM Sejarah will be made a compulsory-pass subject in order to get the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) certificate. The other subject being Bahasa Melayu and in the future, probably English Language too. So what is the new SPM Sejarah Format which will start in 2013?

The format will be tested from SPM 2013-2017 .

There are three papers :


Paper 1 (1249/1) – Multiple-Choice Questions
Paper 2 (1249/2) – Structure and Essay
Paper 3 (1249/3) – ‘Tugasan’ (loosely translated as “Tasks”)


1 . Paper 1 will comprise of 40 questions , and each question carries 1 mark . Total marks awarded = 40 marks . Duration = 1 hour .
2 . Paper 2 comprises of 2 sections , namely Section A and Section B . In Section A, there are 4 compulsory subjective structured questions worth
40 marks . Each question carries 10 marks . In Section B, students are given 7 essay questions to choose from, from which students are
required to answer 3 questions . Each question is worth 10 marks . Total marks = 100 marks . Duration = 2 hours 30 minutes .
3 . For paper 3 , please read carefully . This is quite different . A month prior to the exam , students will be notified of the title . However , the detail
of the task will only be announced on the examination day . shocking.gif 3 hours are given for this paper . Total marks = 30% of the total
marks . ( This task bears 100 marks . )

What do you think of this ? I'm unsure , as I'm the first batch who will be taking the Sejarah paper with the new format . So I'm the white-mouse . cry.gif We probably can't spot questions too , and the new paper 3 worries me .

What do you think about this ?

by : http://forum.lowyat.net/topic/2070591/all

Sunday, 8 April 2012

Morning Test 2

Jelaskan iktibar yg boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dlm membina negara kota dan tamadun awal.     (6M)

Sunday, 1 April 2012

morning test 1

1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.                                                    (6M)