Posts

Showing posts from March, 2016

Wedding sepupu, Ju

Image

Pertandingan Mencari Bakat SEDAR

Image

Perkongsian ilmu di SMA Al-Mahmudi, Kg Awah, Pahang

Image

Kertas 2 Kelantan

Image
Bahagian  A                                                    [40 markah]                                             Jawab semua soalan.

1.      Rajah 1 berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Kerajaan Angkor
                                                         Rajah 1         (a)   Kerajaan agraria terbentuk di kawasan
   (i)   ....................................................................………………....………………..
  (ii)   ..........................................................................................................................                                                                                                                   [2 markah]
        (b)  Kerajaan Angkor merupakan kerajaan agraria yang kuat dan agung.
               Pada pendapat anda, apakah faktor yang membawa kepada  pengiktirafan    tersebut?
   ............…………………………………………………………………………….
               ...............…………………………………………………………………………..
   .........………………………………………………………………

Kertas 1 Kelantan

Image
1     Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia?  A    Kesuburan tanah B    Kesesuaian seni bina C    Potensi  pelancongan D    Pemilihan pemerintah
2     Anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada raja?  A    Membina pintu gerbang                    B    Mengawas peperiksaan awam                         C    Melakukan upacara penyembahan D    Memberi bantuan ketenteraan

Kertas 3 Bab 6 Ting 5

Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 : Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia Soalan Kertas 3 Tema/Tajuk : Pembentukan Malaysia 16 September, 1963         Soalan khusus: Huraikan sejarah pembentukan Malaysia dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita masa ini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Perincian Markah Penuh Pengenalan 1.Pengenalan
Jelaskan latar belakang sejarah pembentukan Malaysia.
5 markah Isi dan Huraian 2.

Kertas 3 bab 2 Ting 5

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua Soalan Kertas 3
Tema/Tajuk : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Soalan khusus :         Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Bincangkan peristiwa-peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Tanah Melayu dan kejayaan negara Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara sehingga kini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Perincian Markah Penuh Pengenalan 1.Pengenalan Jelaskan maksud gerakan nasionalisme.
5 markah Isi dan Huraian 2.Pemahaman Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut:
i)Penghulu Dol Said

Kertas 3 Bab 5 Ting 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah Soalan Kertas 3 Tema/Tajuk : Kerajaan Islam Di Madinah Soalan khusus:          Huraikan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w dan bincangkan implikasi Hijrah terhadap pembangunan negara Malaysia. Bincangkan. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Perincian Markah Penuh Pengenalan 1.Pengenalan
       Jelaskan latar belakang peristiwa hijrah.
5 markah Isi dan Huraian 2.Pemahaman        Peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah.
(i)  Hujah menolak tuduhan orientalis Barat bahawa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w. adalah suatu pelarian.
(ii)  Kepentingan hijrah dalam sejarah Perkembangan Islam.

Kertas 3 bab 2 Ting 4

Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 : Peningkatan Tamadun Soalan Kertas 3
Tema/Tajuk : Tamadun Awal Asia Tenggara Soalan khusus:          Bincangkan peningkatan tamadun manusia dalam bidang pendidikan dan menghubung kaitkannya dengan kecemerlangan Malaysia pada hari ini.
Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Perincian Markah Penuh Pengenalan 1.Pengenalan Jelaskan latar belakang aspek pendidikan dalam peningkatan tamadun awal manusia.
5 markah Isi dan Huraian 2.Pemahaman
Pendidikan merupakan asas kepada peningkatan aspek sosial dalam sesebuah tamadun. Terangkan ciri-ciri pendidikan dalam peningkatan tamadun berikut : i)Tamadun Yunani ii)Tamadun Rom