Tuesday, 10 October 2017

Senarai Semak SPM 2017SENARAI SEMAK PENGUASAAN TAJUK  FOKUS SEJARAH SMP 2017
BIL
BAB /TING
MS BTKS
TAJUK TINGKATAN 4
MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI
1
1/4
10-16
Pembentukan & Sumbangan Mesopotamia


2

17-22
PEMBENTUKAN & SUMBANGAN MESIR


3

23-28
Pembentukan & Sumbangan Indus


4

28-33
PEMBENTUKAN & SUMBANGAN HWANG HO


5
2/4
42-45
Pemerintahan & Pentadbiran Yunani, Rom, India, China


6

46-47
PERUNDANGAN YUNANI, ROM, India, China


7

50-53
Peningkatan ekonomi  Yunani, Rom, India, China


8
3/4
84-85
Cara Kedatangan Pengaruh Hindu Budha Di Asia Tenggara


9

85-94
Pengaruh Hindu Budha Di AT  dalam bidang Pentadbiran, KESENIAN :CANDI


10
4/4
102-107
LATARBELAKANG &  CIRI KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD SAW


11
5/4
129-131
Strategi Penyebaran Islam dan peperangan


12

131-133
PERJANJIAN HUDAIBIYAH


13

134-139
PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH


14
6/4
146-149
Sumbangan  & latar belakang Khalifah Abakar, Umar, Uthman dan Ali


15

155-158
KERAJAAN BANI ABBASIYAH (Latar belakang & Sumbangan dlm Pendidikan)


16
7/4
185-191
Pengaruh Islam Dalam pemerintahan, Pendidikan, Bhsa, Cara Hidup & Ekonomi


17
8/4
196-208
Pengaruh Islam Dalam pentadbiran, kesenian dan Gaya Hidup


18

209-211
PENGARUH ISLAM DALAM PERDAGANGAN, MATAWANG DAN PERCUKAIAN


19
9/4
217-220
Maksud, ciri2, faktor dan kesan ZAMAN RENAISANCE


20

237-239
IMPREALISME Barat di AT; Maksud, faktor dan Kesan


21
10/4
247-250
PERUSAHAAN GETAH


22

250-252
Industri Perlombongan


23

255-258
Perkembangan Institusi Kewangan dan Insurans Di TM


24

261-262
Dasar British  (Undg2 Tanah, dasar k eats apekebun kecil


25

264
Pebentukan Masyarakat Berbilang Kaum


26

266-269
Sektor perkilangan, system pengangkutan dan perhubunganSPM 2017TAJUK PERUNCINGAN PERCUBAAN NEGERI² 2017
TINGKATAN 4
SENARAI SEMAK
TEMA 7
BAB 1: TAMADUN MESIR PURBA
BIL
TAJUK
CATATAN
1
Latar belakang pembentukan Mesir Purba

2
Sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia

3
Tugas/peranan Firaun

4
Tugas/peranan golongan bangsawan Mesir Purba

5
Bentuk/Sistem tulisan Mesir Purba

6
Pengertian/maksud “nome” Mesir Purba

7
Nyatakan eksport utama Mesir Purba

8
Mengapa Mesir purba dianggap sebagai anugerah Sungai Nil

9
Sumbangan Mesir Purba dalam sains dan teknologi

10
Namakan bandar dalam tamadun Mesir Purba

11
Kegiatan ekonomi masyarakat Mesir Purba

12
Kepentingan sistem tulisan Mesir Purba

13
Pengiktirafan golongan wanita sebagai ketua pemimpin berdasarkan kepimpinan Hatshepsut dalam tamadun Mesir Purba

14
Sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada negara kita

15
Keistimewaan sistem pendidikan Mesir Purba melahirkan cendekiawan menjadi iktibar kepada negara kita