ad

Thursday, 26 October 2017

Kertas 3 SPM 2017 Group 123
1.Maksud / Latar belakang / Konsep : Imperialisme Barat di Asia  Tenggara.     
                                                                                                    (Buku teks T5 mukasurat 3-4)

          Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya . Caranya dengan menjajah negara lain tujuan untuk kepentingan tertentu          . Imperialisme telah berlaku sejak Empayar Yunani dan Empayar Rom lagi. Imperialisme moden bermula sejak abad ke-15 apabila kuasa-kuasa Barat menguasai wilayah-wilayah di Amerika Latin, Afrika dan Asia.                                              [4m]

          Imperialisme Barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke-16 kerana didorong oleh hasrat penjajah untuk menguasai ekonomi. Portugal, Sepanyol, Belanda, Britain, Perancis dan Amerika Syarikat merupakan antara kuasa Barat yang terlibat dengan imperialisme di Asia Tenggara. Portugal mendahului kuasa Barat yang lain apabila berjaya menawan Melaka pada tahun 1511.                                                                                 [2m]
.                                                                                                                                
          Tujuan awal, imperialisme Barat adalah untuk menguasai  perdagangan rempah sahaja. Namun, apabila Revolusi Perindustrian tercetus di Eropah, persaingan antara kuasa Barat menjadi semakin sengit. Menjelang tahun 1914, seluruh Asia Tenggara kecuali Thailand telah dikuasai sepenuhnya oleh imperialis Barat.                           [3m]
                                                                                              
2. Faktor / Sebab / Mengapa Imperialisme Barat di Asia Tenggara.      
                                                                                                (Buku teks T5 mukasurat 5-7)
         
           Faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara kerana kedudukan Asia Tenggara yang strategik. Asia Tenggara terletak di antara China dan India. Keadaan ini telah menarik minat imperialis Barat untuk menguasainya kerana penguasaan tersebut dapat menjamin pasaran yang luas.                                                                                         [2m]

Faktor lain ialah tanahnya yang subur. Asia Tenggara juga kaya dengan bahan mentah. Contohnya Tanah Melayu kaya dengan bijih timah. Indonesia pula kaya dengan bijih timah. Thailand mempunyai sumber bijih timah dan kayu jati. Burma mempunyai sumber kayu jati. Filipina mempunyai sumber tebu dan kelapa.                                        [4m]

Kertas 3 SPM 2017KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

SOALAN 1

ASPEK
PERINCIAN
MARKAH
Pengenalan
1.
a)
Maksud imperialisme.
5 markah


b)
Nama kuasa Barat yang terlibat dengan kegiatan imperialisme.
Isi dan Huraian
2.
Faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara.
20 markah

3.
Perubahan politik di Tanah Melayu.
20 markah

4.
Kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara.
15 markah

5.
Penjajahan alaf baru telah berlaku ke atas masyarakat dan negara Malaysia kini.
10 markah

6.
Hubung kait pengenalan sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara dengan corak pentadbiran negara Malaysia hari ini.
10 markah

7.
Persiapan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan.
10 markah

8.
Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji.
5 markah
Kesimpulan
9.
Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :
5 markah


a)
Pengetahuan yang diperoleh


b)
Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan negara dan bangsa Malaysia


c)
Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan gemilang

Kertas 3 SPM 2017Kertas 3  (SPM 2017)—T5B1

Aspek
Soalan/ Tugasan
Markah
Pengenalan
1 Apakah faktor-faktor imperialis Barat ke Asia Tenggara antara kurun ke-17 hingga kurun ke-20 ?
5m
Isi dan
huraian
2 Jelaskan perubahan pentadbiran di Asia Tenggara yang dibawa oleh imperialis Barat di negara berikut.
(i) Indonesia [5 markah]
(ii) Filipina [5 markah]
(iii) Burma [5 markah]
(iv) IndoChina [5 markah]
20m
3 Jelaskan perubahan pentadbiran Barat yang diperkenalkan oleh '
 imperialis di Tanah Melayu.
15m
4 Terangkan kesan pengenalan birokrasi Barat terhadap sistem ' pentadbiran di negara-negara Asia Tenggara.
15m
5 Imperialisms baru adalah kebangkitan semula semangat dan amalan penjajahan lama dengan topeng dan slogan baru atas keinginan membina semula empayar.
Jelaskan pelaksanaan imperialisme bentuk baru tersebut.
10m
6 Negara kita telah berjaya menghadapi ancaman bentuk baru ! tersebut.
Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
10m
7 Mengapakah    negara    kita    mampu    mengatasi    ancaman imperialisme tersebut?
10m
8 Apakah  iktibar yang  dapat  dipelajari  daripada  perubahan
birokrasi Barat di Asia Tenggara bagi menghadapi cabaran masa    depan?
10m


Kesimpulan
9 Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan:
• Pengetahuan yang diperoleh
• Nilai murni dan unsur patriotisme yang diperoleh
• Harapan   bagi   mengekalkan   kedaulatan   negara   untuk menjadikan negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat
5mKertas 3 SPM 2017 JPNKSULIT


                                                                                         1249/3
SEJARAH
Kertas 3
Tema Umum
Nov./Dis.
2017


Text Box: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN

_______________________________________________________________________________________

TINGKATAN 5
2017
________________________________________________________________________________________________
SEJARAH
KERTAS 3
1.    Kertas soalan ini mengandungi satu Tema Umum.

2.    Calon dikehendaki membawa dan meneliti Tema Umum tersebut dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan.

3.    Kertas soalan ini mestilah diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh peperiksaan._______________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT                                                                         2                                                                      1249/3

ARAHAN KEPADA GURU

1.     Guru hendaklah memastikan Tema Umum diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh peperiksaan

2.     Guru hendaklah menerangkan kepada calon tentang Tema Umum supaya calon membuat persediaan untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam sejarah 1249/3 yang akan diberikan pada hari peperiksaan.

3.     Guru dibenarkan untuk membimbing calon dalam penyediaan dan pemilihan bahan rujukan sebelum hari peperiksaan.

4.     Guru hendaklah menasihati calon memilih bahan rujukan yang sesuai dan mengenalpasti kedudukan setiap maklumat di dalam sumber supaya tidak membuang masa untuk mencari maklumat pada hari peperiksaan.

5.     Guru dilarang sama sekali menyediakan jawapan kepada calon dalam apa-apa bentuk sekali pun.

6.     Guru hendaklah menasihati calon agar membuat salinan sumber maklumat berkaitan yang diperoleh daripada buku ilmiah, majalah dan surat khabar untuk menjimatkan ruang di atas meja pada hari peperiksaan.

ARAHAN KEPADA CALON

1.     Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan.

2.     Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan mengumpulkan maklumat berkaitan.

3.     Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam sejarah 1249/3

4.     Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, akhbar, internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan.

5.     Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

6.     Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

7.     Calon dinasihatkan supaya penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan tidak menganggu calon lain.

Tema Umum: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

Sebelum Perang Dunia Kedua, hampir semua wilayah Asia Tenggara dikuasai oleh penjajah Barat kecuali Thailand. Belanda menguasai kepulauan Indonesia, British menguasai Burma (Myanmar), Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Amerika merampas Filipina daripada Sepanyol, Perancis menguasai IndoChina. Portugis menduduki sebahagian pulau Timor-Timur.


 
 Kertas 3 SPM 2017 JPNKSULIT


                                                                                         1249/3
SEJARAH
Kertas 3
Tema Umum
Nov./Dis.
2017


Text Box: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN

_______________________________________________________________________________________

TINGKATAN 5
2017
________________________________________________________________________________________________
SEJARAH
KERTAS 3
1.    Kertas soalan ini mengandungi satu Tema Umum.

2.    Calon dikehendaki membawa dan meneliti Tema Umum tersebut dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan.

3.    Kertas soalan ini mestilah diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh peperiksaan._______________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT                                                                         2                                                                      1249/3

ARAHAN KEPADA GURU

1.     Guru hendaklah memastikan Tema Umum diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh peperiksaan

2.     Guru hendaklah menerangkan kepada calon tentang Tema Umum supaya calon membuat persediaan untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam sejarah 1249/3 yang akan diberikan pada hari peperiksaan.

3.     Guru dibenarkan untuk membimbing calon dalam penyediaan dan pemilihan bahan rujukan sebelum hari peperiksaan.

4.     Guru hendaklah menasihati calon memilih bahan rujukan yang sesuai dan mengenalpasti kedudukan setiap maklumat di dalam sumber supaya tidak membuang masa untuk mencari maklumat pada hari peperiksaan.

5.     Guru dilarang sama sekali menyediakan jawapan kepada calon dalam apa-apa bentuk sekali pun.

6.     Guru hendaklah menasihati calon agar membuat salinan sumber maklumat berkaitan yang diperoleh daripada buku ilmiah, majalah dan surat khabar untuk menjimatkan ruang di atas meja pada hari peperiksaan.

ARAHAN KEPADA CALON

1.     Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan.

2.     Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan mengumpulkan maklumat berkaitan.

3.     Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam sejarah 1249/3

4.     Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, akhbar, internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan.

5.     Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

6.     Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

7.     Calon dinasihatkan supaya penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan tidak menganggu calon lain.

Tema Umum: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

Sebelum Perang Dunia Kedua, hampir semua wilayah Asia Tenggara dikuasai oleh penjajah Barat kecuali Thailand. Belanda menguasai kepulauan Indonesia, British menguasai Burma (Myanmar), Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Amerika merampas Filipina daripada Sepanyol, Perancis menguasai IndoChina. Portugis menduduki sebahagian pulau Timor-Timur.