ad

Tuesday, 14 October 2014

Zaman Gelap B9T4


Wawasan 2020

9 Cabaran..
SaJi DeRal MaMa Sayang Adil Makmur

Membina masyarakat..
Sa - bersatu padu
Ji - berjiwa bebas
De - demokratik
Ral - bermoral
Ma - matang
Ma S - Maju dan saintifik
Sayang - Penyayang
Adil - Adil ekonomi
Makmur - Makmur

hehe adakah sel-sel otak anda bergabung?

Fokus Sejarah SPM 2014 Tingkatan 4


Cadangan jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014

Kredit to Cikgu Zamri


Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 Bab 7

1.      Pengenalan/Latar belakang sistem demokrasi berparlimen
      Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963,jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan.
      sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka adalah berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.
      Terdapat dua corak pemerintahan demokrasi, Sistem Raja Berpelembagaan,iaitu sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Pemerintah negara  dibantu oleh Perdana Menteri.
      Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.
Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat
      Rakyat berpeluang membentuk kerajaan.Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihanraya.Rakyat berhak menyokong,mengekal atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya.
      Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.
      Beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa.
      Sistem demokrasi berparlimen berjaya mengekalkan kerajaan yang adil,sejahtera dan stabil.
[15x1m][Maksimum:5 markah]