ad

Sunday, 30 October 2011

Tajuk Pilihan dan WAJIB dibaca SPM 2011

TAJUK PILIHAN DAN WAJIB DIBINCANG UNTUK SPM 2011

BERSAMA-SAMALAH BERUSAHA DAN BERDOA UNTUK PENINGKATAN SEJARAH SPM 2011

TINGKATAN 4
 1. Tamadun Indus (Sumbangan dalam semua aspek)
 2. Tamadun Hwang Ho (Sumbangan dalam semua aspek)
 3. Tamadun India (Sumbangan dalam semua aspek)
 4. Tamadun Cina (Sumbangan dalam semua aspek)
 5. Kerajaan Awal di Asia Tenggara (maritim) dan Monumen/candi
 6. Perjanjian Aqabah 1 dan II
 7. Hijrah dan Kepentingan Hijrah
 8. Piagam Madinah dan kepentingan
 9. Pembukaan semula kota Makkah
 10. Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah
 11. Pertembungan tamadun
 12. Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah
 13. Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain Di dunia
 14. Kesan kedatangan Islam di Malaysia : Pendidikan rasmi dan tidak rasmi, Gaya hidup, perdagangan, mata wang, cukai
 15. Kedatangan buruh asing dan kewujudan masyarakat majmuk
 16. Akta Tanah di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak /Dasar British terhadap pekebun kecil

TINGKATAN 5
1.      Nasinalisme di Filipina   
2.      Nasionalisme di Indonesia
3.      Nasionalisme di Thailand
4.      Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara
5.      Penentangan tokoh nasionalis di Sarawak
6.      Gerakan Islah
7.      Kesatuan Melayu Muda
8.      Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua
9.      Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948/1957
10.  Suruhanjaya Reid
11.  Pembentukan Malaysia (Semua aspek)
12.  Wawasan 2020
13.  Dasar Pelajaran Kebangsaan/
14.  Bahasa Kebangsaan ( Semua aspek kea rah perpaduan kaum)
15.  Perang Dunia Pertama dan kesan
16.  OIC /NAM / Komanwel/Selatan-Selatan


Beri Tumpuan kepada Peperiksaan Percubaan 2011 Negeri Perak, Terengganu dan Kedah

Pecutan Akhir SPM Form 4

TINGKATAN 4

Tema 7: Tamadun Awal Manusia

Bandar terancang dalam tamadun di atas.
·  Mahenjo-Daro
·  Harappa
·  Lothal
·  Sutkagen Dor

Kegiatan ekonomi masyarakat Indus.
·  Perdagangan
·  Pertanian / bercucuk tanam
·  Pertukangan
·  Pembuatan
·  Menghasilkan barang logam
·  Menghasilkan tembikar

Ciri bandar terancang dalam tamadun Indus.
·  Bandar terbahagi kepada dua bahagian
·  Dikelilingi tembok
·  Bahagian pertama merupakan pusat pentadbiran, keagamaan, tempat mandi awam dan tempat penyimpanan hasil pertanian
·  Bahagian kedua ialah kawasan perumahan
·  Susun atur bandar sistematik
·  Disusun berasaskan blok- blok
·  berbentuk segi empat
·  Setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus
·  Jalan raya bersambung antara satu sama lain
·  Sistem kubahan yang terancang
·  Bandar-bandar dihubungkan dengan sungai

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia
·  Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki
·  Eksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian
·  Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa
·  Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan
·  Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat
·  Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus
·  Teknologi pembakaran batu bata
·  Sikap keterbukaan
·  Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba
·  Agama Hindu
·  Tugasan piktograf
·  Cap mohor
·  Ilmu pengetahuan
·  Arca

Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar terancang?
Ya:
·  Ada jalan raya
·  Petempatan tersusun, berjajar
·  Sistem pembentungan
·  Kewujudun majlis perbandaran
·  Bangunan tersusun
·  Aktiviti pembinaan dikawal selia oleh kerajaan

Tidak:
·  Petempatan berselerak
·  Tiada jalan raya
·  Kemudahan infrastruktur tidak teratur
·  Ketiadaan badan pengawal selia petempatan
·  Petempatan sering dilanda bencana

Sistem pemerintahan dan pentadbiran di Yunani sebelum sistem demokrasi diamalkan?
·  Monarki/beraja - Raja dibantu oleh konsul
·  Raja sebagai ketua hakim/ketua tentera/ketua agama
·  Konsul menjadi kuat dan peranan raja merosot
·  Lahir sistem raja yang dipilih tetapi kuasa terhad
·  Pemerintahan beberapa orang konsul melahirkan oligarki
·  Lahir golongan aristokrat yang kuat dan miliki kuasa yang besar dinamakan sistem aristokrasi
·  Berlaku tidak puas hati rakyat dan tuntut hak
·  Berlaku rampasan kuasa
·  Lahirlah pemerintahan tirani oleh diktator
·  Diktator terdiri daripada golongan kaya/tentera
·  Akhirnya mereka ditentang oleh aristokrat dan lahir demokrasi

Amalan demokrasi di Yunani
·  Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
·  Berbentuk penyertaan langsung daripada rakyat
·  Semua warganegara lelaki dewasa berpeluang jadi ahli Dewan Perhimpunan
·  Tempoh menjadi ahli antara enam bulan hingga setahun
·  DPerhimpunan  bersidang tiga kali dalam sebulan
·  Setiap ahli DP boleh kemuka cadangan tentang dasar kerajaan
·  Segala keputusan DP dikendalikan Majlis
·  Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh DP
·  DP berkuasa penuh terhadap ketiga-tiganya

Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi
·  Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan
·  Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
·  Pemimpin tidak berkuasa mutlak
·  Menjamin hak asasi rakyat
·  Tidak kejam
·  Kedaulatan di tangan rakyat
·  Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
·  Menjamin kerajaan yang adil/stabil

Kemajuan  dicapai  tamadun Cina  dalam bidang pertanian  
·  Pengenalan alat tenggala
·  Membuat batas tanaman
·  Pengenalan kolar kuda untuk menarik tenggala kayu / kereta kuda / kereta sorong beroda
·  Membuat penyisir tanah
·  Penciptaan alat kegunaan pertanian
·  Sistem penanaman secara bergilir untuk Kekal kesuburan tanah
·  Peneresan kawasan bukit untuk pertanian
·  Pembinaan sistem pengairan untuk pertanian
·  Pembinaan terusan untuk kawalan banjir

Perkembangan sistem pendidikan Zaman Vedik tamadun India
·  Pendidikan pentingkan keagamaan
·  Teras pendidikan agama Hindu
·   Pendidikan didominasi kaum lelaki
·  Golongan wanita tidak mempunyai ruang untuk pendidikan
·  Pendidikan beri perhatian kpd pembelajaran Kitab-kitab  Veda
·  Bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran penting
·  Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami Kitab Veda
·  Pendidikan sediakan manusia hadapi hari selepas mati
·  Tumpuan pendidikan ialah agama
·  Segala hukum agama  harus dipelajari
·  Mereka hidup sempurna dgn nilai-nilai murni yang diajar agama
·  Pendidikan tinggi di Kolej Brahman  selepas tahun 100 S.M
·  Sebelum itu , pendidikan diberikan di istana / di rumah
·  Lahir universiti agama Buddha, iaitu Nalanda 
·  Untuk capai taraf Brahmin berpendidikan, seseorang harus hafal  perbagai buku agama khususnya Veda
·  Veda mengandungi peraturan ritual/ mantera/ lagu-lagu agama
·  Mereka juga belajar karya saintifik/ falsafah
·  Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains
·  Untuk tambahkan ilmu
·  Atasi buta huruf
·  Dapatkan jawatan dalam pemerintahan

Pada pendapat anda , mengapakah bidang berikut  penting bagi rakyat sesebuah negara ?
 i. Pendidikan
·  Lahirkan masyarakat yang  berpengetahuan
·  Lahirkan modal insan berilmu
·  Maju negara/ angunkan negara
·  Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum
ii. Pertanian
·  Sediakan sumber makanan kepada rakyat
·  Rakyat boleh usaha tanah terbiar dgn pelbagai jenis tanaman
·  Menambahkan sumber pendapatan
·  Sumbangkan modal kepada rakyat untuk perkembangan industri
·  Elak pengangguran di kawasan luar bandar

Ciri-ciri kerajan Srivijaya
·  Memiliki bala tentera laut yang besar
·  Dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat
·  Termasuk orang laut
·  Fungsi tentera laut  untuk kawal perdagangan di Selat Melaka
·  Mengawal keselamatan kerajaan
·  Pelabuhan yang baik
·  Kedudukannya yang strategik di Selat Melaka
·  Jadi tempat persinggahan kapalpedagang antara India dan China
·  Di pelabuhannya terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa
·  Barangan dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya
·  Wilayah takluknya
·  mampu menghasilkan kapal besar
·  Berperanan sebagai kuasa maritime utama di Asia Tenggara

Faktor yang mempengaruhi perkembangan pelabuhan Kedah Tua
·  Terdapatnya Gunung Jerai
·  Menjadi panduan kapal pedagangan yang keluar masuk
·  Terutama pada waktu malam melalui nyalaan api
·  Kedudukan yang strategik di laluan Selat Melaka
·  Terlindung daripada tiupan angin monson Barat daya/ timur laut
·  Adanya kemudahan menyimpan barang dagangan
·  Kekayaan hasil hutan spt dammar / rotan
·  Sumber bumi spt timah
·  Barang dagangan yang diperoleh dari luar spt kan kapas/ sutera /teh/ tembikar/ kaca dan manik

Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritime di negara kita.
·  Membina pelabuhan
·  Menurunkan cukai
·  Menyediakan kemudahan moden
·  Membina pusat perdagangan
·  Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing

Nyatakan dua cara pengaruh Hindu Buddha disebarkan ke Asia Tenggara
·  Ksyatria / tentera / penaklukan
·  Vaisya / pedagang/ aktiviti perdagangan
·  Golongan Brahmin/ pendeta/ golongan agama
·  pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik /
·  penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan

Pengaruh Hindu Buddha dalam pentadbiran kerajaan awal
·  Amalkan sistem beraja
·  Raja adalah ketua kerajaan / Raja berada di puncak pentadbiran
·  raja berkuasa mutlak
·  Gunakan gelaran raja
·  Raja Kuasai pentadbiran , hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara
·  perintah raja jadi undang-undang / penggubal undang-undang
·  sesiapa yang langgar perintah dianggap derhaka /
·  penderhaka tidak diampunkan
·  Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
·  konsep dewa raja / bayangan tuhan
·  Rakyat takut menderhaka walaupun raja tidak berlaku adil
·  Miliki kesaktian dan gunakan unsur mitos dan lagenda untuk perkukuh kedudukan raja
·  unsur mitos dan lagenda tentang asal usul raja
·  adat istiadat pertabalan raja / dipimpin golongan Brahmin
·  Raja berkuasa terhadap seluruh alam/ orde kosmos/ raja dewa
·  Mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alam semesta / Orde kosmos
·  Raja dibantu pembesar  terdiri daripada pegawai tentera, hakim
·  di peringkat daerah terdapat pembesar daerah atau gabenor
·  Golongan Brahmin memainkan peranan dalam upacara keagamaan
·  Upacara pertabalan diketuai oleh golongan Brahmin
·  Brahmin menjadi penasihat raja dalam soal agama

Kepentingan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara ?
·  monumen keagamaan
·  tempat menyimpan abu jenazah raja/keluarga
·  tempat menyimpan patung dewa
·  lambang keagungan pemerintah
·  lambang orde kosmos
·  lambang kehebatan ahli seni bina
·  lambang keagungan sesebuah kerajaan
·  rumah ibadat/ upacara kegamaan

Peranan bahasa sanskrit dalam masyarakat di Asia Tenggara
·  Bahasa intelek / ilmu
·  Bahasa maklumat tentang agama/ pemerintahan/ raja/undang-undang/
·  Bahasa catatan pada batu bersurat menunjukkan arahan dan pemberitahuan yang ditujukan oleh pemerintah kepada rakyat
·  Bahasa Keagamaan
·  Bahasa pemerintahan
·  Diserap/mempengaruhi bahasa Melayu / perkataannya masih kekal dalam Bahasa Melayu
·  Bahasa Kesusasteraan untuk menulis epik Hindu/kitab sastera/puisi/prosa
·  Bahasa komunikasi kerajaan awal di Asia Tenggara

Maklumat pada batu bersurat yang terdapat di tapak-tapak sejarah awal di Asia Tenggara
·  Maklumat tentang agama
·  Maklumat pemerintahan
·  Arahan/pemberitahuan/titah perintah raja
·  Undang-undang
·  Amaran raja kepada rakyat dan pembesar agar tidak menderhaka
·  Menjelaskan tentang keturunan raja

Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar?
·  Fahami budaya sendiri / negara
·  Pelajari segala aspek budaya tempatan
·  Amalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian
·  Tidak terikut-ikut dengan budaya luar               
·  Adakan kempen kesedaran ttg pentingnya pertahan budaya bangsa
·  Pastikan rancangan televisyen paparkan banyak budaya tempatan
·  Media massa juga tidak digalakkan pamerkan /agung agungkan budaya luar /tapis budaya luar yang tidak sesuai


Pada pendapat anda, apakah pengaruh Hindu dan Buddha yang masih diwarisi hingga kini?
·  Dalam bidang kesenian/pembinaan
·  Adat budaya/seni tarian/muzik/perkahwinan
·  Kesusasteraan
·  Keagamaan
·  Kitab-kitab perubatan lama/ramuan herba/pemakanan

Tema 8: Tanadun Islam

Sifat keperibadian yang dimiliki oleh Khalifah Uthman bin Affan.
·  Hartawan yang dermawan
·  Bersifat lemah lembut
·  Bertolak ansur
·  Sikap simpati yg tinggi terhadap golongan yang memerlukannya

Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan kerajaan Islam.
·  Meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan/Samarkand /Cyprus/Tripoli
·  Mengukuhkan pertahanan
·  Bina angkatan tentera laut pertama
·  Agama Islam tersebar luas
·  Menyelaraskan bacaan al-Quran/Mushaf Uthmani
·  Membina jalan raya
·  Membina jambatan
·  Membina rumah rehat bagi kemudahan pengembara
·  Berusaha meningkatkan ekonomi
·  Mengukuhkan peranan baitulmal
·  Gunakan sumber baitulmal untuk bayai pembangunan Negara
·  Memperkuatkan tentera laut Islam
·  Membeli peralatan senjata/ kapal
·  Jizyah yang dikenakan kpd penduduk bukan Islam dikekalkan.

Nyatakan latar belakang Saidina Ali bin Abu Talib.
·  Keturunan Bani Hashim
·  Sepupu nabi Muhammad saw
·  Memeluk Islam ketika berusia 10 tahun/kanak-kanak
·  Berani
·  Bersifat kepahlawanan
·  Berwatak tegas
·  Berpengetahuan luas dalam perundangan Islam
·  Mempunyai kepakaran dalam selok belok hukum
·  Cintakan kedamaian/ keharmonian

Bukti Khalifah Ali bin Abu Talib berusaha kekalkan kestabilan dan keharmonian negara.
·  Sanggup hentikan Perang Siffin walaupun hampir mencapai kemenangan
·  Sanggup berunding pihak lawan yang ingin berdamai
·  Tidak mengabaikan pertahanan Negara
·  Membina markas tentera di Parsi
·  Membina markas tentera di sempadan Syria
·  Meneruskan kutipan jizyah

Pada pendapat anda, mengapa Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin?
·  Menjamin bakal pentadbir yang tepat
·  Memilih pemimpin yang benar-benar layak
·  Memastikan pemimpin yang berhemah
·  Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat
·  Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan Negara
·  Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran
·  Memastikan kelancaran pentadbiran
·  Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat

Suku Arab yang menandatangani perjanjian tersebut.
·  Aus
·  Khazraj

Isi perjanjian  Aqabah pertama
·  Beriman dengan Allah dan Rasul
·  Membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
·  Tidak melakukan amalan jahiliah
·  Tidak mencuri
·  Tidak minum arak
·  Tidak membunuh bayi perempuan

Isi perjanjian Aqabah  Kedua
·  Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
·  Menjemput Nabi  dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah
·  Kukuh taat setia kepada Nabi Muhammad s.aw.
·  Sediakan tempat tinggal kepada Nabi  dan orang Islam
·  Jamin keselamatan Nabi Muhammad dan orang Islam
·  Bersedia pertahan Islam

Kesan daripada perjanjian tersebut.
·  Mendorong kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah
·  Orang Islam Makkah mendapat bantuan orang Arab Madinah
·  Strategi penyebaran yang lebih luas / lebih aman
·  Penyebaran Islam di Madinah / seluruh Tanah Arab
·  Pembentukan masyarakat Islam yang kuat / sebuah ummah
·  Menyatukan masyarakat Madinah / perpaduan
·  Kelahiran sebuah negara Islam pertama di dunia

Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada peristiwa perjanjian  tersebut?
·  Kita perlu sentiasa amalkan sikap tolong-menolong/bekerjasama
·  Pentingnya pengorbanan untuk mencapai kejayaan
·  Menepati janji
·  Kesetiaan kepada pemimpin
·  Mementingkan sikap berdisiplin
·  Mewujudkan persefahaman
·  Keikhlasan
·  Semangat setia kawan
·  Bersifat terbuka
·  Berdiplomasi /tolak ansur

Hujah menolak pendapat Orientalis Barat ttg hijrah
·  Konsep hijrah dalam Islam berbeza dengan hijrah Barat
·  Jemputan orang Arab Madinah dlm Perjanjian Aqabah
·  Ketibaan orang Islam disambut meriah
·  Orang Islam diberi tempat tinggal
·  Dijamin keselamatan oleh orang Arab Madinah
·  Nabi dilantik sebagai pemimpin
·  Baginda Islam Makkah tidak dianggap pelarian
·  Penghijrahan Nabi lebih kepada strategi penyebaran dakwah

Faktor mendorong Nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah
·  Perintah Allah menerusi wahyu menerusi surah al-Amar
·  Meneruskan penyebran Islam
·  Ancaman orang Arab Quraisy jejaskan aktivit sebar Islam
·  Jemputan orang Arab Madinah
·  Strategi Nabi Muhamma s.a.w
·  Suasana aman di tempat baru mudah sampai dakwah
·  Bolehkan sebuah masyarakat Islam bersatu-padu dibentuk
·  Orang Arab Madinah perlukan pemimpin spt Nabi Muhammad
·  Mendamaikan masyarakat Madinah yang bersengketa

Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar
·  Dari bersifat negatif kepada positif
·  Dari pemalas kepada rajin
·  Berusaha mencari ilmu pengetahuan
·  Mengamalkan strategi dalam pembelajaran

Sebab pembukaan semula kota Makkah
·  Tempat  kelahiran Nabi Muhamad s.a.w
·  Tempat lahirnya agama Islam
·  Pihak Arab Quraisy langgar Perjanjian Hudaibiyah
·  Pihak Arab Quraisy tidak hormati hak kebebasan yg dipersetujui bersama
·  Pihak Arab Quraish bunuh Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam
·  Strategi jangka panjang bagi meneruskan penyebaran islam
·  Kedudukan kerajaan Islam Madinah menjadi lebih mantap

Faktor membawa kejayaan pembukaan semula kota Mekah.
·  Strategi peperangan yang berkesan
·  Semangat ketakwaan dan keyakinan tentera  Islam
·  Orang Islam tidak mendapat apa-apa rintangan yang besar
·  Pengislaman Abu Sufian / Abbas
·  Orang Arab Quraisy yang lain turut peluk Islam
·  Nabi beri jaminan keselamatan kpd orang Arab Quraisy yg terkepung

Kepentingan pembukaan  semula kota Mekah kepada Islam
·  Mewujudkan perpaduan  pelbagai kaum di Makkah
·  Menunjukkan sifat pemaaf / tidak membalas dendam Nabi Muhamad s.a.w
·  Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliyah
·  Agama menyembah berhala dihapuskan
·  Masyarkat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
·  Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam
·  Membuktikan negara Islam Madinah begitu kukuh
·  Pembuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
·  Dakwah Islam tersebar secara aman
·  Agama Islam dipeluk secara sukarela
·  Mewujudkan pemerintahan Islam yang kuat
·  Makkah menjadi wilayah Islam

Pada pendapat anda , mengapakah  keamanan dan kesejahteraan negara  perlu dikekalkan ?
·  Mewujudkan kehidupan harmoni
·  Menjamin keselamatan
·  Mengelakkan penjajahan
·  Memajukan ekonomi negara
·  Menarik pelabur asing
·  Mengekalkan kestabilan politik

Pemerintah pada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah
·  Khalifah Harun al-Rasyid
·  Khalifah al-Makmun

Peranan kota Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu?
·  Dibina baitulhikmah/institusi keilmuan
·  Pusat kegiatan penterjemahan pelbagai karya
·  Pusat kegiatan penulisan pelbagai bidang ilmu
·  Melahirkan ramai cendekiawan Islam

Peranan Baitulhikmah sebagai institusi keilmuan yang penting.
·  Sebuah institusi keilmuan
·  Penterjemahan karya falsafah
·  Penterjemahan karya sains
·  Penterjemahan yang lebih sistematik
·  Penterjemah bekerja secara berkumpulan
·  Diawasi oleh seorang penyelaras

Sebab penterjemah pada zaman Kerajaan Abbasiyah memerlukan kemahiran berbahasa asing.
·  Dapat menambah ilmu
·  Dapat berkomunikasi
·  Dapat mewujudkan perpaduan
·  Menambah maklumat daripada pelbagai tamadun
·  Membina kekuatan tamadun sendiri
·  Hubungan diplomatik

Kegiatan penulisan zaman Abbasiyah mengikut tiga tahap iaitu:
·  Mencatatkan segala idea
·  Percakapan
·  Mengumpulkan idea yang serupa
·  Kumpulkan hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam sebuah buku
·  Mengarang


Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan ini  berjaya muncul sebagai pusat intelektual di dunia?
·  Terdapat institusi keilmuan/baitulhikmah/pusat pengajian tinggi
·  Pesatnya kegiatan penterjemahan
·  Penglibatan golongan ulama
·  Lahirnya ramai cendekiawan
·  Orang Islam kuasai bahasa asing/Yunani/Sanskrit/Suriani
·  Orang Islam cipta/buat pembaharuan dalam karya yg diterjemah
·  Pesatnya kegiatan penyelidikan
·  Sikap keterbukaan orang Islam menimba ilmu
·  Kebijaksanaan pemimpin/khalifah

Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia?
·  Mengambil lebih ramai pelajar luar negara
·  Melahirkan ramai cendekiawan tempatan
·  Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)
·  Menaiktaraf universiti di negara ini
·  Menyediakan pelbagai kursus yang relevan
·  Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi
·  Menggalakkan program pertukaran pelajar
·  Memajukan program penterjemahan
·  Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru
·  Menganjurkan program pendidikan antarabangsa
·  Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju
·  Anjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa
·  Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia

Cara pertembungan Islam dengan tamadun lain di dunia
·  melalui perdagangan dan perniagaan                                               
·  perdagangan jarak jauh telah lama wujud dalam tamadun Islam bolehkan pertembungan dengan tamadun lain       
·  Nabi Muhammad s.a.w. telah berniaga ke Syam
·  pedagangn Islam yang menetap dan berdagang di Canton  bolehkan pertembungan dengan tamadun  Cina 
·  hubungan diplomatik
·  orang Islam dapat pengetahuan tentang cara berfikir dan cara mentadbir daripada tamadun luar              
·  kumpulan peneroka utara Selat Gibraltar ,Sepanyol buat hubungan diplomatik dengan petempatan orang bukan Islam  di Cordova,Valencia dan Rhonda
·  penaklukan dan ketenteraan
·  ekspedisi ketenteraan kerajaan Khulafa al Rasyidin, Bani Umaiyah dan Uthmaniyah telah menyebarkan Islam
·  tamadun Islam bertembung dengan tamadun Parsi apabila tentera Islam menguasai Iraq dan Iran
·  berlaku interaksi dan asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain yg libakan kegiatan penaklukan dan ketenteraan
·  tamadun Islam bertembung dengan tamadun Rom apabila  tentera Islam takluk Mesir dan Afrika Utara 
·  pertembungan melalui kebudayaan
·  perluasan kawasan penyebaran Islam bawa satu bentuk pertembungan kebudayaan   
·  kemasukan Islam ke Sepanyol bawa kemunculan kebudayaan baru
·  bahasa Arab jadi bahasa utama di Sepanyol masa zaman Umaiyah
·  lahir golongan dikenali Mozarab/orang Kristian amalkan budaya Islam dan berbahasa Arab
·  pertembungan melalui intelektual    
·  berlaku antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam
·  ilmuwan Islam mendalami ilmu dan Eropah
·  berjaya kembangkan keilmuan tersebut menurut pandangan intelektual Islam             

Terangkan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia dari  segi politik dan ekonomi
·  perluasan kawasan penyebaran Islam
·  perluasan kawasan yang diperintah orang Islam
·  lahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat dalam dunia Islam
·  kerajaan Delhi di India
·  kewujudan masyarakat Islam di China
·  amalan sistem kerajaan pusat yang kuat                          
·  diamalkan oleh kerajaan Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniyah
·  kewujudan sistem berasaskan akidah dan syariah
·  orang Islam menguasai ekonomi
·  orang Islam menguasai perdagangan dengan berkesan
·  pemerintahan Islam memastikan keselamatan terhadap laluan perdagangan di kawasan naungannya
·  bolehkan aktiviti perdagangan dijalankan dengan licin
·  kerajaan Uthamaniyah punyai armada laut bagi pastikan keselamatan kapal-kapal pedagang di Teluk Parsi/ Laut Merah/ Laut Mediterranean dan Laut Hindi
·  pedagang Islam berjaya berdagang di India/Ceylon/Kepulauan Melayu dan Cina di Timar
·  di sebelah barat pedagang Islam berdagang hingga ke Sepanyol/ selatan Perancis, Armenia dan kawasan selatan gurun Sahara di Afrika              
·  pedagang Islam menguasai perdagangan di Laut Merah/Laut Mediterranean,Teluk Parsi /Lautan Hindi dan Laut China Selatan
·  Istanbul  menjadi pusat aktiviti perdagangan dan Perniagaan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun?
·  peranan pemerintah/kepimpinan      
·  sumbangan golongan cerdik pandai
·  penbinaan kemudahan pendidikan/keilmuan
·  mengamalkan dasar kompromi dan toleransi antara kaum
·  memberikan kebebasan beragama kepada rakyat            
·  menjaga keamanan
·  mengamalkan hidup bersatu padu
·  masyarakat mampu menguasai segala bidang kehidupan

Pengaruh Islam dalam sistem pentadbiran  di Tanah Melayu
·  Memperkenalkan institusi kesultanan
·  Berasaskan pemerintahan Islam
·  Ubah kedudukan dan corak institusi raja di Tanah Melayu
·  Istilah bagi Sultan, Zillullah fil-alam dan Zillullah fil-ardh
·  Sultan dianggap bayangan Allah di muka bumi
·  Gelaran sultan digunakan dalam institusi raja
·  Gelaran Khalifatul Mukminin /Pemimpin bagi orang mukmin
·  Nasab keturunan rujuk kpd tokoh Islam / spt Iskandar Zulkarnain
·  Wujud institusi kesultanan
·  Institusi kesultanan kekal sebagai institusi warisan
·  Institusi kesultanan berpegang kepada konsep daulat
·  Sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan
·  Pentadbiran sultan dibantu oleh lapisan pembesar
·  Ulama/ mufti  menjadi penasihat kepada sultan
·  Wujud pegawai petugas seperti kadi / khatib/ bilal/ pemungut zakat/ penyelia baitulmal/ penjaga harta wakaf
·  Islam dijadikan agama rasmi
·  Unsur Islam digunakan pada nama negeri
·  Nama raja juga menggunakan namaIslam
·  Undang-undang syariah diperkenalkan

Cara raja kukuhkan kedudukan baginda dalam pemerintahan
·  Berpegang kepada konsep daulat
·  Seseorang raja mempunyai kuasa tertentu
·  bolehkan sesiapa yang mengingkarinya dianggap derhaka
·  Rakyat yang menderhaka akan menerima akibat / tulah
·  Menjadi pengikat antara golongan rakyat dan pemerintah
·  Dipegang sebagai sesuatu yang dipercayai kebenarannya
·  Mengangkat kedudukan sultan  ke tahap yang tinggi
·  Timbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi sultan
·  Pelbagai adat istiadat diwujudkan
·  Cara berpakaian
·  Jenis pakaian
·  Bahasa dan pengucapan/ bahasa istana
·  Tingkahlaku
·  Istiadat Pertabalan
·  Nobat

Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita?
·  Raja merupakan Ketua negara
·  Raja lambang kedaulatan negara
·  Warisan turun temurun sejak Kesultanan Melayu Melaka
·  Lambang keamanan / keharmonian rakyat
·  Lambang perpaduan/ penyatuan masyarakat pelbilang kaum
·  Pelindung bagi semua rakyat Malaysia
·  Pelindung orang-orang Melayu / bumiputera
·  Jaga hak  keistimewaan penduduk Melayu/ Sabah / Sarawak
·  Memastikan keadilan dilaksanakan
·  Melicinkan pentadbiran

Pengaruh Islam dalam pelantikan dan pertabalan raja
·  Diadakan lafaz ikrar
·  Menyerupai proses baiah dalam Islam
·  Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakaman
·  Menyamai peraturan zaman Bani Umaiyah

Cara Islam dapat jamin kesejahteraan hidup bermasyarakat
·  Hubungan rapat antara individu
·  Pertalian kekeluargaan yang rapat
·  Ibu bapa /orang lebih tua dihormati
·  Jiran dianggap keluarga
·  Panggilan tertentu untuk yang lebih tua dalam keluarga
·  Tidak boleh memanggil menggunakan nama sahaja
·  Orang muda bercakap dengan suara rendah dengan orang tua
·  Tetamu dilayan dengan hormat/dihormati
·  Tetamu dihidangkan minuman/makanan
·  Menziarah mesti beri salam
·  Tuan rumah wajib menjawab salam
·  Tetamu dan tuan rumah bersalam-salaman
·  Kanak-kanak cium tangan orang lebih tua ketika bersalam
·  Mengamalkan gotong-royong
·  Mengamalkan perpaduan

Majlis yang diadakan oleh masyarakat Melayu mengikut Islam
·  Majlis perkahwinan
·  Majlis berkhatam/tamat membaca al-Quran

Pada pandangan anda.  apakah usaha yang boleh dilakukan supaya nilai hidup yang dibawa  Islam  terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia?
·  Melalui kempen
·  Melalui didikan ibu bapa
·  Melalui aktiviti sekolah/persatuan
·  Pihak media massa memperbanyak program berkaitan
·  Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini
·  Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh
·  Generasi muda mesti berbangga/tidak malu amalkan budaya ini
·  Peranan pemimpin

Cara  masyarakat Melayu tradisional laksanakan pendidikan tidak formal
·  Pendidikan awal/ asuhan dalam institusi keluarga
·  Penekanan kepada pengajaran nilai-nilai moral
·  Pembelajaran melalui pendengaran/penglihatan/pemerhatian
·  Ibu bapa ajar kemahiran menerusi pemerhatian dan latihan
·  Dalam bidang pertanian/perikanan/kraf tangan/pertukangan
·  Ibu bapa ajar hal-hal berhubung agama /kelakuan/ adat resam/ sikap bersopan santun /cara berkawan / jaga maruah
·  Pembelajaran  dibuat melalui cerita lisan / binatang/ jenaka
·  Kanak-kanak pelajari pantang larang  / adat istiadat  melalui pergaulan sosial
·  Kanak-kanak dinasihatkan tunduk/hulur tangan apabila lalu di hadapan orang
·  menerusi pantun/ peribahasa / teka teki
·  Pepatah Siakap senohong gelama ikan duri,bercakap bohong lama-lama mencuri
·  memberi teladan dan pengajaran

Sistem pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional 
·  Sistem pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan dijalankan secara langsung / melalui perantaraan institusi  seperti di istana/ masjid/ rumah/ surau/ madrasah/ pondok
·  Semua golongan terlibat tidak terhad kepada golongan atasan sahaja
·  Pendidikan di rumah beri penekanan kpd pengajaran al-Quran
·  dilakukan di rumah guru al-Quran/ tok guru
·  murid terdiri dpd kanak-kanak berumur tujuh hingga 15 tahun
·  Istana sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan
·  ramai ulama dan pendakwah asing menetap di Melaka
·  Istana tempat belajar tasawuf
·  kitab al-Dur al-Manzum sebuah kitab tasawuf karangan Maulana Abu Bakar telah diarak hingga ke balairong Melaka
·  istana juga menjadi tempat menyimpan buku hikayat
·  Pendidikan di masjid / surau jadi pusat perkumpulan / pertemuan masyarakat / tempat kembangkan ilmu-ilmu Islam
·  kanak diajar lebih formal / fikah/ tajwid/ cara bacaan dalam sembahyang/ pusat pengajian orang dewasa
·  Pendidikan di pondok tekankan ilmu keagamaan
·  sediakan pelajar sebagai guru agama/ berkhidmat dgn masyarakat
·  pengajiannya tersusun  / tiada batasan waktu pelajar
·  mengambil masa yang panjang untuk tamat pengajian
·  Sistem madrasah pelajarannya berdasarkan sukatan pelajaran
·  dilaksanakan secara kelas
·  pendidikan ikut tahap / tahap permulaan/ tahap pertengahan
·  pendidikan ada pengkhususan diawasi mudir / guru besar diselia oleh sebuah lembaga/ jawatankuasa kewangan

Andaikan anda seorang pemimpin negara, apakah langkah  yang akan diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu ?
·  Membina banyak sekolah
·  Memastikan semua pelajar berpeluang belajar
·  Beri bantuan kpd pelajar yang tidak mampu teruskan pelajaran
·  Menyediakan kemudahan sistem maklumat / ICT 
·  Meluaskan penggunaan jalur lebar
·  Membekalkan komputer kepada sekolah
·  Membanyakkan institusi pengajian tinggi                        

Pada pandangan anda, apakah kepentingan bidang pendidikan untuk kegemilangan Negara dan bangsa Malaysia?
·  Melahirkan manusia berakhlak mulia
·  Melahirkan warganegara yang mematuhi undang-undang
·  Mengukuhkan semangat patriotisme rakyat
·  Mengukuhkan perpaduan antara kaum
·  Meningkatkan taraf hidup penduduk
·  Meningkatkan bilangan pekerja mahir
·  Memajukan ekonomi Negara
·  Memajukan teknologi canggih/inovasi
·  Menguasai ilmu pengetahuan

Maksud sistem barter
·  System tukar barang

Ciri-ciri mata wang tmah pada zaman Melaka
·  Berbentuk bulat
·  Berat 1 kati 8 tahil
·  Nama sultan memerintah dicatat pada mata wang
·  Tarikh Islam dicatat pada mata wang

Peraturan-peraturan cukai yang dikenakan pada zaman Melaka
·  Pedagang diwajib bayar cukai barang yang didagang
·  Cukai asas ialah cukai tetap / import
·  Jumlah cukai ditentukan pemerintah
·  Pedagang Arab/Ceylon/India/Siam/Pegu dikenakan cukai 6 %
·  Pedagang Jepun / China cukai 5%
·  Beras dan makanan tidak dikenakan cukai
·  Urusan jual beli di bazar selepas cukai dibayar
·  Orang asing dari Kepulauan Melayu kena cukaidiraja 3%
·  Orang asing lain kena cukai diraja 6%

Pengagihan wang zakat melalui Baitulmal
·  Pemberian kepada fakir
·  Pemberian kepada miskin
·  Pemberian kepada mualaf
·  Pemberian kepada musafir
·  Pemberian kepada orang berhutang
·  Pemberian kepada amil
·  Pemberian kepada fisabilillah
·  Pemberian kepada hamba

Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan menjadikan Negara ini sebagai pelabuhan utama dunia
·  Bina institus pelaut
·  Penambahan kemudahan pelabuhan
·  Kemudahan baik pulih kapal
·  Sediakan pusat kemahiran
·  Sediakan kursus perkapalan di university
·  Memajukan sektor perikanan
·  Jalankan penyelidikan dan pembangunan

Tema 10 : Tamadun Eropah Perkembangan dan Kesannya

Maksudkan Zaman Gelap
·  Zaman kemunduran Eropah
·  kemerosotan dalam bidang keilmuan
·  Mundur dalam  perdagangan
·  Mundur dalam  kehidupan bandar / perbandaran
·  pentadbiran yang lemah
·  ekonomi yang lembap
·  dikongkong oleh gereja

·  Ciri Zaman Gelap di Eropah
·  kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan , perdagangan,  dan kehidupan di bandar
·  Pentadbiran pusat yang lemah
·  Kemunculan golongan baron (tuan tanah) yang berpengaruh
·  Kelembapan dalam bidang ilmu pengetahuan
·  Kegiatan ekonomi yang terhad
·  Sifat gereja yang mengongkong
·  Kemunculan sistem feudal
·  Kehidupan kacau bilau / peperangan /
·  petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah

Kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah  pada Zaman Gelap
·  gereja amat berkuasa
·  gereja memiliki hartanah yang banyak
·  kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama
·  berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja
·  gereja mengongkong kehidupan masyarakat

Sebab zaman pertengahan kegiatan perdagangan tidak meluas
·  Aktiviti perdagangan diganggu orang gasar seperti Viking dan Magyar
·  Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
·  Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
·  Kegiatan perdagangan terhad kpd perniagaan barangan pertanian
·  Aktiviti perniagaan dikendalikan menerusi sistem barter
·  Penggunaan mata wang amat terhad
·  Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh

Mengapakah sistem feudalisme di Eropah mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme dalam Kesultanan  Melayu Melaka?              
·  Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) dan golongan yang diperintah ( rakyat )
·  Raja memiliki tanah secara mutlak
·  Pentadbirannya dibantu oleh pembesar
·  Raja kurnia tanah kepada pembesar untuk ditadbir
·  Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja
·  Pembesar beri khidmat tenaga dan cukai kepada Raja
·  Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar

Peraturan  pemilikan  tanah  sebelum kedatangan British
·  Pemilikan dan penggunaan tanah bukan persoalan utama
·  Kawasan tanah luas
·  Kepadatan penduduk rendah
·  Segala urusan tanah / bayaran cukai/ aktiviti ekonomi mestilah dapat kebenaran pembesar Melayu
·  Tanah merupakan sumber ekonomi
·   Tanah tunggak kuasa politik
·   Tanah cermikan kedudukan sosial pembesar Melayu
·  Tanah akan jadi milik seseorang yg teroka/ kerjakan tanah tersebut.
·  Tanah tersebut boleh diwarisi oleh generasi yang terkemudian.

Sebab British perkenalkan  peraturan tanah  di Tanah  Melayu
·  Sistem pemilikan tanah orang Melayu tak sesuai  dengan sistem tanah di Barat.
·  Sistem tanah tersebut tiada rekod dan catatan
·  Tiada bukti untuk sahkan hak tanah tersebut
·  Untuk mudahkan urusan pentadbiran / urusan  cukai / urusniaga
·  Tanah  boleh dicagar  bagi dapatkan modal
·  Pemilikan  tanah jadi tunjang  dalam sistem ekonomi penjajah
·  Sistem ini mudahkan pentadbiran
·  Sistem ini wujudkan pembangunan ekonomi

Dasar British dalam sistem pemilikan dan penggunaan tanah di T.Melayu
·  Wujud rekod bertulis untuk mengesahkan hak pemilikan
·  Undang-undang tanah berkonsepkan Barat
·  British bahagikan tanah mengikut kegunaan/nilai komersial
·  Ada kategori tanah seperti tanah ladang/peribumi/lombong
·  Tanah dikenakan cukai mengikut jenis tanah
·  Untuk usahakan tanah mesti buat permohonan di pejabat tanah
·  Untuk kutip sumber hutan mesti dapat kebenaran Pejabat Tanah
·  Residen berkuasa memberikan konsesi tanah kepada pemodal
·  British juga perkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913
·  Residen berkuasa isytihar mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM
·  TSM tidak boleh dijual/dipajakgadai/ditukar milik dgn bukan Melayu
·  TSM tidak boleh ditanam tanaman komersial
·  Kebanyakan TSM tidak subur

Sebab British perkenal Enakmen Tanah Padi 1917 terhadap pekebun kecil Melayu?
·  Mahu kekalkan Melayu sebagai petani
·  Larang tanam getah di kawasan penanaman padi
·  Kurangkan jumlah pekebun kecil Melayu dalm penanaman getah
·  Elakkan pergantungan beras yang diimport
·  Bekalan/mport beras dari luar negara tidak sentiasa terjamin
·  Tanah Melayu pernah alami kekurangan beras apabila
·  Myanmar menghadapi kekurangan pengeluaran
·  British mengutamakan ekonomi mereka
·  British mengutamakan ekonomi peladang besar/komprador

Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan dasar kerajaan British terhadapa orang Melayu?
·  Terpaksa membayar cukai
·  Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah
·  terdedah dengan ekonomi wang
·  terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk pinjam wang
·  Terpaksa jual tanah untuk melangsaikan hutang
·  kekal miskin/sebagai petani
·  Pekebun kecil Melayu terpinggir dpd aliran/kemajuan ekonomi
·  tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden
·  gagal bersaing dalam ekonomi
·  Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu

Sebagai seorang rakyat  Malaysia, Mengapa kita perlu memper-tahankan hak milik tanah yang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing?
·  Tanah merupakan sumber ekonomi negara
·  Kekalkan kedaulatan Negara
·  Jamin kekayaan sama rata
·  Kekalkan hak warisan bangsa

Sebab-sebab kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu.
·  kepesatan sektor pertanian/ perladangan getah/ perlombongan bijih timah 
·  berlaku masalah kekurangan buruh
·  Dasar penjajahan British menggalakkan penghijrahan                                                                                     
·  kedatangan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu
·  wujudnya hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India
·  kemakmuran ekonomi Tanah Melayu
·  kestabilan politik di Tanah Melayu
·  kekayaan sumber alam
·  kemiskinan / bencana alam di negara asal
·  peluang pekerjaan di Tanah Melayu

Cara kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu
(i)                   Buruh dari China.
·  Sistem Tiket Kredit
·  Imigran dikumpul dari kampung2 di negeri China oleh Kheh-thau(ketua)
·  Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran yang dibawa
·  Bakal imigran dikenali sin-kheh
·  Imigran diletak bawah pengawasan nakhoda kapal / agensi buruh
·  Sin kheh perlu buat perjanjian lisan / bertulis untuk jelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam tempoh tertentu
·  Mereka dibekal tiket menentukan pelabuhan yang mereka tujui
·  keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang
·  apabila sampai di pelabuhan imigran akan diambil pemborong buruh/ orang tengah untuk  mendapatkan majikan
·  Sistem Pengambilan Kakitangan
·  majikan yang perlukan buruh akan hantar pegawainya ke China
·  tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai majikan
·  Pegawai bertjawab iringi buruh hingga sampai ke tempat majikannya
·  Sistem Pengambilan Rumah Kongsi  
·  pengambilan buruh dilakukan pegawai di China yang dilantik sesebuah rumah kongsi
·  pegawai biayai perbelanjaan buruh hingga sampai ke tempat majikan          
·  bayaran dalam kadar tertentu dibuat apabila buruh sampai ke rumah kongsi
·  Kemasukan buruh secara berkumpulan
·  kemasukan imigran China berketurunan Foochow ke Sarawak
·  wujud persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu, dengan Chales Brookes
·  kemasukan mereka ditaja oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura
·  Imigran diperlukan untuk usaha tanah dan bangunkan sektor pertanian gambir dan lada

ii. Buruh dari India 
·  Sistem Buruh Bebas
·  imigran datang sendiri dengan biayaan masing-masing
·  kedatangan mereka diatur kumpulan tertentu atas kepentingan ekonomi                      
·  mereka bebas pilih tempat dan pekerjaan  yang dikehendaki
·  Sistem kontrak
·  majikan akan biayai tambang imigran ke Tanah Melayu
·  sebagai balasan, buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu
·  berlaku pemerasan dan penindasan terhadap buruh        
·  sistem ini diganti dengan sistem kanggani melalui Undang-Undang Tabung Imigran India                          
·  Sistem Kanggani
·  bermaksud ketua / tandil / mandur
·   kanggani diberikan kepercayaan oleh majikan/diberi lesen
·  kanggani akan dihantar ke India untuk cari tenaga buruh
·  Kanggani diberi wang pendahuluan utk biayai perbelanjaan buruh
·  Sistem ini jadikan kanggani sebagai pengurus agensi bawa masuk buruh asing
·  sistem in diharamkan  kerana wujudnya penyelewengan oleh kanggani itu sendiri.            

Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke Tanah Melayu pada ketika itu?
·  pembentukan masyarakat pelbagai kaum
·  penempatan berbeza         
·  orang Melayu tinggal di kampung / di luar bandar
·  orang India di estet / ladang
·  orang Cina di lombong / bandar        
·  pekerjaan berbeza mengikut fungsi ekonomi    
·  orang Melayu bertani / miskin
·  orang India menjadi buruh
·  orang Cina menjadi peniaga / bekerja di lombong
·  bahasa pertuturan yang berbeza
·  tidak terdapat kesepaduan di kalangan penduduk
·  interaksi/ hubungan sosial yang tidak meluas
·  menyulitkan proses perpaduan nasional           
·  sistem pendidikan yang berbeza / sistem vernakular
·  Meningkatkan/ mengembangkan ekonomi
·  wujud perbezaan / jurang sosial
·  memajukan sektor perladangan/ perlombongan              
·  pertambahan penduduk

Kemasukan  imigran  Cina dan India telah mewujudkan masyara-kat berbilang kaum di Malaysia hari  ini. Cadangkan lima cara perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia dapat dipupuk.
·  Sukatan pelajaran sekolah yang sama
·  Penubuhan sekolah wawasan
·  Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan
·  Pengamalan kebudayaan kebangsaan
·  Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati
·  Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama
·  1Malaysia
·  Sukan untuk semua
·  Program Latihan Khidmat Negara / PLKN
·  Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga
·  Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
·  Perkahwinan antara kaum digalakkan

Perkembangan mata wang di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga awal kurun ke-20.
·  semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah
·  jenis mata wang emas / perak / timah dikeluarkan
·  mata wang telah melicinkan urusan perdagangan 
·  mata wang timah berbentuk bulat
·  mata wang timah itu seberat satu kati lapan tahil 
·  nama sultan / tarikh Islam dicatat pada mata wang 
·  mata wang asing juga digunakan
·  mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatan  spt mata wang Pasai / Hormuz / Cambay
·  terdapat pelbagai jenis mata wang primitif
·  Dinar emas / kijang di Kelantan
·  wang emas / kupang emas di Terengganu.
·  jongkong tampang di Pahang
·  wang timah / wang katun / wang emas/kupang emas di Johor 
·  wang timah ayam jantan di atas cincin / wang emas di Kedah
·  pada masa ini pedagang Eropah menggunakan wang perak
·  pedagang India / China / Arab menggunakan wang emas
·  Mata wang Eropah  spt mata wang perak Sepanyol
·  mata wang ini bertahan selama 300 tahun
·  digunakan di Negeri-Negeri Melayu / Negeri Selat dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yang ditubuhkan pada 1897
·  wang dikeluarkan bagi negeri-negeri Selat di bawah Ordinan X III 
·  wang kertas , hanya mata wang kertas sahaja yg sah digunakan 
·  untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat

Peranan institusi kewangan sehingga awal abad ke-20 di TMelayu
·  Sediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur
·  Majukan dan pesatkan lagi industri getah dan bijih timah
·  Perkenal sistem kewangan moden yg berorientasikan keuntungan
·  Memperkenalkan kadar faedah yang tinggi
·  Dana dari luar disalurkan terus ke TMelayu dgn lebih mudah/cepat
·  Bank bertindak sebagai agen pembayar kepada pengimport dan pengeksport
·  Jadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin
·  Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah (komprador).
·  Komprador menjadi penaja kepada peminjam
·  Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah agar dapat  menjana perkembangan sektor ekonomi negara

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi wang?
·  Kuasa membeli
·  Lambang status 
·  Keperluan hidup
·  Penjagaan kesihatan 
·  Peluang pendidikan 
·  Keselesaan hidup
·  Keharmonian rumahtangga
·  Memenuhi kehendak