Posts

Showing posts from October, 2011

Tajuk Pilihan dan WAJIB dibaca SPM 2011

TAJUK PILIHAN DAN WAJIB DIBINCANG UNTUK SPM 2011
BERSAMA-SAMALAH BERUSAHA DAN BERDOA UNTUK PENINGKATAN SEJARAH SPM 2011
TINGKATAN 4 Tamadun Indus (Sumbangan dalam semua aspek) Tamadun Hwang Ho (Sumbangan dalam semua aspek) Tamadun India (Sumbangan dalam semua aspek) Tamadun Cina (Sumbangan dalam semua aspek) Kerajaan Awal di Asia Tenggara (maritim) dan Monumen/candiPerjanjian Aqabah 1 dan II Hijrah dan Kepentingan HijrahPiagam Madinah dan kepentingan Pembukaan semula kota MakkahSumbangan kerajaan Bani UmaiyahPertembungan tamadunSumbangan kerajaan Bani AbbasiyahPertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain Di duniaKesan kedatangan Islam di Malaysia : Pendidikan rasmi dan tidak rasmi, Gaya hidup, perdagangan, mata wang, cukaiKedatangan buruh asing dan kewujudan masyarakat majmukAkta Tanah di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak /Dasar British terhadap pekebun kecil
TINGKATAN 5 1.Nasinalisme di Filipina 2.Nasionalisme di Indonesia 3.Nasionalisme di Thailand 4.Sistem Birokrasi Barat di…

Pecutan Akhir SPM Form 4

TINGKATAN 4
Tema 7: Tamadun Awal Manusia
Bandar terancang dalam tamadun di atas. ·Mahenjo-Daro ·Harappa ·Lothal ·Sutkagen Dor
Kegiatan ekonomi masyarakat Indus. ·Perdagangan ·Pertanian / bercucuk tanam ·Pertukangan ·Pembuatan ·Menghasilkan barang logam ·Menghasilkan tembikar
Ciri bandar terancang dalam tamadun Indus. ·Bandar terbahagi kepada dua bahagian ·