Posts

Showing posts from 2015

Cadangan Jawapan Kertas 3 SPM 2015

MAKSUD NASIONALISME
                  Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan negara dan bangsa. Perasaan tersebut membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Nasionalisme tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja, tetapi juga pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan pengaruh kebudayaan asing.                   Gerakan nasionalisme juga merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar. Penentangan masyarakat tempatan didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah.                   Penentangan terhadap British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19. Gerakan nasionalisme secara menyeluruh pula telah bermula pada awal abad ke-20.

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

Tajuk : Sebulan sebelum peperiksaan Tajuk :TEMA10 BAB 2- GERAKAN NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Pelbagai pihak telah terlibat dalam gerakan nasionalisme seperti pemimpin-pemimpin tempatan, media massa, gerakan dan persatuan-persatuan. Setelah menempuh pelbagai rintangan dan cabaran, Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan terus disegani sehingga kini. Soalan Hari peperiksaan Soalan : Huraikan sejarah gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua dan menghubungkaitkannya dengan kedaulatan  negara kita pada hari ini.
Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Perincian
Markah penuh

Pengenalan 1.Pengenalan Jelaskan latar belakang kemunculan Gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua


5 Markah


Isi dan Huraian
2.Faktor-faktor pemangkin nasionalisme  sehingga perang dunia kedua
Huraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme  di Tanah Melayu sehingga perang dunia kedua


30 Mar…

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

TAJUK  10.2 – NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Tema/ Tajuk :  10.2 Bab 2 Tingkatan 5

Soalan : Huraikan sejarah nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dan menghubungkaitkannya dengan kemerdekaan Negara kita pada hari ini.
Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Pengenalan Memahami latar belakang nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua 1.Pengenalan    Jelaskan  latar belakang  nasionalisme pemimpin tempatan menentang British
5 markah Isi dan huraian Memahami sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British 2.Sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British
30 markah
Menganalisis aspek penentangan  tokoh-tokoh pejuang di  Naning dan di Sabah 3.Peristiwa penentangan tokoh tempatan
Huraikan peristiwa penentangan tokoh tempatan berikut terhadap British:       I . Dol Said      ii.  Mat Salleh 


15 markah
Mengaplikasikan: Semangat nasionalisme demi kemerdekaan negar…

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

3 Penentangan masyarakat tempatan terhadap campur tangan British bertujuan untuk mempertahankan hak mereka daripada dicerobohi oleh kuasa luar.


(a)
Ceritakan tentang perjuangan Tok Janggut menentang British di Kelantan.                                                                                                                 [6 markah]
(b) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penentangan  Haji Abdul Rahman Limbong di Terenganu.                                                                         [4 markah]


(c)   (i)   Mengapakah semangat perjuangan menentang penjajahan British oleh kedua- dua tokoh di atas wajar dicontohi generasi muda masa kini                                                                                                                    [4 markah]
  (ii)   Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi  warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara.                                              …

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

TUGASAN SPESIFIK
Pengorbanan pejuang-pejuang tanah air untuk mempertahankan kedaulatan negara sewajarnya dicontohi oleh generasi hari ini bagi meneruskan kesinambungan sebuah negara dan bangsa yang dihormati.
Bincangkan perjuangan tokoh-tokoh tempatan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air.
Aspek Perincian Markah Pengenalan 1.Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.
  5 markah Isi dan huraian Sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British di Tanah Melayu.
25markah Kebangkitan pemimpin tempatan menentang British:a)Rentap                                                                   (10 markah) b)Tok Janggut                                                          (10 markah)
20markah Manfaat yang diperolehi oleh rakyat Malaysia menghargai dan menghayati perjuangan pemimpin tempatan.

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

MODUL KBAT RAUB (BULETIN) MODUL KBAT SEJARAH TINGKATAN 5
T5BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
1.Penentangan pemimpin tempatan sering mengalami kegagalan. Beri pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku? Buletin Sejarah (Edisi 1/2014) Fakta Huraian Contoh Kurang perpaduan ·Antara pemimpin ·Rakyat sesama rakyat ·Bilangan anggota sedikit ·Terdapat pemimpin yang menjadi tali barut penjajah Teknologi persenjataan ·Kelengkapan persenjataan British yang moden ·British mendapat bantuan dari negara lain ·Masyarakat tempatan kurang pendedahan dan kewangan untuk memiliki peralatan persenjataan terkini

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

1. F1 usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan 1m F2 hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah 1m F3 di Malaysia, penentangan terhadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan 1m F4 gerakan secara menyeluruh bermula pada awal abad ke-20 1m F5 merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan 1m F6