Posts

Showing posts from 2014

Alhmdlh..

Alhmdlh..settle paper Sejarah k1 dan k2 SPM 2014

next, paper 3..

All the best!

Sejarah kertas 3 SPM 2014

Manfaat yang diperoleh daripada keberkesanan amalan system Demokrasi Berparlimen
1.Rakyat bebas menjalankan aktiviti ekonomi 2.Menarik pelabur asing melabur di Malaysia 3.Meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia 4.Menaikkan taraf hidup rakyat agar Malaysia terus maju 5.Mempelbagaikan sumber pendapatan rakyat 6.Meningkatkan infrastruktur untuk kemudahan rakyat agar nasib semua kaum terbela 7.Pencapaian ekonomi negara meningkat seterusnya pendapatan rakyat juga meningkat 8.Rakyat berpeluang mendapat pendidikan sehingga peringkat tinggi 9.Pembentukan identity rakyat Malaysia yang berbilang kaum 10.Negara menjadi aman dan terhindar daripada perpecahan kaum 11.Ramai pelancong asing akan datang dan menaikkan imej Negara 12.Rakyat boleh bersuara dan mengemukakan pandangan 13.Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya 14.Menjamin kerajaan yang adil dan stabil 15.Menggalakkan perpaduan antara kaum.

Jom Buat Latihan!!

http://www.tutortv.com.my/tutortv/spm/

Zaman Gelap B9T4

Image

Wawasan 2020

9 Cabaran..
SaJi DeRal MaMa Sayang Adil Makmur

Membina masyarakat..
Sa - bersatu padu
Ji - berjiwa bebas
De - demokratik
Ral - bermoral
Ma - matang
Ma S - Maju dan saintifik
Sayang - Penyayang
Adil - Adil ekonomi
Makmur - Makmur

hehe adakah sel-sel otak anda bergabung?

Fokus Sejarah SPM 2014 Tingkatan 4

Image

Cadangan jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014

Kredit to Cikgu Zamri

Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 Bab 7
1.      Pengenalan/Latar belakang sistem demokrasi berparlimen       Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963,jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan.       sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka adalah berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.       Terdapat dua corak pemerintahan demokrasi, Sistem Raja Berpelembagaan,iaitu sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Pemerintah negara  dibantu oleh Perdana Menteri.       Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat       Rakyat berpeluang membentuk kerajaan.Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan…

Kertas 3 Sejarah SPM 2014

Image
KERTAS 3 TAHUN 2014 TEMA UMUM Pembinaan Negara dan Bangsa Ke arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat.
Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 2013, jentera pentadbiran kerajaan Malaysia telah diperkemas berasaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.
CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 TAHUN 2014

SPM 2014 Ulangkaji

Image
MODUL ULANGKAJI MELAKA 
BAHAGIAN A SOALAN STRUKTUR
TAMADUN HWANG HO- SUSUN LAPIS MASYARAKAT 1.
a.Nyatakan dua golongan yang terdapat dalam susun lapis masyarakat di atas ______________________________________________________________ ______________________________________________________________                                                                                                               (2  markah)

SPM 2014 Set 5

Image
Modul dari Selangor
BAHAGIAN A [ 40markah ] Jawab semua soalan

1Terdapat banyak warisan kesenian berbentuk monumen  ditinggalkan oleh kerajaan awal di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha. (a)Apakah yang dimaksudkan dengan monumen?
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………                               [1 markah]

SPM 2014 Set 4

Image
Modul dari Selangor
Bahagian A [ 40 Markah] Jawab semua soalan 1.Pengaruh Hindu Buddha telah wujud di Asia Tenggara sejak abad ke 3 Masihi. Pengaruh Hindu Buddha ini terdapat dalam sistem kepercayaan dan agama,sistem pemerintahan beraja,keseniaan dan kesusasteraan. (a)Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara.
i.………………………………………………………………………………….. ii.………………………………………………………………………………….. [2 Markah]

SPM 2014 Set 3

Bahagian A [40 markah] Jawabsemuasoalan
1          Gambarberikutmenunjukkansumbangantamadun Romdalambidangsenibina.
X                                                                            Y
(a)        Namakanbinaan di atas.
X :..................................................................................................................................
Y :.................................................................................................................................. [2 markah]

SPM 2014 Set 2

Image
Modul dari Selangor
Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan
1.Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.
a)Senaraikan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.
1.…………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                             [2 markah]
b)Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?
……………………………………………………………………………………………..

SPM 2014 Set 1

Image
Modul dari Selangor
Bahagian A [40 markah] Jawabsemuasoalan
1.         Tafsiran konsep tamadun berbeza mengikut pandangan Islam dan Barat.
(a)        Apakahmaksudtamadundaripadaperspektif Islam?
            ..:………………………………………………………………………………………………..
            …………………………………………………………………………………………………..                                                                         [2 markah]

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 6

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 5

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 4

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 3

Image

Kertas 3 Sejarah SPM 2014 Set 2

Image

Kertas 3 Sejarah SPm 2014 Set 1

Image

Soalan Sejarah SPM Kertas 3 2014

Image

Sejarah SPM 2014

PERHATIAN! :FOKUS SPM 2014 INI BUKANLAH TARGET/RAMALAN ATAU MUTLAK KELUAR DALAM SPM. IA BERDASARKAN ANALISIS 5 TAHUN LEPAS.CALON DINASIHATKAN TIDAK MENGABAIKAN SUBTOPIK-SUB TOPIK YANG LAIN.
Ramalan SPM 2014.. Jom buat persediaan!!

B1F4 Maksud dan Ciri/Tamadun Hwang Ho

B8F4 Pentadbiran/Ekonomi

JSI Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
JADUAL SPESIFIKASI ITEM
SEJARAH 2             KERTAS 1249/2
PEPERIKSAAN: PEPERIKSAANAKHIR TAHUN TING 4                                      TAHUN: 2014                                                                                                           MATA PELAJARAN: SEJARAH
TEMA TAJUK SUB TAJUK/TEMA KONSTRUK Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Menjana Idea