ad

Sunday, 9 November 2014

Alhmdlh..

Alhmdlh..settle paper Sejarah k1 dan k2 SPM 2014

next, paper 3..

All the best!

Tuesday, 4 November 2014

Sejarah kertas 3 SPM 2014

Manfaat yang diperoleh daripada keberkesanan amalan system Demokrasi Berparlimen

1.       Rakyat bebas menjalankan aktiviti ekonomi
2.       Menarik pelabur asing melabur di Malaysia
3.       Meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia
4.       Menaikkan taraf hidup rakyat agar Malaysia terus maju
5.       Mempelbagaikan sumber pendapatan rakyat
6.       Meningkatkan infrastruktur untuk kemudahan rakyat agar nasib semua kaum terbela
7.       Pencapaian ekonomi negara meningkat seterusnya pendapatan rakyat juga meningkat
8.       Rakyat berpeluang mendapat pendidikan sehingga peringkat tinggi
9.       Pembentukan identity rakyat Malaysia yang berbilang kaum
10.   Negara menjadi aman dan terhindar daripada perpecahan kaum
11.   Ramai pelancong asing akan datang dan menaikkan imej Negara
12.   Rakyat boleh bersuara dan mengemukakan pandangan
13.   Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya
14.   Menjamin kerajaan yang adil dan stabil
15.   Menggalakkan perpaduan antara kaum.

Tuesday, 14 October 2014

Zaman Gelap B9T4


Wawasan 2020

9 Cabaran..
SaJi DeRal MaMa Sayang Adil Makmur

Membina masyarakat..
Sa - bersatu padu
Ji - berjiwa bebas
De - demokratik
Ral - bermoral
Ma - matang
Ma S - Maju dan saintifik
Sayang - Penyayang
Adil - Adil ekonomi
Makmur - Makmur

hehe adakah sel-sel otak anda bergabung?

Fokus Sejarah SPM 2014 Tingkatan 4


Cadangan jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014

Kredit to Cikgu Zamri


Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 Bab 7

1.      Pengenalan/Latar belakang sistem demokrasi berparlimen
      Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963,jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan.
      sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka adalah berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.
      Terdapat dua corak pemerintahan demokrasi, Sistem Raja Berpelembagaan,iaitu sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Pemerintah negara  dibantu oleh Perdana Menteri.
      Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.
Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat
      Rakyat berpeluang membentuk kerajaan.Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihanraya.Rakyat berhak menyokong,mengekal atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya.
      Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.
      Beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa.
      Sistem demokrasi berparlimen berjaya mengekalkan kerajaan yang adil,sejahtera dan stabil.
[15x1m][Maksimum:5 markah]

Saturday, 27 September 2014

Kertas 3 Sejarah SPM 2014

KERTAS 3 TAHUN 2014
TEMA UMUM
Pembinaan Negara dan Bangsa Ke arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat.

Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 2013, jentera pentadbiran kerajaan Malaysia telah diperkemas berasaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 TAHUN 2014

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Ulangkaji

MODUL ULANGKAJI MELAKA 

BAHAGIAN A
SOALAN STRUKTUR

TAMADUN HWANG HO- SUSUN LAPIS MASYARAKAT
1.

a.    Nyatakan dua golongan yang terdapat dalam susun lapis masyarakat di atas
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                              (2  markah)

SPM 2014 Set 5

Modul dari Selangor

BAHAGIAN A
[ 40markah ]
Jawab semua soalan


1      Terdapat banyak warisan kesenian berbentuk monumen  ditinggalkan oleh kerajaan awal di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha.
(a)  Apakah yang dimaksudkan dengan monumen?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                              [1 markah]

SPM 2014 Set 4

Modul dari Selangor

Bahagian A
[ 40 Markah]
Jawab semua soalan
1.    Pengaruh Hindu Buddha telah wujud di Asia Tenggara sejak abad ke 3 Masihi. Pengaruh Hindu Buddha ini terdapat dalam sistem kepercayaan dan agama,sistem pemerintahan beraja,keseniaan dan kesusasteraan.
(a)  Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara.

i.              …………………………………………………………………………………..
ii.             …………………………………………………………………………………..
[2 Markah]

SPM 2014 Set 3

Bahagian A
[40 markah]
Jawabsemuasoalan

1          Gambarberikutmenunjukkansumbangantamadun Romdalambidangsenibina.

                                    X                                                                            Y

(a)        Namakanbinaan di atas.

            X :..................................................................................................................................

            Y :..................................................................................................................................
[2 markah]

SPM 2014 Set 2

Modul dari Selangor

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan

1.      Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.

a)    Senaraikan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.

1.    …………………………………………………………………………………………

2.    …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]

b)    Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?

……………………………………………………………………………………………..
   

SPM 2014 Set 1

Modul dari Selangor

Bahagian A
[40 markah]
Jawabsemuasoalan

1.         Tafsiran konsep tamadun berbeza mengikut pandangan Islam dan Barat.

(a)        Apakahmaksudtamadundaripadaperspektif Islam?

            ..:………………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………………..
                                                                        [2 markah]

Thursday, 11 September 2014

Sejarah SPM 2014

PERHATIAN! :

FOKUS SPM 2014 INI BUKANLAH TARGET/RAMALAN ATAU MUTLAK KELUAR DALAM SPM. 

IA BERDASARKAN ANALISIS 5 TAHUN LEPAS.

CALON DINASIHATKAN TIDAK MENGABAIKAN SUBTOPIK-SUB TOPIK YANG LAIN.


Ramalan SPM 2014.. Jom buat persediaan!!

B1F4 Maksud dan Ciri/Tamadun Hwang Ho

B8F4 Pentadbiran/Ekonomi

Monday, 8 September 2014

JSI Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

SEJARAH 2             KERTAS 1249/2

PEPERIKSAAN: PEPERIKSAANAKHIR TAHUN TING 4                                      TAHUN: 2014                                                                                                           MATA PELAJARAN: SEJARAH

TEMA
TAJUK
SUB TAJUK/TEMA
KONSTRUK
Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana Idea
Catatan
7
7.1.Tamadun Awal Dunia.
a.  Proses Pembentukantamadun.

5(a) 4m
5(b) 4m

5(c)(i) 6m
5(c)(ii) 6m
20m
b. PeningkatanTamadun (pendidikan)
1(a) 2m
1(b) 2m
1(c) 3m
1(d) 2m

1(e) 2m
10m
c.  Kemunculan agama &ajaranutamadunia7.2.Tamadun Awal Asia Tenggara
a.  Bentukdancirikerajaanawal (agrarian)
6(a) 4m

6(b) 4m
6(c)(i) 6m

6(c)(ii) 6m
20m
b. Pengaruh Hindu dan agama Buddha8
8.1.Islam dan Penyebarannya di Makkah
a.  Masyarakat Arab Jahiliyah
7(a) 4m

7(b) 6m
7(c)(i) 4m

7(c)(ii) 6m
20m
b. Islam dan penyebarannya di Makkahc.  Reaksimasyarakat Arab8.2.Kerajaan Islam di Madinah
a.  PerjanjianAqabahPertamadanKeduab. Hijrah

2(a) 2m
2(b) 4m

2(c) 2m
2(d) 2m
10m
c.  PiagamMadinahd. Penyebaran Islame.  PerjanjianHudaibiyahf.   Pembukaansemula Kota Makkah8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
a  ZamanKhalifah al-Rasyidinb. KerajaanBaniUmaiyah

8(a) 4m

8(b) 4m
8(c)(i) 6m
8(c)(ii) 6m
20m
c. KerajaanBaniAbbasiyahd. KerajaanTurkiUthmaniyahe. Pertembungan tam. Islam dgn tam. lain di dunia8.4  Islam di Asia Tenggara
a. Kedatangan Islam keAsia  Tenggarab. Penyebaran Islam di Asia Tenggara

3(a) 2m
3(b) 4m
3(c) 2m
3(d) 2m

10m
c.  Pengaruh Islam di Asia Tenggara8.5 Pembaharuan & Pengaruh Islam di M’sia Sblm Kdtgn. Brt
a. Pemerintahandanpentadbiranb. Sosiobudayac. Ekonomi

9(a) 4m

9(b) 4m
9(c)(i) 6m
9(c)(ii) 6m
20m
9
9.1  Perkembangan di Eropah
a. Perubahan masyarakat & budaya Eropah

10(a)  6m

10(b) 8m

10(c) 6m
20m
b. Penjelajahandanpenerokaanc. RevolusiPertanian&RevolusiPerindustriand. Imperialisme

4(a) 2m
4(b) 2m
4(c) 2m
4(d) 4m

10m
9.2 Dasar British terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya
a. Ekonomitradisionalb. Ekonomidaganganc. Dasar British terhadappertaniand. Kesan-kesan dasar  ekonomi

11(a) 6m

11(b) 4m
11(c)(i) 6m
11(c)(ii) 4m
20m

Disediakan oleh:                                                                                                                                                                       Disahkan oleh:


..................................................................................................                               .............................................................................................
                     No. Keluaran
Tarikh Keluaran
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
01
03 SEPT 2014
00