Posts

Showing posts from September, 2012

buah hati cikgu

Image
ank2 didik sekalian, ini buah hati cikgu :))utk ank2 didik sekalian, spm is around the corner, tamo stress ye.. amalkan doa ni ye
good luck & all the best!

test 2 form 5

1. tam. hwang ho
2. pengaruh islam dlm ekonomi - mata wang
3. gerakan islah
4. dasar luar malaysia

good luck!

test 1 form 5

1. bahasa & sastera
2. zaman gelap
3. idea pembentukan malaysia
4. laporan barnes & penyata razak

Tajuk Tudingan 2012~Peningkatan Tamadun ( India dan China )

Tajuk Tudingan2012 Peningkatan Tamadun ( India dan China )( Ekonomi / Seni bina / Sains Teknologi / Pendidikan )
Tamadun India.
Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik. ( Peranan pendidikan dalamTamadun India) ·Mementingkan keagamaan ·AgamaHindu sebagai teras ·Didominasioleh kaum lelaki ·Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan ·Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda ·BahasaSanskrit merupakan medium pengajaran penting ·Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitab veda ·Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha ·Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah ·Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma ·Lahir university agama Buddha, iaitu Nalanda

Bab 4 Tingkatan 5

BAB 4
Soalan Struktur Bab 4Tingkatan 5
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Tarikh : 21 Januari 1948 Lokasi : King’s House Kuala Lumpur

1a)Berikan factor-faktor yang telah menyumbang kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.

i)………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………
iii)………………………………………………………………………………
(3 markah)
b) Apakah ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?
i)…………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………………
iii)…………………………………………………………………………………
(3 markah)
c) Nyatakan dua pertubuhan yang ditubuhkan untuk menentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
i)…………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………….
(2 markah)
d) Berikan dua kandungan Perlembagaan Rakyat 1947.
i)…………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………………
( 2 markah)

bab 3 tingkatan 5

Bab 3 – Kesedaran Pembinaan Negaa Dan Bangsa
Realpolitik merupakan amalan politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya ‘The Prince’
1a)Namakan DUA tokoh Eropah yang menggunakan amalan realpolitik.
i)____________________________________________________________
ii)____________________________________________________________
( 2m )
b)Apakah taktik yang digunakan oleh tokoh-tokoh di atas dalam usaha menyatukan negara mereka?
i)____________________________________________________________
ii)____________________________________________________________
iii)______________
______________________________________________
( 3m )
c)Berikan DUA prinsip yang dicadangkan dalam Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson.
i)____________________________________________________________
ii)____________________________________________________________
( 2m )
d)Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. berjaya membentuk kerajaan Islam di Madinah?
i)____________________________________________________________
ii)__________…

Bab 2 Tingkatan 5

Dato’ Maharaja Lela BAB 2

 Dato' Maharaja Lela

1. a) Siapakah pegawai British yang telah dibunuh oleh tokoh di atas? ______________________________________ (1m)
b) Nyatakan 3 sebab berlakunya penentangan penduduk tempatan terhadap British di Perak i- ______________________________________ ii- ______________________________________ iii- ______________________________________ (3m)
c) Selain Dato’ Maharaja Lela, namakan 3 tokoh lain yang terlibat dalam komplot pembunuhan tersebut. i- ______________________________________ ii- ______________________________________ iii- ______________________________________ (3m)
d) Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diambil berdasarkan peristiwa penentangan terhadap British di Perak? i- ______________________________________ ii- ______________________________________ iii- ______________________________________ (3m)

Nilai-nilai Murni

Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia.
Nilai-nilai murni
kerjasama/ perpaduan kegigihan/kesunggiuhan bekerja/ rajin bekerjajati dirikebijaksanaan pemimpinberdaya saingpembangunan dan penyelidikanpenguasaan ilmu pengetahuanberkemahiranmemanfaatkan kurniaan Tuhanbersifat inovatif dan reaktifbersifat kreatifcekalpentadbiran teraturberanibercita-cita/ berwawasan

Cabaran dan Langkah ~KBKK

Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020 A)Cabaran Kewangan: 1.Kekurangan modal 2.Nilai mata wang turun naik/spekulasi Pelaburan: 3.Kejatuhan pasaran saham 4.Pelabur berpindah ke negara lain 5.Masalah menarik pelabur asing Teknologi 6.Teknologi masih rendah 7.Masih bergantung kepada teknologi luar Globalisasi 8.Pengiktirafan oleh negara-negara maju 9.Persaingan dengan negara maju 10.Salah guna laman sesawang Pasaran 11.Menembusi pasaran antarabangsa 12.Pasaran terhad 13.Tekanan/sekatan negara maju Tenaga kerja 14.Kurang mahir 15.Bergantung kepada negara luar 16.Ramai tenaga mahir 17.Kurang pengetahuan

KBKK lagi..

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi Pendidikan 1.Hubungan pendidikan bermutu 2.Pusat kecemerlangan pendidikan 3.Unversiti berkembar dengan universititerkenal di luar negara 4.Membina universiti di setiap negeri di Malaysia Pelancongan 5.Pengiktirafan UNESCO Perindustrian 6.Pembuatan otomobil/indusri berat 7.Menyediakan zon perdagangan bebas 8.Sektor perkilangan 9.Industri elektronik 10.Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI) 11.Koridor raya multimedia 12.Penganjuran sukan antarabangsa Pusat Kewangan 13.Pusat kewangan Islam 14.Pusat kewangan 15.Pusat tumpuan ekonomi 16.Pelopor hub halal dunia 17.System bank pusat kukuh Pertanian

KBKK :)

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020. 1.Menguasai ilmu pengetahuan 2.Menguasai kemahiran 3.Menjamin keamanan dan kedaulatan negara 4.Mengekalkan perpaduan kaum 5.Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia 6.Kreatif dan inovatif 7.Menggalakkan pelaburan asing 8.Memperkukuhkan pusat kewangan 9.Menaik taraf infrastuktur 10.Menambah tenaga mahir 11.Mewujudkan perdagangan bebas 12.Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan 13.Mengurangkan karenah birokrasi 14.Memberikan bantuan modal 15.Meningkatkan teknologi ICT 16.Peningkatan pendidikan 17.Perlu pembaharuan 18.Pengangkutan 19.Perhubungan 20.

Bab 1 Tingkatan 5

Bab 1 Soalan struktur 1a) Sebutkan dua negaraBarat yang terlibat dengan imperialisma di Asia Tenggara? i. ____________________________________________________________ ii.____________________________________________________________ 2 markah 1b) Nyatakan dua faktoryang mencetuskan dasar imperialisma Barat di Asia Tenggara. i. ____________________________________________________________ ii.____________________________________________________________ iii ____________________________________________________________ iv.____________________________________________________________ 4 markah c)Apakah ciri-ciri sistem birokrasi Baratyang diperkenalkan di Asia Tenggara? i. ____________________________________________________________ ii.____________________________________________________________ 2 markah d) Nyataka ciri-ciri gerakan nasionalisma di Asia Tenggara tahap kedua. i. ____________________________________________________________ ii.____________________________________________________________ 2 markah