ad

Friday, 28 September 2012

buah hati cikgu

ank2 didik sekalian, ini buah hati cikgu :))utk ank2 didik sekalian, spm is around the corner, tamo stress ye.. amalkan doa ni ye
good luck & all the best!

Thursday, 27 September 2012

test 2 form 5

1. tam. hwang ho
2. pengaruh islam dlm ekonomi - mata wang
3. gerakan islah
4. dasar luar malaysia

good luck!

Wednesday, 26 September 2012

test 1 form 5

1. bahasa & sastera
2. zaman gelap
3. idea pembentukan malaysia
4. laporan barnes & penyata razak

Sunday, 23 September 2012

Tajuk Tudingan 2012~Peningkatan Tamadun ( India dan China )

Tajuk Tudingan  2012
 1. Peningkatan Tamadun ( India dan China )
( Ekonomi / Seni bina / Sains Teknologi / Pendidikan )

Tamadun India.

Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik. ( Peranan pendidikan dalam  Tamadun India)           
           
·         Mementingkan keagamaan
·         Agama  Hindu sebagai teras
·         Didominasi  oleh kaum lelaki
·         Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan
·         Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
·         BahasaSanskrit merupakan medium pengajaran penting
·         Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitab veda
·         Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha
·         Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah
·         Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma
·         Lahir university agama Buddha, iaitu Nalanda

Wednesday, 19 September 2012

Bab 4 Tingkatan 5

BAB 4

Soalan Struktur Bab 4  Tingkatan 5

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
Tarikh : 21 Januari 1948
Lokasi : King’s House Kuala Lumpur


1a) Berikan factor-faktor yang telah menyumbang kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.


i)                    ………………………………………………………………………………

ii)                  ………………………………………………………………………………

iii)                ………………………………………………………………………………

(3 markah)

b) Apakah ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?

i)                    …………………………………………………………………………………

ii)                  …………………………………………………………………………………

iii)                …………………………………………………………………………………

(3 markah)

c) Nyatakan dua pertubuhan yang ditubuhkan untuk menentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

i)                    …………………………………………………………………………………

ii)                  ………………………………………………………………………………….

(2 markah)

d) Berikan dua kandungan Perlembagaan Rakyat 1947.

i)                    …………………………………………………………………………………

ii)                  …………………………………………………………………………………

( 2 markah)

Wednesday, 12 September 2012

bab 3 tingkatan 5

Bab 3 – Kesedaran Pembinaan Negaa Dan Bangsa

Realpolitik merupakan amalan politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya ‘The Prince’
 

1a)   Namakan DUA tokoh Eropah yang menggunakan amalan realpolitik.

i)    ____________________________________________________________

ii)    ____________________________________________________________

( 2m )

b)    Apakah taktik yang digunakan oleh tokoh-tokoh di atas dalam usaha
menyatukan negara mereka?

i)    ____________________________________________________________

ii)   ____________________________________________________________

iii)  ______________
______________________________________________

( 3m )

c)    Berikan DUA prinsip yang dicadangkan dalam Deklarasi 14 Perkara Woodrow
Wilson.

i)    ____________________________________________________________

ii)   ____________________________________________________________

( 2m )

d)   Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. berjaya membentuk kerajaan Islam di
Madinah?

i)    ____________________________________________________________

ii)   ____________________________________________________________

iii)  ____________________________________________________________

( 3m )Skema Jawapan Bab 3

1a        -           Otto Eduard von Bismarck
-           Count Camillo Benso di Cavour                                 ( ms 68 – 69 )

b          -           tipu helah
-           pemalsuaan dokumen
-           provokasi
-           penipuan
-           ugutan                                                                         ( ms 69 )

c.         -           penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri
-           sempadan negaa berasaskan bangsa                            ( ms 68 )

d.         -           diplomasi
-           musyawarah
-           permuafakatan                                                                        ( ms 71 )

Monday, 10 September 2012

Bab 2 Tingkatan 5

Dato’ Maharaja Lela
BAB 2


 Dato' Maharaja Lela


1. a) Siapakah pegawai British yang telah dibunuh oleh tokoh di atas?
______________________________________
(1m)

b) Nyatakan 3 sebab berlakunya penentangan penduduk tempatan
terhadap British di Perak
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)

c) Selain Dato’ Maharaja Lela, namakan 3 tokoh lain yang terlibat
dalam komplot pembunuhan tersebut.
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)

d) Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diambil berdasarkan peristiwa
penentangan terhadap British di Perak?
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)

Nilai-nilai Murni

Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia.

Nilai-nilai murni

 1. kerjasama/ perpaduan
 2. kegigihan/kesunggiuhan bekerja/ rajin bekerja
 3. jati diri
 4. kebijaksanaan pemimpin
 5. berdaya saing
 6. pembangunan dan penyelidikan
 7. penguasaan ilmu pengetahuan
 8. berkemahiran
 9. memanfaatkan kurniaan Tuhan
 10. bersifat inovatif dan reaktif
 11. bersifat kreatif
 12. cekal
 13. pentadbiran teratur
 14. berani
 15. bercita-cita/ berwawasan

Cabaran dan Langkah ~KBKK

Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020
A)    Cabaran
Kewangan:
1.     Kekurangan modal
2.     Nilai mata wang turun naik/spekulasi
Pelaburan:
3.     Kejatuhan pasaran saham
4.     Pelabur berpindah ke negara lain
5.     Masalah menarik pelabur asing
Teknologi
6.     Teknologi masih rendah
7.     Masih bergantung kepada teknologi luar
Globalisasi
8.     Pengiktirafan oleh negara-negara maju
9.     Persaingan dengan negara maju
10.  Salah guna laman sesawang
Pasaran
11.  Menembusi pasaran antarabangsa
12.  Pasaran terhad
13.  Tekanan/sekatan negara maju
Tenaga kerja
14.  Kurang mahir
15.  Bergantung kepada negara luar
16.  Ramai tenaga mahir
17.  Kurang pengetahuan
Gejala sosial
18.  Keruntuhan ahklak
19.  Dadah
20.  Nilai-nilai kemanusiaan pudar
B)    Langkah
Penguasaan ilmu
21.  Menjadi hubungan pendidikan
22.  Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa
23.  Pendidikan sepanjang hayat
24.  Melahirkan modal insan
25.  Pendidikan maya
26.  Pendidikan ke luar negara
Kemahiran
27.  Penguasaan ICT
28.  Memperkukuhkan perpaduan rakyat
29.  Meneroka teknologi baru
30.  Meningkatkan R&D
31.  Memastikan Wawasan 2020 dicapai
32.  Konsep 1 Malaysia
33.  Meneruskan dasar ekonomi baru
34.  Meningkatkan mutu pendidikan
35.  Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal
36.  Meneroka pasaran baru
37.  Menjadikan minda rakyat kelas pertama
38.  Menjadi pusat kecemerlangan ilmu

Sunday, 9 September 2012

KBKK lagi..

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi
Pendidikan
1.       Hubungan pendidikan bermutu
2.       Pusat kecemerlangan pendidikan
3.        Unversiti berkembar dengan universiti  terkenal di luar negara
4.       Membina universiti di setiap negeri di Malaysia
Pelancongan
5.       Pengiktirafan UNESCO
Perindustrian
6.       Pembuatan otomobil/indusri berat
7.       Menyediakan zon perdagangan bebas
8.       Sektor perkilangan
9.        Industri elektronik
10.     Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI)
11.     Koridor raya multimedia
12.     Penganjuran sukan antarabangsa
Pusat Kewangan
13.     Pusat kewangan Islam
14.     Pusat kewangan
15.     Pusat tumpuan ekonomi
16.     Pelopor hub halal dunia
17.     System bank pusat kukuh
Pertanian
18.     Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelpa sawit)
19.     Bioteknologi
20.     Menjadikan pertanian satu industri
21.     Pusat pengeluaran herba
Perlombongan
22.     Petrokimia
23.     Pelaburan dalam petroleum di luar negara
Sistem pengangkutan dan perhubungan
24.     Pengangkutan tambang murah
25.     Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia
26.     Industry perkapalan
27.     Industry pembuatan kapal
28.     Sumber asli
29.     Eksport
30.     Gejala sosial
31.     Masalah kemiskinan
32.     Kadar pengangguran tinggi
33.     Teknologi rendah
(mana-mana yang munasabah)

KBKK :)

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020.
1.     Menguasai ilmu pengetahuan
2.     Menguasai kemahiran
3.     Menjamin keamanan dan kedaulatan negara
4.     Mengekalkan perpaduan kaum
5.     Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia
6.      Kreatif dan inovatif
7.     Menggalakkan pelaburan asing
8.     Memperkukuhkan pusat kewangan
9.     Menaik taraf infrastuktur
10.  Menambah tenaga mahir
11.  Mewujudkan perdagangan bebas
12.  Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
13.  Mengurangkan karenah birokrasi
14.  Memberikan bantuan modal
15.  Meningkatkan teknologi ICT
16.  Peningkatan pendidikan
17.  Perlu pembaharuan
18.  Pengangkutan
19.  Perhubungan
20.  Kesihatan
21.  Memajukan pertahanan
22.  Mengadakan pertukaran teknologi
23.  Menarik pelabur asing
24.  Dihantar belajar ke luar Negara
25.  Program galak rakyat
26.  Memajukan pelancongan
(mana-mana yang munasabah)

Bab 1 Tingkatan 5

Bab 1
Soalan struktur
1a) Sebutkan dua negara  Barat yang terlibat dengan imperialisma di Asia Tenggara?
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
2 markah
1b) Nyatakan dua faktor  yang mencetuskan dasar imperialisma Barat di Asia Tenggara.
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
iii ____________________________________________________________
iv.____________________________________________________________
4 markah
c)Apakah ciri-ciri sistem birokrasi Barat  yang diperkenalkan di Asia Tenggara?
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
2 markah
d) Nyataka ciri-ciri gerakan nasionalisma di Asia Tenggara tahap kedua.
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
2 markah