ad

Sunday, 20 May 2018

Suruhanjaya Reid1.        Jadual berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid.
Tahun
Perisiwa
Mac 1956
Pembentukan Suruhanjaya Reid
31 Ogos 1957
Persekutuan Tanah Melayu merdeka

(a)    Apakah tugas Suruhanjaya Reid?
(i) ...........................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................
[2 markah]

(b)    Senaraikan ahli Suruhanjaya  Reid.
(i) ............................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................
[2 markah]

(c)     Apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh Suruhanjaya Reid ketika melaksanakan tugasannya.
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
[2 markah]

(d)    Semua pertubuhan mesti mempunyai perlembagaan.
Mengapakah perlembagaan penting?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

(e)     Pada pendapat anda, bagaimanakah kedaulatan sesebuah negara dapat dikekalkan?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

Akhbar, majalah dan novel

 8.
Akhbar,  majalah dan novel memainkan peranan penting  dalam menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930-an.


(a)
Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar Melayu pada tahun 1930 an.       
                                                                                                                      [8 markah]


(b)
Terangkan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah Melayu pada masa itu.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  [6 markah]


(c)
Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda hari ini?                              
                                                                                                                      [6 markah]


Thailand Bab 1 Tingkatan 5


3          Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara Asia Tenggara yang lain kerana bersifat antipenjajah.


(a)          Namakan dua orang tokoh yang telah membawa perubahan di Thailand.

1          .............................................................................................................

2          .............................................................................................................
                                                                                              [2 markah]


(b)        Nyatakan sebab-sebab Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada           gerakan nasioanalisme tahap pertama.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
                                                                                              [2 markah]


(c)        Bagaimanakah pemimpin Thailand menyelesaikan masalah ketidakpuasan hati rakyat pada gerakan nasionalisme tahap kedua?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
                                                                                              [2 markah]


(d)       Nyatakan dua kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme.                                                                                                 

1          .............................................................................................................

2          .............................................................................................................
                                                                                              [2 markah]
                             
(e)        Sebagai pemimpin Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan program yang sesuai dilaksanakan sepanjang Bulan Patriotisme.   

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
[2 markah]Nota Tingkatan 4


NOTA INTI FAKTA

BAB 1  KEMUNCULAN
TAMADUN AWAL MANUSIA

Senaraikan dinasti yang wujud dalam tamadun Hwang Ho
              -Dinasti Shang          
              -Dinasti Chin
             -Dinasti Ching
              -Dinasti Chou            

Jelaskan  amalan keagamaan dan kepercayaan tamadun Hwang Ho
·         Percaya pada animisme (kuasa ghaib)    
·         Percaya pada  banyak tuhan
·         Menyembah roh nenek moyang.
·         Menyembah Tuhan Syurga
·         Menyembah Tuhan bumi
·         Meyembah  sungai / bukit / gunung  
·         Percaya kepada dewa Shang-ti
·         Percayai konsep Yin dan Yang        
·         Upacara penyembahan melibatkan  muzik
·         Upacara penyembahan diketuai oleh  bomoh

Terangkan  sumbangan tamadun Hwang Ho dalam peradaban dunia

      Bidang politik 
                   -Gelaran raja ditukar kepada maharaja
        Bidang  pertanian
              -Membina  sistem pengairan
                 -Maju teknologi pembajakan
                 -Mencipta  cangkul
                 -Mencipta sabit
                 -Penggunaan batas   tanaman
        Sistem Tulisan
             -Digunakan  orang China  hingga
                   sekarang
                -Digunakan dalam  penulisan
                -Diajar di sekolah-sekolah di China
                -Digunakan oleh   orang Korea dan
                   Jepun.
        Sistem kepercayaan
                -Pemujaan roh nenek moyang
       
      Penciptaan kalendar
               -30 hari dalam sebulan
                  -360 hari setahun
                  -Menentukan musim menanam
                  -Menentukan upacara perkahwinan
      Bidang Falsafah
             - Amalan falsafah perang Sun Tzu
                 -Digunakan sebagai tektik dalam
                     perniagaanLatihan Bab 10 Tingkatan 4


BAB 10

1          Bagaimanakah  masyarakat Melayu tradisional menggunakan lebihan pengeluaran ?

            I           Pemberian hadiah
            II          Pembayaran zakat
            III         Pembelian teknologi
IV         Penambahan modal

A          I dan II
B          I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV

2          Manakah antara berikut merupakan ciri ekonomi masyarakat Melayu?

            I           Modal kecil
            II          Teknologi mudah
            III         Pengkhususan kerja
IV         Penggunaan buruh luar

Latihan Bab 9 Tingkatan 4


BAB 9

1          Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik Gereja Katolik semasa Gerakan Reformasi?

A          Kefahaman agama bercanggah
B          Perpecahan dikalangan pengikut
C         Pembaharuan ditentang penganutnya
D         Kepincangan amalan penguasa Gereja

2          Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain pada abad ke-18?

I           Menyediakan sumber modal
II          Menyediakan bahan makanan
III         Menyediakan keperluan alat ganti
IV         Menyediakan sistem pengangkutan

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV

Latihan Bab 8 Tingkatan 4


BAB 8
1              Amalan protokol hijabah yang diamalkan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka merupakan pengaruh kerajaan

A          Bani Saljuk
B          Bani Umaiyah
C         Bani Abbasiyah
D         Khulafa ai-Rasyidin

2              Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih ?  

A          Pelantikan ketua adat
B          Nasab keturunan bapa
C         Perkahwinan  luar suku
D         Perempuan mewarisi harta


3              Jadual di bawah menerangkan perubahan motif dalam seni ukiran orang Melayu selepas kedatangan Islam.

Latihan Bab 7 Tingkatan 4


BAB 7
2005

1.         Apakah persamaan tokoh di bawah?
m/s 175-178
  • John Crawford
  • Snouck Hurgrobnje
  • Emanuel Gadinho Eredia
 
           A          Memulakan pentadbiran Barat
B          Memperkenalkan ilmu algebra
C         Menterjemahkan karya falsafah Arab
D         Mengemukakan teori kedatangan Islam
                                                                                                                  
2006
2.         Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di bawah?
          M/s 180-181        


  • Pasai
  • Pettani
 
 
A          Pengislaman rakyat
B          Pengislaman pemerintah
C         Penguasaan perdagangan
D         Penghapusan pengaruh Hindu

Latihan Bab 5 Tingkatan 4BAB 5
1          Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?

I           Meluaskan wilayah
II          Menguasai ekonomi
III         Menjaga harta benda
IV         Mempertahankan diri

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV   

2          Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah? 

I           Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar
II          Stuktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah
III         Terbinanya bangunan yang lengkap dengan infrastuktur
IV         Mempersaudarakan orang Islam Makkah dan Madinah

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV   

Latihan Bab 4 Tingkatan 4


Bab 4

1          Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan kerana             

I           menyembah patung berhala
II          kemusnahan sistem pengairan
III         kemerosotan ilmu pengetahuan
IV        mengamalkan kepercayaan animisme

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV    

2          Minum arak sehingga mabuk merupakan amalan biasa dalam masyarakat
            Arab Jahiliah.

            Mengapakah mereka berbuat demikian ?                                          

            A         Mempunyai wang yang banyak
            B         Menambah kekuatan tenaga fizikal
            C         Mendapatkan ketenangan jiwa yang kusut
            D         Menunjukkan kesempurnaan sebagai lelaki

Latihan Bab 3 Tingkatan 4


BAB 3 : KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA                                                                             
1          Kerajaan Funan merupakan antara kerajaan awal asia tenggara yang telah  mencapai zaman kegemilangan.                                                                                           
Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?
A         Kekayaan hasil laut                                 
B         Peningkatan hasil pertanian
C         Perubahan dasar pemerintahan
D         Kedudukan Oc-Eo yang strategik

2          Rajah di bawah menjelaskan tentang kewujudan kerajaan awal di Asia Tenggara.                                                                                                                                                         

   Kerajaan

Zaman

     Kedah Tua
                Abad ke-5 M. hingga ke-13 M  .
Srivijaya
             Abad ke-7 M. hingga ke-13 M.
 
Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan diatas?
  A          Perluasan kuasa                           
  B          Kawasan pertanian yang luas
  C          Pusat pengajian agama Hindu
  D          Ekonomi berasaskan perdagangan