Blog ini bertujuan memuatkan Sejarah & ICT. Niat cikgu hanyalah untuk membantu semua pelajar cikgu tidak kira di SEDAR atau di luar sana yang ingin mencapai kecemerlangan dlm Sejarah SPM. A+ milik kita jika kita berusaha..

Friday, 19 August 2016

telegram

jom join channel cikgu di telegram @sarahcikgusejarah

contoh jawapan kbat

Jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini.

Pencapaian masyarakat Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini ialah maju dalam bidang perdagangan. Contoh yang jelas ialah kerajaan Srivijaya. Kerajaan tersebut mahir dalam ilmu pelayaran dan mahir membuat kapal. Dalam hal ini,kerajaan kita mestilah mencontohi kehebatan kerajaan terdahulu demi meningkatkan ekonomi negara sekaligus memajukan negara dalam.pelbagai aspek. Ini kerana pencapaian cemerlang tersebut akan meningkatkan imej negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat dalam negara melalui peluang pekerjaan yang disediakan. Maka, jelaslah bahawa kejayaan terdahulu sangat membanggakan sekaligus meletakkan nama negara di mata dunia

contoh jawapan

Adakah keamanan negara dapat dikekalkan jika masyarakat kita masih mengamalkan budaya masyarakat Arab Jahiliah? Berikan hujah anda.

Keamanan negara tidak dapat dikekalkan jika masyarakat kita masih mengamalkan budaya masyarakat Arab Jahiliah. Ini kerana jenayah akan berleluasa dan masalah sosial akan meningkat dari semasa ke semasa. Peperangan juga akan berlaku dan ini akan memudahkan penguasaan kuasa asing terhadap negara kita. Contoh jenayah yang akan berlaku ialah kes merompak dan pembunuhan. Maka, jelaslah bahawa amalan ini akan menjatuhkan imej negara sekaligus menyebabkan kemunduran daripada pelbagai bidang.

contoh jawapan kertas 3

semangat kerjasama dan tolak ansur antara kaum dpt menjamin pembentukn negara mlysia yg gemilang

Cikgu Sarah:
Kalau 10m,sy cadangkan 2F
1F 1C 4H
1F 1C 4H
1I

F menjaga perpaduan
C meraikan
H (why) eratkan hubungan
H (why)tanda hormat
H (kesan) makmur
H (kesan) aman

F mengamalkan nilai2 murni
C hormat
H (why) penyayang
H (why) imej
H (kesan) sejahtera
H (kesan) harmoni

I kemajuan negara

semangat kerjasama dan tolak ansur antara kaum dpt menjamin pembentukn negara mlysia yg gemilang ialah menjaga perpaduan kaum. Sebagai contoh, meraikan hari perayaan dengan kaum lain. Hal ini kerana masyarakat dapat mengeratkan hubungan yang lebih baik dengan kaum lain dan  sebagai tanda hormat kita terhadap satu kaum  tersebut. Dengan itu, negara kita mencapai kemakmuran dan rakyat hidup aman damai

Selain itu,  kita mestilah mengamalkan nilai2 murni seperti hormat-menghormati antara satu sama lain. Ini akan mewujudkan masyarakat penyayang dan meningkatkan imej negara kita di mata dunia. Dengan pengamalan nilai tersebut, negara akan sejahtera dan mewujudkan suasana harmoni di dalam negara.

Maka, jelaslah semangat tersebut akan membawa kemajuan kepada negara kita sekaligus menaikkan nama negara kita di persada dunia.

Panduan Guru

Sebagai panduan persiapan sekolah untuk menyambut Bulan Kebangsaan tanahair tercinta, diingatkan semua supaya mencetak banner, bunting, poster dengan ayat dan kata-kata yang betul.

Untuk peringatan semula, sambutan kemerdekaan tidak lagi dikenali sebagai Hari Kemerdekaan atau Bulan Kemerdekaan sebaliknya perlu menggunakan Hari Kebangsaan ataupun Bulan Kebangsaan.

Sebutannya juga tidak akan disebut ulang tahun ke berapa sebaliknya menyebut dan menulis tahun semasa ianya diraikan.

Ianya selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Malaysia ketika mengumumkan pelancaran Bulan Kebangsaan di Kuching pada 10 Ogos tahun 2015.

Wednesday, 10 August 2016

nota bab 2 ting 5

BAB 2      :     NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Muka Surat 57-60

Kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu menghadapi tekanan semasa pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945.

1          (a)       Senaraikan tiga pertubuhan yang muncul pada zaman pendudukan Jepun di Tanah
                         Melayu.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………                 
           (b)        Nyatakan tiga bentuk tekanan pemerintahan tentera Jepun yang menggugat    
                       perkembangan semangat nasionalisme

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           ( c )      Apakah bentuk kerjasama yang telah diberikan oleh pihak British terhadap MPAJA

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
    

nota bab 2 ting 5

BAB 2      :     NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Muka Surat 57-60

Kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu menghadapi tekanan semasa pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945.

1          (a)       Senaraikan tiga pertubuhan yang muncul pada zaman pendudukan Jepun di Tanah
                         Melayu.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………                 
           (b)        Nyatakan tiga bentuk tekanan pemerintahan tentera Jepun yang menggugat    
                       perkembangan semangat nasionalisme

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           ( c )      Apakah bentuk kerjasama yang telah diberikan oleh pihak British terhadap MPAJA

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
    

Nota Bab 1 Ting 5

BAB 1   :    KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Muka surat 8-13

1.     Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara,sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.

a.     Berikan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara
Asia Tenggara.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                               
b.    Mengapakah sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina?

           
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………

Nota Bab 1 Ting 5

BAB 1   :    KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Muka surat 8-13

1.     Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara,sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.

a.     Berikan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara
Asia Tenggara.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                               
b.    Mengapakah sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina?

           
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………

Bab 1 Ting 4


BAB 1
ARAHAN  :    Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.  Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

1          Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.                                                                                       Ms 5                                                  
Apakah ciri kehidupan tersebut?
A          Kebebasan beragama
B          Kesejahteraan hidup
C          Kemajuan ekonomi
D          Ketinggian moral

2          Senarai di bawah menunjukkan tokoh sarjana  yang mendefinisikan perkataan tamadun.
                                                                                                                                    ms 5
  • Syed Naquib al-Attas
  • Richard Sullivan
 
 
            Apakah persamaan pendapat tokoh tersebut?                                      
            A          Pencapaian tatasusila
            B          Perkembangan bandar
            C          Pembangunan lahiriah
            D          Peningkatan ekonomi

There was an error in this gadget

Islamic Clock