ad

Friday, 20 April 2018

Bidang pertanian merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Berikan alasan anda.

F - Pertanian membekalkan sumber makanan 
H - Mengurangkan kebergantungan kepada import makanan dari luar 
C - Beras, gula
I - Menyelamatkan pengaliran wang keluar negara


Bidang pertanian merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Dalam hal ini, pertanian membekalkan sumber makanan utama kepada penduduk dalam negara. Ini sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import makanan dari luar. Sebagai contoh penanaman padi untuk menghasilkan beras. Maka, jelaslah bahawa bidang pertanian menyelamatkan pengaliran wang keluar negara.