ad

Monday, 6 August 2018

Kertas 3 Bab 8 Tingkatan 5


TEMA: 11.3 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN BANGSA
Tema/Tajuk:11.3  Bab 8 Tingkatan 5
Huraikan dasar pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh Kerajaan ke arah perpaduan bangsa Malaysia.
Format
Perincian
Markah penuh
Pengenalan

1.   Pengenalan:
     Nyatakan dasar pembangunan sosial yang dilaksanakan
     oleh Kerajaan ke arah pembangunan dan perpaduan
     bangsa

5 markah
Isi dan Huraian

2.  Huraikan dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan
     oleh Kerajaan ke arah perpaduan bangsa:
        i.Rukun Negara
       ii.Dasar Kebudayaan Kebangsaan
       iii.Akta Bahasa Kebangsaan
       iv.Sukan untuk perpaduan
30 markah


3.  Jelaskan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar
     Pendidikan Kebangsaan

15 markah


4.  Bagaimana  lima prinsip Rukun Negara boleh
     mengukuhkan perpaduan anrata kaum di Malaysia


15 markah


5.  Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang
     dicapai oleh Negara hasil pelaksanaan dasar pendidikan
     kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan.


10 markah


6.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan
              dalam usaha untuk memupuk perpaduan kaum di
              Negara kita.(5M)

      Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi
      cabaran di atas(5M)

10 markah


7.  Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme hasil
     daripada pelaksanaan dasar pembangunan social

10 markah
Kesimpulan

8.  Rumusan
      .  Pengetahuan yang diperoleh

      .  Iktibar kepada diri,bangsa dan Negara
      .  Harapan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu
         padu demi keamanan negara


5 markah

Kertas 3 Bab 8 Tingkatan 5


TAJUK  11.3 – Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
Huraikan dasar-dasar pembangunan sosial yang dilaksanakan  untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
Bil
Format
Perincian
Markah
1
Pengenalan
1.Pengenalan
Jelaskan dasar-dasar pembangunan sosial yang dilaksanakan di Negara kita.

5
 markah
2
Isi dan Huraian
2.Huraikan dasar-dasar pembangunan:
 i.   Rukun Negara
ii.   Akta Bahasa kebangsaan
iii.  Dasar Kebudayaan Kebangsaan

30
 markah


3.Penyata Razak 1956 dan Penyata
    Rahman Talib 1960.
  Jelaskan kandungan Penyata Razak dan
  Penyata Rahman Talib yang menjurus
  kea rah perpaduan kaum di Malaysia.
15
markah


4.Merasionalkan dasar-dasar  pembangunan  sosial  dalam konteks menjamin perpaduan kaum di Malaysia.
Bagaimanakah kita memanfaatkan dasar –dasar pembangunan sosial yang telah dilaksanakan kea rah mewujudkan perpaduan kaum.
15
 markah


5.Kejayaan Negara setelah melaksanakan
    dasar-dasar pembangunan social.
Berdasarkan pemerhatian  anda, jelaskan kejayaan yang dicapai  setelah memenfaatkan dasar-dasar pembangunan sosial Negara.
10
 markah


6.Cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni dan sejahtera.
i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mewujudkan  keharmonian dan kesejahteraan .
ii. Nayatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.
10
 markah


7. Penerapan nilai-nilai murni/ ikhtibar / patriotism daripada Dasar-dasar pembangunan social Negara.

Nyatakan nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotisme yang perlu ada pada diri pelajar dalam memupuk perpaduan kaum di  Malaysia.
10
markah
3
Kesimpulan
8. Rumusan

i.Pengetahuan yang diperoleh
ii.Ikhtibar kepada diri, bangsa dan Negara
iii.Harapan untuk masa depan agar warganegara dalam harmoni dan sejahtera.
5
markah
                                                               

Kertas 3 Bab 8 Tingkatan 5

TEMA 11-      PEMBANGUNAN EKONOMI 
Bab 8-PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
Huraikan sejarah pembagunan ekonomi Malaysia dan hubungkait dengan pembangunan ekonomi Malaysia pada masa kini.
Format
Aspek
Perincian
Markah
 Pengenalan
Memahami latar belakang pembangunan ekonomi  Negara

1.Pengenalan – latar belakang pembangunan ekonomi negara.
5 markah

Memahami tahap-tahap pembangunan lima tahun
2. 1 Huraikan pembangunan ekonomi tahap 1

2.2. Huraikan pembangunan ekonomi tahap kedua
15 markah

15 markah

Menganalisis aspek perlaksanaan dasar pembangunan ekonomi
3 Jelaskan dasar-dasar yang dapat merealisasikan pembangunan ekonomi negara.
15 markah

Mengaplikasikan pembangunan ekonomi untuk kemajuan negara
4. Bagaimana kita dapat memanfaatkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat
15 markah

Menilai kejayaan Malaysia dalam pembangunan ekonomi
5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan pembangunan ekonomi Malaysia hingga hari ini.
10 markah

Mencipta atau menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju
6. 1 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara.

6.2 Menyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas

5 markah

5 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ ikhtibar / patriotism daripada program pembangunan ekonomi negara.
7. Menyatakan nilai-nilai murni / patriotisme daripada kemajuan pembangunan ekonomi negara

10 markah
Kesimpulan
Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8. Rumusan
*Pengetahuan
  *Ikhtibar kepada diri,
*Harapan untuk masa depan ekonomi yang lebih cemerlang


5 markah

Tuesday, 31 July 2018

Yayasan Anti Rasuah Malaysia (YARM)

http://yarm.org.my/blog/2016/05/13/permohonan-ahli-dan-sukarelawan-yarm/

jom join sebagai ahli, boleh masuk SKT, program bersama NGO

Lirik Lagu Tema Merdeka 2018: Kita Punya Malaysia

Lirik Lagu Tema Merdeka 2018: Kita Punya Malaysia

31 Bulan 8,57
Perjuangkan pertahankan tanah airku
Impian aku gemilang baru
Satu suara laungkan (Merdeka!)
Bangkit semua demi negara 
Selamanya...

Kita Merdeka 
Sayangi Malaysiaku 
Sayangi Malaysiaku 
Tanah Airku (Ini Kita Punya)
Sayangi Malaysiaku
Sayangi Malaysia
Satu Suara Laungkan (Merdeka!)

Jangan lemah bangunlah 
Buat baru semula 
Percayalah hari ini 
Kita punya 
impian aku gemilang baru
Satu suara laungkan (Merdeka!)
Bangkit semua demi Negara 
Selamanya...

Kita Merdeka 
Sayangi Malaysiaku 
Sayangi Malaysiaku 
Tanah Airku (Ini Kita Punya)
Sayangi Malaysiaku
Sayangi Malaysia
Satu Suara Laungkan (Merdeka!)

Merdeka x3 

Kita Merdeka 
Sayangi Malaysiaku 
Sayangi Malaysiaku 
Tanah Airku (Ini Kita Punya)
Sayangi Malaysiaku
Sayangi Malaysia
Satu Suara Laungkan (Merdeka!)

Sayangi Malaysiaku
Sayangi Malaysia
Satu Suara Laungkan (Merdeka!)
Ini Kita Punya

TAWARAN PERMOHONAN PROGRAM IJAZAH SARJANA KAUNSELING (PENYALAHGUNAAN DADAH) [SPADA] TAHUN 2018


TAWARAN PERMOHONAN PROGRAM IJAZAH SARJANA KAUNSELING (PENYALAHGUNAAN DADAH) [SPADA] TAHUN 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa pencalonan daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) untuk memohon kemudahan penajaan Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan bagi mengikuti Program Ijazah Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah) [SPADA] di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Universiti Malaysia Sabah (UMS) tahun 2018. Program ini merupakan program latihan kepakaran yang dikendalikan oleh USIM dan UMS secara sepenuh masa selama 24 bulan (4 semester).

Sehubungan itu, PPP yang berminat dan berkelayakan serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan boleh memuat turun dan mengisi borang permohonan dengan lengkap dengan melayari portal https://moe.gov.my pada ruangan Pemberitahuan. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan selewat-lewatnya sebelum atau pada 10 Ogos 2018 (Jumaat) dan dialamatkan kepada :

            Setiausaha Bahagian
            Bahagian Tajaan Pendidikan
            Kementerian Pendidikan Malaysia
            Aras 1, Blok 2251, Jalan Usahawan 1
            63000 Cyberjaya
            Selangor Darul Ehsan
            (u.p.: Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

Tuesday, 29 May 2018

Kata Kunci Sejarah

[Forwarded from Salehuddin M.R]
Kata kunci bab 9 tingkatan 4:
Sekiranya soalan tentang Sijil Indulgences (surat pengampunan dosa, kata kuncinya ialah:
1. Penyelewengan ajaran agama
2. Menggugat kesucian ajaran agama

Sekiranya soalan tentang Pergerakan Luddite, kata kuncinya ialah:
1. Menentang penggunaan mesin

Sekiranya soalan tentang Perjanjian Tordesillas, kata kuncinya ialah:
1. Pembahagian kawasan pengaruh
2. Pembahagian kawasan penjelajahan

Kata Kunci Sejarah

Tip Sejarah Kertas 1:
TEKNIK KATA KUNCI
Adakah anda sudah membuat latih tubi menjawab soalan Sejarah Kertas 1 past years? Anda akan menyedari terdapat soalan yang mirip berulang setiap tahun. Sebagai contoh, soalan tentang Tamadun Indus memang popular setiap tahun. Di sini cikgu kongsikan teknik berkesan untuk menjawab soalan tentang tamadun Indus iaitu dengan mengenal pasti KATA KUNCI JAWAPANNYA:
1. Bandar Terancang
2. Sifat keterbukaan
3. Ilmu geometri
4. Pertembungan tamadun/budaya
5. Cop Mohor
Jadi, sekiranya soalan tentang tamadun Indus, Insya Allah salah satu di atas adalah jawapannya. Semoga  berjaya!