Posts

Showing posts from February, 2015

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

KBAT : Jawapan mestilah mempunyai isi beserta huraian yg lengkap dan contoh yg sesuai
1. Padapandangananda, mengapakahkuasaimperialisdapatmenguasainegara-negara di Asia Tenggara denganbegitumudah?


-Kelemahanpemimpintempatan -Kekurangansenjatamoden -Kekuranganilmupengetahuan -Pemimpintempatantidakbersediauntukberubah -Kelicikanpegawai Barat -Kemajuanperalatansenjata