ad

Monday, 20 June 2016

Kertas 1 Set 6

            1. Mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun? 
                A     Mengelakkan ancaman binatang
                B     Menyediakan sumber  galian mewah utama
                C     Kelangsungan bekalan makanan  
                D     Menggalakkan perdagangan antarabangsa
                                                                                                                               
2. Rajah 1 berkaitan TamadunMesir Purba.
Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter
Menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas
    Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?    
    A     Upacara pemujaan semangat
    B     Konsep kehidupan selepas mati
    C     Percaya kepada hukum karma
    D     Amalan penyembahan nenek moyang

3.  Rajah 2 di bawah menunjukkan ikatan kolar kuda di Tamadun China
     Apakah tujuan mereka mencipta kolar kuda ?
                A    Menarik kenderaan
                B    Membawa penumpang
                C    Menambah kelajuan
                D    Membuat pengairan

Kertas 1 Set 51


 
Gambar 1 berkaitan dengan sistem tulisan masyarakat  tamadun awal dunia

                    

Apakah kepentingan tulisan di atas ?

 A  Meningkatkan produktiviti penternakan
 B  Mengembangkan daya imaginasi
 C  Melicinkan urusan pentadbiran
 D  Membuktikan kewujudan golongan artisan

2
Tokoh- tokoh berikut memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dunia.
                         

·         Maharaja Justinian
·         Han Fei Tzu

  Apakah persamaan antara tokoh- tokoh di atas ?

 A  Memperkenalkan ilmu falsafah hidup
 B  Memberi sumbangan peningkatan pendidikan
 C  Mengasaskan sisitem pemerintahan yang mantap
 D  Mempelopori bidang perundangan3


Kertas 1 Set 4

SULIT                                                                 2                                                                       1249/1

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.Gambar 1 adalah pokok papyrus yang terdapat di Tamadun Mesir Purba

Gambar 1

1.       Apakah kepentingan pokok papyrus  tersebut?
A       Penciptaan roda
B       Pembinaan pengairan
C       Pembinaan Piramid
D       Penciptaan kertas


2.         Bagaimanakah pemerintah Tamadun Hwang Ho dapat meningkatkan ekonomi pertanian penduduk setempat?


A         Mengenakan cukai yang rendah

B         Memberi tanah yang luas

C         Memberi  subsidi

D         Membina terusan

Kertas 1 Set 3


1          Pada peringkat awal pembentukan tamadun, organisasi sosial bermula pada tahap
yang paling ringkas.

Apakah tahap tersebut?

            A         Masyarakat
            B         Kerajaan
            C         Keluarga
            D         Negara

2          Maklumat berikut berkaitan dengan Tamadun Indus?

Penemuan patung wanita
 
            Apakah kepercayaan yang dikaitkan dengan penemuan tersebut?

            A         Proto-siva
            B         Animisme
            C         Tuhan Ibu
            D         Dewi Athena

Kertas 1 Set 2

1          Apakah kesan daripada kemajuan ilmu astronomi dan matematik kepada Masyarakat Mesir Purba?

            A          Penciptaan kalendar
            B          Penggunaan roda
            C         Kemajuan ilmu pelayaran
            D         Kewujudan bandar terancang

Gambar 1 menunjukkan tulang oracle.
           Gambar 1

2          Apakah kepentingan bahan tersebut kepada peradaban dunia?

            A          Lambang status masyarakat
            B          Senjata untuk berperang
            C         Alat upacara pengebumian
            D         Pengenalan sistem tulisan

Kertas 1 Set 1

                       
1     Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia? 

       A    Kesuburan tanah
       B    Kesesuaian seni bina
       C    Potensi  pelancongan
       D    Pemilihan pemerintah

2     Anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.
       Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada raja? 

       A    Membina pintu gerbang                   
       B    Mengawas peperiksaan awam                        
       C    Melakukan upacara penyembahan
       D    Memberi bantuan ketenteraan

Fokus SPM 2016

RUMUSAN SUBTAJUK / SOALAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS
TEMA
TEMA
SUBTAJUK DAN SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS
TAHUN
TUDINGAN 2016

7
1
MaknaTamadun , Ciri-ciri Tamadun,
Tamadun Mesopotamia
Tamadun Mesir Purba
Kepentingan Sungai
Tamadun Indus
Perdagangan dalam tamadun
2006
2006/14
2008/15U
2010
2011/13
2014U
Tamadun Hwang Ho
Makna Tamadun
Kepentingan Sungai
Tamadun Mesopotamia
Tamadun Indus

2
TamadunYunani ( Pemerintahan, PendidikandanSenibina )
Tamadun Rom ( Sumbangan ) , Peperiksaan Awam China
Yunani ( Prinsip Demokrasi )
Rom (Pemerintahan)
Perluasan Kuasa
2004
2005
2008
2014
2015
SEMUA kecuali perluasan kuasa
3
Kerajaan Maritim
Kerajaan Agraria, Kerajaan Maritim dan Saling Bergantung
Pengaruh dalam Senibina-Candi
HinduBuddha dalam pemerintahan
07/13/15U/16U
2010/15
2012
2014U
Pengaruh Hindu Buddha dalam Kesusasteraan
Senibina/Candi


8
4
Dakwah / Penyebaran Islam di Makkah
Masyarakat Jahilliah
Riwayat Hidup / Keperibadian Rasullulah
2005/15U
2008/13/16U
2010
Riwayat Hidup/Keperibadian Rasullulah
5
Perjanjian Aqabah
Piagam Madinah ( Kandungan Dan Kepentingan )
Hijrah ( Konsep, Tujuan Dan Kepentingan )
Perjanjian Hudaibiyah ( Peristiwa dan Kepentingan )
Pembukaan Semula Kota Mekah
2016U
2004
2005/15
2008/14U
2013
Piagam Madinah
Perang Dalam Islam
Pembukaan Semula Kota Mekah
Perjanjian Hudaibiyah
6
Sistem Khalifah ( Konsep)
Khalifah Umar al Khattab dan Pertembungan Tamadun Islam
Khulafa al Rasyidin  (syarat dan cara pemilihan, Tugas), K. Abu Bakar
Kerajaan Turki Uthmaniyah
Kerajaan Bani Umaiyah
PertembunganTamadun
2004/14
2005
2007
2009
2011/15U
201216U
SEMUA kecuali Bani Umaiyah dan Pertembungan Tamadun


7
Pengaruh  Islam di Asia Tenggara (Bahasa, Budaya dan Seni )
Pengaruh Islam di Asia Tenggara ( Pemerintahan dan Pendidikan )
Penyebaran Islam di Asia Tenggara ( cara penyebaran )
Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
2006
2007
2007/14
2010/15
Pengaruh Islam Politik, Sosial dan Ekonomi
8
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Kesenian)
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia (Bahasa, kesenian, gayahidup )
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia (Politik, Pentadbiran, Ekonomi)
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Perundangan)
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Pendidikan )
2005
2006
2007
2009/14U
2011
Semua
9
9
Imperialisme Barat di Asia ( factor danKesan )
Revolusi pertanian dan Perindustrian
Zaman Renaissance
Penjelajahan dan Penerokaan
Zaman Gelap
2005/14
2007/12
2009
2010/15
2014U/16U
Zaman Reformation
Zaman Renaissance
Revolusi Pertanian dan Perindustrian
Imperialisme
10
Perusahaan getah
Tanaman Komersial
Ekonomi Tradisional ( Sara diri )
Perlombongan Bijih Timah
Penanaman getah dan Kedatangan Imigran
Dasar British terhadap Pertanian
Pembandaran
2004
2005/14/15
2006/14/15
2008
2011
2013
2015U
Perusahaan getah
Undang2 Tanah / Akta tanah
Institusi kewangan dan Insurans
Perlombongan bijih timah
Imigran
Kesan kedatangan British