Posts

Showing posts from June, 2016

Kertas 1 Set 6

Image
1. Mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun?                  A     Mengelakkan ancaman binatang                 B     Menyediakan sumber  galian mewah utama                 C     Kelangsungan bekalan makanan                   D     Menggalakkan perdagangan antarabangsa 2. Rajah 1 berkaitan TamadunMesir Purba. Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter Menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas     Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?         A     Upacara pemujaan semangat     B     Konsep kehidupan selepas mati     C     Percaya kepada hukum karma     D     Amalan penyembahan nenek moyang
3.  Rajah 2 di bawah menunjukkan ikatan kolar kuda di Tamadun China      Apakah tujuan mereka mencipta kolar kuda ?                 A    Menarik kenderaan                 B    Membawa penumpang                 C    Menambah kelajuan                 D    Membuat pengairan

Kertas 1 Set 5

Image
1

Gambar 1 berkaitan dengan sistem tulisan masyarakat  tamadun awal dunia

Apakah kepentingan tulisan di atas ?
 A  Meningkatkan produktiviti penternakan  B  Mengembangkan daya imaginasi  C  Melicinkan urusan pentadbiran  D  Membuktikan kewujudan golongan artisan
2Tokoh- tokoh berikut memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dunia.
·Maharaja Justinian ·Han Fei Tzu
  Apakah persamaan antara tokoh- tokoh di atas ?
 A  Memperkenalkan ilmu falsafah hidup  B  Memberi sumbangan peningkatan pendidikan  C  Mengasaskan sisitem pemerintahan yang mantap  D  Mempelopori bidang perundangan

Kertas 1 Set 4

Image
SULIT                                                                 2                                                                      1249/1
Kertassoalan inimengandungi40 soalan. Jawabsemua soalan.


Gambar1 adalah pokokpapyrusyangterdapat diTamadun Mesir Purba
Kertas 1 Set 3

1          Pada peringkat awal pembentukan tamadun, organisasi sosial bermula pada tahap yang paling ringkas.
Apakah tahap tersebut?
            A         Masyarakat             B         Kerajaan             C         Keluarga             D         Negara
2          Maklumat berikut berkaitan dengan Tamadun Indus?
Penemuan patung wanita             Apakah kepercayaan yang dikaitkan dengan penemuan tersebut?
            A         Proto-siva             B         Animisme             C         Tuhan Ibu             D         Dewi Athena

Kertas 1 Set 2

1          Apakah kesan daripada kemajuan ilmu astronomi dan matematik kepada Masyarakat Mesir Purba?
            A          Penciptaan kalendar             B          Penggunaan roda             C         Kemajuan ilmu pelayaran             D         Kewujudan bandar terancang
Gambar 1 menunjukkan tulang oracle.


Gambar 1
2          Apakah kepentingan bahan tersebut kepada peradaban dunia?
            A          Lambang status masyarakat             B          Senjata untuk berperang             C         Alat upacara pengebumian             D         Pengenalan sistem tulisan

Kertas 1 Set 1

Image
1     Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia? 
A    Kesuburan tanah B    Kesesuaian seni bina C    Potensi  pelancongan D    Pemilihan pemerintah
2     Anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.        Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada raja? 
A    Membina pintu gerbang                    B    Mengawas peperiksaan awam                         C    Melakukan upacara penyembahan D    Memberi bantuan ketenteraan

Fokus SPM 2016

RUMUSAN SUBTAJUK / SOALAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS TEMA TEMA SUBTAJUK DAN SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS TAHUN TUDINGAN 2016
7 1 MaknaTamadun , Ciri-ciri Tamadun, Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Purba Kepentingan Sungai Tamadun Indus Perdagangan dalam tamadun 2006 2006/14 2008/15U 2010 2011/13 2014U Tamadun Hwang Ho Makna Tamadun Kepentingan Sungai Tamadun Mesopotamia Tamadun Indus
2 TamadunYunani ( Pemerintahan, PendidikandanSenibina ) Tamadun Rom ( Sumbangan ) , Peperiksaan Awam China Yunani ( Prinsip Demokrasi ) Rom (Pemerintahan) Perluasan Kuasa 2004 2005 2008 2014 2015 SEMUA kecuali perluasan kuasa 3