ad

Saturday, 27 September 2014

Kertas 3 Sejarah SPM 2014

KERTAS 3 TAHUN 2014
TEMA UMUM
Pembinaan Negara dan Bangsa Ke arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat.

Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 2013, jentera pentadbiran kerajaan Malaysia telah diperkemas berasaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 TAHUN 2014


DEMOKRASI BERPARLIMEN
Latar belakang sistem Demokrasi Berparlimen
·        Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan.
·        Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka adalah berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.
·        Negara demokrasi lahir dpd perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.
·        Terdapat dua corak pemerintahan demokrasi.
·        Sistem Raja Berperlembagaan iaitu sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri
·        Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri
·        Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak merdeka pada tahun 1957.
·        Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara
·        Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat
·        Rakyat berpeluang membentuk kerajaan
·        Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihanraya
·        Rakyat berhak menyokong, mengekal atau menukarkan kerajaaan yang sedia ada melalui pilihanraya
·        Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.
·        Beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa.
·        Sistem Demokrasi berparlimen berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil.
Konsep Perlembagaan
·        Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan.
·        Tujuan perlembagaan adalah sebagai dokumen rasmi negara.
·        Mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara.
·        Parti politik yang mentadbir akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara.
·        Menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya.
·        Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 september 1963 mengandungi 183 perkara.
·        Perlembagaan ini mengandungi peruntukan seperti senarai kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan senarai bersama.
·        Institusi Yang Dipertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan badan kehakiman.
·        Perlembagaan Malaysia telah membuat pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan
·        Negeri -negeri yang bergabung dengan persekutuan Malaysia diberikan hak, kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dlm perlembagaan negeri

Keluhuran perlembagaan
·        Bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri.
·        Bukti keluhuran perlembagaan ialah kuasa parlimen, kedudukan Yang Dipertuan Agong, kuasa perundangan dan kebebasan asasi diperuntukkan oleh perlembagaan
·        Parlimen memperoleh kuasa daripada perlembagaan
·        Yang Dipertuan Agong tertakluk kepada perlembagaan Malaysia.
·        Keluhuran perlembagaan Malaysia mengatasi Yang Dipertuan Agong, parlimen, jemaah Menteri, dan mahkamah
·        Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah

Sebab-sebab pindaan Perlembagaan
·     Melindungi kepentingan rakyat.
·     Menjaga keselamatan Negara.
·     Melicinkan urusan.
·     Supaya sentiasa releven.
·     Sesuai dengan keperluan semasa.
·     Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah.
·     Kandungan dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati.
·     Melarang perkara sensitif  dipersoalkan secara terbuka.
·     Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan 1970 yang menghadkan seorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya.
·     Mengelakkan perbalahan kaum.
·     Memelihara keselamatan/ketenteraman/ keharmonian masyarakat.

PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

Maksud dan Latar Belakang Pilihan Raya
·     Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan.
·     Pemilihan ini dilakukan secara sulit menggunakan prosedur yang telus dan teratur.
·     Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan.
·     Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang.
·     Sistem ini dikenali dengan sistem majoriti mudah.
·     Pilihan raya merupakan ciri penting sistem demokrasi berparlimen di Malaysia.

Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
·     Pilihan raya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).
·     Keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu.
·     Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang.
·     Tiga fungsi utama SPR adalah menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran pemilih dan mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil.Tujuan Pilihan Raya
·        Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia.
·        Di Sarawak dan Sabah pula pilihan raya umum bagi bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan.
·        Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongaan kerusi di mana-mana kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.
·        Kekosongan itu berlaku mungkin disebabkan hal-hal tertentu seperti kematian, peletakan jawatan dan perlucutan jawatan.
·        Pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sarawak dan Sabah selepas kekosongan itu.

Proses Pilihan Raya di Malaysia
·        Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).
·        Penamaan calon.
·        Penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding.
·        Pelancaran kempen pilihan raya.
·        Pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi oleh SPR.
·        Pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih kepada pengundi di tempat pengundian.
·        Pengundi akan memangkah calon pilihannya pada kertas undi dan memasukkan kertas tersebut ke dalam peti undi.
·        Pembuangan undi.
·        Pengiraan undi.
·        Pengumuman keputusan pilihan raya oleh Pegawai Pilihan Raya.

Kelayakan Calon
·        Warganegara Malaysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang mereka gemari.
·        Mereka boleh menjadi calon dan bebas untuk bertanding dalam pilihan raya.
·        Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah warganegara Malaysia, berumur 21 tahun, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, bukan orang yang muflis, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah.
·        Seseorang warganegara akan hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM2000 dan belum mendapat pengampunan.
·        Calon-calon dalam sesuatu pilihan raya boleh bertanding atas nama parti atau atas nama individu sebagai calon bebas.
·        Mereka harus mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon.

Kelayakan Pengundi
·        Seseorang pengundi yang berkelayakan boleh mengundi jika namanya didaftarkan dalam Senarai Daftar Pemilih.
·        Menuruf perkara 119 Perlembagaan Malaysia, seseorang warganegara yang berumur 21 tahun, bermastautin atau tidak bermastautin, tinggal di mana-mana kawasan pilihanraya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri mengundi dalam pilihanraya tersebut.
·        Seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihanraya sahaja.
·        Perlembagaan membenarkan anggota pasukan keselamatan, pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara mengundi melalui pos dengan syarat nama mereka terdaftar sebagai pengundi.

Kempen Pilihan Raya
·        Di negara kita, sebelum proses pengundian dijalankan sama ada dalam pilihanraya umum atau pilihan raya kecil, calon daripada pelbagai parti yang bertanding dibenarkan berkempen.
·        Tempoh berkempen adalah antara tujuh hingga lima belas hari sahaja.
·        SPR telah menubuhkan urus setia yang diketuai oleh seorang setiausaha yang berperanan sebagai Ketua Eksekutif dan Ketua Pentadbir urus setia.
·        Mereka dibantu oleh sekumpulan kakitangan awam.
·        Urus setia SPR diwajibkan mengikuti garis panduan dan dasar SPR.
·        Tujuannya untuk memastikan piliharaya dijalankan dengan efektif dan adil.

Kepentingan Pilihan Raya
·        Pilihanraya penting kepada semua warganegara dalam sistem pemerintahan demokrasi.
·        Setiap warganegara perlu bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik semasa.
·        Mereka harus melibatkan diri dalam poses memilih pemimpin negara serta menentukan  bentuk kerajaan dan corak pemerintahan demokrasi melalui pilihan raya.

Sebab-Sebab Demokrasi Berparlimen diamalkan di Malaysia
·        Melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang dipilih.
·        Rakyat terlibat dalam menentukan hala tuju politik negara.
·        Memberi ruang dan peluang kepada rakyat memilih pemimpin.
·        Dapat menentukan pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti.
·        Rakyat mempunyai hak bersuara, berpolitik dan berpersatuan.
·        Pemimpin yang terpilih akan berkhidmat dengan sebaik mungkin kepada rakyat.
·        Ekonomi negara akan berkembang maju.
·        Mengekalkan kestabilan politik negara.

Kebaikan Amalan Demokrasi
·        Mengekalkan kedaulatan kerajaan.
·        Kerajaan dipilih oleh rakyat.
·        Berpeluang menentukan kepimpinan negara.
·        Menentukan masa depan negara.
·        Segala pemasalahan diselesaikan melalui rundingan.
·        Kecekapan pentadbiran negara.
·        Kestabilan negara aman.
·        Memudahkan perancangan kerajaan.
·        Meningkatkan kerjasama dalam kalangan masyarakat.
·        Menjamin hak rakyat.
·        Mengurangkan tekanan antarabangsa.
·        Memperkukuhkan perpaduan.
·        Mengekalkan perkongsian kuasa.
·        Kerajaan stabil.
·        Kemajuan ekonomi.
·        Menarik pelaburan asing.

Cara-Cara Sistem Demokrasi di Malaysia Dapat dikekalkan
·        Mendidik rakyat agar menggunakan demokrasi dengan cara yang betul.
·        Mengamalkan demokrasi dengan cara yang betul.
·        Mengelakkan campur tangan asing dalam urusan negara.
·        Mengekalkan keharmonian hidup pelbagai kaum.
·        Semangat demokrasi harus disuburkan di peringkat sekolah.
·        Amalan demokrasi mengikut acuan negara sendiri.
·        Kekalkan sistem pilihanraya yang adil dan bebas.
·        Memelihara undang-undang dan perlembagaan negara.
·        Rakyat mesti memelihara jati diri bangsa.
·        Mengutamakan kepentingan negara.

Kebaikan Sistem Pemerintahan Demokrasi
·        Rakyat terlibat dalam memilih dan membentuk kerajaan.
·        Rakyat boleh bersuara dan kemukakan pandangan.
·        Pemimpin tidak berkuasa mutlak.
·        Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya.
·        Menjamin hak asasi rakyat.
·        Memastlkan keamanan.
·        Menjamin kerajaan yang adil dan stabil.
·        Kedaulatan di tangan rakyat.

Cara-Cara Mengekalkan Kedaulatan dan Kemerdekaan Negara
·        Menjaga nama baik negara.
·        Mewujudkan kerjasama.
·        Sanggup berkorban demi kebaikan bersama.
·        Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat.
·        Bertolak ansur dalam politik.
·        Merealisasikan dasar-dasar kerajaan.
·        Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara.
·        Menghormati lambang-lambang negara.

PERANAN BADAN KEHAKIMAN DAN SISTEM MAHKAMAH


Badan kehakiman
·        Menentukan kesahihan undang-undang
·        Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri
·        Mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah.
·        Perkara sivil berkaitan dengan saman.
·        Biasanya memerlukan afidavit (keterangan bertulis dengan mengangkat sumpah yang disaksikan oleh seorang peguam).
·        Perkara jenayah melibatkan kanun keseksaan.

Sistem mahkamah
·        Berkuasa mentafsir perlembagaan negara.
·        Mentfsir undang-undang.
·        Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri.
·        Berkuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi  undang-undang.
·        Melaksanakan undang-undang
·        Tidak boleh meminda undang-undang.

CIRI-CIRI BADAN PERUNDANGAN (LEGISLATIF)
·        Berperanan mengubal undang-undang oleh Parlimen.
·        Bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
·        Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Dewan Negara
·        Merupakan dewan tertinggi
·        Mengandungi 69 orang ahli.
·        Mewakili setiap negeri.
·        Ahli digelar Senator.
·        Tempoh keanggotaan adalah tiga tahun.
·        Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.
·        Senator setaraf sama dengan Ahli Parlimen.
·        Beliau boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri.
·        Senator dilantik tanpa melalui pilihan raya oleh Yang di-Pertuan Agong.
·        Terdiri daripada individu yang memberi sumbangan cemerlang dan berpengalaman.
·        Dalam perkhidmatan awam, bidang profesional atau bidang tertentu seperti perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian, dan kebajikan, atau mewakili sesuatu kumpulan minoriti seperti Orang Asli.
·        Keahlian Dewan Negara dibahagikan kepada tiga kumpulan.
·        Dua orang ahli yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong yang mewakili Wilayah Perekutuan Kuala Lumpur dan seorang ahli mewakili Wilayah Persekutuan Labuan.
·        40 orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang terdiri daripada individu yang telah berjasa dan cemerlang dalam bidang profesional.

Dewan Rakyat
·        Dewan Rakyat merupakan dewan terpenting.
·        Ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum.
·        Dewan Rakyat mengandungi 219 orang ahli.
·        Mereka mewakili semua kawasan pilihan raya.
·        Tempoh keanggotaannya lima tahun.
·        Tugas utama menggubal dan meluluskan undang-undang di peringkat Dewan Rakyat.

BADAN PELAKSANA (EKSEKUTIF)

Jemaah Menteri
·        Terdiri daripada Jemaah Menteri atau Kabinet.
·        Merupakan badan pelaksana dasar kerajaan.
·        Pembuat dasar tertinggi negara.
·        Diketuai oleh Perdana Menteri.
·        Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian.

Kementerian
·        Kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan.
·        Merancang serta menyelaraskan program pembangunan ekonomi dan sosial.
·        Setiap kementerian diketuai oleh seorang Menteri.

Menteri
·        Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri , Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik.
·        Menteri yang  tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio.
·        Beliau akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri.

Perkhidmatan Awam                                     
·        Perkhidmatan Awam diketuai oleh setiausaha Negara(KSN).
·        Bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan.
·        Pentadbiran kementerian diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian (KSK).
·        KSK dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai pegawai perkhidmatan awam.
·        Kakitangan awam melaksanakan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.
·        Jabatan kerajaan diketuai oleh Ketua Jabatan dengan gelaran Ketua Pengarah.

Badan Berkanun
·        Badan berkanun merupakan badan separuh kerajaan.
·        Mempunyai kuasa autonomi tertentu.
·        Mempunyai peruntukan kewangan tersendiri.
·        Ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada Menteri yang berkenaan.


Suruhanjaya
·        Mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat, dan pemantauan disiplin.
·        Antara Suruhanjaya ialah Perkhidmatan Awam(SPA), Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP), Suruhanjaya Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman, Suruhanjaya Pasukan Polis dan Majlis Angkatan Tentera.

Kronologi proses meluluskan undang-undang di Parlimen.
·        Proses meluluskan undang-undang di Parlimen dicadangkan oleh kementerian.
·        Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara.
·        Pembacaan pertama di Dewan Negara dan
·        Pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja.
·        Pembacaan kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang dibahaskan.
·        Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat.
·        Pembacaan ketiga di Dewan Rakyat dan
·        Rang undang-undang dibahaskan semula sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara.
·        Pembentangan di Dewan Negara menjalankan proses yang sama seperti di Dewan Rakyat
·        Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dan dicop mohor.
·        Pewartaan atau pemberitahuan undang-undang dalam Warta Kerajaan.

Kepentingan pengagihan kuasa kepada tiga badan pentadbiran
·        Menjamin kesejahteraan hidup rakyat
·        Pengagihan kuasa bagi mengelakkan pemusatan kuasa berlaku.
·        Berperanan untuk mengimbangi check and balance dalam pentadbiran.
·        Pengagihan kuasa dapat mengelakkan penindasan terhadap rakyat.
·        Dapat menjamin kebebasan rakyat dan hak asasi rakyat dilindungi.
·        Mewujudkan kecekapan dalam pentadbiran.
·        Menjadikan sistem pentadbiran yang sistematik.
·        Pengagihan kuasa dapat mengurangkan bebanan tugas.
·        Dapat membantu pembangunan negara yang pantas.
·        Dapat mengelakkan salah guna kuasa dalam pentadbiran.
·        Mengelakakan perbalahan dalam bidang pentadbiran.

Usaha-usaha meningkatkan kecekapan  pentadbiran
·        Kerajaan perlu memberi keutamaan kerja berpasukan.
·        Mengamalkan budaya kerja yang mesra pelangan
·        Menggunakan kemajuan teknologi dalam pentadbiran seperti dikaunter perkhidmatan.
·        Mengamalkan dan memberikan perkhidmatan yang cepat dan pantas.
·        Memastikan sifar rasuah dalam pentadbiran.

Ciri-ciri pemimpin negara
·        Berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang politik, ekonomi dan sosial.
·        Menggunakan sistem pentadbiran yang moden .
·        Menolak amalan rasuah dan mengukuhkan integriti dalam pentadbiran.
·        Seorang yang menepati masa dan melicinkan urusan pentadbiran.
·        Pemimpin yang mahir dalam ICT dan menggunakannya dalam urusan pentadbiran.
·        Seorang yang profesional dalam tindakanya.

Peranan badan perlaksana
·        Pembuat dasar tertinggi Negara.
·        Menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara.
·        Perdana Menteri sebagai Ketua Jemaah Menteri.
·        Mengetuai kementerian dan beberapa kementerian.
·        Kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan / merancang dan menyelaras program pembangunan ekonomi dan social.
·        Terdapat 26 kementerian.
·        Kementerian diketuai seorang menteri.
·        Dibantu oleh timbalan menteri / setiausaha parlimen/ politik.
·        Menteri tak berpotfolio.
·        Perkhidmatan awam diketuai setiausaha Negara.
·        Pentadbiran diketuai Ketua Setiausaha Negara
·        Dibantu oleh kakitangan kerajaan.
·        Bertanggungjawab melaksanakan tugas.
·        Jabatan diketuai oleh ketua pengarah.
·        Jabatan di peringkat pusat/ daerah.
·        Badan berkanun berkuasa autonomi.
·        Mempunyai kewangan sendiri.
·        Ditadbir lembaga pengarah.
·        Penubuhan suruhanjaya.

Kebaikan sistem pemerintahan demokrasi  
·        Rakyat terlibat dalam memilih/ membentuk kerajaan.
·        Rakyat boleh bersuara/ kemukakan pandangan
·        Pemimpin tidak  berkuasa mutlak
·        Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya
·        Menjamin hak asasi rakyat
·        Memastikan keamanan
·        Menjamin kerajaan yang adil/ stabil
·        Kedaulatan di tangan rakyat

Kebaikan amalan demokrasi dalam sesebuah negara
·        Mengekalkan kedaulatan negara.
·        Kerajaan dipilih oleh rakyat.
·        Berpeluang menentukan kepimpinana negara.
·        Menentukan masa depan negara
·        Berpeluang menentukan kepimpinan negara
·        Menentukan masa depan negara.
·        Segala permasalahan di selesaikan melalui rundingan.
·        Kecekapan pentadbiran negara
·        Kestabilan negara aman.
·        Memudahkan perancangan kerajaan
·        Meningkatkan kerjasama dalam kalangan masyarakat.
·        Menjamin hak rakyat.
·        Mengurangkan tekanan antarabangsa.
·        Memperkukuhkan perpaduan.
·        Mengekalkan perkongsian kuasa.
·        Kerajaan  stabil.
·        Kemajuan ekonomi.
·        Menarik pelaburan asing.

Cara sistem demokrasi di Malaysia dapat dikekalkan.
·        Mendidik rakyat agar menggunakan demokrasi dengan cara yang betul.
·        Mengamalkan demokrasi dengan cara yang betul.
·        Mengelakkan campur tangan asing.
·        Mengekalkan keharmonian hidup pelbagainkaum.
·        Semangat demokrasi harus disuburkan sejak di sekolah lagi.
·        Amalan demokrasi mengikut acuan negara sendiri.
·        Kekalkan sistem pilihanraya dan adil dan bebas.
·        Memelihara undang-undang dan perlembagaan negara.
·        Rakyat mesti memelihara jati diri bangsa.
·        Mengutamakan kepentingan negara.

Peranan anda untuk mengekalkan sistem demokrasi di negara kita.
·        Menganggotai mana-mana parti politik.
·        Mendaftar sebagai pemilih.
·        Menjadi calon pilihan raya.
·        Bertanding atas parti atau calon bebas.
·        Memilih pemimpin yang bertanggungjawab.
·        Memilih pemimpin yang amanah.
·        Memilih pemimpin berwawasan.
·        Memilih pemimpin yang mesra rakyat.
·        Tidak menyertai demonstrasi haram.
·        Tidak menganggotai pertubuhan haram.
·        Memilih pemimpin.
·        Menghormati hak asasi manusia.
·        Patuh pada undang-undang negara.
·        Bertolak ansur.
·        Bekerjasama.
·        Hormat-menghormati

Kejayaan yang dicapai oleh negara kita
·        Pemodenan pertanian.
·        Perkembangan teknologi.
·        Pelaksanaan k-ekonomi.
·        Tumpuan pelancong asing.
·        Hubungan antarabangsa berkembang
·        Kemajuan sistem pengangkutan.
·        Kemajuan sistem komunikasi.
·        Pembuatan automobil/ industri berat.
·        Sektor perkilangan.
·        Industri elektronik.
·        Pembangunan wilayah.
·        Koridor raya multimedia.
·        Penganjuran sukan antarabangsa.
·        Hub pendidikan bermutu.
·        Pusat kecemerlangan pendidikan.
·        Pusat kecemerlangan pendidikan.
·        Universiti berkembar dengan universiti terkenal luar negara.Cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen.
·        Kemunculan golongan radikal.
·        Masalah perpaduan.
·        Kewujudan pelbagai kaum.
·        Gejala sosial.
·        Perlakuan jenayah.
·        Kebanjiran pendatang asing.
·        Peluang pekerjaan.
·        Globalisasi.
·        Masalah kemiskinan.
·        Jurang ekonomi antara kaum.

Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.
·        Memperkukuh perpaduan.
·        Penguatkuasaan undang-undang.
·        Mewujudkan konsep 1 Malaysia.
·        Memastikan Wawasan 2020 tercapai.
·        Menghayati Rukun Negara.
·        Mewujudkan rakan cop.
·        Menambah peluang pekerjaan
·        Memperketatkan kawalan sempadan.

Nilai-nilai murni atau iktibar yang dapat diambil daripada pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara ialah
·        Memelihara perpaduan
·        Mengekalkan keamanan
·        Bersikap toleransi
·        Bersedia menerima perubahan
·        Saling memahami
·        Bertanggungjawab
·        Bersikap inovatif dan kreaktif.
·        Patuh kepada undang-undang
·        Menghormati pemimpin
·        Semangat cintakan Negara
·        Menghormati lambang Negara

Cara mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan Negara
·        Menjaga nama baik Negara
·        Mewujudkan kerjasama
·        Sanggup berkorban demi kebaikan bersama
·        Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat
·        Bertolak ansur dalam politik
·        Merealisasikan dasar – dasar kerajaan
·        Menghayati sejarah perjuangan para pejuang Negara
·        Menjayakan konsep 1 Malaysia
·        Patuh kepada undang-undang
·        Setia kepada pemimpin
·        Menjaga kedaulatan negara

Aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di Malaysia.
·        Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
·        Menghormati lambang-lambang kebesaran.
·        Menganjurkan pertandingan bahas /pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan yang di Pertuan Agong dan raja.
·        Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
·        Mencari maklumat berkaitan melalui internet
·        Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
·        Kembara Tengku Mahkota dilaksanakan.
CADANGAN KESIMPULAN
Pengetahuan:
·        Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.
·        Kuasa pemeritahan dibahagikan kepada tiga badan iaitu badan perundangan, badan pelaksanaan, dan badan kehakiman.
·        Sistem demokrasi melibatkan rakyat dalam pentadbiran.

Iktibar
·        Sokongan rakyat menjamin kelicinan pentadbiran negara.
·        Kerjasama antara pemimpin dan rakyat menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi.
·        Permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan dapat mengekalkan keharmoniam negara.
·        Kesetiaan dan semangat patriotisme mengukuhkan pembentukan identiti negara dan bangsa Malaysia.
·        Perpaduan rakyat menjamin kedaulatan negara.

Harapan  
·        Ialah rakyat bertanggungjawab mengamalkan ciri-ciri demokrasi supaya dapat meletakkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan disegani di persada dunia.
·        Diharap semua rakyat mematuhi dan menghormati sistem pentadbiran negara demi kemakmuran negara.

Pengetahuan     =        1    isi   (wajib)
Iktibar              =                   1          isi              (wajib)
Harapan            =                   1          isi   (wajib)
Mana -mana  =     2    isi          (wajib)
Jumlah                          =     5    isi

 
                                                               

   

184 comments:

 1. terima kasih share :)

  ReplyDelete
 2. selepas pembentukan Malaysia pada tahun (2013)**1963

  ReplyDelete
 3. terima kasih cikgu. klu nak minta tlg e-mailkn bole? x dpt copy la. huhu.. email sy diamondz97@yahoo.com.my. Terima kasih banyak cikgu. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. awk copy apa nk, then click ctrl+c..then paste pd word..thats all, good luck ye

   Delete
  2. CIKGU sy da cbe tp x dpt

   Delete
  3. just press ctrl+c and then open microsoft word and press ctrl+v

   Delete
  4. tapi nanti dia mcm ada error kat tepi. susah nak delete balik/......

   Delete
 4. boleh tak send esei penuh... email to : deknumbertwo@gmail.com ......tq :-D

  ReplyDelete
 5. Terima kasih cikgu. InsyaAllah isi-isi ni saya akan jadikan contoh untuk peperiksaan spm nanti. Doakan batch '97 mendapat keputusan yang cemerlang dalam semua subjek, terutamanya subjek Sejarah dan Bahasa Melayu. Amin.

  ReplyDelete
 6. tak boleh copy pun. cikgu tolong emailkan pada nuruldangerous@yahoo.com
  minta tolong sangat

  ReplyDelete
 7. cikgu x boleh copy pun,tolong emailkan kpada email sy mansalman74@yahoo.com...

  ReplyDelete
 8. Email: micwee75@gmail.com
  RIbuan Terima Kasih diucapkan.

  ReplyDelete
 9. Thank you very much teacher :)

  ReplyDelete
 10. boleh x tlong emelkn-nurazmina_31@yahoo.com syxboleh nk copy lh

  ReplyDelete
 11. salam cikgu tlg sendkan kertas tiga ni kat sye bleh
  (nurliyanaghazali97@gmail.com)thanks cikgu

  ReplyDelete
 12. boleh email kan di fishballcarson@gmail.com ?
  thx u cikgu thx for yr sharing :)

  ReplyDelete
 13. guys, if u want to copy this thing, press the shortcut key CTRL + C. thats all! SPM goodluck!

  ReplyDelete
  Replies
  1. macam mane?xbole copy pon.

   Delete
  2. copy and paste ke notepad...
   pastu copy semula dari notepad..
   pastu paste kat word pulak

   Delete
 14. mcm mana nk copy eh..gne key ctrl +c x dpt

  ReplyDelete
 15. tlg emailkn dkt saya urgent..please.. anatashatasha2@gmail.com

  ReplyDelete
 16. tolong e-mailkan kat sanjeevnehru97@gmail.com cikgu..tima kasih

  ReplyDelete
 17. cikgu, tolong email kt saya bieylah97@gmail.com..TQ;)

  ReplyDelete
 18. ckgu, dapat tak tlg email kat saya? noramiezah7@gmail.com. thanks ckgu. jasa ckgu dikenang. :)

  ReplyDelete
 19. cikgu nak jgak cg emailkn kat saye,ana_zawani97@yahoo.com

  ReplyDelete
 20. cikgu emailkan kat saya aien.melody97@gmail.com

  ReplyDelete
 21. cikgu, tolong emailkan kt saya. izzazyraizzati@gmail.com

  ReplyDelete
 22. cikgu tolong email kat saya

  shah_1897@yahoo.com

  terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 23. cikgu izinkan saya untuk copy. tolong email dekat:
  balqisdarwishah@gmail.com
  terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 24. cikgu tlg email kt saya ashrafabdulmatin@yahoo.com

  ReplyDelete
 25. cikgu tolong email kepada saya

  yumi970505@hotmail.com

  terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 26. cikgu tolong email kt saya atiqah_f@yahoo.com..
  terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 27. Salam. Suatu cadangan skema yang baik dan jitu. Tolong email ke gbk6675@gmail.com. Jutaan terima kasih diucapkan cikgu.

  ReplyDelete
 28. salam, terima kasih ckg sarah... tolong halalkan ape yg sye dah copy ni ea ckg?
  guys, serius mmg blh guna ctrl + c.. ok, lpas tekan ctrl + c, klik skaly pd huruf.. then klik lg skaly, highlight until the end.. pastu, xleh copy kn? ok, bkak microsoft word, tarik ape yg dah di highlight kn td ke dlm microsoft word.. good luck !

  ReplyDelete
 29. terima kasih cikgu. very good. Boleh e mail ke seokcheanlee@hotmail.com. thank you

  ReplyDelete
 30. cikgu boleh tolong e-mailkan dekat fatinsyahirah68@yahoo.com

  ReplyDelete
 31. Asslmualaikum...mohon share ye...tqvm ats perkongsian anda

  ReplyDelete
 32. assalamualaikum cikgu ,boleh cikgu e-mailkan dekat saya di paah_ladies18@yahoo.com. tak bole nak copy la

  ReplyDelete
 33. Terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 34. bleh x ckgu e-mailkan kpd sy...nabilah_iela45@yahoo.com atau bellaila857@yahoo.com..sbb x bleh copy la ckgu..

  ReplyDelete
 35. salam...boleh x cg tlg emailkan kat sy...coz x ley copy...email ct.hawa4798@yahoo.com

  ReplyDelete
 36. Salam.. cikgu boleh tak emailkan dekat saya norsimahyaacob@gmail.com. Jasa cikgu amat saya hargai. Terima kasih..

  ReplyDelete
 37. Bismillahirrahmanirrahim..
  Assalamualaikum cikgu. Maaf menyusahkan cikgu. Cikgu, boleh tak saya nak minta cikgu tolong e-melkan kpd saya nurhidayahmzaf@yahoo.com page ini. Saya daa cuba copy tapi tak boleh. Tapi, sekiranya tidak mengizinkan tak mengapa. Jasa baik cikgu amat saya harapkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.

  ReplyDelete
 38. boleh tlg email kat awesomealishx@gmail.com ?
  thankss!!!

  ReplyDelete
 39. terima kasih bnyk2 ckgu..moga sgala ilmu yg dbrikn mndpt rhmat dri Allah..trima ksih krna mmberi peluang kpd sya utk copy skema ini..

  ReplyDelete
 40. Terima kasih bnyk2 cikgu. Semoga Allah merahmati cikgu.

  ReplyDelete
 41. cikgu. Email kan saye jugak cikguu. maimieymansor66@gmail.com .. Allah saja dapat balas jasa baik cikgu :)

  ReplyDelete
 42. salam cikgu. boleh emailkan saya, tak dapat copy wannurainamardhiah@yahoo.com. jasa baik cikgu amat dihargai!

  ReplyDelete
 43. Selamat sejahtera cikgu. Bolehkah cikgu email kepada saya cheryllwy@hotmail.com terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 44. cikgu, can you please send it to me via email ? thanks :) laila.z.raneses@hotmail.com

  ReplyDelete
 45. cikgu ,minta jasa baik cikgu ,tolong emailkan kpd saya ,izzahradzi97@gmail.com .Thanks cikgu :)

  ReplyDelete
 46. terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 47. assalamualaikum cikgu. boleh tolong emailkn ke aishahsorfina197@gmail.com. terima kasih mintak maaf menyushkn

  ReplyDelete
 48. Thank you,teacher for this.This is so helpful. Can you email this to me ? janannikumar@gmail.com

  ReplyDelete
 49. salam cikgu, blh tolong emailkn kepada saya kampungaulong50@gmail.com,terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 50. salam cikgu. terima kasih sebab share. alhamdulillah saya boleh copy ni. korang just copy then tarik je letak dkt microsoft tu haa, in shaa Allah boleh. terima kasih.

  ReplyDelete
 51. Korang kalau nak copy, just highlight semua lepastu tekan Ctrl + C, then pergi dekat word tekan Ctrl + V. Jangan tekan right click. :D Btw,terima kasih cikgu sebab share.

  ReplyDelete
 52. terima kaseh cikgu sarah :)

  ReplyDelete
 53. salam cigu, bleh tolong emailkan saya fiqamoi2209@gmailcom , terima kasih :)

  ReplyDelete
 54. asslamualaikum cikgu, tolong emailkan saya mohdhafizie50@gmail.com terima kasih banyak cikgu.

  ReplyDelete
 55. assalamualaikum cikgu, tolong emailkan saya nadhirahsalehhodin@gmail.com terima kasih banyak cikgu.

  ReplyDelete
 56. Assalamualaikum . cikgu terima kasih ats perkongsian . boleh minta tolong emailkn tak? tak dapat copy . Terima kasih , jasa cikgu akn ttp dikenang . (aqkhera.aqie@gmail.com)

  ReplyDelete
 57. salam cikgu..tolong emailkan kat saya ( best_friends870330@ymail.com )
  dah try copy n paste tak boleh.mybe setting kt blog cikgu ni kot.
  tQ

  ReplyDelete
 58. Terima kasih cikgu atas perkongsian, boleh minta tolong emailkan saya ( evelyn.low97@gmail.com )
  Terima kasih banyak-banyak, thanks a lot.

  ReplyDelete
 59. Thanks . can teacher send it to my email vincentlee970@yahoo.com ? much appreciate

  ReplyDelete
 60. alhamdulillah thanks cikgu sekurang2nya ada jugak la clue untuk bwk waktu periksa nnti...hrp isi2 yang ade ni bermanfaat untuk paper 3 nnti....aminn

  ReplyDelete
 61. assalamualaikum cikgu~ saya x boleh nak copy cadangan jawapan ni. boleh x cikgu hantar dekat email saya? email saya farahkamsaini2011@gmail.com .....saya harap cikgu dapat hantar dekat email saya. terima kasih^^

  ReplyDelete
 62. selamat sejahtera cikgu . boleh cikgu tolong emailkan cadangan jwpn nie kat email saya juga (chel2806@gmail.com)
  terima kasih ^_^

  ReplyDelete
 63. terima kasih cikgu.. boleh cikgu email skema jawapan kepada saya ?? (babymilo5244@gmail.com) terima kasih ..

  ReplyDelete
 64. Teacher can you email this for me ( juewei1015@hotmail.com ) thank you very much teacher !!!

  ReplyDelete
 65. assalamualaikum cikgu boleh email saya ? shinureykadong@gmail.com
  Ribuan terima kasih.

  ReplyDelete
 66. salam cikgu .boleh cikgu emailkan ini cadangan jawapan ke email saya=roland@gmail.com . terima kasih

  ReplyDelete
 67. apa yg korang susah sgt nak copy.. press button ctrl + c dan paste la dlm word document.. jgn la right click mmg tak leh copy.. kesian cikgu sarah ni nak email pulak, nak copy berpuluh2 email u all... org dah tolong bagi jgn menyusahkan pulak..
  tkasih banayk cikgu sarah...

  ReplyDelete
  Replies
  1. MASALAHNYA X BOLEH COPY....CUBA HANG BUAT DULU...

   Delete
 68. cikgu boleh tolong email ke email saya kalau tak keberatan ...tq
  deannygani@gmail.com

  ReplyDelete
 69. cikgu, saya tak dapat copy.. blh tak cikgu hantar ke mui97@outlook.com ? ribuan terima kasih

  ReplyDelete
 70. asalamualaikum ckgu boleh tak copy kasih saya kat email nur.athirahcyr@yahoo.com

  ReplyDelete
 71. asalamualaikum ckgu boleh tak copy kasih saya kat email louislwq@gmail.com

  ReplyDelete
 72. assalamualaikum cikgu, nak copy ni. uswaton97@gmal.com :) thank you

  ReplyDelete
 73. salam cikgu...nak jugak...maiman997@gmail.com

  ReplyDelete
 74. assalamualaikum , bley tlong send kan x at azryery97@gmail.com

  ReplyDelete
 75. assalamualaikum , mintak tolong email kat saida.halim@yahoo.com / saidatulrahima1209@gmail.com . terima kasih :)

  ReplyDelete
 76. hi cikgu , thanks for ur sharing :)
  bolehkan send ke si.ying1997@hotmail.com , terima kasih :)

  ReplyDelete
 77. cikgu, sy xbleh copy. mcm mane ni ?

  ReplyDelete
 78. select mana yg nk, utk copy, click ctrl dan C..pastu paste pada word..

  btw, all the best k!!

  ReplyDelete
 79. copy and paste ke notepad...
  pastu copy semula dari notepad..
  dan paste kat word pulak

  ReplyDelete
 80. salam...cikgu blh x tlong email kt sarah.nasuruddin@yahoo.com ..please ..btw tQ..

  ReplyDelete
 81. utk COPY..click Ctrl bersama2 huruf C
  then paste terus di word..

  selamat mencuba..

  ReplyDelete
 82. assalamualaikum cikgu.terima kasih.minta izin utk saya berikan untuk rujukan pelajar-pelajar saya.terima kasih.

  ReplyDelete
 83. thnks cikgu. halalkan ilmi cikgu kasi yer. (:

  ReplyDelete
 84. moga hidup cikgu diberkati. aameen (:

  ReplyDelete
 85. assalamualaikum cikgu. boleh tolong sendkan dekat email saya?

  sweetsugabite@gmail.com

  thank you so much cikgu. :)

  ReplyDelete
 86. Cikgu, sy juga mohon share n halalkan ilmunya. Sy copy utk membantu anak saya buat rujukan. Terima kasih

  ReplyDelete
 87. Assalamualaikum cikgu ..nak tnya..detail ni semua mmng ada dalam exam spm tahun nih ke ??

  Kronologi proses meluluskan undang-undang di Parlimen.
  · Proses meluluskan undang-undang di Parlimen dicadangkan oleh kementerian.
  · Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara.
  · Pembacaan pertama di Dewan Negara dan
  · Pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja.
  · Pembacaan kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang dibahaskan.
  · Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat.
  · Pembacaan ketiga di Dewan Rakyat dan
  · Rang undang-undang dibahaskan semula sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara.
  · Pembentangan di Dewan Negara menjalankan proses yang sama seperti di Dewan Rakyat
  · Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dan dicop mohor.
  · Pewartaan atau pemberitahuan undang-undang dalam Warta Kerajaan.

  "DAN' apa cikgu ??? xpham la... (

  ReplyDelete
 88. assalamualaikum cikgu ble x tlg send kt email melissafuiyenchew@gmail.com please..thank you

  ReplyDelete
 89. cikgu, boleh tak send kat email fitrifarahain_zawawi@yahoo.com . terima kasih for sharing. :)

  ReplyDelete
 90. cikgu, dpt send dkt email? osherra96@gamil,com . terima ksih ckgu...

  ReplyDelete
 91. cara nak copy

  1) hightlight apa yg nak dicopy
  2) tekan ctrl dan huruf c serentak
  3) bukak microsoft word
  4) tekan ctrl dan huruf v serentak

  hope this can help u to copy. gudluck for examm alls.

  ReplyDelete
 92. cikgu boleh share saya ? tolang cikgu kugan_stylo@yahoo.com

  ReplyDelete
 93. Assalamualaikum cikgu. Boleh tak tolong email kt saya? email saya afiqa97@ymail.com. Terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 94. assalamualaikum cikgu. boleh tak tolong emailkan kt email saya sesucicintaku97@gmail,com. terima kasih :)

  ReplyDelete
 95. mohon copy ye cikgu, terima kasih,jazakillah ;)

  ReplyDelete
 96. Assalamualaikum cikgu. Minta jasa baik cikgu tolong emailkan kpd saya, tuanaqilatulabidahyahoo.com. Cikgu, tolong doakan kejayaan kami pada tahun ni ya. Terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 97. bolehkah cikgu email kepada saya?
  kellychungwy@gmail.com
  terima kasih cikgu:)

  ReplyDelete
 98. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 99. Assalamualikum cikgu mintak izin nak copy boleh cikgu? :)
  JazakAllah, terima kasih :D

  ReplyDelete
 100. cikgu,sila e-mail kepada saya,jian-97@hotmail.com~~thank you

  ReplyDelete
 101. teacher, pls send it for me pls...
  minnyi23@hotmail.com

  ReplyDelete
 102. tlg emailkn kpada saya jga boleh.? tq.. scha.keyy@gmail.com

  ReplyDelete
 103. Boleh tak minta E-mail kepada saya :-)

  zack-ude1@yahoo.com

  ReplyDelete
 104. Selamat malam teacher, bolehkah teacher email sy xdpt nak copyyy :(((( janeesperanza@gmail.com:))))))))))tterima kasih teacher yg comil lgi baik hati semoga tuhan mempermudahkan segala :)

  ReplyDelete
 105. cikgu blh tlg tak send dekat email saya :)

  syazzwanniey97@gmail.com

  ReplyDelete
 106. assalamualaikum cikgu, send dekat email saya jugak mekasih ye cikgu :')

  elishdragon@gmail.com

  ReplyDelete
 107. blh tolong send kan cikgu? terima kasih banyak2 ye :)) jacylyn_chong@hotmail.com

  ReplyDelete
 108. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 109. salam.. jika tak keberatan.. boleh tak cikgu tolong emailkan kepada saya..
  najlaa97ala@gmail.com
  terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 110. Salam.. cikgu mcm mana nk copy ye ??

  ReplyDelete
 111. Fuhhh, nasib dapat copy.. TQ teacher ! btw cikgu, bole ke bawa printed paper dlm exam SPM?

  ReplyDelete
 112. cikgu macam mana nak copy? send dkt email saya nleesa956@gmail.com

  ReplyDelete
 113. tolong emailkan kepada saya : are_nisa1997@yahoo.com...terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 114. salam cikgu , tolong send kat email saya farah97green@yahoo.com . tq

  ReplyDelete
 115. cikgu tolong email sreetharan.govindan@gmail.com

  ReplyDelete
 116. cikgu tlg email shawaniemuda@gmail.com.. thanks alot..

  ReplyDelete
 117. Kenapa tak boleh copy, cikgu? Tolong email kepada ridzuanahdil@gmail.com . Tqvm Cikgu.

  ReplyDelete
 118. salam cikgu boleh emailkan saya kepada maznahamirah97@gmail.com . terima kasih .

  ReplyDelete
 119. Assalamualaikum cikgu , tolong emailkan kepada saya Dominatrix_killer09@yahoo.com , terima kasih ^^

  ReplyDelete
 120. salam cg , saya mintak copy ye :)
  thanks cikgu

  ReplyDelete
 121. salam cikgu, halalkan ilmu yang saya ambil dari cikgu ye, tq

  ReplyDelete
 122. salam cikgu... cikgu bole tlg emailkan tak.. kalau bole.. ni email sy.. intanlyana97@yahoo.co.uk .. terima kasih cikgu,,,

  ReplyDelete
 123. assalamualaikum, cikgu, saya mohon cikgu halalkan segala apa yang saya copy diatas. terima kasih kerana sudi share :)

  ReplyDelete
 124. cikgu saya minta copy ya
  tolong email dkat saya : haney.jaafar@yahoo.com
  thank you cikgu sudi share ^^

  ReplyDelete
 125. Assalamualikum cikgu. Kalau boleh, sebenarnya saya hendak meminta pertolongan cikgu untuk menghantarkan copy ini kepada saya melalui email saya.

  E-mail saya ialah anas97spora@gmnail.com

  Saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada cikgu kerana sanggup mengesharekan ilmu ini kepada kami. Terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 126. cikgu tolong email dkat saya : hesui69@gmail.com
  thank you cikgu sudi share ^^

  ReplyDelete
 127. salam ckgu, terima kasih sudi berkongsi. sangat membantu.

  ReplyDelete
 128. Cikgu tolong email dkat sya : SumithraNair18@gmail.com

  ReplyDelete
 129. assalamualaikum cikgu , saya nak copy ni , minta tolong emelkan kat iqa.nabilah@yahoo.com
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 130. Teacher,can you send me this copy through email? Thanks ;) ying_5340@hotmail.com

  ReplyDelete
 131. salam cikgu,

  saya tak dpt copy n paste, tlg emel wanzulaini72@gmail.com. tq

  ReplyDelete
 132. good luck for all of you #batch97 #spmnear

  ReplyDelete
 133. Org dah explain suruh highlight dulu lpstu tekan ctrl +c. Then paste dkt words. Ermm susah sgt ke. Btw good luck batch 97

  ReplyDelete
 134. terima kasih sgt2 ckg..:)

  ReplyDelete
 135. cikgu boleh tak email kan kepada zul_ashraf12@yahoo.com.jasa cikgu amat saya hargai

  ReplyDelete
 136. cikgu boleh tlg email kan pada saya x??
  email : wawaluhano07@gmail.com
  tlg ye cikgu..terima kasih..

  ReplyDelete
 137. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 138. teacher , boleh tak hantar kan dekat nurul.anissyuhada2yahoo.com . pleas teacher ? urgent sangat . terima kasih :)

  ReplyDelete
 139. Cikgu boleh tolong hantarkan ke email address ini vogeleguna1356@yahoo.com sangat urgent.... sangat menghargai usaha cikgu terima kasih sangat nota nota sangat efisyen

  ReplyDelete
 140. cikgu tolong hntarkan dkt saya.. masikan8@gmail.com , penting sngt ni , terima kasih ye.. :)

  ReplyDelete
 141. ckgu nk tnye , nie contoh untuk kertas3 or skali ngan isi-isi pada tema umum tahun nie .. sye calon persendirian , so x faham sikit tentang tema yg ade ..

  ReplyDelete
 142. cikgu tolng email kan.. amirahaqilah58@yahoo.com penting...

  ReplyDelete
 143. assalammualaikum....cikgu,boleh tlh email kan...syahirah_azmi@yahoo.com trima kasih

  ReplyDelete
 144. Assalamualaikum cikgu, minta tolong emelkan ke alifzai@icloud.com
  terima kasih! ^_^

  ReplyDelete
 145. cikgu tolong email dkt saya :SumithraNair18@gmail.com

  ReplyDelete
 146. email kat natestory96@gmail.com noww ! pleaseeee

  ReplyDelete
 147. Guys try this way first open microsoft word, okay then highlight everything and then drag it to microsoft word...... hope it works good luck guys :)

  ReplyDelete
 148. cikgu tolong email clover.le1110@gmail.com

  ReplyDelete
 149. salam...cikgu tolong email saya fieza_win@yahoo.com
  thanx

  ReplyDelete
 150. cg tolong emailkan dkt saya
  zureta_rafik@yahoo.com

  ReplyDelete
 151. Ckgu tlg emailkan pada saye esei penuh
  unurul_natsu@yahoo.com
  Terima kasih sangat2

  ReplyDelete
 152. teacher , can you pls send me this information through my e-mail~ thankyou vy much upon ur help :) E-mail : aileen_oi@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cikgu, blh email saya siawshang@hotmail.com
   Thanks

   Delete
 153. apa2 susah2 . copy je lh . Ctrl + c pastu pastu paste kat text document . ksian cg tu . haha.. thanks btw :P

  ReplyDelete
 154. Betol3 tu Saifullah Umar. X pun just print out kat button Customize and control Google Chrome (sblh atas & kanan).
  Jazzakallah khairan khatira Cikgu CT Sarah dgn perkongsian. Doakan kami calon2 SPM agar dipermudahkn menjawap smua soalan dan semoga berjaya di Dunia & Akhirat. Aaamiiin..

  ReplyDelete
 155. Terima kasih cikgu !!

  ReplyDelete
 156. cikgu can send for me ? jack_1997@live.com.my

  ReplyDelete
 157. cikgu can you e-mail for me ?? gracechong97@yahoo.com

  ReplyDelete
 158. Cikgu boleh e-mail bagi saya? ? Lau_kingkk95@live.come

  ReplyDelete
 159. assalamualaikum cikgu boleh saya copy

  ReplyDelete
 160. Cikgu boleh tolong e-mail kpd saya : @huiqi_1997@hotmail.com
  Terima kasih kerana share ini cikgu !!!

  ReplyDelete
 161. cikgu boleh tolong email kpd saya: nursyamilah@hotmail.com
  terima kasih cikgu!

  ReplyDelete
 162. Terima kasih cikgu!

  ReplyDelete
 163. (ctrl + c) copy
  (ctrl + v) paste
  anak2 ;)

  ReplyDelete
 164. kenapa x bley copy pon....
  dia kata function disable

  ReplyDelete
 165. tlg email ke sonysamsung112@gmail.com
  hrap ckgu boleh tolong..

  ReplyDelete
 166. terima kasih ya cikgu sarah :) dapat jugak saya siapkan tugasan saya - ellya

  ReplyDelete
 167. boleh hantar ke email theshnu@gmail.com please ya cikgu

  ReplyDelete