ad

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Set 4

Modul dari Selangor

Bahagian A
[ 40 Markah]
Jawab semua soalan
1.    Pengaruh Hindu Buddha telah wujud di Asia Tenggara sejak abad ke 3 Masihi. Pengaruh Hindu Buddha ini terdapat dalam sistem kepercayaan dan agama,sistem pemerintahan beraja,keseniaan dan kesusasteraan.
(a)  Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara.

i.              …………………………………………………………………………………..
ii.             …………………………………………………………………………………..
[2 Markah]


(b)  Berikan dua pengaruh agama Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.

i.              …………………………………………………………………………………..
ii.             …………………………………………………………………………………..
[2 Markah]
(c)  Mengapakah masyarakat awal membina candi.

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
[2 Markah]
(d)  Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat  lampau mampu membina
senibina yang unik?      

   ................................……………………………………………………………………………

   ...............................……………………………………………………………………………

                                                                                                                                        [2 markah]
(e)  Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu memulihara banguanan bersejarah negara.

................................……………………………………………………………………………

...............................……………………………………………………………………………

                                                                                                                                        [2 markah]

2.    Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.

(a)  Nyatakan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.

i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
(b)  Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?

……………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                           [1 markah]
(c)  Nyatakan dua pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasulullah?

……………………………………………………………………………………………..
          ……………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                          [2 markah]
(d)  Merujuk keperibadian mulia  Nabi Muhammad SAW,bagaimana cara mengamalkan sifat terpuji dalam kehidupan seharian anda.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                             [2 markah]

(e)  Pada pendapat anda,apakah sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang perlu dicontohi oleh pemimpin lain?

………………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                           [3 markah]


3.    Maklumat di bawah berkaitan dengan pembinaan negara.

Pembinaan negara Islam Madinah
 
Pembinaan Negara Malaysia
 
 

(a)  Nyatakan dua cara Nabi Muhammad menyatukan penduduk Madinah.

i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
(b)  Bagaimanakah negara kita Malaysia mencapai kemerdekaan

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                             [2 markah]
(c)  Apakah perkara penting yang dibuktikan oleh pembentukan kerajaan Islam di Madinah.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
(d)  Berikan dua sifat yang perlu ada pada seseorang pemimpin negara.


i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]

(e)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan jika sesebuah negara dibentuk dengan cara kekerasan dan peperangan.

i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
4.    Gambar menunjukkan  lambang negara kita.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkXYVKD4lE1fEituEOWpaqm2wOWHEGtyZJ9n9PS-3x7sXtmYoGbenmsia

(a)   Siapakah pencipta bendera negara kita.
…………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                    [1 markah]
(b)   Berikan dua kepentingan Jata Negara

i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
(c)   Apakah kepentingan lambang negara.

i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]

(d)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda apakah mesej yang terdapat dalam senikata lagu Negaraku.

i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………

iii.            ………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                            [3 markah]
(e)  Pada pandangan anda apakah tindakan kepada mereka yang cuba membinasakan bendera negara kita

i.              …………………………………………………………………………………………

ii.             …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
Bahagian B
[ 60 Markah]
Jawab tiga soalan
5.    Walaupun wujud penentangan ,dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan reaksi positif di kalangan masyarakat Arab Quraisy

(a)  Huraikan pendekatan Nabi Muhammad SAW dalam usaha menyebarkan dakwah Islamiah di Mekah.
[ 4 Markah]
(b)  Terangkan sebab orang Quraisyh menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
[ 6 Markah]
(c)   (i)  Pada pandangan anda apakah cabaran yang dihadapi untuk melahirkan rakyat
      Malaysia yang berakhlak mulia.
[ 5 Markah]
(ii)  Andaikan anda ialah pemimpin negara nyatakan langkah-langkah yang akan
      dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
[ 5 Markah]

6.    Rajah di bawah menunjukkan Zaman Reformation yang dikaitkan dengan agama kristian.

ZAMAN REFORMATION

KRISTIAN KATOLIK

KRISTIAN PROTESTANT

(a)  Apakah maksud Gerakan Reformation.
[ 4 Markah]
(b)  Terangkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya Gerakan Reformation.
[ 6 Markah]
(c)  (i)  Pada pendapat anda ,apakah pengajaran yang boleh diambil daripada Gerakan
     Reformation tersebut.
[ 5Markah]
            (ii) Berdasarkan pengkajian anda, bagaimanakah kita boleh mewujudkan sebuah
                negara yang aman  walaupun negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan
 agama. [ 5Markah]
7.    Kedatangan British ke Tanah Melayu telah mengubah kegiatan ekonomi di Tanah Melayu .Kedatangan British dan penguasaan mereka terhadap pelabuhan utama telah mewujudkan rangkaian ekonomi dagangan yang pesat.

(a)  Nyatakan perbezaan antara kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.
[6 Markah]
(b)  Ceritakan secara ringkas kegiatan ekonomi dagangan semasa pentadbiran British.
[5 Markah]
(c)  (i)  Pada pendapat anda mengapakah orang melayu tidak melibatkan diri dalam
     ekonomi dagangan.
[4 Markah]
(ii)  Sebagai seorang petani moden dan berteknologi,apakah peranan anda untuk
memajukan pertanian bertaraf dunia.
[5 Markah]

8.    Jadual berikut merujuk kepada sistem pemerintahan negeri-negeri di Tanah Melayu pada abad ke 19.

Negeri
Sistem Pemerintahan
Johor
Undang- undang Tubuh Kerajaan Johor
Kelantan
Jemaah Menteri
Terengganu
Undang- undang Tubuh Kerajaan Terengganu

(a)  Berdasarkan jadual di atas nyatakan persamaan yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Johor dan Terengganu.
[6 Markah]
(b)  Nyatakan kepentingan perlembagaan bertulis untuk negeri Johor, Kelantan dan Terengganu.
[6 Markah]
(c)  (i) Andaikan anda ialah pemimpin Malaysia,apakah perkara penting yang anda
    pertimbangkan untuk menggubal perlembagaan.
[4 Markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah kepentingan perlembagaan.
[4 Markah]9.    Perkembangan politik di Sabah dan Sarawak amat berbeza dengan perkembangan politik di Tanah Melayu.

(a)  Nyatakan sebab-sebab  Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
[5 Markah]
(b)  Ceritakan secara ringkas peristiwa penentangan rakyat Sarawak terhadap penjajahan British..
[6Markah]
(c)  (i) Pada pendapat anda kenapa gerakan politik  di Sabah dan Sarawak agak
    perlahan berbanding di Tanah Melayu.
[4 Markah]
                  (ii) Pada pandangan anda apakah sikap yang perlu ada pada pejuang sejati untuk
mempertahankan negara daripada dijajah.
[5 Markah]
10.  Perjanjian Perseketuan Tanah Melayu 1957 penting sebagai symbol persetujuan British memberi  kemerdekaan kepada Tanah Melayu.

(a)  Jelaskan isu yang dijadikan panduan oleh Suruhanjaya Reid untuk Perlembagaan Perseketuan Tanah Melayu 1957.
[5 Markah]
(b)  Huraikan isi-isi penting Perjanjian Perseketuan Tanah Melayu 1957
[6 Markah]
(c)  (i)  Berdasarkan kajian anda jelaskan keistimewaan cara kemerdekaan Tanah 
     Melayu dicapai.
[5 Markah]
(II) Sebagai warganegara yang patriotic, apakah tanggungjawab anda untuk
     mengekalkan kemerdekaan negara kita.
[4 Markah]
11.  Era globalisasi kini menjadikan matlamat k-masyarakat dan K-ekonomi  untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik.

(a)  Apakah sumber yang diperlukan untuk menjayakan K-ekonomi
[4 Markah]
(b)  Jelaskan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai K-masyarakat.
[5Markah]
(c)  (i) Pada pendapat anda apakah cabaran era globalisasi pada masa kini.
[6 Markah]
(ii) Sebagai seorang pelajar,bagaimanakah anda mengamalkan konsep
     pembelajaran sepanjang hayat.                                                               [5 Markah]
KERTAS SOALAN TAMAT8 comments:

 1. salam cikgu
  mohon cikgu utk emelkan skema set 4 & 5c ke nurulidayah88@gmail.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 2. Assalamualaikum cikgu? Boleh tak saya nak skema jawapan soalan ni? Kalau boleh e-melkan kepada sya. Ni alamat e-mel saya 'yusrinaldiibrahim@yahoo.com'

  ReplyDelete
 3. salam cikgu.. blh cikgu e-melkan skema jawapan kat safwatsadiamira@yahoo.com trima ksh...

  ReplyDelete
 4. salam cikgu boleh e melkan jawapan d emel saya adriantygayl@gmail.com...hehe..

  ReplyDelete
 5. salam cikgu boleh e-melkan skema jawapan d emel saya chrestellamarius@gmail.com ... trima kasih cikgu

  ReplyDelete
 6. salam cikgu boleh emelkan jawapan d emel saya sindyliberty@gmail.com... Terima Kasih cikgu.

  ReplyDelete
 7. Salam cikgu boleh tak emelkan skema jawapan di emel saya, nurulanis.ahmadraji@gmail.com

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete