ad

Monday, 8 September 2014

JSI Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

SEJARAH 2             KERTAS 1249/2

PEPERIKSAAN: PEPERIKSAANAKHIR TAHUN TING 4                                      TAHUN: 2014                                                                                                           MATA PELAJARAN: SEJARAH

TEMA
TAJUK
SUB TAJUK/TEMA
KONSTRUK
Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana Idea
Catatan
7
7.1.Tamadun Awal Dunia.
a.  Proses Pembentukantamadun.

5(a) 4m
5(b) 4m

5(c)(i) 6m
5(c)(ii) 6m
20m
b. PeningkatanTamadun (pendidikan)
1(a) 2m
1(b) 2m
1(c) 3m
1(d) 2m

1(e) 2m
10m
c.  Kemunculan agama &ajaranutamadunia7.2.Tamadun Awal Asia Tenggara
a.  Bentukdancirikerajaanawal (agrarian)
6(a) 4m

6(b) 4m
6(c)(i) 6m

6(c)(ii) 6m
20m
b. Pengaruh Hindu dan agama Buddha8
8.1.Islam dan Penyebarannya di Makkah
a.  Masyarakat Arab Jahiliyah
7(a) 4m

7(b) 6m
7(c)(i) 4m

7(c)(ii) 6m
20m
b. Islam dan penyebarannya di Makkahc.  Reaksimasyarakat Arab8.2.Kerajaan Islam di Madinah
a.  PerjanjianAqabahPertamadanKeduab. Hijrah

2(a) 2m
2(b) 4m

2(c) 2m
2(d) 2m
10m
c.  PiagamMadinahd. Penyebaran Islame.  PerjanjianHudaibiyahf.   Pembukaansemula Kota Makkah8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
a  ZamanKhalifah al-Rasyidinb. KerajaanBaniUmaiyah

8(a) 4m

8(b) 4m
8(c)(i) 6m
8(c)(ii) 6m
20m
c. KerajaanBaniAbbasiyahd. KerajaanTurkiUthmaniyahe. Pertembungan tam. Islam dgn tam. lain di dunia8.4  Islam di Asia Tenggara
a. Kedatangan Islam keAsia  Tenggarab. Penyebaran Islam di Asia Tenggara

3(a) 2m
3(b) 4m
3(c) 2m
3(d) 2m

10m
c.  Pengaruh Islam di Asia Tenggara8.5 Pembaharuan & Pengaruh Islam di M’sia Sblm Kdtgn. Brt
a. Pemerintahandanpentadbiranb. Sosiobudayac. Ekonomi

9(a) 4m

9(b) 4m
9(c)(i) 6m
9(c)(ii) 6m
20m
9
9.1  Perkembangan di Eropah
a. Perubahan masyarakat & budaya Eropah

10(a)  6m

10(b) 8m

10(c) 6m
20m
b. Penjelajahandanpenerokaanc. RevolusiPertanian&RevolusiPerindustriand. Imperialisme

4(a) 2m
4(b) 2m
4(c) 2m
4(d) 4m

10m
9.2 Dasar British terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya
a. Ekonomitradisionalb. Ekonomidaganganc. Dasar British terhadappertaniand. Kesan-kesan dasar  ekonomi

11(a) 6m

11(b) 4m
11(c)(i) 6m
11(c)(ii) 4m
20m

Disediakan oleh:                                                                                                                                                                       Disahkan oleh:


..................................................................................................                               .............................................................................................
                     No. Keluaran
Tarikh Keluaran
No. Pindaan
Tarikh Pindaan
01
03 SEPT 2014
00


                               


No comments:

Post a Comment