ad

Sunday, 2 October 2016

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia selepas merdeka hingga kini.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Kepentingan penggubalan dasar luar Malaysia.
10 markah
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia.
25 markah
4. Perkembangan dasar luar Malaysia tahap pertama hingga tahap ketiga.
20 markah
5. Manfaat terhadap Malaysia melalui hubungan baik dengan Negara luar.
10 markah
6. Peranan Malaysia dalam mengukuhkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
10 markah
7. Kebaikan Malaysia dalam mengamalkan dasar berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa.
10 markah
8. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
9. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah
No comments:

Post a Comment