Tuesday, 5 April 2016

Kertas 3 Bab 9 Tingkatan 4

CADANGAN SOALAN KERTAS 1249/3            ------    KUMPULAN 8

SOALAN  BAB 9 :

Bincangkan Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara.

Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan
Jelaskan  latar belakang perkembangan Zaman Gelap di Eropah.5

2

Memahami Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah dan kesannya Terhadap Ekonomi dan Negara

a)      Huraikan sebab-sebab dan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat

    b)    Terangkan Perkembangan Revolusi Pertanian dan
           Revolusi Perindustrian dan Kesannya ke atas Asia 
           Tenggara.  
  
1515


3

a)      Jelaskan faktor-faktor dan kesan-kesan imperialisme Barat di Asia Tenggara.
           -  dari segi  politik
           -  dari segi ekonomi
           -  dari segi sosial
          -  dari segi tamadun
15

4

a)      Hubungkaitkan semangat kental penjelajahan dan 
      penerokaan kuasa Barat dengan slogan ’Malaysia Boleh’.

b)      Bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan strategik
      negara bagi pembangunan ekonomi negara kita.15

5

a)        Jelaskan kejayaan Malaysia dalam ekonomi 
       antarabangsa.


10

6

Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

a)      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara

b)      Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.


     
       10

7

Penerapan nilai-nilai murni iktibar / patriotisme daripada kegiatan penjelajahan dan penerokaan Barat yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita.

a)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sifat positif yang boleh dijadikan iktibar daripada kegiatan penjelajahan dan penerokaan?

    
        108
Rumusan
-          Pengetahuan yang diperoleh
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
-          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang cemerlang.5

2 comments:

  1. cikgu ada jawapan tak? @devlinlee1@gmail.com

    ReplyDelete
  2. nak jawapan cikgu YDVENGITASAMY@Yes.My

    ReplyDelete