ad

Tuesday, 5 April 2016

kertas 3 bab 1 tingkatan 4

7.1 TAMADUN AWAL DUNIA
Huraikan proses pembentukan Tamadun Awal Dunia dan menghubungkaitkannya dengan pembentukan Negara kita hari ini

FORMAT
ASPEK
PERINCIAN
MARKAH
1.pengenalan
Memahami latar belakang pembentukan Tamadun Awal Dunia
Jelaskan latar belakang pembentukan Tamadun Awal .
-Maksud Tamadun
-Kerangka masa pembentukan Tamadun


5m
2.Isi dan Huraian
Memahami ciri
Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia.

Huraikan latar belakang tamadun awal dunia.
1.T.Mesopotamia
11.T.Mesir Purba
111.Tamad un Indus
1v.T. Hwang Ho


15m
15m
3.
Menganalisis
Aspek perbandingan sumbangan tamadun awal dunia.

-          Jelaskan aspek perbandingan sumbangan tamadun manusia

1.        Sumeria
11.      Mesir
111     Indus
11v.    Hwang Ho
15m
4
Mengaplikasi
Bagaimanakah kegiatan pertanian dapat meningkatkan ekonomi Negara

-          Tamadun Hwang Ho

15M
5
Nilai
Berdasarkan pengetahuan  anda,jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara kita setelah memanfaatkan pengkhususan kerja

10m

Mencipta/menjana idea
a)Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk mencapai negara maju.


b) Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran masa depan


5m
5m

Menghayati nilai murni
Apakah nilai murni yang boleh diambil daripada Tamadun awal Dunia demi memajukan negara kita.

-          Berani menyahut cabaran
-          Gigih
-          Sangup berkorban

10m
Merumus

Rumusan

-Rumusan keseluruhan tajuk
Harapan pada masa hadapan
Iktibar yang boleh diambil untuk kemajuan diri,bangsa dan negara


5m


No comments:

Post a Comment