ad

Thursday, 14 April 2016

KBAT

Usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan golongan muda dalam sektor pertanian ialah :
I : penggunaan teknologi moden
C : mesin memetik buah
S : Ini adalah untuk meningkatkan hasil tanaman yang menepati kehendak pelanggan.
L : Dalam hal ini, kerajaan mestilah bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta dalam penghasilan teknologi tersebut.
L : Kerajaan juga mesti menggalakkan r&d di kalangan pensyarah universiti tempatan.
K : Maka, golongan muda akan melibatkan diri dalam sektor pertanian.Cara ke2
I : mengadakan kursus kepada petani muda
C : Kursus Asas Tani
S : Ini adalah untuk melahirkan lebih ramai usahawan tani dalam negara kita.
L : Dalam hal ini,kerajaan mestilah menganjurkan kursus sama ada dalam atau luar negara.
L : Kursus tersebut mestilah dipimpin oleh petani-petani berjaya dalam negara kita.
K : Maka, golongan muda akan lebih berminat dalam sektor pertanian.
Cara ke3
I : Memperluas program di media massa.
C : Program Bicara Niaga Agropreneur Muda.
S : Ini akan memudahkan golongan muda mendapat maklumat berkaitan pertanian di hujung jari sahaja.
L : Dalam hal ini, pihak media mesti mengadakan slot khas untuk sektor pertanian.
L : pihak media boleh menjemput petani-petani yang berjaya untuk berkongsi ilmu sepanjang program tersebut diadakan.
K : Maka, golongan muda lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian.

No comments:

Post a Comment