ad

Thursday, 14 April 2016

KBAT

Bagaimana cara berkesan untuk mewujudkan sistem birokrasi yang berkesan di negara kita? Berikan pendapat anda.
I : melaksanakan amalan berhemat dalam pentadbiran.
C : mengelakkan pembaziran.
L : mengiktiraf sumbangan kaum pekerja.
L : mewujudkan persekitaran.kerja yang kondusif
L : mengurangkan karenah birokrasi
L : memberi gaji selayaknya
K : Maka,pentadbiran negara akan terus mantap dan berkesan.

No comments:

Post a Comment