ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

          Tajuk  NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA
          Tema / Tajuk 10
           Bab 2 Tingkatan 5

          Tugasan (soalan sebulan sebelum peperiksaan)
Negara kita telah dijajah British sejak awal abab ke 19 sehingga mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sepanjang penjajahan British masyarakat tempatan telah melakukan penentangan secara menyeluruh sehingga Perang Dunia ke 2.

Soalan:(soalan pada hari peperiksaan)
Huraikan perkembangan nasionalisme dan hubung kaitkan dengan usaha-usaha mmepertahankan  kedaulatan negara sehngga kini.


Format

Aspek

Perincian

Markah

1. Pengenalan

Memahami maksud nasionalisme dan menyatakan sebab penentangan
Pengenalan
 Jelaskan maksud gerakan nasionalisme dan factor  penentangan

5 m

2. Isi dan Huraian

Memahami faktor pemangkin dan bentuk gerakan nasionalisme orang Melayu menentang penjajah

Faktor pemangkin dan bentuk nasionalisme orang Melayu menentang penjajah

-     Memberikan lapan faktor pemangkin
-     Gerakan Islah
-     Peranan akhbar,majalah dan novel
-     Persatuan negeri

30 m

3. Menganalisis

Menganalisa Isu-Isu yang dibangkitkan dalam Akhbar.

Jelaskan Isu-Isu yang dibangkitkan  dalam akhbar sehingga perang dunia ke 2.

i.    Sosial/ Pendidikan
ii.   Ekonomi
       iii.Politik
15m

4.Aplikasi

Mengaplikasi Tanggungjawab Akhbar dalam negara

Tanggungjawab akhbar

Jelaskan peranan akhbar dalam membentuk Negara maju.


15 m

5.

Menilai kejayaan Negara hasil peranan akhbar sebagai medium memajukan negara

Kejayaan Negara setelah menggunakan akhbar

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan  kejayaan yang dicapai oleh Negara hasil daripada peranan akhbar.

10m

6.

Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai Negara maju

Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Maju

-     Jelaskan  cabaran yang dihadapi oleh
    Malaysia dalam memajukan Negara
-     Nyatakan langkah-langkah untuk
    mengatasi cabaran di atas
5m

5m

7.Nilai Murni

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada gerakan nasionalisme

Nyatakan nilai-nilai murni dan patriotisme berdasarkan gerakan nasionalisme di Negara kita.

10 m

8.Kesimpulan

Merumus keseluruhan isi yang telah dibincangkan

-Pengetahuan diperoleh
-Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
-Harapan untuk masa depan Malaysia   
  gemilang


5m


Cadangan jawapan bab 2

Soalan

Isi dan Huraian

Markah


1

Pengenalan
Maksud nasionalisme
-perasaan cinta akan bangsa dan Negara
-gerakan membebaskan tanah air
-membebaskan eko, politik dan budaya

Faktor penentangan
-dasar penaklukan british
-eksploitasi terhadap ekonomi tempatan
-pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan
-kesulitan penduduk tempatan
-pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh
-campur tangan british dalam adat resam tempatan5m

2

Faktor pemangkin nasionalisme
-pengenalan system politik barat
  -memperkenalkan system politik barat
  -memusnahkan pentadbiran tempatan
  -residen mengambil alih pentadbiran negeri
  -pembesar diberi pencen
  -pentadbiran tempatan diambil alih oleh pegawai barat
  -mencabar system pentadbiran tempatan
  -menjatuhkan maruah orang melayu

Perkembangan Sistem Pendidikan
 -perkembangan sistem pendidikan Inggeris dan pendidikan vernakular Melayu
 -intelektual Melayu mampu berfikir tentang kemajuan bangsanya
 -mereka memberi sumbangan tenaga dan fikiran menyedarkan bangsa
 -menggunakan idea-idea baru bagi memajukan diri dan menolak British

Kesedaran politik serantau
 -negara-negara serantau juga mendorong kebangkitan nasionalisme di T. Melayu
 -Indonesia banyak mempengaruhi nasionalisme di T. Melayu
 -kesedaran politik dan pendidikan yang matang di Indonesia melahirkan ramai golongan intelektual
 -hasil penulisan dan karya jadi rujukan di T Melayu

Dasar British
 -dasar terbuka British
 -kesannya ramai orang dagang/asing ke T Melayu
 -meningkatkan jumalah imigran/org. Dagang
 -mereka menguasai eko. T Melayu
 -orang Melayu kekal dengan pertanian padi yg. Tidak dimajukan British
 -dasar British menindas dan memundurkan lagi taraf hidup orang Melayu

Gerakan Pan-Islamisme sedunia
 -merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia
 -tujuan membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam
 -antara usaha menentang penjajah Barat di negara Islam
 -tokoh Syeikh Muhammad Abduh memulakan reformis Islam dan tersebar luas
 -penulisan mereka disebarkan dalam majalah al-Manar
 -gerakan Wahabi di Arab Saudi juga mempunyai matlamat yang sama

Kemuculan Mesin Cetak
 -memberi kesan terhadap penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong penentangan terhadap British
 -saluran akhbar dan majalah serta kitab agama, idea menentang penjajah disebabrkan

Pendudukan Jepun
 -menjadi pemangkin gerakan nasionalisme di T Melayu
 -konsep Kawasan Kesemakmuran Asia ditekankan
 -dapat menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengan Jepun
 -janji memerdekakan T Melayu
 -kesengsaraan hidup kerana kekurangan makanan dan ubat-ubatan
 -memberi pengalaman pahit menyedarkan bahawa semua penjajah adalah sama

Penguasaan Parti Komunis Malaya
 -PKM menguasai T Melayu selama 14 hari
 -PKM bertindak menguasai balai-balai polis dan memerintah dengan kejam
 -ramai penduduk telah terbunuh
 -menyedarkan orang Melayu dan menyebabkan semakin benci Komunis
 -membangkitkan lagi semangat menentang penjajah


Cara gerakan nasionalisme

i.   Gerakan Islah

-gerakan pemulihan
-membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam yang sebenar
-gerakan bermula di Mesir
-dipelopori oleh Kaum Muda

-idea-idea
 -masyarakat Melayu perlu membetulkan pandangan mereka terhadap Islam

 -menjana Islan dari sudut kemajuan Dunia
 -menggesa orang Melayu memajukan ekonomi
 -menggesa orang Melayu memajukan aspek sosial
 -berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah dlm. Fikiran orang Melayu
 -mereka mengkritik raja dan pembesar Mel;ayu
 -yang tidak berperanan memajukan orang Melayu


-menyatakan nama-nama akhbar,novel dan majalah
 -warta Malaya, lembaga Malaya, Majlis, Warta Negara, Utusan Melayu, Fajar Sarawak
 -majalah guru, pengasuh, bulan Melayu
 -novel Keris Melak, Anak Mak Lela Gila, Putera Gunung Tahan, Melor Kuala Lumpur

-Kesatuan Melayu Singapura
-Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
-Persatuan Melayu Miri, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Sarawak
-Kesatuan MelayuMuda
-Kongres Melayu
15m15m

3

Isu sosial/pendidikan
 -memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
 -menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
 -gesa orang Melayu meninggalkan sikap negatif
 -menggalakkan aktiviti tabungan
-kemahiran orang Melayu seperti pertukangan dan kerja tangan di pertingkatkan
 -pendidikan perlu diperbaiki dengan penekanan nilai-nilai ekonomi
-memartabatkan bahasa Melayu
 -tidak meninggalkan pendidikan Islam
 -nilai baik dalam masyarakat perlu pelihara
 -pendidikan inggeris juga penting

Isu ekonomi
 -menubuhkan syarikat kerjasama
 -minta British mengurangkan kemasukan orang dagang
 -galakakkan orang Melayu berniaga
 -larang orang Melayu jual tanah pada orang asing
 -seruan berjimat cermat
 -perkampungan Khas Orang Melayu di Kuala Lumpur

Isu politik
 -mengkritik kerajaan British kerana telah mengurangkan kuasa Raja-raja Melayu
 -mengkritik raja-raja Melayu dan pembesar tempatan
 -menolak dasar pilih kasih British
 -meminta diwujudkan Malay Administrative Service (M.A.S)
 -meyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan
 -menentang sebarang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

15m

4

Peranan akhbar hari ini dalam kontek negara Malaysia

 -menjelaskan dasar-dasar negara kepada rakyat
 -membimbing masyarakat kearah pengamalan nilai moral yang baik
 -bertanggungjawab dalam penulisan
 -memelihara keharmonian kaum/masyarakat
 -tidak bermotif keuntungan semata-mata
 -banyak mendidik masyarakat
 -menjadikan minda rakyat sebagai minda rakyat negara maju
 -kandungan berita yang berfakta
 -sesuai dengan perubahan dunia semasa
 -menjadikan akhbar bertaraf dunia
 -sentiasa mendahului masa/barisan hadapan
 -bertindak sebagai orang tengah/tidak pro mana-mana pihak

(Mana-mana jawapan yang munasabah)


15m

5

Kejayaan negara hasil peranan akhbar

 -masyakat lebih bermaklumat
 -kadar buta huruf yang rendah
 -keharmonian kaum/masyarakat
 -dasar-dasar negara mudah difahami rakyat
 -kemajuan dalam industri percetakan negara
 -melahir masyarakat yang suka membaca
 -mewujudkan perpaduan dimasyarakat
 -keamanan negara
 -wujudnya toleransi kaum
 -keadilan

(Mana-mana yang munasabah)


10 m

6


Cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara maju

 -mengekalkan hubungan harmoni antara kaum
 -mengubah budaya berfikir masyarakat
 -mengajak masyarakat meninggalkan amalan negetif
 -pencemaran
 -tekanan negara maju
 -ekonomi dunia yang sukar diramal
 -ketidak stabilan harga barang
 -kekurangan tenaga mahir
 -penguasaan teknologi yang rendah
 -masalah kemiskinan
 -gejala sosial masyarakat
 -era globalisasi

Langkah atasi cabaran tersebut

 -mempelbagaikan sumber ekonomi negara
 -mengeluarkan barangan yang setanding dengan negara maju
 -perpaduan kaum diperkukhkan
 -meneroka pasaran baru
 -R&D menjadi keutamaan
 -wawasan 2020 sebagai satu realiti
 -konsep 1 Malaysia
 -DEB perlu diteruskan
 -menjadikan minda rakyat sebagai kelas pertama
 -menjadikan pusat kecemerlangan ilmu

5m5m

7

 Nilai Murni/Iktibar/Patriotisme

 -berdikari
 -memanfaatkan kurniaan tuhan
 -tidak putus asa
 -rajin berusaha
 -berani hadapi cabaran
 -semangat meneroka
 -bercita-cita tinggi/ada wawasan
 -bersifat inovatif dan kreatif
 -sikap toleransi
 -menerima perubahan
 -kepentingan memelihara perpaduan
 -kepentinga ilmu pengetahuan
 -mengekalkan keamanan
 -proaktif

Mana-mana jawapan yang munasabah
10 m

8

Iktibar :

 -pengetahuan yang diperoleh
 -kepada diri, bangsa, dan negara
 -harapan untuk masa depan untuk negara lebih berjaya
 -rajin berusaha
 -dedikasi
 -berani
 -bertanggungjawab

Mana-mana jawapan yang munasabah
5m


No comments:

Post a Comment