ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 bab 2 Tingkatan 5

SOALAN 1:          KONSEP( KEFAHAMAN )
a)      Maksud nasionalisme [5M]
b)      Latar belakang nasionalis  sebelum Perang Dunia ke 2
-          Pengertian/makna
-          Sebab/faktor
-          Tokoh/pemimpin tempatan
-          Cara kebangkitan
-          Kesan kebangkitan

SOALAN 2 :         PEMAHAMAN [15M]
a)      Faktor/sebab-sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British.
b)      Kebangkitan pemimpin tempatan menentang British adalah wajar. Beri hujah anda.
c)       Faktor/kebangkitan nasionalis masa  sebelum Perang Dunia


SOALAN 3:          PEMAHAMAN [30M]
a)      Peristiwa perjuangan/kebangkitan tokoh tempatan/pemimpin tempatan
Di Semenanjung
(i)    Penghulu Dol Said (Naning)
(ii)   Dato' Maharaja Lela(Perak)
(iii)  Yam Tuan Antah (Negeri Sembilan)
(iv) Dato' Bahaman (Pahang)
(v)  Tok Janggut (Kelantan)
(vi)  Hj Abdul Rahman Limbong (Terengganu)
Di Sabah/Sarawak
(i)    Rentap (Sarawak)
(ii)   Linggir (Sarawak)
(iii)  Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur (Sarawak)
(iv) Mat Salleh (Sabah)
b)      Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Tanah Melayu sebelum abad ke-20.

SOALAN 4            : MENGANALISIS [10M] -
a)      Tindak balas British terhadap kebangkitan pemimpin tempatan.
b)      Cara/strategi perjuangan pemimpin tempatan menentang penjajahan British.
c)       Sumbangan tokoh-tokoh tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negara
d)      Kesan sekiranya tidak berlaku kebangkitan pemimpin tempatan/ gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua.
e)      Sumbangan tokoh-tokoh tempatan dalam menyemarakkan gerakan anti penjajahan di Tanah Melayu.
f)       Perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang British berkesan/ menggugat kedudukan British di Tanah Melayu.
g)       British mempunyai muslihat dengan mengambil tindakan kekerasan terhadap tokoh-tokoh perjuangan tempatan.
Buktikan pernyataan tersebut.

SOALAN 5            : MENGAPLIKASI [10M]
a.       Cara anda menunjukkan/menzahirkan semangat nasionalisme terhadap negara.
b.      Peranan anda bagi mengelakkan penjajahan semula berlaku di negara kita
c.       Semangat nasionalisme merupakan prasyarat bagi menjamin kedaulatan negara.
Berikan ulasan anda.
d.      Anda dilantik sebagai pemimpin untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada penjajahan. Bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab tersebut?
e.      Semangat nasionalisme warga Malaysia mampu mempertahankan negara daripada dijajah semula. Beri alasan anda.
f.        Masyarakat Malaysia mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. Buktikan.
g.       Ciri-ciri warganegara Malaysia yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi.

SOALAN 6            : MENILAI [10M]
a.       Kebangkitan pemimpin tempatan menentang British tidak berjaya.
Berikan hujah  anda.
- Tidak setuju
- Bersetuju
b.      Mampukah pemimpin tempatan menentang penjajah British. Berikan alasan anda.
- Mampu - alasan
- Tidak Mampu - alasan
c.       Cabaran pemimpin tempatan ketika berjuang menentang British.
d.      Kejayaan British menghapuskan/mengatasi kebangkitan pemimpin setempat.Buktikan
e.      Tindakan kekerasan British menghapuskan kebangkitan pemimpin tempatan adalah tidakwajar. Berikan alasan anda.
f.        Merasionalkan cara perjuangan / gerakan tokoh-tokoh tempatan menentang British
a.       Senjata/peperangan
b.      Melalui media cetak dan persatuan/badan sosial
g.       Terdapat segelintir pihak yang mempertikaikan sumbangan tokohperjuangan tempatan.
a.       Mengapakah keadaan ini berlaku?
b.      Bagaimanakah cara untuk mengelakkan keadaan tersebut berlaku?
h.      Semangat nasionalisme rakyat Malaysia semakin luntur / terhakis. Buktikan.
i.         Kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme.
Beri hujah anda.
j.    Berjayakah usaha kerajaan memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat.
      Berikan ulasan anda.

SOALAN 7            : MENJANA IDEA [10M]
a.       Sebab-sebab semangat nasionalisme generasi muda semakin terhakis.
b.      Cadangan untuk memperkasakan semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda.
c.       Cabaran untuk memperkasa semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda.
d.      Program 1Malaysia dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum bagi memupuk semangat sayangkan negara.
e.      Peranan anda memperkasa semangat nasionalisme dalam kalangan rakan-rakan.
f.        Cadangkan ciri-ciri warganegara/ generasi muda yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara.
g.       Selepas negara merdeka, semangat nasionalisme rakyat sangat penting untuk mengekalkan kedaulatan negara. Beri hujah anda.
h.      Beberapa situasi yang berlaku dalam negara ketika ini boleh menggugat/ mengancam kedaulatan negara. Beri pandangan anda.
i.         Segelintir warganegara Malaysia telah menghina dan memperlekeh negara.
a.       Beri cadangan anda, tindakan yang patut diambil terhadap warganegara tersebut.
b.      Kesan jika sikap tersebut gagal dibendung
j.        Cabaran yang dihadapi oleh negara bagi mewujudkan masyarakat  yang patriotik.
k.       Nasionalisme tonggak survival bangsa dan negara.
Beri ulasan anda.

SOALAN 8            :IKTIBAR [5M]

a.       Semangat nasionalisme pemimpin tempatan wajar dicontohi oleh generasi muda bagi mengekalkan kemerdekaan/ kedaulatan negara. Beri ulasan anda.
b.      Unsur-unsur patriotisme/ nasionalisme yang perlu ada dalam diri bagi mengekalkan kemakmuran negara.
c.       Cara anda menghargai perjuangan/pengorbanan pemimpin  tempatan menentang British.

SOALAN 9            : RUMUSAN [5M]

PENGETAHUAN
H1a        Tokoh-tokoh pejuang tempatan terdiri daripada Dol Said, Dato’ Bahaman, Rentap, Mat Salleh dan sebagainya
H1b        Faktor yang membawa kebangkitan nasionalisme ialah
H1c         Cara tokoh tempatan berjuang
H1d         Kesan kebangkitan pejuang tempatan

NILAI MURNI YANG
H2a
H2b
H2c

UNSUR PATRIOTIK  YANG SANGAT KENTAL
H3a        Cinta akan negara yang tinggi/ berkorban nyawa/ Tok Janggut
H3b        Bersatu /semangat kekitaan /harmoni
H3c         Berani/ mempertahankan maruah serta warisan/ Dato Maharaja Lela
H3d        Setia pada raja/ mempertahankan hak , kuasa,takhta/Dato Bahaman
H3e        Menghargai perjuangan tokoh tempatan

HARAPAN DAN MASA DEPAN
H4a        Rakyat Malaysia kukuh semangat nasionalisme/ pertahan Negara campur tangan asing/kekal berdaulat
H4b        Pemimpin yang berwibawa/ mentadbir dengan cekap/ negara mencapai tahap negara maju
H4c         Bangga sebagai warganegara/saling menghormati /aman


9 comments: