ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5


3
Penentangan masyarakat tempatan terhadap campur tangan British bertujuan untuk
mempertahankan hak mereka daripada dicerobohi oleh kuasa luar.(a)

Ceritakan tentang perjuangan Tok Janggut menentang British di Kelantan.
                                                                                                                [6 markah]
                                                                                                                                   

(b)
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penentangan  Haji Abdul Rahman
Limbong di Terenganu.                                                                         [4 markah](c)
  (i)   Mengapakah semangat perjuangan menentang penjajahan British oleh kedua- dua tokoh di atas wajar dicontohi generasi muda masa kini   
                                                                                                                [4 markah]

  (ii)   Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi  warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara.            
                                                                                                                 [6 markah]

 T5B2 (ESEI )
.          
           Soalan
Butiran
Markah


3(a)

F1   Penentangan terhadap British berlaku di Pasir Puteh berikutan pengenalan Sistem Penasihat British 1910
F2   Memaksa penduduk tempatan menerima cukai yang tinggi
F3   Tok Janggut membantah dan enggan membayar cukai
F4   Tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir Puteh
F5   Pihak polis diarahkan menangkap Tok Janggut tetapi gagal
F6   Pada 1915, Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Che Ishak Berjaya menawan Pasir Puteh
F7   Sebuah kerajaan baru dibentuk, Engku Besar Jeram menjadi Raja dan Tok Janggut menjadi Perdana Menteri
F8   Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British membawa masuk tentera dari Negeri Selat dan mendarat di Tumpat
F9   Serangan British di Kg. Saring bermula pada Mei 1915
F10 Strategi serangan yang tersusun dan senjata moden melumpuhkan Tok Janggut
F11 Tok Janggut terkorban, mayatnyat digantung songsang dan diarak di pasar Kota Bharu
F12 British memberi amaran kepada rakyat Kelantan yang berani menentang
                                                                                               [ Mana-mana 6 X 1 ]

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
  ( 6m )

(b)
F1   Tidak puas dengan sistem cukai
F2   Menentang undang-undang tanah
F3   Marah apabila British meminta Tengku Nik Maimunah menyuraikan penduduk yang membersihkan tanah
F4   Menentang campurtangan British dalam adat Melayu dan agama Islam
F5   British mengaut keuntungan maksimum daripada peraturan baru yang diperkenalkan
                                                                                               [ Mana-mana 4 X 1 ]
1
1
1

1
1

( 4m )

(c) (i)
F1   Semangat taat setia kepada negara yang tinggi
F2   Berjuang bermati-matian mempertahankan bangsa, agama dan negara
F3   Bekerjasama/tolong menolong antara pemimpin dan pengikut
F4   Sifat gigih berusaha memperjuangkan matlamat
F5   Sentiasa berdisiplin
F6   Mempunyai pendirian yang kukuh/tidak goyah
F7   Tidak takut kepada ancaman/ugutan penjajah
F8  Semangat patriotik yang tinggi
F9   Mengamalkan ilmu agama yang kuat
F10 Mendaulatkan ketuanan Melayu

[Mana-mana jawapan munasabah]
                                                                                               [ Mana-mana 4 X 1 ]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


( 4m )
(c) (ii)
F1   Mempertahankan perpaduan negara
F2   Memperkasa jati diri bangsa
F3   Menghayati sejarah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu
F4   Menyambut hari kemedekaan negara dengan bersemangat
F5   Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
F6   Menanam nilai-nilai murni
F7   Mempelajari kemahiran
F8   Menguasai teknologi moden

 [Mana-mana jawapan yang munasabah]
                                                                                               [ Mana-mana 6 X 1 ]
1
1
1
1
1
1
1
1


( 6m )


No comments:

Post a Comment