ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

TUGASAN SPESIFIK
Kemerdekaan negara kita diperolehi hasil daripada pengorbanan pemimpin silam.

Bincang tentang perjuangan pemimpin silam dan kepentingannya kepada negara
Format

Perincian
Markah
Pengenalan
1.
Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua

5 markah

Isi
Dan
Huraian
2.
Sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap British di Tanah Melayu
15 markah
3.
Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Sabah dan Sarawak

30 markah
4.
Peranan generasi muda untuk memelihara kedaulatan negara
10 markah
5.
Manfaat yang diperolehi hasil dari kemerdekaan negara kita
10 markah
6.
Terdapat segelintir pihak yang mempertikai sumbangan tokoh pejuang kemerdekaan negara
(a)  Mengapakah keadaan ini berlaku
(b)  Bagaimanakah caranya untuk mengelakkan keadaan ini daripada berlaku

10 markah
7.
Semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini semakin terhakis.
(a)  Mengapakah keadaan tersebut berlaku
(b)  Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut.

10 markah
8.
Nilai murni dan iktibar daripada perjuangan tokoh tempatan untuk mendapat kemerdekaan
5 markah
Kesimpulan
9.
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
(a)  Pengetahuan yang diperoleh
(b)  Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
(c)  Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang

5 markah


KERTAS SOALAN TAMAT
1.    Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu

Butiran
Markah
F1


F2

F3

F4

F5

F6

F7
C1

Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar
Penentangan bertujuan untuk membebaskan Negara mereka daripada kuasa penjajah
Di Malaysia, penentangan terhadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19
Gerakan nasionalisme secara menyeluruh pula bermula pada awal abad ke-20
Gerakan pemimpin tempatan berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia
Gerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan
untuk menjaga kepentingan mereka
daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar
Antara pemimpin penentangan ialah Penghulu Dol Said/ Dato Maharaja Lela/ Rentap/ Mat Salleh.
[ Mana-mana 5 X 1m]
Jumlah
1


1

1

1

1

1

1
1


5 m

2.    Sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan

Butiran
Markah
F1
H1a
C1a
H1b

H1c
H1d
C1d

H1e

F2
H2a

H2b

H2c

H2d

F3
H3a

H3b

H3c


H3d
H3e
H3f


F4
H4a

H4b
H4c
H4d

H4e
H4f

F5
H5a

H5b

H5c
H5d

C5d
H5e

H5f

H5g

F6
H6a

H6b
H6c
H6d


Dasar Penaklukan British
Disebabkan oleh dasar penaklukan British di daerah mereka
Seperti di Naning, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah
Dasar penaklukan British terhadap Negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya
Melalui dasar ini, penguatkuasaan politik British menjadi luas
Dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya
Contohnya, apabila British mengambil alih Melaka daripada Belanda Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti.
Penentangan Dol Said terhadap kehendak British tercetusnya peperangan

Eksploitasi Terhadap Ekonomi Tempatan
Penentangan terhadap British berlaku kerana British ingin menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingannya
Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh British dengan pemimpin tempatan
Melalui perjanjian, saudagar Negeri-negeri Selat dibenarkan menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah
Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British

Perlaksanaan Pentadbiran Barat Terhadap Masyarakat Tempatan
British telah memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan
British memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum
Di Terengganu, penentangan berlaku kerana British menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mesti mendapat kebenaran British
Dan tanah dikenakan cukai
peraturan British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan
iaitu tanah boleh dibuka mengikut keperluan mereka dan tidak perlu membayar cukai

Campur Tangan British dalam Adat Resam Tempatan
Campurtangan British dalam adat resam tempatan turut membawa kepada penentangan tempatan
British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai British
yang amat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan
Di Perak,J.W.W Birch telah campurtangan dalam adat resam masyarakat Melayu
Iaitu amalan menggunakan orang suruhan
Tindakan British ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan

Pembesar Tempatan Kehilangan Kuasa dan Pengaruh
Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran ke atas kawasan dan anak buah mereka setelah British menjajah kawasan mereka
Sebelum penjajahan, kebanyakkan pemimpin tempatan telah dilantik oleh Sultan atau pun oleh masyarakatnya
Untuk mentadbir kawasan tersebut
Perlantikan ini memberikan pemimpin tempatan kuasa untuk menjaga halehwal daerahnya
Contohnya, hal berkaitan pentadbiran, perundangan, ekonomidan sosial
Penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa
Keadaan ini menyebabkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan
yang mendorong mereka menentang British

Kesulitan Penduduk Tempatan
Penduduk tempatan yang tertekan dengan perlaksanaan undang-undang British
Menyulitkan kehidupan penduduk tempatan
Penduduk tempatan memberikan sokongan terhadap pemimpin tempatan
Kesetiaan kepada pembesar tempatan sebagai ketua juga telah mendorong mereka memberikan kerjasama untuk menentang British.
[ Mana-mana 15 X 1m ]
Jumlah
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1


1
11
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1


15 m


3.    Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Sabah dan Sarawak


Butiran
Markah

F1
F2
F3
H3a
H3b
F4


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F7
F8
F9
F10
F11
F12
H12a


F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

F21
F22
F23F24
F25
F26
F27
F28
F29
H29a
F30
H30a
F30b
F31
F32
H32a
F33
F34
F35
F36
Linggir
Pemimpin kaum Iban di Saribas
Menentang penaklukan James Brooke pada tahun 1849
Menyerang kapal Nemesis dekat Batang Lupar
Merupakan tindak balas terhadap langkah James Brooke/ Kapten Farquhar menghalang pelayaran mereka di Sungai Sariibas
Linggir dan pengikutnya tewas dalam pertempuran tersebut

Rentap
Pemimpin kaum Iban
Menentang James Brooke pada tahun 1853
Kerana bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang
Dianggap sebagai lanun
Menyerang pasukan James Brooke di Kubu Nanga Skrang
Menghalang kezaliman James Brooke
Rentap dan pengikutnya Berjaya mengusir  James Brooke
Tentera James Brooke bertindak balas
Dengan membakar kampung mereka
Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok
Sekali lagi diserang oleh James Brooke
Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861
Rentap terpaksa berundur ke Ulu Entabai
Serangannya semakin lemah

Syarif Masahor
Bersama Datu Patinggi  Abdul Gapur
Penentangan oleh orang Melayu
Menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka/ Sungai Rajang
Mereka kehilangan kuasa memungut cukai
Dan pengaruh terhadap penduduk tempatan
1858, James  Brooke membina kubu di Kanowit
Syarif Masahor telah menyerang kubu tersebut
Beliau dan Datu Patinggi Abdul Gapur menyerang James Brooke di Kuching
Tentangan mereka gagal
Syarif Masahor melarikan diri ke Brunei
Tetapi beliau telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura

Mat Salleh
Pemerintah daerah Tambunan/ Sungai Sugut
SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh
Menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh
Melaksanakan sistem cukai kepala/ surat perahu
Bersikap kasar kepada penduduk tempatan
Mat Salleh ke Sandakan untuk berbincang
Tetapi tidak dilayan
Gabenor Beaufort menyerang
Dan membakar kampungnya
Mat Salleh terpeksa melarikan diri
1897 – melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya
SBUB menawarkan pelan damai
Iaitu menyerahkan Tambunan kepadanya
SBUB mungkir janji
Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB
Serangan dibalas tentera SBUB  menyerang kubu Mat Salleh
Beliau tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900
[Mana-mana 30 X 1m]
Jumlah

1
1
1
1
1
1


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30 m

4.    Peranan generasi muda untuk memelihara kedaulatan negara


Butiran
Markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
M
Sanggup berkorban untuk negara
Menghormati pemimpin
Mematuhi undang-undang negara
Mewujudkan keamanan negara
Menjaga keharmonian kaum
Mengharumkan nama negara di persada dunia
Mengelakkan diri dari gejala negatif
Menguasai pelbagai kemahiran
Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang tinggi
Mempertahankan negara daripada pencerobohan kuasa asing
Memperkuatkan pertahanan negara
Melahirkan sikap saling menghormati antara masyarakat
Menghindari rasuah
Patuh kepada ajaran agama
Taat kepada raja dan negara
Menghargai jasa pemimpin terdahulu
(Mana-mana jawapan yang munasabah)                                                                                           
[Mana-mana 10x1m]
Jumlah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10 m

5.    Manfaat yang diperolehi hasil dari kemerdekaan negara kita

Butiran
Markah
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
M
Kedaulatan negara dapat dikekalkan
Mempertahankan hak bangsa
Maruah bangsa dapat dipelihara
Kesejahteraan hidup dapat dijamin
Kebebasan dapat dikekalkan
Warisan bangsa dapat dipelihara
Keadilan dapat ditegakkan
Perpaduan dapat dikekalkan
Budaya bangsa dapat dilindungi
Bebas menentukan hala tuju negara
Mengekalkan pemerintahan sendiri
Kemajuan negara dapat dipercepatkan
Kemajuan ekonomi
Kestabilan politik
Kemakmuran negara dijamin
Keamanan dapat dikekalkan
Keyakinan pelabur asing
Peningkatan taraf hidup rakyat
Tumpuan pelancong
Negara berdaya saing
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 10x1m]
Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10 m

6.    Terdapat segelintir pihak yang mempertikai sumbangan tokoh pejuang


Butiran
Markah

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

F14
F15

M
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F11

M

(a)  Mengapakahpertikaian tersebut berlaku
Kurang faham tentang fakta sejarah
Fakta sejarah diputar belitkan
Penyebaran maklumat yang tidak tepat
Peranan media massa yang tidak bertanggung jawab
Membangkitkan isu yang membingungkan rakyat
Senario politik semasa
Mainan politik golongan tertentu
mementingkan hal peribadi / kumpulan tertentu
Sikap prejudis dalam golongan masyarakat
Sentimen perkauman
tidak mempunyai semangat cintakan negara
golongan muda tidak memahami perjuangan tokoh dahulu
terdapat perbezaan pendapat  antara sejarawan negara kita dan Sejarawan barat
golongan pelajar tidak mengenali tokoh perjuang dahulu dengan mendalam
pihak Barat menipulasi tokoh perjuang kita dengan menpesong fakta sejarah
Mana-mana jawapan yang munasabah
[Mana-mana 5 x 1 markah
Jumlah
(b)  Bagaimanakah caranya untuk mengelakkan keadaan ini daripada berlaku

Menekan nilai kewarganegaraan dan patriotisme
Sejarah dijadikan subjek penting/ teras
Memupuk semangat setia negara dan bangga kepada negara
Peranan media massa menyalur maklumat dengan betul dan berkesan
Guru sejarah perlu memberi memberi penerangan dengan jelas
Mengawal media alternatif / blog/ laman sesawang
Menyekat penyebaran maklumat yang negatif
mendedahkan pelajar mengenali tokoh semenjak sekolah rendah lagi
mengadakan sudut  tokoh perjuang di sekolah  
menanamkan sifat  patriotik terhadap sejarah  awal negara kita 
tidak terpengaruh dengan propanganda barat  tentang pejuang tanah air kita
( Mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 5 x 1 m]
Jumlah1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

5 m


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

5 m

7.    Semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini semakin terhakis

Butiran
Markah

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
M

(a)  Mengapakah keadaan tersebut berlaku
Kurang perasaan cinta pada negara
Mengagungkan negara Barat
Pengaruh daripada ledakan maklumat / ICT
Penyebaran budaya negatif dari luar
Gejala sosial
Kurang pengetahuan kenegaraan
Menjadikan artis barat sebagai idola
Kurang menghayati / memahami sejarah penubuhan Malaysia
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 5 x 1 m]
Jumlah

(b)  Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut
Menjayakan konsep 1Malaysia
Mengamalkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan
Mengamalkan prinsip Rukun Negara
Menganjurkan lawatan ke tempat bersejarah
menjayakan kempen penerapan nilai-nilai murni
Pelaksanaan Program Latihan Khidmat Negara/ PLKN
Menganjurkan Sukan Malaysia / SUKMA dua tahun sekali
Mana-mana jawapan munasabah
                        [Mana-mana 5 x 1 m
                                                    Jumlah

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 m


1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 m

8.    Nilai murni dan iktibar daripada perjuangan tokoh tempatan untuk mendapat kemerdekaan

Butiran
Markah
F1
H1

F2
H2

F3
H3

F4
H4

F5
H5

F6
H6

F7
H7

F8
H8

F9
H9

F10
H10

F11
H11
M
Semangat juang yang kental
Untuk mempertahankan negara

Mempertahankan kedaulatan negara
Daripada ancaman musuh

Memiliki jati diri yang kuat
Tidak mudah menerima pengaruh luar

Tidak mudah berputu sasa
Menghadapi cabaran

Semangat setia negara yang tinggi
Sanggup berkorban demi agama, negara dan bangsa

Semangat berkerjasama dengan rakyat
Sentiasa diperkukuh

Semangat musyawarah
Mengatasi masalah/konflik  yang  timbul

Berani mengemukakan idea/pendapat
demi kebaikan bersama

Berfikiran rasional
Menjamin tindakan yang tepat

Bersikap terbuka
Menerima kebaikan dari luar

Berkongsi maklumat
Meningkatkan kemajuan
Mana-mana jawapan munasabah

Jumlah
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

5 m

9.

Butiran
Markah

Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
Pengetahuan yang diperoleh
Iktibar kepada diri
Iktibar kepada bangsa masyarakat dan negara
Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang
Jumlah

2
1
1
1
5 m


No comments:

Post a Comment